www.archive-net-2013.com » NET » U » UCTOVANI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 669 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Účetnictví jasně a srozumitelně - Účtování.net
  Descriptive info: .. Email.. Heslo.. Registrovat se.. Vyhledávání:.. Úvod.. Články.. Účetní Příklady.. Účetní Osnova.. Testy.. Slovník.. Kalkulačky.. Kurzy.. Pomocník.. Komunikace s FÚ v době podání daňového přiznání daně z příjmů.. 10.. 03.. 2013, M.. Bohdalová.. Blížící se termín podání daňového přiznání, penále za opoždění, splatnost daně, způsoby zaplacení daně, termín pro vrácení přeplatku.. celý článek.. Účtování II.. pilíře důchodového pojištění.. Sazby, povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele a pro zaměstnance, účtovací předpis 2.. Odepisování úroků z hypotéky od základu daně.. 01.. 2013, Obchodní sdělení.. Hypotéka či úvěr ze stavebního spoření se liší od jiných úvěrů mimo jiné tím, že jejich úroky lze odečítat ze základu daně.. Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013).. 28.. Jak vyplnit daňové přiznání FO za rok 2012.. Další články o účetnictví.. Podvojné účetnictví vysvětlené na konkrétních příkladech.. Web Účtování.. net si klade za cíl vytvořit na internetu volně k dostupnosti otevřenou databázi.. účetních  ...   213.. 611.. 548.. Účtování mezd.. 521.. 325.. 512.. Daňové příznání 2013.. 549.. 022.. Maturitní otázky.. Byl Vám tento web užitečný?.. Doporučte ho přátelům dál,.. děkujeme.. Účetní osnova.. Účtová třída 0.. Účtová třída 1.. Účtová třída 2.. Účtová třída 3.. Účtová třída 4.. Účtová třída 5.. Účtová třída 6.. Účtová třída 7.. Účetní slovník.. Pomocník.. Kontakt.. Účetní kalkulačky.. Zajímavé weby.. Reklama.. Účetní příklady.. Účetní kurzy.. Vtipy.. Publikování článků.. Testy z účetnictví.. Registrace.. Diskuze o účetnictví.. www.. uctovani.. net.. ako-uctovat.. sk.. jak-ksiegowac.. pl.. buhscheta.. ru.. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.. net 2010 - 2013.. Creative Commons:.. obsah těchto stránek můžete pro.. nekomerční účely.. volně kopírovat a šířit, budeme rádi pokud uvedete odkaz na zdroj informací.. Pro komerční účely je kopírování obsahu toho webu bez.. předchozího souhlasu.. zakázáno.. Partneři:.. Kurz účetnictví Praha.. Ready made společnosti.. Vytvořil:.. Marshi..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Registrace na web www.uctovani.net
  Descriptive info: Registrace.. Vaše jméno (nick).. Registrací souhlasíte s.. podmínkami webu.. Ochrana proti spamu.. Napište prosím číslo patnáct:.. Máš už účet? Přihlaš se.. Na serveru www.. net je celkem registrováno 2060 uživatelů, dnes se registrovalo 11 uživatelů..

  Original link path: /registrace.php
  Open archive

 • Title: Články o účetnictví
  Descriptive info: Kategorie:.. Leasing.. Daně.. Stravenky.. Mzdy.. Účetnictví od A.. do Z.. Podnikatelské účty, které zjednoduší daňovou evidenci.. V novém roce 2013 se opět objevily změny v oblasti daní.. Jde například o změnu DPH nebo o změny ve výdajových paušálech.. I proto je dobré mít vše v pořádku a vést svou daňovou evidenci co  ...   a sazby zdravotního a sociálního pojištění pro rok 2013.. Daňové přiznání právnických osob.. 17.. Termíny podání DP, sazba daně za rok 2013, obsah daňového přiznání.. Daňové přiznání podnikatelů.. Výdaje uplatňované paušální částkou, procentem z příjmů.. Příjmy ze zaměstnání.. Příjmy ze zaměstnání ve vztahu k Přiznání daně z příjmu.. Další články.. Všechny kategorie..

  Original link path: /clanky.php
  Open archive

 • Title: Účetní příklady v praxi, předkontace -
  Descriptive info: Účetní příklady - předkontace.. Vklad peněz na bankovní účet.. 1)Vklad peněz na Bankovní účet -.. VPD.. VPD - výdajový pokladní doklad.. 261.. /.. 2)Výpis z bankovního účtu - vložení peněz -.. VBÚ.. VBÚ - výpis z bankovního účtu.. Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž je účetní jednotka povinna.. 1) Pořizovací cena -.. VÚD.. VÚD = Vnitřní účetní doklad.. 070.. 2) Zůstatková cena -.. 551.. Dlouhodobý nehmotný majetek.. 1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání -.. 040.. 2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek -.. 3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku -.. 4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně -.. 413.. 5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání -.. 491.. 6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele -.. 374.. ,.. 7)Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih -.. 701.. Pořízení dlouhodobého finančního majetku.. A)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou -.. 043.. B)cena pořízení -.. C)cena pořízení -.. D)cena pořízení -.. 361.. 365.. E)cena pořízení -.. 379.. Výúčtování mezd.. 1) Hrubá mzda -.. 2) Sociální pojištění zaměstnance -.. 336100.. 3) Zdravotní pojištění zaměstnance -.. 336200.. 4) Záloha na daň -.. 342.. 5) Srážka výživného (alimentů, spoření) -.. 6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem -.. 524.. 7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem -.. 8) Výplata mzdy z BÚ -.. 9) Odvod SSZ -.. 10) Odvod ZP -.. 11) Odvod Finančnímu Úřadu -.. 12) Odvod ostatních -.. Vyfakturovaný nedodaný materiál.. 1) Přijatá faktura - materiál zatím nepřišel -.. PFA.. PFA = Přijatá faktura.. 119..  ...   softwaru v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci.. A)pořizovací cena -.. B)zůstatková cena při úplném opotřebení -.. C)zůstatková cena při manku -.. D)zůstatková cena-škody -.. Přeřazení softwaru z podnikání do osobního užívání.. Úplatný převod ocenitelných práv.. A)pořizovací ceny -.. 074.. 014.. Likvidace ocenitelných práv důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci.. Přeřazení ocenitelných práv z podnikání do osobního užívání.. Vyúčtování u nabyvatele ve výši rovnající se rozdílu mezi oceněním nabytého majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku znalce.. sníženým a převzaté závazky.. A)nabývací cena je nižší -.. 041.. 015.. B)nabývací cena je vyšší -.. Úplatný převod budov,hal a staveb včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách.. 081.. 021.. Likvidace budov,hal,staveb,včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách.. B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení -.. C)zůstatková cena při zjištění mank -.. D)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami -.. Věnování budov,hal a staveb do tuzemských i zahraničních sdružení, formou daru.. Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.. 052.. C)krátkodobým úvěrem -.. D)dlouhodobým úvěrem -.. Bezplatný převod samostatných movitých věcí a souborů.. 082.. Úplatný převod -prodej-samostatných movitých věcí a souborů.. Další příklady.. Pomohl vám tento.. přehled účetních případů, doporučte ho dál, děkujeme.. Vysvětlení:.. MD=Má dáti.. (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní).. D=Dal.. (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní).. Synonyma pro účetní příklady jsou:.. účetní prípady.. , předkontace, příklady účetnictví, účetní souvztažnosti, souhrnné účetní příklady,.. podvojné účetnictví v příkladech.. Pod těmito dotazy ve vyhledávači můžete najít identický obsah s účetními případy.. Často hledané:..

