www.archive-net-2013.com » NET » U » UAHF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 31 . Archive date: 2013-10.

 • Title: Nyheter - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: .. Upplands-Bro Anhörigförening.. >.. Nyheter.. Om Oss.. Vår vision.. Vår målsättning.. Omsorgsvård - en bakgrund.. Aktiviteter.. Utbildningar.. Föreläsningar.. Sorgbearbetning.. En familj som alla andra.. Kontakta Oss.. Bli medlem.. Fokusområden.. ADHD.. Multipel Skleros (MS).. Alzheimers sjukdom.. Asperger.. Dokument.. Litteratur.. Stöd till anhöriga.. Mötesprotokoll.. Protokoll styrelsemöte 1/2013.. Protokoll styrelsemöte 2/2013.. Protokoll styrelsemöte 3/2013.. Protokoll planeringsmöte.. Protokoll styrelsemöte 4/2013.. Protokoll styrelsemöte 5/2013.. Protokoll styrelsemöte 6/2013.. Protokoll styrelsemöte 7/2013.. Protokoll styrelsemöte 8/2013.. Samarbetspartners.. Tillsammans gör vi skillnad!.. Besök UAHF på.. Facebook och ta reda på mer.. Scanna eller klicka på QR-koden.. Ta del av:..  ...   mer information och ev.. anmälan.. Få en försmak av julen tillsammans med Anhörigföreningen.. Välkomna till Kontakten i Kungsängen centrum den 30 november kl.. 14:00-16:00.. Kommunens "må bra"-check har permanentats och finns att söka.. senast den 15:e november.. måste ansökan vara Kommunen tillhanda.. Om du vårdar och bor tillsammans med en anhörig som som är långvarigt sjuk, äldre eller lider av en funktionsnedsättning kan du ansöka om Upplands-Bro kommuns Må-bra-check.. Värdet på checken kan användas till avkopplande och berikande upplevelser eller aktiviteter.. Ansökningsblankett finns att hämta.. här.. Upplands-Bro Anhörigförening UAHF.. net..

  Original link path: /nyheter/
  Open archive

 • Title: Om Oss - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Välkommen till.. Upplands-Bro Anhörigförening (UAHF) bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som tillsammans med anhöriga väcker debatt, påverkar, inspirerar och visar vägen för dagens och morgondagens anhörigstöd inom Upplands-Bro kommun.. UAHF är för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig eller närstående med:.. -.. fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.. - utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.. - långvarig psykisk sjukdom eller kronisk fysisk sjukdom..  ...   lokala anhörigföreningar, andra stödjande organisationer och föreningar samt enskilda medlemmar.. strävar efter att tillsammans med kommunens anhörigvårdare vara en gemensam plattform för alla frågor som berör personer som vårdar eller stödjer anhöriga eller närstående.. Föreningen strävar efter god samverkan och dialog med intressenter på alla nivåer inom området anhörigstöd.. Hemsidan är under ständig utveckling.. Var med och tyck till och lämna information som ni tycker bör finnas med.. webansvarig..

  Original link path: /om-oss/
  Open archive

 • Title: Vår vision - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: "Det offentliga erbjuder alla personer som vårdar, hjälper eller stödjer en anhörig eller närstående det stöd eller den hjälp omsorgsgivaren anser sig vara i behov av"..

  Original link path: /om-oss/var-vision/
  Open archive
 •  

 • Title: Vår målsättning - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Vår målsättning är att:.. - tillvarata våra medlemmars intressen avseende deras situation som anhörigvårdare.. - skapa opinion kring anhörigfrågor.. - samverka med myndigheter och andra intressenter.. - erbjuda intressanta och lärorika föreläsningar.. - erbjuda forum för samvaro med andra anhörigvårdare för erfarenhets-.. och kunskapsutbyte..