  Original link path: /ucetni-priklady-predkontace.php
  Open archive

 • Title: Účetní osnova ~ účtová osnova 2013
  Descriptive info: Účetní osnova pro podnikatele 2013.. Třídy účetní osnovy:.. Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek (Aktiva).. Účtová třída 1 - zásoby (Aktiva).. Účtová třída 2 - finanční účty (Aktiva).. Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy (Aktiva a Pasiva).. Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky (Pasiva).. Účtová třída 5 - náklady.. Účtová třída 6 - výnosy.. Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty.. Tip: Pokud chcete rychle najít účet, zmáčkněte na klávesnici.. CTRL.. +.. F.. a začněte psát účet který hledáte.. Účet.. Popis.. Typ.. Druh.. Detail účtu.. Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek.. Dlouhodobý nehmotný majetek.. Aktivní.. Rozvahový.. 011.. Zřizovací výdaje.. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.. Software.. Ocenitelná práva.. Goodwill.. 019.. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.. Stavby.. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.. 025.. Pěstitelské celky trvalých porostů.. 026.. Dospělá zvířata a jejich skupiny.. 029.. Jiný dlouhodobý hmotný majetek.. 031.. Pozemky.. 032.. Umělecká díla a sbírky.. Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.. 042.. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.. Pořízení dlouhodobého finančního majetku.. 050.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.. 061.. Podíly v ovládaných a řízených osobách.. 062.. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.. 063.. Ostatní cenné papíry a podíly.. 065.. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti.. 066.. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv.. 067.. Ostatní půjčky.. 069.. Jiný dlouhodobý finanční majetek.. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku.. 071.. Oprávky ke zřizovacím výdajům.. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje.. Oprávky k softwaru.. Oprávky k ocenitelným právům.. 075.. Oprávky ke goodwillu.. 079.. Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku.. Oprávky ke stavbám.. Oprávky k samost.. movitým věcem a souborům movitých věcí.. 085.. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů.. 086.. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům.. 089.. Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku.. 091.. Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.. 092.. Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.. 093.. Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku.. 094.. Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku.. 095.. Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek.. 096.. Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku.. 097.. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku.. 098.. Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.. Účtová třída 1 - zásoby.. 111.. Pořízení materiálu.. Materiál na skladě.. Materiál na cestě.. 121.. Nedokončená výroba.. 122.. Polotovary vlastní výroby.. 123.. Výrobky.. 124.. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny.. 131.. Pořízení zboží.. 132.. Zboží na skladě a v prodejnách.. 139.. Zboží na cestě.. 151.. Poskytnuté zálohy na materiál.. 152.. Poskytnuté zálohy na zvířata.. 153.. Poskytnuté zálohy na zboží.. 191.. Opravná položka k materiálu.. 192.. Opravná položka k nedokončené výrobě.. 193.. Opravná položka k polotovarům vlastní výroby.. 194.. Opravná položka k výrobkům.. 195.. Opravná položka ke zvířatům.. 196.. Opravná položka ke zboží.. 197.. Opravná položka k zálohám na materiál.. 198.. Opravná položka k zálohám na zboží.. 199.. Opravná položka k zálohám na zvířata.. Účtová třída 2 - finanční účty.. 210.. Peníze.. Pokladna.. Ceniny.. Bankovní účty.. Krátkodobé bankovní úvěry.. Pasivní.. 232.. Eskontní úvěry.. 241.. Emitované krátkodobé dluhopisy.. 249.. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci.. 251.. Registrované majetkové cenné papíry k obchodování.. 252.. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.. 253.. Registrované dluhové cenné papíry k obchodování.. 255.. Vlastní dluhopisy.. 256.. Dluhové cenné papíry se splat.. do 1 roku držené do splatnosti.. 257.. Ostatní cenné papíry k obchodování.. 258.. Krátkodobý finanční majetek.. 259.. Pořizování krátkodobého finančního majetku.. Peníze na cestě.. 291.. Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku.. Účtová třída 3- zúčtovací vztahy.. Pohledávky z obchodních vztahů.. 312.. Směnky k inkasu.. 313.. Pohledávky za eskontované cenné papíry.. 314.. Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé.. 315.. Ostatní pohledávky.. Závazky z obchodních vztahů.. 322.. Směnka k úhradě.. 324.. Přijaté provozní zálohy.. Ostatní  ...   na daň z příjmů.. 459.. Ostatní rezervy.. Bankovní úvěry.. 471.. Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba.. 472.. Dlouhodobé závazky - podstatný vliv.. 473.. Emitované dluhopisy.. 474.. Závazky z pronájmu.. 475.. Dlouhodobé přijaté zálohy.. 478.. Dlouhodobé směnky k úhradě.. 479.. Jiné dlouhodobé závazky.. 481.. Odložený daňový závazek a pohledávka.. Účet individuálního podnikatele.. Účtová třída 5 - náklady.. Spotřeba materiálu.. Nákladový.. (daňový).. Výsledkový.. 502.. Spotřeba energie.. 503.. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek.. 504.. Prodané zboží.. 510.. Služby.. 511.. Opravy a udržování.. Cestovné.. 513.. Náklady na reprezentaci.. (nedaňový).. Ostatní služby.. 520.. Osobní náklady.. Mzdové náklady.. 522.. Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti.. 523.. Odměny členům orgánů společnosti a družstva.. Zákonné sociální pojištění.. 525.. Ostatní sociální pojištění.. 526.. Sociální náklady individuálního podnikatele.. 527.. Zákonné sociální náklady.. 528.. Ostatní sociální náklady.. 530.. Daně a poplatky.. 531.. Daň silniční.. 532.. Daň z nemovitostí.. 538.. 540.. Jiné provozní náklady.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.. 542.. Prodaný materiál.. Dary.. 544.. Smluvní pokuty a úroky z prodlení.. 545.. Ostatní pokuty a penále.. 546.. Odpis pohledávky.. Ostatní provozní náklady.. Manka a škody z provozní činnosti.. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.. 552.. Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů.. 554.. Tvorba a zúčtování ostatních rezerv.. 555.. Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období.. 557.. Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.. 558.. Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti.. 559.. Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti.. 560.. Finanční náklady.. 561.. Prodané cenné papíry a podíly.. 562.. Úroky.. 563.. Kurzové ztráty.. 564.. Náklady z přecenění cenných papírů.. 566.. Náklady z finančního majetku.. 567.. Náklady z derivátových operací.. 568.. Ostatní finanční náklady.. 569.. Manka a škody na finančním majetku.. 574.. Tvorba a zúčtování finančních rezerv.. 579.. Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti.. 580.. Mimořádné náklady.. 581.. Náklady na změnu metody.. Škody.. 584.. Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv.. 588.. Ostatní mimořádné náklady.. 589.. Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti.. 591.. Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná.. 592.. Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená.. 593.. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná.. 594.. Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.. 595.. Dodatečné odvody daně z příjmů.. 596.. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům.. 597.. Převod provozních nákladů.. 598.. Převod finančních nákladů.. 599.. Rezerva na daň z příjmu.. Účtová třída 6 - výnosy.. 601.. Tržby za vlastní výrobky.. Výnosový.. 602.. Tržby z prodeje služeb.. 604.. Tržby za zboží.. 610.. Změny stavu zásob vlastní činnosti.. Změna stavu nedokončené výroby.. 612.. Změna stavu polotovarů vlastní výroby.. 613.. Změna stavu výrobků.. 614.. Změna stavu zvířat.. 620.. Aktivace.. 621.. Aktivace materiálu a zboží.. 622.. Aktivace vnitropodnikových služeb.. 623.. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku.. 624.. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.. 640.. Jiné provozní výnosy.. 641.. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.. 642.. Tržby z prodeje materiálu.. 644.. 646.. Výnosy z odepsaných pohledávek.. 648.. Ostatní provozní výnosy.. 660.. Finanční výnosy.. 661.. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů.. 662.. 663.. Kursové zisky.. 664.. Výnosy z přecenění cenných papírů.. 665.. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.. 666.. Výnosy z krátkodobého finančního majetku.. 667.. Výnosy z derivátových operací.. 668.. Ostatní finanční výnosy.. 680.. Mimořádné výnosy.. 681.. Výnosy ze změny metody.. 688.. Ostatní mimořádné výnosy.. 697.. Převod provozních výnosů.. 698.. Převod finančních výnosů.. Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty.. Počáteční účet rozvažný.. Závěrkový.. 702.. Konečný účet rozvažný.. 710.. Účet zisků a ztrát.. přehled účetní osnovy? Doporučte ho dál, děkujeme.. Tip: Pro přidání této stránky do oblíbených zmáčkněte na klávesnici.. D.. Synonyma pro účetní osnovu jsou:.. směrná účtová osnova 2012.. účetní rozvrh.. nebo.. vzorová účtová osnova.. , chart of accounts czech republic.. Pod těmito dotazy ve vyhledávači můžete hledat obsah který je identický s rozpisem účetní osnovy.. План счетов.. для предприятий..

  Original link path: /ucetni-osnova.php
  Open archive

 • Title: Online testy z účetnictví (zdarma)
  Descriptive info: Testy z účetnictví.. Všechny testy jsou.. zdarma.. Na konci se dozvíte váš.. výsledek a správné odpovědi.. Testy doporučujeme vyplňovat v internetovém prohlížeči.. Google Chrome.. Pro začátečníky.. Účtování účtu 261 - Peníze na cestě.. , 4 příkladů.. spustit test.. Účtování materiálu způsobem A.. , 15 příkladů.. Účtování materiálu způsobem B.. , 14 příkladů.. po registraci.. Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat.. Poté si můžete test zdarma vyplnit.. Účtování poskytnutých záloh.. ,  ...   Pro pokročilé účetní.. Zřizovací výdaje.. , 11 příkladů.. Účtování mezd II.. , 12 příkladů.. , 19 příkladů.. Zásoby vlastní výroby - způsob A.. Zásoby vlastní výroby - způsob B.. , 17 příkladů.. Těžké účetní testy.. Účtování a výpočet mzdy.. VH v komanditní společnosti.. , 9 příkladů.. Reklamace zboží - účtování u odběratele.. , 13 příkladů.. Účtování daní.. Spekulativní cenné papíry - akcie.. NOVÉ.. Směnka.. Pomohli Vám.. tyto účetní testy? Doporučte je dál, děkujeme.. Komentáře..

  Original link path: /online-testy-z-ucetnictvi.php
  Open archive

 • Title: Účetní slovník
  Descriptive info: Účetní slovník.. Agenda.. Akceptace.. Akcie.. Akcionář.. Akontace.. Akreditace.. Aktiva.. Akvizice.. Amortizace.. Analýza.. Anuita.. Anulace.. Aplikace.. Arbitr.. Arbitráž.. Audit.. Ážio.. Bankrot.. Bianko.. Boom.. Broker.. Burza.. Clo.. Daň.. Debet.. Deficit.. Defraudace.. Deník.. Devalvace.. DIČ.. Dodavatel.. Dotace.. Ekonomika.. Embargo.. Exekuce.. Export.. FIFO.. Fúze.. Garance.. Hypotéka.. Import.. Insolvence.. Inventarizace.. Judikát.. Kalkulace.. Kvitance.. Likvidace.. Majetek.. Manko.. Mzda.. Náhrady.. Nemocenská.. Nemovitost.. Nerezident.. Neschopnost.. Nezaměstnanost.. Norma.. Období.. Oběživo.. Obrat.. Odpisy..  ...   Poplatek.. Právo.. Příjemka.. Příkaz.. Přiznání.. Protiprávní.. Provize.. Průměr.. Rabat.. Reklamace.. Revize.. Rezervy.. Rok.. Rozdíl inventarizační.. Saldokonto.. Šek.. Skonto.. Sleva na dani.. Smlouva.. Solventnost.. SPAM.. Splatnost.. Stabilita.. Stagflace.. Stagnace.. Statistika.. Status.. Statut.. Storno.. Subvence.. Swap.. SWIFT.. Tára.. Telemarketing.. Tender.. Tezaurace.. Trata.. Trh.. Typy Společností (s.. r.. o.. ,a.. s.. ).. Úpadek.. Úvěr.. Vada.. Validace.. Valuta.. Věc.. Velkoobchod.. Verifikace.. Věřitel.. Vinkulace.. Výsledek hospodářský.. Žiro.. Živnost..

  Original link path: /ucetni-slovnik.php
  Open archive

 • Title: Účetní kalulačky
  Descriptive info: Účetní kalkulačky.. Kalkulačka.. výpočtu základu daně z přidané hodnoty.. pro 15% i 21% druhy zboží.. multiplikace peněz.. je zaměřena spíše pro ekonomy, zabývá se problematikou procesu tvorby nových peněz.. Máte tip na vytvoření zajímavé kalkulačky?.. Pokud máte nápad na vytvoření zajímavé kalkulačky, která by byla spoustě lidem užitečná, ale neumíte programovat, napište nám email na kde popište detailně funkcionalitu a možnosti kalkulačky.. Pokud bude nápad realizovatelný, objeví se na těchto stránkách zdarma k používání..

  Original link path: /ucetni-kalkulacky.php
  Open archive

 • Title: Účetní kurzy
  Descriptive info: Účetní kurzy Praha a Brno.. Sponzorované odkazy.. Firma Centrum služeb pro podnikání s.. pořádá.. vzdělávací kurzy v Praze i Brně.. v oblasti účetnictví, daní, mezd, marketingu a obchodu, administrativy, soft skills a angličtiny.. Nabízí i kurzy akreditované Ministerstvem školství.. Nejširší výběr je právě v oblasti.. kurzů účetnictví.. Základy účetnictví.. Co vám kurz přinese?.. přehled v oblasti účetnictví.. znalost účtování jednodušších účetních operací.. doplnění aktuálních změn.. procvičení teorie na praktických příkladech.. Kurz je určen.. úplným začátečníkům.. účetním, kteří delší dobu činnost nevykonávali.. podnikatelům na získání přehledu, co se děje ve firmě po účetní stránce.. všem, kdo si chtějí rozšířit přehled ve finanční sféře.. Více informací.. Účetnictví pro pokročilé.. praktické příklady k procvičení.. vysvětlení těžších účetních operací.. účtování včetně účetní závěrky.. Kurzy Účetnictví pro pokročilé jsou určeny účetním na rozšíření a procvičení znalostí.. Kurz účetní program pro praxi.. Náplní kurzu je převést teoretické znalosti účetnictví do praxe.. Naučíte se ovládat účetní program a budete účtovat fiktivní firmu.. Posluchačům, kteří znají účetnictví teoreticky a potřebují se naučit pracovat s účetním programem.. Kurz se skládá z modulů, které na sebe plynule navazují a doplňující výuky..  ...   proniknout do základů daňové problematiky, jejíž znalost je pro dobrého účetního důležitá, každou novou látku procvičit na moha příkladech, vše konzultovat s lektorem a na závěr získat osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR.. Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) - akreditovaný kurz.. V kurzu Daňová evidence dříve nazývaném jednoduché účetnictví se naučíte zaznamenávat příjmy a výdaje za účelem zjištění dílčího základu daně z přímu.. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi příjmy zdanitelnými a nezdanitelnými a výdaji daňovými a nedaňovými.. Naučíme Vás vytvořit účetní uzávěrku a vyplňovat daňová přiznání.. Kurz je vhodný pro podnikatele a živnostníky, účetní a další zájemce, kteří mají povinnost vést daňovou evidenci.. Účetnictví a daňová evidence - souhrnný kurz.. Náplní kurzu je souhrn informací a praktických rad, které by měli znát dobří účetní.. Naučíte se účtovat účetní jednotku od založení až po uzávěrku.. Začnete jednoduchými účetními operacemi a budete postupovat ke složitějším.. Pochopíte rozdíl mezi finančním účetnictvím a daňovou evidencí.. na zopakování a procvičení znalostí.. pro informovanost o aktuálních změnách a novelách.. na doplnění si vzdělání.. k získání osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT ČR s celostátní platností.. Kurz Účetní program pro praxi..