  Original link path: /om-oss/var-malsattning/
  Open archive

 • Title: Definition av begreppet anhörigvårdare - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Inledning.. Socialstyrelsen fick 2011 i uppdrag av regeringen att göra en undersökning om anhörigomsorgens omfattning och vad den får för konsekvenser för dem som vårdare, stödjer eller hjälper en anhörig/närstående.. Undersökningens främsta syfte var att ta fram underlag och kunskap om förutsättningarna för omsorgsgivande så att kommunerna kan utveckla och förbättra sitt stöd till anhöriga och andra omsorgsgivare och utmynnade i en.. rapport.. Bakgrund.. Omsorg människor emellan, det vill säga vård, hjälp eller stöd som ges till närstående på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder, utgör en självklar del av livet för de allra flesta.. Att ge omsorg kan handla om allt från att hjälpa med praktiska sysslor, ekonomi, kontakt med vård och omsorg, personlig omvårdnad, tillsyn, stimulans och umgänge.. Rapporten ska belysa hur många som ger omsorg och till vem.. Den ska även beskriva olika former av omsorg som ges och vad det får för konsekvenser för omsorgsgivarens hälsa, sociala relationer, ekonomi och möjligheter att arbeta.. Slutligen ska den beskriva de erfarenheter av och förväntningarna på sjukvårdens och socialtjänstens stöd till omsorgsgivare.. Definition av begreppet omsorgsgivare.. Rapporten utgår från tre centrala begrepp:.. Omsorg.. anhörigomsorg avseende vård, hjälp, stöd och annan omsorg som ges till en närstående person som är  ...   anhörigvårdare.. Minst 900000 av dessa är i förvärvsaktiv ålder.. Det är inga större skillnader mellan kvinnors och mäns omsorgsgivande avseende tidsomfattning och frekvens.. Det finns ett mönster i att ju mer omfattande omsorg man ger, desto mer påverkas livskvaliteten till det sämre.. Kvinnor upplever i högre grad än män att omsorgsgivandet påverkar livskvaliteten negativt.. Omsorgsgivandet påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta och studera.. Det finns indikationer på att risken för ohälsa ökar i relation till omfattningen av den omsorg som ges.. Endast var fjärde person som ger omsorg känner till att.. kommunerna måste erbjuda stöd.. för att underlätta för personer som vårdar en närstående.. Omsorgsgivarna anser att de bär ett alltför stort ansvar för sina närstående och att det offentliga borde ta huvudansvaret.. Slutsater.. Omsorgsgivandet ligger på en hög nivå i befolkningen och är vanligt i alla åldrar.. Omsorgen som ges människor emellan har en samhällsbärande funktion.. De flesta omsorgsgivare anser att det offentliga ska ta huvudansvaret för att tillgodose de närståendes behov av vård och omsorg.. Den som ger mycket omfattande omsorg löper en stor risk för att ha en sämre livskvalitet varför d.. en offentliga vården och omsorgen måste uppmärksamma omsorgsgivarnas situation i ett tidigt skede och aktivt erbjuda stöd och hjälp..

  Original link path: /om-oss/omsorgsvard-bakgrund/
  Open archive

 • Title: Aktiviteter - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Klicka här för att lägga till innehåll..

  Original link path: /aktiviteter/
  Open archive

 • Title: Utbildningar - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Original link path: /aktiviteter/utbildningar/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Föreläsningar - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Original link path: /aktiviteter/forelasningar/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sorgbearbetning - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Susanne Hörder Lindskog.. föreläser om sorgbearbetning den.. 23 maj kl 19.. 00 på Kontakten i Kungsängen.. Sorgbearbetning, enligt "Programmet för sorgbearbetning TM", är ett väl beprövat handlingsprogram för dig som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.. Under sorgen ligger glädjen och väntar.. Saknar du livsglädje, tänker du ofta på det som har varit och låter det hindra dig från att leva fullt ut nu?.. Sorg och Relationsbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer  ...   dig.. Att bearbeta din sorg betyder inte att du ska glömma, utan lära dig att förhålla dig till sorgen på ett annat sätt så att du kan leva med minnet utan att känna skuld, ilska eller smärta.. Att förlåta och försonas handlar om att "ge upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag".. Att inte skada dig själv ytterligare genom det som redan skett utan att förlösa och läka den smärta som dröjt sig kvar efter olika händelser..