  Original link path: /ucetni-kurzy.php
  Open archive

 • Title: Účetní pomocník - našeptávání účetních předkontací - BETA verze | Účtování.NET
  Descriptive info: Účetní pomocník rychle vyhledá předkonaci kterou hledáte.. 503/321 = Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - PFA.. 504/321 = Nakoupené zboží - PFA.. 213/321 = Došlá faktura za nákup stravenek - PFA.. 511/321 = opravy a udržování - PFA.. 051/211 = Záloha na nákup účetního programu+DPH zaplacená v hotovosti - VPD.. 501/321 = Spotřeba materiálu - PFA.. 502/321 = Spotřeba energii - PFA.. 041/321 = Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFA.. 041/321 = Fa.. za nákup účetního programu - PFA.. 041/622 = Instalace účetního programu ve vlastní režii - VÚD.. 014/041 = Protokol o zařazení nehmot.. majetku do užívání- licence - VÚD.. 013/041 = Protokol o zařazení - účetní program - VÚD.. 022/491 = Protokol o převzení darem dvou počítačů - VÚD.. 321/052, = Zaúčtování zálohy poskytnuté za zboží nebo majetek.. - VÚD.. 042, 343/321 = Fa.. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFA.. za montáž obráběcího automatu+DPH - PFA.. 321/231 = Úhrada fa za obráběcí stroj z krátkodobého bankovního úvěru - VÚÚ.. 022/042 = Zařazení automatu do užívání - VÚD.. 321/461 = Úhrada dodavateli přímo z dlouhodobého úvěru - VÚÚ.. 042/211 = Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD.. 022/042 = Fréza zařazena do užívání - VÚD.. 021/491 = Vklad DHM podnikatelem do majetku společnosti - zděný domek - VÚD.. 031/491 = Vklad DHM do majetku společnosti-pozemek - VÚD.. 043/379 = Nákup akcii společností - VÚD.. 062/043 = Zařazení akcii - VÚD.. 379/221 = Úhrada nakoupených dividend - VBÚ.. 378/665 = Přiznání dividend - VÚD.. 378/661 = Prodej akcii prodejní cena - VÚD.. 065/379 = Nákup dluhopisů - VÚD.. 379/221 = Úhrada nákupu dluhopisů - VBÚ.. 065/665 = Poměrná část úroků z dluhopisů - VÚD.. 378/065 = Zpětný odkup dluhopisů - VÚD.. 259/221 = Přímý nákup akcii za účelem obchodování s CP - VBÚ.. 259/211 = Úhrada provize v hotovosti za zprostředkování nákupu akcií - VPD.. 221/232 = Výnos úvěru na eskontované směnky krátkodobé - VBÚ.. 251/666 = Přijaté dividendy - VÚD.. 221/661 = Tržby popř.. pohledávky z prodeje cenných papírů - VBÚ.. 561/251 = Úbytek prodaných akcií - VÚD.. 259/211 = Nákup akcií v hotovosti za účelem obchodování,které bude mít účetní jednotka v držení do 1 roku - VPD.. 259/211 = Uhrazena provize obchodníku s CP za nákup akcií - VPD.. 251/259 = Zařazení akcií k obchodování do majetku - VÚD.. 061/321 = Nákup akcií jako podílových CP ve společnosti,v níž bude mítúčetní jednotka rozhodující vliv - PFA.. 321/221 = Úhrada za nakoupené podílové CP - VBÚ.. 378/661 = Prodej akcií - VÚD.. 221/378 = Úhrada za prodané akcie - VBÚ.. 378/665 = Vyúčtování nároků na dividendy z podílových CP po zdanění - VÚD.. 504/321 = Nákup zboží na fakturu - PFA.. 504/321 = Fa za dopravu zboží od neplátce - PFA.. 501, 349/321, = Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚD.. 132/504 = Převod konečného stavu zboží - VÚD.. 112/501 = Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚD.. 504/132 = Převod odúčtování počátečního stavu zboží - VÚD.. 501/112 = Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚD.. 504/389 = Nevyfakturované zboží - VÚD.. 139/504 = Nedodané zboží způsob účtování B - VÚD.. 549/132 = Inventarizační rozdíl manko ve skladu zboží - VÚD.. 335/648 = Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚD.. 504/139 = Příjemka za nedodané zboží - VÚD.. 559/196 = Dočasné snížení ocenění zboží - VÚD.. 549/132 = Trvalé snížení hodnoty zboží - VÚD.. 112, 343/321 = Došla fa.. za materiál + DPH - PFA.. 112/321 = Dopravné materiálu od neplátce - PFA.. 315/112 = Reklamační nárok na materiál - VÚD.. 549/315 = Neuznaná reklamace - VÚD.. 112/315 = Náhradní dodávka-reklamace - VÚD.. 501/112 = Materiál vydaný ze skladu - VÚD.. 112/491 = Přijatý dar materiál od individuálného podnikatele - VÚD.. 111/321 = Faktura za dopravu materiálu-vedlejší náklad - neplátce DPH - PFA.. 112/111 = Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚD.. 131/622 = Přepravné za dopravu zboží vlastní dopravou - VÚD.. 131/321 = Faktura přijatá za nakoupené zboží - PFA.. 132/131 = Příjemka za koupené a převzaté zboží - VÚD.. 112/621 = Vrobek vyroben ve vlastní režii a převzat na sklad - VÚD.. 123/613 = Převod dokončených výrobků na sklad - VÚD.. 613/123 = Vyskladnění prodaných výrobků - VÚD.. 111/321 = Došlá fa.. za materiál od dodavatele mimo EU - PFA.. 349/343 = Samovyměření DPH - VÚD.. 315, 343/321, 321 = Dobropis od dodavatele + DPH - VÚD.. 379/221 = Úhrada celnímu orgánu - VBÚ.. 501/112 = Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚD.. 549/112 = Manko na materiálu zjištěné při inventarizacu - VÚD.. 111/379 = Vyúčtování celního orgánu - clo - VÚD.. 549/315 = Odpis nepřiznaného reklamačního nároku - VÚD.. 311/642 = Prodej nepotřebného materiálu na fakturu - VFA.. 542/112 = Výdej nepotřebného materiálu - VÚD.. 112/413 = Přijatý dar od s.. 504/132 = Ztráta zboží do normy - VÚD.. 582/132 = Škoda ve skladu zboží způsobená povodní - VÚD.. 378/688 = Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚD.. 221/378 = Plnění pojišťovnou - VBÚ.. 549/112 = Opodstatněné trvalé snížení hodnoty materiálu - VÚD.. 559/191 = Dočasné snížení hodnot zásob - VÚD.. 191, 549/559, 112 = Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚD.. 191/559 = Pominulo riziko snížení hodnoty zásob - VÚD.. 213/211 = Ceniny - nákup do zásoby, poštovní známky,kolky,telef.. karty,dálniční známky,jízdenky MHD,pokladnou - VPD.. 221/648 = Odměna za platbu kartou - VBÚ.. 518/213 = Spotřeba poštovních známek, telef.. karet,jízdenek MHD - VÚD.. 538/213 = Spotřeba kolků, dálničních známek - VÚD.. 569/213 = Odcizení dálničních známek - VÚD.. 335/213 = Vydání karet zaměstnanacům,které budou zúčtovány - VÚD.. 518/335 = Zúčtování telef.. karet, služeb.. hovory - VÚD.. 211/335 = Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou - PPD.. 213/321 = Došlá fa.. za stravenky do zásob - PFA.. 527/213 = Výdej stravenek hrazený zaměstnavatelem(zaměstnavatel hradí 70% z toho 55% na účet 527 ) - VÚD.. 528/213 = Výdej stravenek hrazený zaměstnavatelem(zaměstnavatel hradí 70% na toho 15% na účet 528 - VÚD.. 335/213 = Částku za stravenky si hradí zaměstnanci - VÚD.. 211/335 = Zaměstnanci hradili za stravenky hotově - PPD.. 331/335 = Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy - VÚD.. 501/211 = Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD.. 502/211 = Spotřeba energii hrazena pokladnou - VPD.. 511/211 = Opravy a udržování hrazeno pokladnou - VPD.. 512/211 = Cestovné hrazené pokadnou - VPD.. 335/211 = Zaměstnanci vyplacená záloha na prac.. cestu pokladnou - VPD.. 151/211 = Záloha na nákup materiálu pokladnou - VPD.. 501/335 = Vyúčtovaná záloha - nákup kanc.. potřeb pokladnou - VÚD.. 513/211 = Úhrada na reprezentaci - pokladnou - VPD.. 518/211 = Ostatní služby hrazené poklanou - VPD.. 522/211 = Odměny společníkům vyplaceny pokladnou - VPD.. 335/211 = Výplata mezd zaměstnancům pokladnou - VÚD.. 543/211 = Dary vyplacené poklanou - VPD.. 321/343 = Nárok na odpočet DPH - VÚD.. 261/211 = 1)Vklad peněz na Bankovní účet - VPD.. 221/261 = 2)Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ.. 070/010 = 1) Pořizovací cena - VÚD.. 551/070 = 2) Zůstatková cena - VÚD.. 010/491 = 5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 569/211 = Schodek v pokladně - VPD.. 569/211 = Vyloupení trezoru a odcizení hotovosti - VÚD.. 211/601 = Tržba v hotovosti za prodané výrobky - PPD.. 211/604 = Prodej zboží za hotové - PPD.. 521/331 = Předpis mezd - vyúčtávní hrubé mzdy - VÚD.. 331/336 = Předpis mezd - zdravotní pojištění - VÚD.. 331/336 = Předpis mezd - sociální pojištění - VÚD.. 331/342 = Předpis mezd - daň ze mzdy po slevě - VÚD.. 524/336 = Předpis pojistného podniku za zaměstnanace-sociální pojištění - VÚD.. 524/336 = Předpis pojistného podniku za zaměstnanace-zdravotní pojištění - VÚD.. 331/221 = převod mezd na soukromé účety - VBÚ.. 331/221 = převod mzdy a dávek NP na soukromý účet - VBÚ.. 342/221 = odvod daně ze mzdy FÚ - VBÚ.. 336/221 = odvod zdravot.. pojištění - VBÚ.. 336/221 = odvod soc.. 221/311 = úhrada fa od odběratele - VBÚ.. 321/221 = úhrada PFA - VBÚ.. 343/221 = odvod DPH - Finančnímu úřadu - VBÚ.. 568/221 = poplatky bance - VBÚ.. 331/379 = Předpis mezd srážky na výživné a exekuce - VÚD.. 331/379 = Předpis mezd-ostatní srážky - VÚD.. 379/221 = úhrada ostatních srážek ze mzdy-exekuce - VBÚ.. 568/221 = poplatky za položky a vedení účtu - VBÚ.. 043/211 = a)cena pořízení-hrazena hotově pokladnou - VPD.. 491/221 = výběr podnikatele pro osob.. spotřebu - VBÚ.. 431/221 = převod na osobní účet,který nesouvisí s podnikáním - VBÚ.. 355/221 = poskytnutí půjčky - VBÚ.. 221/355 = splátka půjčky - VBÚ.. 431/364 = Přiznání podílu na zisku - VÚD.. 364/342 = Srážka daně z podílu na zisku - VÚD.. 364/221 = výplata podílu na zisku - VBÚ.. 342/221 = odvod daně z podíu na zisku - VBÚ.. 341/221 = odvod daně FÚ z příjmu - VBÚ.. 221/365 = půjčka od společníka - VBÚ.. 562/365 = Předpis úroků z půjčky společníkovi - VÚD.. 365/221 = výplata úroků z půjčky společníkovi - VBÚ.. 365/221 = splátka půjčky společeníkovi - VBÚ.. 522/366 = Předpis mzdy společníka - VÚD.. 366/336 = Předpis mzdy společníka - sražené zdravotní a sociální poj.. 366/342 = Předpis mzdy společníka - záloha na daň - VÚD.. 524/336 = Předpis mzdy společníka - pojistné za společníka - VÚD.. 531/345 = Daňová povinnost - silniční daň - VÚD.. 345/221 = Silniční daň - čtvrtletní zálohy,doplatek daně - VBÚ.. 221/701 = Založení společností - peněžní vklad - VBÚ.. 021/701 = Založení společnosti - nepeněžní vklad - budova - VÚD.. 031/701 = Založení společnosti - vklad pozemku - VÚD.. 353/701 = Založení společnosti - nesplacená část peněžního vkladu - VÚD.. 701/411 = Založení společnosti-základní kapitál - VÚD.. 381/221 = Nájemné placené předem - VBÚ.. 518/383 = Zúčtované nájemné zaplacené předem - VÚD.. 518/383 = Nájemné,spotřeba služeb placená pozadu - VÚD.. 383/221 = Uhrazené nájemné - VBÚ.. 383/221 = V budoucnu zaplacen výdaj na nájem a služby - VBÚ.. 381/221 = Náklady příštích období za reklamu placeno předem - VÚD.. 518/221 = Náklady příštích období zúčtování za reklamu - VBÚ.. 382/555 = Komplexní náklady příštích období - VÚD.. 555/382 = Účtování komplexních nákladů na tech.. rozvoj a pod.. v dalších letech - VÚD.. 221/384 = Výnosy příštích období - přijaté předplatné - VBÚ.. 602/384 = Přijaté předplatné v běžném období - VÚD.. 602/384 = Zúčtování předplatného v příštím období - VÚD.. 388/688 = Dohadná pohledávka - pojišťovnou přiznané ale dosud neuhrazené plnění - VÚD.. 221/378 = Příjem náhrady od pojišťovny - VBÚ.. 385/602 = Příjmy příštích období - příjem nájemného předpis pro stávající rok - VÚD.. 315/602 = Předpis části nájemného v příštím roce - VÚD.. 221/385 = Příjem nájemného na BÚ v příštím roce - VBÚ.. 111/389 = Dohadná položka pasivní.. Dodané zboží nevyfakturované.. 389/321 = Dohadná položka pasivní dodávka materiálu vydaná fa.. v příštím roce.. 391/501 = Dohad.. položka pasivní-rozdíl mezi fa.. a odhadnou cenou za materiál - VÚD.. 552/451 = Rezervní fond - např.. rezerva na opravu střechy,krytiny,krovů, - VÚD.. 552/451 = Tvorba rezervy - VÚD.. 511, 343/321 = Fa.. za opravu střechy + DPH - PFA.. 451/552 = Zúčtování zák.. rezervy - zrušení - VÚD.. 525/331 = Ostatní soc.. pojištění - VÚD.. 526/331 = Soc.. nákady individuálního podnikatele - VÚD.. 345/221 = Silniční daň - VBÚ.. 532/221 = Daň z nemovitostí - VBÚ.. 543/221 = Dary - VBÚ.. 549/123 = Manka - VÚD.. 311/601 = Tržba za vlastní výrobky - VFA.. 311/602 = Tržba z prodeje služeb - VFA.. 611/112 = Nedokončená výroba - přírůstek - VÚD.. 112/611 = Nedokončená výroba - úbytek - VÚD.. 331/221 = 8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ.. 336100/221 = 9) Odvod SSZ - VBÚ.. 112/119 = 2) Došel Materiál - VÚD.. 613/123 = Změna stavu výrobků - přírůstek - VÚD.. 111, 131/621 = Aktivace materiálu a zboží - VÚD.. 042, 131/622 = Aktivace vnitropodnikových služeb - VÚD.. 346/648 = Ostatní provozní výnosy - VÚD.. 335/648 = Manko předepsané skladníkovi k náhradě - VÚD.. 221/662 = Úroky - VBÚ.. 311/601 = Kurzovní rozdíly - VFA.. 221/311 = Kurzovní rozdíly - VBÚ.. 311/663 = Kurzovní rozdíl - finanční výnos.. - VFA.. 311/601 = Výnos z kurzového rozdílu.. 221/311 = Úhrada faktury na bankovní účet - VBÚ.. 563/311 = Ztráta na kurzovním rozdílu při nákupu ze zahraničí.. 321/311 = Zápočet pohledávek a závazků z faktur - VÚD.. 521/333 = Odstupné poskytnuté zaměstnanci - VÚD.. 321/221 = Doplatek rozdílu ze zápočtu - VBÚ.. 221/311 = Doplatek rozdílu ze zápočtu.. - VBÚ.. 221/231 = Úvěry-poskytnutí úvěru krátkodobého - VBÚ, VÚÚ.. 231/221 = Splátka úvěru - VBÚ, VÚÚ.. 221/461 = Úvěry střednědobé a dlouhodobé - VBÚ, VÚÚ.. 562/221 = Zaplacen úrok z úvěru - VBÚ.. 311/601, 343 = Vydaná faktura za prodané výrobky - VFA.. 041, 343/321 = Faktura za nákup DNM + DPH - PFA.. 311/604, 343 = Vydaná faktura za prodané zboží - VFA.. 518/211 = Odtah auta po havárii.. - VPD.. 221/343 = vrácení přeplatku DPH - VBÚ.. 548/211 = Ostatní provozní náklady - VPD.. 042, 343/321 = Došlá faktura za obráběcí automa - PFA.. 549/123 = Manko na výrobcích nad normu - VÚD.. 124/614 = Aktivace zvířat - VÚD.. 559/391 = Vnitřní účetní doklad na inventa - VÚD.. 321/314 = Vyúčtování poskytnuté zálohy - VÚD.. 518/211 = tisk pozvánek na valnou hromadu - VPD.. 314/321 = Záloha na služby (očekáváme zúčtování) - PFA.. 542/112 = Vyskladnění materiálu z důvodu prodeje - VÚD.. 491/211 = Osobní spotřeba podnikatele, v hotovosti - VPD.. 042/321 = Nákup DHM na fakturu - PFA.. 010/070 = 2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek - VÚD.. 010/040 = 3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD.. 526/336 = Vyúčtování SP a ZP zaměstnavatele za zaměstnance - VÚD.. 391/558 = Zrušení opravné položky - VÚD.. 331, 325/325, 221 = Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ.. 213/211 = nákup cenin za hotové - VPD.. 221/311 = úhrada za služby.. 521/325 = Vyúčtovaný závazek z titulu refundace mezd - VÚD.. 073/013 = oprávky software - VÚD.. 345/530 = vrácená částka z ÚP - přeplatek - VÚD.. 561/251 = Úbytek akcií v důsledku prodeje - VÚD.. 335/668 = předpis manka pokladníkovi - VÚD.. - 014/- 041 = Snížení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku dobropisů - VÚD.. 546/311 = rozhodnutí soudu, nedobytná pohl - VÚD.. 524/336100 = 6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚD.. 119/321 = 1) Přijatá faktura - materiál zatím nepřišel - PFA.. 551/082 = odpisy - VÚD.. 513/321 = Faktura přijatá za pronájem nápojového automatu - PFA.. 082/022 = Vyřazení DHM - VÚD.. 501/041 = zařazení kopirovacého stroje do - VÚD.. 022/413 = Přijatý dar - SMV - v s.. 546/311 = Odpis pohledávky - VÚD.. 221/646 = Uhrazená odepsaná pohledávka - VBÚ.. 221/479 = Na účet převeden vklad tichého společníka - VÚD.. 112/413 = Obdržení zásob materiálu pro výrobu - VÚD.. 569/211 = Manko v pokladně - VÚD.. 311/221 = úhrada splatných faktur dodavateli - VBÚ.. 702/211 = Konečný zůstatek v pokladně - VÚD.. 042/321 = nákup stroje v pořizovací ceně nad 40.. 000 Kč - PFA.. 331/342 = 4) Záloha na daň - VÚD.. 481/592 = odložená daňová pohledávka - VÚD.. 592/481 = odložená daňový závazek - VÚD.. 010/040 = 1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚD.. 528/331 = Předpis mezd dávky v nemoci(hradí zaměstnavatel) - VÚD.. 331/335 = Předpis mezd(srážka z mezd na podíl částečné úhrady stravenek) - VÚD.. 331/221 = vyplata mzdy - VÚD.. 211/051 = a)pokladnou - PPD.. 256/211, 221 = Nákup dluhopisů držených do splatnosti - VPD, VBÚ.. 221/256 = Proplacení dluhopisu při zpětném - VBÚ.. 221/256 = Proplacení úroku z dluhopisů při splatnosti do 1 roku - VBÚ.. 256/666 = Úrokový výnos za dobu držení dlu - VÚD.. 343/349 = Nárok na odpočet DPH při pořízení zboží z jiného členského státu - VÚD.. 111/501 = převod počátečního stavu zásob materálu - VÚD.. 595/341 = Doměření daně z přijmu - VÚD.. - 011/- 041 = Snížení pořizovací ceny zřizovacích výdajů o částku dobropisu - VÚD.. - 012/- 041 = Snížení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku dobropisů - VÚD.. - 013/- 041 = Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚD.. 010/474, 070 = Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání za předpokladu, že je u nájemce odepisován - VÚD.. 549/070 = 2) a) Zůstatková cena (důvod: manka, škody) - VÚD.. 582/070 = 2) b) Zůstatková cena (důvod: škody při inventarizaci a podobně) - VÚD.. 384/662 = Zúčtování časově rozlišených úroků - VÚD.. 548/333 = Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu na výdělku,za bolest a stížení společenské uplatnění,věcnou škodu při pracovních úrazech,úhrada na praní,čistění pracovních oděvů - VÚD.. 019/041 = Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚD.. 211/261 = 1) Výběr peněz z bankovího účtu.. 261/221 = 2) Výpis z bankovního účtu: zaúčtování úbytku peněz při výběru hotovosti do pokladny - VÚD.. 511/321 = Přijatá faktura za opravu zábradlí v budově - PFA.. 256/211 = pořízení dluhopisů - VPD.. 010/070, 374 = Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚD.. 010/413 = 4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 043/321 = b)z obchodních vztahů - PFA.. 043/325 = c)ostatním závazkem - VÚD.. 701/195 = Převod z§statku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 070, 551/010, 070 = Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení,zničení, živelných pohrom - VÚD.. 070, 549/010, 070 = Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku zjištěná mankem - VÚD.. 043/053 = a)poskytnutou zálohou - VÚD.. 111/321 = dodavatelská faktura za materiál - PFA.. 551/070 = 2) c) Zůstatková cena (v důsledku úplného opotřebení) - VÚD.. 502/389 = Dohadná položka na spotřebu el.. energie, kdy fakturace proběhne v násled.. roce (za období 09-12) - VÚD.. 545/379 = PF-předpis pokuty od živnostenského úřadu - VÚD.. 010/374, 070 = 6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚD.. 011/071 = Nově zjištěné zřizovací výdaje - VÚD.. 541/070 = 2) Zůstatková cena - VÚD.. 221/491 = Dar od manželky do firmy - VBÚ.. 491/010 = Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání - VÚD.. 474/010 = Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku po zániku nájemní smlouvy u nájemce - VÚD.. 011/041 = Zvýšení pořizovací ceny zřizovacích výdajů o částku vrubopisu dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD.. 011/413 = Bezplatné nabytí zřizovacích výdajů v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 071/011 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/071 = b) zůstatková cena - VÚD.. 071/011 = Úplatný převod zřizovacích výdajů - VÚD.. 071/011 = Zúčtování plně odepsaných zřizovacích výdajů - VÚD.. 012/041 = Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání - VÚD.. 012/072 = Nově zjištěné nehmotné výsledky vykazující výzkum a vývoje - VÚD.. 012/041 = Zvýšení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD.. 012/413 = Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 012/491 = Přeřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 012/321 = Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje - PFA.. 012/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 012/623 = Aktivace nehmotných výsledků výzkumu a vývoje.. vytvořených vlastní činností za účelem obchodování - VÚD.. 559/194 = VÚD-snížena hodnota výrobků na skladě z důvodů dočasné neprodejnosti - VÚD.. 701/431 = Vyúčtování zisku při otevírání účetních knih - VÚD.. 072/012 = a) pořizovací cena - VÚD.. 543/072 = b)zůstatková cena - VÚD.. 072/012 = Likvidace nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,zjištěných mank a škod při inventarizaci a pod.. 491/012 = Přeřazení nehmotných výsledků výzkumu vývoje z podnikání do osobního užívání - VÚD.. 072/012 = Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z majetku v důsledku plného odepsání - VÚD.. 013/041 = Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚD.. 013/073 = Nově zjištěný softwar - VÚD.. 013/041 = Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD.. 013/413 = Bezplatné nabytí software v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 013/491 = Přeřazené software z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 013/321 = Nákup softwaru(bez jiných pořizovacích výdajů)- PFA.. 013/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 013/623 = Aktivace softwaru, vytvořeného vlastní činností za účelem obchodování - VÚD.. 073/013 = a) pořizovací cena - VÚD.. 541/073 = b)zůstatková cena - VÚD.. 073/013 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/073 = b)zůstatková cena při úplném opotřebení - VÚD.. 549/073 = c)zůstatková cena při manku - VÚD.. 582/073 = d)zůstatková cena-škody - VÚD.. 491/073 = b)zůstatková cena - VÚD.. 073/013 = Vyřazení softwaru z majetku v důsledku plného odepisování - VÚD.. 702/013 = Převod konečného zůstatku při uzavírání knih - VÚD.. 014/041 = Zařazení ocenitelných práv do užívání - VÚD.. 014/041 = Zvýšení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku vrubopisu dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD.. 014/413 = Bezplatné nabytí ocenitelných práv