  Original link path: /aktiviteter/forelasningar/sorgbearbetning/
  Open archive

 • Title: En familj som alla andra - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Stina Gidlöfs föreläsning -.. En familj som alla andra?.. Det här är en berättelse om hur det kan vara att leva som förälder till ett annorlunda barn,.. om bemötande och behandling inom vård, habilitering och barnomsorg, av såväl personal.. som andra föräldrar.. Om konsten att balansera ett liv med en fot i den vanliga världen och.. en fot i den annorlunda och att göra det med huvudet högt och humorn i behåll.. Att.. skapa sig en vardagslunk bland remisser, habiliteringsbesök och nätverksmöten.. Hur är det att leva med ett barn med särskilda behov? Vilka är dessa behov, och vem.. bestämmer det? Hur finner man normalitet och  ...   ter sig bekant, men vars.. innehåll är fullständigt nytt? Och är det enkla livet med nödvändighet det bästa?.. Stina Gidlöf är utbildad gymnasielärare och har i den rollen mångårig erfarenhet av att.. föreläsa för ungdomar.. Hon är också mamma till ett barn med Downs syndrom och en hel.. del andra egenheter, och det är med utgångspunkt i de erfarenheterna som hon 2010.. startade företaget.. Annorlunda Vision.. Hon arbetar på heltid som föreläsare, och verkar ö.. ver hela Sverige.. 2013 gav hon ut boken "Ett sådant barn", om att bli förälder till ett barn som.. inte är som alla andra, och att anpassa sig till en annorlunda.. verklighet..

  Original link path: /aktiviteter/forelasningar/familj-som-alla-andra/
  Open archive

 • Title: Kontakta Oss - Anhörigföreningen i Upplands-Bro
  Descriptive info: Önskar du komma i kontakt med styrelsen eller har frågor som hemsidan inte ger dig svar på når du oss på nedan mejladresser.. Kjell Andersson, ordförande.. (fokusområde Alzheimers sjukdom).. kjell.. andersson@uahf.. Information saknas.. Pontus Oscarsson, vice ordförande samt web-/facebookansvarig.. (fokusområde.. ADHD).. pontus.. oscarsson@uahf.. Pontus har en 11-årig dotter som fick diagnosen ADHD när hon var 7 år.. Han har kunskap och erfarenheter kring de frågor och problem som ofta uppstår i kontakten med olika myndigheter som exempelvis kommun, skola, sjukvård etc.. Han möts ofta av okunskap från omgivning om vad ADHD är och vilket behov av stöd och vård det innebär.. Pontus har tack vare sitt arbete goda juridiska kunskaper och är specialiserad på straffrätt men har även kunskap kring förvaltningsrätt samt frågor som rör  ...   förskola med extra resursperson vidare genom träningsskola i 14 år och därefter daglig verksamhet.. Under många år var det epilepsin och ep-medicineringen som vardagen kretsade kring.. Besöken på akuten blev många pga.. fallskador vid ep-anfallen.. Sonen bor idag sedan sex år i egen lägenhet med assistans dygnet runt, varav ett antal timmars dubbelassistans.. Berith fungerar som arbetsledare för assistenterna som är knutna till ett privat assistansföretag.. Anki Lärkerud, ledamot.. (fokusområde Aspergers syndrom).. anki.. larkerud@uahf.. Anki är mamma till en kille med Aspergers syndrom (AS) född 2000.. Hon har erfarenhet av olika vård- och myndighetskontakter både avseende sonens behov men även för egen del då hon genomgått behandling för cancer.. Anette Holm, suppleant.. anette.. holm@uahf.. Gunnel Sundström, suppleant.. gunnel.. sundstrom@uahf.. Information saknas.. Mait Johansson, suppleant.. mait.. johansson@uahf..

  Original link path: /kontakta-oss/
  Open archive •  


  Archived pages: 31