v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 014/491 = Přeřazení ocenitelných práv z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 014/321 = Nákup ocenitelných práv - PFA.. 014/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný kapitál - VÚD.. 014/623 = Aktivace ocenitelných práv, vytvořených vlastní činností - VÚD.. 074/014 = a)pořizovací ceny - VÚD.. 123/613 = Přebytky zásob výrobků - VÚD.. 541/074 = b)zůstatková cena - VÚD.. 074/014 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/074 = b)zůstatková cena - VÚD.. 491/074 = b)zůstatková cena - VÚD.. 074/014 = Vyřazení ocenitelných práv z majetku v důsledku plného opotřebení - VÚD.. 702/014 = Převod konečného zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 041/015 = a)nabývací cena je nižší - VÚD.. 015/041 = b)nabývací cena je vyšší - VÚD.. 015/702 = Převod pasivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 015/701 = Převod aktivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚD.. 563/052 = Kurzové rozdíly ztrátové - VÚD.. 702/015 = Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 701/015 = Převod pasivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. - 021/- 042 = Snižování pořizovací ceny budov,hal a staveb o dobropisy investičních dodavatelů - VÚD.. 019/079 = Nově zjištěný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - VÚD.. 019/041 = Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD.. 019/413 = Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 019/491 = Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 019/321 = Nákup dlouhodobého nehmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFA.. 019/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 019/221 = Úplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů bez ohledu na výši ocenění - VBÚ.. 019/221 = Úplatné nabytí preferenčních limitů, bez ohledu na výši ocenění - VBÚ.. 019/346 = Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem ve výši ocenění-pořizovací cenou - VÚD.. 019/623 = Aktivace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, vytvořeného vlastní činností - VÚD.. 079/019 = Úplatný převod prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - VÚD.. 079/019 = Likvidace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku jeho úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,zjištěná mank a škod při inventarizaci - VÚD.. 491/019 = Přeřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání - VÚD.. 079/019 = Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z majetku v důsledku plného odepsání - VÚD.. 702/019 = Převod konečného zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 021/042 = Zařazení nových i opotřebovaných budov,hal a staveb včetně dokončených investičních prací v cizích budovách,halách,stavbách,rekonstrukcí stávajících budov,hal a staveb včetně vlastní výroby do užívání - VÚD.. 021/413 = Bezplatné nabytí (darování) budov,hal a staveb v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 021/491 = Přeřazení budov,hal a staveb z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 021/321 = Nákup budov,hal a staveb bez jiných pořizovacích výdajů - PFA.. 021/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 021/042 = Zařazení důlních děl a důlních staveb pod povrchem, vodních děl - VÚD.. 021/042 = Zařazení bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky - VÚD.. 081/021 = a)pořizovací cena - VÚD.. 541/081 = b)zůstatková cena - VÚD.. 551/081 = b)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚD.. 549/081 = c)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD.. 582/081 = d)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami - VÚD.. 043/211, 221 = Poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám hrazené hotově a bankou - VPD, VBÚ.. 081/021 = a) pořizovací cena - VÚD.. 543/081 = b)zůstatková cena - VÚD.. 211/052 = a)pokladnou - PPD.. 221/052 = b)bankovním účtem - VBÚ.. 022/042 = Zařazení nových i opotřebovaných samostatných movitých věcí,včetně montážních prací,rekonstrukcí a modernizace věcí a souborů včetně vlastní výroby do užívání - VÚD.. 022/413 = Bezplatné nabytí samostatných movitých věcí a souborů v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 022/491 = Přeřazení samostatných movitých věcí a souborů z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 022/321 = Nákup samostatných movitých věcí a souborů bez jiných pořizovacích výdajů - PFA.. 022/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 082/022 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/082 = b)zůstatková cena - VÚD.. 541/082 = b)zůstatková cena - VÚD.. 551/082 = b)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení,zničení - VÚD.. 549/082 = c)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD.. 582/082 = d)zůstatková cena při živelných pohromách - VÚD.. 025/042 = Zařazení pěstitelských celků trvalých porostů do užívání např.. ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0.. 25ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na ha.. ,trvalý porost vinic, chmelnic bez nosných konstrukcí - VÚD.. 025/413 = Bezplatné nabytí pěstitelských celků, trvalých porostů v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 025/042 = Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků trvalých porostů při uzavírání účetních knih - VÚD.. 025/491 = Přeřazení pěstitelských celků z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 025/321 = Nákup pěstitelských celků trvalých porostů bez jiných pořizovacích výdahů - PFA.. 025/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 025/624 = Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů ve vlastní režii - VÚD.. 085/025 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/085 = b)zůstatková cena - VÚD.. 085/025 = a) pořizovací cena - VÚD.. 541/085 = b)zůstatková cena - VÚD.. 551/085 = b)zůstatková cena v důsledku jejich úplného opotřebení - VÚD.. 549/085 = c)zůstatková cena v důsledku mank - VÚD.. 582/085 = d)zůstatková cena při zničení živelnými pohromami - VÚD.. 026/042 = Zařazení dospělých zvířat a jejich skupin do užívání např.. stáda,hejna,tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - VÚD.. 026/413 = Bezplatné nabytí dospělých zvířat a jejich skupin v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 026/491 = Přeřazení dospělých zvířat a jejich skupin z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 026/321 = Nákup dospělých zvířat a jejich skupin bez jiných pořizovacích výdajů - PFA.. 026/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 086/026 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/086 = b)zůstatková cena - VÚD.. 541/086 = b)zůstatková cena - VÚD.. 582/086 = c)zůstatková cena v důsledku zničení živelnými pohromami - VÚD.. 549/086 = b)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD.. 029/042 = Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého majetku včetně montážních prací,rekonstrukcí a modernizací stávajícího ostatního dlouhodobého hmotného majetku do užívání - VÚD.. 029/413 = Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD.. 029/491 = Přeřazení ostatního dlouhodobého hmotného majetku z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 029/321 = Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku bez jiných pořizovacích výdajů - PFA.. 029/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 029/623 = Pořízení ostatního dlouhodobého majetku ve vlastní režii - VÚD.. 551/089 = e)likvidace ostatního dlouhodobého majetku v důsledku úplného opotřebení - VÚD.. 089/029 = a)pořizovací cena - VÚD.. 551/089 = b)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚD.. 549/089 = c)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD.. 582/089 = d)zůstatková cena při zničení živelnými pohromami - VÚD.. 031/042 = Zařazení pozemků(včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři,pokud nejsou pěstitelskými celky trvalých porostů) do užívání - VÚD.. 031/042 = Zvýšení pořizovací ceny pozemku o částku dobropisu dodavatelů vztahujících se k pozemku - VÚD.. 031/413 = Bezplatné nabytí pozemku - VÚD.. 031/491 = Přeřazení pozemku z osobního užívání do podnikání - VÚD.. 031/353 = Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD.. 541/031 = Úplatný převod -prodej-pozemku - VÚD.. 491/031 = Přeřazení pozemku z podnikání do osobního užívání - VÚD.. 032/042 = Zařazování výtvarných děl a uměleckých předmětů ve smyslu zákona o dílech literárních,vědeckých a uměleckých pokud nejsou součástí stavebních objektů - VÚD.. 032/042 = Zařazení sbírek např.. souborů předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti - VÚD.. 032/413 = Bezplatné nabytí uměleckých děl a sbírek - VÚD.. 032/413 = Přebytek uměleckých děl a sbírek - VÚD.. 541/032 = Úplatný převod-prodej - VÚD.. 543/032 = Bezúplatný převod-darování - VÚD.. 549/032 = Manko uměleckých děl a sbírek - VÚD.. 041/321 = Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek,včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFA.. 041/321 = Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFA.. 041/321 = Licence,patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFA.. 041/623 = Vnitropodniková fa.. za dlouhodobý nehmotný majetek,provedený ve vlastní režii např.. přepravné - VÚD.. 041/413 = Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚD.. 041/389 = Nevyfakturované dodávky dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 041/321 = Faktury za dlouhodobý nehmotný majetek, které do konce roku nedošly do účetní jednotky, majetek na cestě - PFA.. 041/321 = Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFA.. 346/041 = Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - VÚD.. 347/042 = Ostatní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - VÚD.. 549/041 = a)manka a škody - VÚD.. 582/041 = b)škody - VÚD.. 543/041 = Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚD.. 541/041 = Vyúčtování nákladů na dlouhodobý nehmotný majetek při jeho prodeji - VÚD.. 548/041 = Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚD.. 042/321 = Faktury dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek,montážní práce,projektové práce,rekonstrukce a modernizace,opotřebený - PFA majetek,náklady na přípravu a zabezpečení výstavby,licence a patenty.. 042/321 = Vyúčtování investičních nákladů spojených s pořízením pozemků - PFA.. 042/624 = Vnitropodniková faktura za výrobu dlouhodobého hmotného majetku,montážní práce,projektová práce,provedené ve vlastní režii - VÚD.. 042/622 = Vnitropodniková faktura za výkony související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku např.. přepravné ve vlastní režii - VÚD.. 042/413 = Bezplatné nabytí neopotřebovaného dlouhodobého majetku - VÚD.. 042/389 = Nevyfakturované dodávka dlouhodobého hmotného majetku,montážních prací a pod.. vyúčtování koncem roku - VÚD.. 042/321 = Faktury za dlouhodobý hmotný majetek,který do konce roky nedošly do účetní jednotky, investice na cestě - PFA.. 042/321 = Zvýšení nákladů na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku o vrubopis dodavatelů - PFA.. 042/345 = Předpis odvodu za trvalé odnětí půdy zemědělské výrobě,poplatky za trvalé odnětí lesní půdy a finanční prostředky,poskytované za dočasné odnětí půdy pro zařízení stanoviště - VÚD.. 042/321 = Výdaje na zabezpečení a konzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku - PFA.. 042/321 = Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i průzkumové,geologické,geodetické a projektové práce,umělecká díla tvořící součást stavebních objektů,otvírky nových lomů,pískoven,technickou rekultivaci,technické zhodnocení,dopravné,montáž - PFA.. 081, 042/021 = a)pořizovací cena Dal b) oprávky MD c)zůstatková cena MD - VÚD.. 042/325 = Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemníci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitostí jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů - VÚD.. 042/221 = Úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojeným s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla,jakož i úhrada nákladů za přeložky,překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce,která má vlastnické právo k dotčenému majetku nebo která hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávných celků - VBÚ.. 021/042 = a)pořizovací cena stavby - VÚD.. 031/042 = b)pořizovací cena pozemků - VÚD.. 021/042 = a)pořizovací cena -stavby - VÚD.. 032/042 = b)pořizovací cena umělecká díla - VÚD.. 346/041 = a)dotace ze státního rozpočtu - VÚD.. 347/042 = b)ostatní dotace - VÚD.. 549/042 = a)manka - VÚD.. 582/042 = b)škody - VÚD.. 548/042 = Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚD.. 543/042 = Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚD.. 541/042 = Vyúčtování nákladů na dlouhodobý hmotný majetek při jeho úplatném převodu-prodeji - VÚD.. 025/042 = Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků a trvalých porostů - VÚD.. 043/221 = b)cena pořízení - VBÚ.. 043/325 = c)cena pořízení - VÚD.. 043/379 = e)cena pořízení - VÚD.. 043/361, 365 = d)cena pořízení - VÚD.. 061/043 = Zařazení dlouhodobého finančního majetku v podnicích s rozhodujícím vlivem - VÚD.. 051/211 = a)pokladnou - VPD.. 051/221 = b)bankovními účty - VBÚ.. 053/231, 461 = Záloha hrazená krátkodobým a dlouhodobým bankovním úvěrem - VÚÚ.. 053/663 = Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ziskové - VÚD.. 211, 221/053 = a)pokladnou a běžným účtem - PPD, VBÚ.. 211, 221/053 = v hotovosti,běžným účtem - PPD, VBÚ.. 231, 461/053 = krátkodobým a dlouhodobým úvěrem - VÚÚ.. 321/053 = Převod zálohy při dojití faktury - VÚD.. 563/053 = Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ztrátové - VÚD.. 061/043 = Nákup cenných papírů a uložení podílů v podnicích s rozhodujícím vlivem - VÚD.. 061/367 = Upsané vklady jednotlivými zakladateli akciové společnosti - VÚD.. 061/367 = Upsání akcií popř.. vydání zatímního listu - VÚD.. 061/367 = Dodatečné upsání akcií - VÚD.. 061, 062/414 = a)snížení ocenění - VÚD.. 063, 257/414 = b)snížení ocenění - VÚD.. 061, 062/211, 221 = a) účtování u společníka - VPD, VBÚ.. 063/211, 221 = b)účtování u společníka - VPD, VBÚ.. 561/061 = Prodej cenných papírů a podílů v podnicích s rozhodujícím vlivem - VÚD.. 414/061, 062 = a)snížení hodnoty - VÚD.. 414/063 = b)snížení hodnoty - VÚD.. 061, 062/414 = c)zvýšení hodnoty - VÚD.. 063/414 = d)zvýšení hodnoty - VÚD.. 062/043 = Nákup cenných papírů a uložení podílů v podnicích s podstatným vlivem - VÚD.. 062/043 = Upsané vklady jednotlivými zakladateli akciové společnosti - VÚD.. 062/377 = Upsané vklady jednotlivými zakladateli akciové společnosti - VÚD.. 062/367 = Upsání akcií popř.. 062/367 = Dodatečné upsání akcií - VÚD.. 063/043 = Nákup realizovatelných cenných papírů a podílů - VÚD.. 061, 062/211, 221 = a)účtování společníka - VPD, VBÚ.. 053/211, 221 = b)účtování společníka - VPD, VBÚ.. 561/063 = Prodej realizovatelných cenných papírů a podílů - VÚD.. 063/367 = Upsání i dodatečné upsání akcií popř.. vydání zatímních listů - VÚD.. 063/367 = Upsané vklady jednotlivými zakladateli společnosti - VÚD.. 568/063 = Snížení hodnoty-znehodnocení-realizovatelných cenných papírů.. které je pravděpodobně trvalé - VÚD.. 065/043 = Nákup dlužných cenných papírů držených do splatnosti - VÚD.. 253, 256/666 = a)krátkodobých - VÚD.. 065, 069/665 = b)dlouhodobých - VÚD.. 065/663 = a)ziskových - VÚD.. 563/065 = b)ztrátový - VÚD.. 561/065 = Prodej dlužných cenných papírů držených do splatnosti - VÚD.. 066/221 = Půjčky a úvěry poskytované podnikům ve skupině - VBÚ.. 066/663 = Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ziskové - VÚD.. 221/066 = Úhrada půjčky a úvěru podniky ve skupině - VBÚ.. 546/066 = Odpis pohledávek z dlouhodobých půjček - VÚD.. 563/066 = Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ztrátové - VÚD.. 067/211, 221 = Ostatní poskytnuté půjčky - VPD, VBÚ.. 067/211, 221 = Vklad tichého společníka-účtování u něho - VPD, VBÚ.. 067/663 = Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ziskové - VÚD.. 221/067 = Úhrada ostatních půjček - VBÚ.. 546/067 = Odpis pohledávek z ostatních půjček - VÚD.. 563/067 = Kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih ztrátové - VÚD.. 051/231 = c)krátkodobým úvěrem - VÚÚ.. 051/461 = d)bankovním úvěrem - VÚÚ.. 051/663 = Kurzové rozdíly ziskové  ...   účasti dividendy,úhrada dotace od poskytovatele dotace - VBÚ.. 431/378 = Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚD.. 563/378 = Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚD.. 378/663 = Kurzové ziskové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚD.. 431/379 = Tantiemy členům představenstva a dozorčí rady - VÚD.. 588/379 = Opravy nákladů minulých období jde-li o významné položky - VÚD.. 431/379 = Podíl na zisku tichého společníka - VÚD.. 379/663 = Kurzové ziskové rozdíly při úhradě závaků - VÚD.. 563/379 = Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závazků - VÚD.. 381/479 = Nesouměrná platba při finančním leasingu u nájemce - VÚD.. 518/381 = Vyúčtování časového rozlišení nájemného připadajícího na příslušné účetní období - VÚD.. 551/381 = Zúčtování časového rozlišení nákladů na zařízení většího rozsahu drobného dlouhodobého majetku do používání připadající na příslušné období - VÚD.. 548/381 = Zúčtování časového rozlišení dalších jednotlivých externích položek připadajících na příslušné účetní období - VÚD.. 382/321 = Zúčtování nákladů na dlouhodobou propagaci dodavatelským způsobem - PFA.. 383/321 = Zúčtování výdajů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí - PFA.. 383/702 = Zůstatek účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 521/383 = Vyúčtování nákladů,jež s běžným účetním obdobím souvisejí,avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn - premie a odměny placené po uplynutí roku - VÚD.. 211/604 = Tržby za zboží uhrazené šeky a poukázky k zúčtování - PPD.. 385/602 = Příjmy příštích období nepřijaté a nezahrnuté na účtech pohledávek, avšak související s výkony běžného období-nevyfakturované výrobky, výnosové provize, nevyfakturované práce a služby - VÚD.. 311/385 = Zúčtování příjmů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí - VÚD.. 688/388 = Zúčtování rozdílu jestliže dohadná položka byla vyšší ve srovnání se skutečně přiznanou náhradou např.. pojišťovnou - VÚD.. 388/641 = Vyúčtování odhadu částek poplatků na pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv - VÚD.. 311/388 = Zúčtování dohadných položek aktivních na základě faktury - VÚD.. 531/389 = Poměrná část silniční daně při účtování v hospodářském roce - VÚD.. 391/559 = Částečné nebo úplné zrušení snížení ocenění jednotlivých pohledávek v souvislosti s tím,že nelze prokázat opodstatněnost snížení např.. že došlo k prodeji pohledávky - VÚD.. 395/602 = Vnitropodniková faktury za montážní práce, projektové práce a pod, - VÚD.. 395/132 = Přesuny zboží z nákupu mezi nakupujícími sklady v předávacím závodě - VÚD.. 132/395 = Přesuny zboží v přejímajícím závoděv - VÚD.. 395/321 = Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek,nemůže-li být vyúčtován na příslušný účet - VÚD.. 042/395 = Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zatím zachycený na účtě 395 po její likvidaci na příslušný účet do období jehož se fakturace týká - VÚD.. 398/221 = Vyúčtování operací ve vztahu s účastníkem sdružení bez právní subjektivity - VBÚ.. 123/398 = Vyúčtování integrace zůstatku ve vztahu k ostatním účastníkům sdružení s právní subjektivitou např.. výrobky - VÚD.. 419/411 = Zvýšení základního kapitálu - VÚD.. 411/419 = Snížená základního kapitálu - VÚD.. 412/252 = a)na úhradu rozdílu mezi cenou pořízení a minimální cenou vlastních akcií při jejich stahování z oběhu při snižování základního kapitálu - VÚD.. 412/411 = b) na zvýšení základního kapitálu - VÚD.. 412/429 = c)na úhradu ztráty minulých let - VÚD.. 412/702 = d)na úhradu ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD.. 221/413 = Vyúčtování ostatních kapitálových vkladů.. které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky - VBÚ.. 221/413 = Přijaté dary v peněžní formě - VBÚ.. 221/413 = Přijaté členské podíly ba družstevní bytovou výstavbu - VBÚ.. 421/413 = a)zákonný rezervní fond - VÚD.. 423/413 = b)statutární fondy - VÚD.. 427/413 = c)ostatní fondy - VÚD.. 032/413 = Přebytek neodepisovaného dlouhodobého majetku - VÚD.. 413/429 = Úhrada ztráty z minulých let - VÚD.. 413/431 = Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD.. 257/414 = a)zvýšení ocenění - VÚD.. 414/257 = b)snížení ocenění - VÚD.. 373/414 = a)zvýšení ocenění - VÚD.. 376/414 = b)zvýšení ocenění - VÚD.. 377/414 = d)zvýšení ocenění - VÚD.. 414/373 = d)snížení ocenění - VÚD.. 414/376 = e)snížení ocenění - VÚD.. 414/377 = f)snížení ocenění - VÚD.. 414/701 = Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 701/414 = Převod pasivního zůstatků účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 414/702 = Převod pasivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 702/414 = Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. /418 = a)Zvýšení ocenění účtování na str.. MD účtová třída O - Dlouhodobý majetek účtová třída 1 - zásoby účtová třída 2 - Finanční majetek účtová třída 3 - Účtovací vztahy účtová třída 4 - Kapitálové účty - VÚD.. 418/ = b)snížení ocenění účtování na str.. D účtová třída O Dlouhodobý majetek účtová třída 1 Zásoby účtová třída 2 Finanční majetek účtová třída 3 Zúčtovací vztahy účtová třída 4 Kapitálové účty - VÚD.. 418/701 = Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 418/702 = Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 702/418 = Převod aktivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 701/418 = Převod pasivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 419/252 = Následné zrušení či zničení akcií,jestliže nesmí dle obchodního zákoníku předcházet dni zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku - VÚD.. 419/379 = Snížení základního kapitálu vzetím určitého počtu akcií z oběhu a jejich vyplacením držitelům-předpis podle rozhodnutí valné hromady - VÚD.. 419/353 = Při neúčinném upsání akcií jsou zakladatelé povinni vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku-předpis závazku - VÚD.. 421/419 = V případě vysokého stavu rezervního fondu může rozhodnout valná hromada o převedení jeho části do základního kapitálu - VÚD.. 412/419 = a)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚD.. 413/419 = b)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚD.. 428/419 = c)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚD.. 431/419 = d)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD.. 423/419 = e)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚD.. 427/419 = f)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚD.. 353/419 = g)upisování akcií - VÚD.. 353/419 = h)vklady společníků - VÚD.. 241/419 = ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD.. 473/419 = i)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD.. 412/419 = j)z emisního ažia - VÚD.. 419/701 = Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 419/702 = Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 702/419 = Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 701/419 = Převod pasivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 431/421 = a) ze zisku - VÚD.. 428/421 = b)z nerozděleného zisku minulých let - VÚD.. - 431/- 421 = a) ze zisku - VÚD.. - 428/- 421 = b)z nerozděleného zisku - VÚD.. 421/419 = a)na zvýšení základního kapitálu - VÚD.. 421/431 = b)na úhradu ztráty - VÚD.. 421/429 = c)na úhradu ztráty z minulých let - VÚD.. 431/423 = Příděly ze zisku do nedělitelného fondu - VÚD.. 353/422 = Tvorba nedělitelného fondu při vzniku družstva - VÚD.. 423/431 = a)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD.. 423/429 = b)ztráty minulých let - VÚD.. 423/419 = c)na zvýšení základního kapitálu - VÚD.. 423/221 = d)dodavatelským způsobem - VBÚ.. 423/613 = e)ve vlastní režii - VÚD.. 428/427 = a)nerozdělený zisk minulých let - VÚD.. 431/427 = b)výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD.. 427/431 = a)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD.. 427/429 = b)ztráty minulých let - VÚD.. 427/221 = c)dodavatelským způsobem - VBÚ.. 427/613 = d)ve vlastní režii - VÚD.. 427/419 = e)na zvýšení základního kapitálu - VÚD.. 427/211 = Jednorázové výpomoci nejbližším pozůstalým při havarijních katastrofách v hotovosti - VPD.. 427/221 = Přímá úhrada za poukazy na rekreaci - VBÚ.. 431/428 = Převod zisku ve schvalovacím řízení nebo jeho části, o němž byly při respektování všech platných předpisů rozhodnuto ho nerozdělit - VÚD.. 428/431 = Použití nerozděleného zisku na úhradu ztráty - VÚD.. 428/421 = a)rezervního fondu - VÚD.. 428/423 = b)statutárního fondu - VÚD.. 428/427 = c)ostatních fondů - VÚD.. 429/431 = Převod ztráty ve schvalovacím řízení o níž bylo rozhodnuto ji zatím neuhradit - VÚD.. 431/429 = a)ze zisku - VÚD.. 421/429 = b)z rezervního fondu - VÚD.. 422/429 = c)nedělitelného fondu - VÚD.. 423/429 = d)ze statutárních fondů - VÚD.. 427/429 = e)z ostatních fondů - VÚD.. 413/429 = f)z kapitálových fondů - VÚD.. 412/429 = g)z emisního ažia - VÚD.. 411/429 = h)snížením základního kapitálu - VÚD.. 491/431 = Úhrada ztráty individuálního podnikatel - VÚD.. 429/431 = Převod ztrát do dalších let - VÚD.. 431/429 = Úhrada ztráty minulých let - VÚD.. 431/364, 342 = Převod zisku společníkům - VÚD.. 431/491 = Převod zisku individuálního podnikatele - VÚD.. 431/419 = Použití zisku na zvýšení základního jmění - VÚD.. 431/428 = Převod zisku o němž bylo rozhodnuto ho nerozdělit - VÚD.. 431/221 = Tantiemy členům správní a dozorčí rady - VBÚ.. 431/221 = Vyúčtování dividend - VBÚ.. 431/428 = Převod zisku do dalších let - VÚD.. 431/701 = Vyúčtování ztráty při otevírání účetních knih - VÚD.. 451/552 = Čerpání zákonné rezervy - VÚD.. 451/702 = Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 451/574 = Čerpání zákonné rezervy - VÚD.. 554/452 = a)tvorba a zúčtování ostatních rezerv - VÚD.. 574/452 = b)tvorba finančních rezerv - VÚD.. 452/554 = a)zúčtování ostatních rezerv - VÚD.. 452/574 = b)zúčtování finančních rezerv - VÚD.. 599/453 = Tvorba rezervy na daň z příjmu v okamžiku kdy sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti - VÚD.. 453/599 = Rozpuštění nebo zrušení rezervy na daň z příjmu - VÚD.. 554/459 = a)tvorba ostatních rezerv - VÚD.. 574/459 = b)tvorba zúčtování finančních rezer - VÚD.. 584/459 = c)tvorba mimořádných rezerv - VÚD.. 459/554 = a)zúčtování ostatních rezerv - VÚD.. 459/574 = b)zúčtování finančních rezerv - VÚD.. 459/584 = c)zúčtování mimořádných rezerv - VÚD.. 221/461 = Poskytnutí dlouhodobého úvěru - VBÚ, VÚÚ.. 221/461 = Poskytnutí dlouhodobého úvěru při eskontu směnek - VBÚ, VÚÚ.. 562/461 = Úrok za běžné účetní období - VÚÚ.. 563/461 = Kurzové rozdíly ztrátové při úhradě úvěru - VÚÚ.. 461/663 = Kurzové ziskové rozdíly při úhradě úvěru - VÚÚ.. 221/471 = Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině z kapitálových operací a z obchodní činnosti - VBÚ.. 042/471 = a)hmotného majetku - VÚD.. 041/471 = b)nehmotného majetku - VÚD.. 562/471 = Úrok za běžné účetní období - VÚD.. 563/471 = Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závazků - VÚD.. 471/221 = Úhrada dlouhodobého závazku - VBÚ.. 471/663 = Kurzové ziskové rozdíly při úhradě závazků - VÚD.. 375/373 = Emitované dlouhodobé dluhopisy - VÚD.. 473/221 = Úhrada provedená emitentem dluhopisu - VBÚ.. 473/221 = Vrácení zaměstnanecké obligace při úmrtí zaměstnance - VBÚ.. 473/413 = Výměna dluhopisů za akcie - VÚD.. 473/255 = Vyřazení vlastních neprodaných dluhopisů - VÚD.. 473/361 = Přeúčtování dlouhodobých závazků na krátkodobé - VÚD.. 010/474 = Majetek přenechaný k užívání nájemci(nájemce majetek odepisuje) - u pronajímatele - VÚD.. 474/010 = Majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy - VÚD.. 474/221 = a)v případě,že nájemce vrací nižší hodnotu,účtuje nájemce - VBÚ.. 221/374 = b)účtování u pronajímatele - VBÚ.. 541/474 = c)v případě, že nájemce vrací vyšší hodnotu-účtování u nájemce - VÚD.. 374/640 = d)účtování u pronajímatele - VÚD.. 221/475 = Přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli - VBÚ.. 475/311 = Zúčtování zálohy po splnění závazku vůči odběrateli - VÚD.. 475/221 = Vrácení zálohy - VBÚ.. 563/475 = Kurzové rozdíly ztrátové u přijatých zálohá - VÚD.. 475/663 = Kurzové ziskové rozdíly u přijatých záloh - VÚD.. 321/478 = Úhrada závazku vystavenou dlouhodobou směnkou vlastní nebo, cizí směnkou - VÚD.. 478/221 = Úhrada vlastní a akceptovanou směnkou cizí - VBÚ.. 563/478 = Kurzové rozdíly ztrátové při úhradě směnek - VÚD.. 478/663 = Kurzové ziskové rozdíly při úhradě směnek - VÚD.. 481/701 = Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD.. 702/481 = Převod aktivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 701/481 = Převod pasivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚD.. 702/481 = Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 491/431 = Převod ztráty individuálního podnikatele při otevírání účetních knih - VÚD.. 501/112 = Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚD.. 513/501 = Výdej materiálu pro účely reprezentace způsob B - VÚD.. 543/501 = Výdej materiálu pro účely darování způsob B - VÚD.. 542/501 = Prodej materiálu způsob B - VÚD.. 119/501 = Vyúčtování materiálu na cestě způsob B - VÚD.. 502/321 = Došle faktury za elektrickou energii,plyn,páru,vodu,stlačený vzduch - PFA.. 513/504 = Výdej zboží pro účely reprezentace způsob B - VÚD.. 543/504 = Výdej zboží pro účely darování způsob B - VÚD.. 542/504 = Prodej zboží způsob B - VÚD.. 504/132 = Převod počátečního zůstatku zboží na skladě do nákladů při účetní uzávěrce způsob B - VÚD.. 511/395 = Zlikvidované faktury týkající se oprav a udržování, jež byly původně zachyceny na účtě vnitropodnikového zůčtování - VÚD.. 511/389 = a)ke konci roku - VÚD.. - 511/- 389 = b)storno začátkem příštího roku - VÚD.. 512/211 = Jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně nákladů na letenky, výdajů za autotaxi, aerotaxi,nákup předplatních jízdenek,náhrada za vlastní dopravní prostředek,stravné a nocležné při pracovních cestách - VPD.. 512/211 = Náklady v souvislosti s neuskutečněnými pracovními cestami(storno poplatky za vrácení jízdenky, za rezervaci hotelu a pod,) - VPD.. 512/381 = Zúčtování časového rozlišení předplatních jízdenek - VÚD.. 513/112 = a)materiálu-způsob A - VÚD.. 513/501 = b)materiálu způsobem B - VÚD.. 513/132 = c)zboží způsobem A - VÚD.. 513/504 = d)zboží způsobem B - VÚD.. 518/221 = Náhrady za používání vlastních nástrojů,nářadí.. ochr,,pomůcek,nájemné místností pro různé příležitosti,autorské poplatky - VBÚ.. 518/321 = Autorské honoráře za díla literární,vědecká.. umělecká,hudební,filmová,za překlady,expertízy,provize,příspěvky obchodním komorám,právní zastupování - PFA.. 261/221 = a)splátka úvěru - VBÚ.. 231/261 = b) Splátka úvěru - VÚÚ.. - 521/- 315 = Nárok na refundaci mezd - VÚD.. 522/325 = Vyúčtovaný závazek z titulu refundace mezd - VÚD.. - 522/- 366 = Nárok na refundaci mezd od jiné jednotky - VÚD.. 523/379 = Zúčtování hrubé odměny členům společnosti a družstva - VÚD.. 525/336 = Vyúčtování závazků k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění - VÚD.. 538/221 = Úhrada právních,arbitrážních,soudních a podobných poplatků, hrazených bez použití kolků - VBÚ.. 538/221 = Poplatky za přihlášení vynálezů,doklady při styku s cizinou,poplatky za použití dálnic,silniční daň placená v cizině - VBÚ.. 538/211 = Poplatky za převod motorových vozidel,úhrada poplatku za cejchování měr a vah, hrazené v hotovosti - VÚD.. 544/325 = Smluvní pokuta a úroky z prodlení podle smlouvy o úvěu - VÚD.. 544/321 = Smluvní pokuty za porušení hospodářských smluv a platných předpisů o fakturování a placení - PFA.. 544/321 = Částka za nenaložení a nevyložení vozových jednotek charakteru smluvních pokut - PFA.. 545/345 = Pokuta za pozdní předložení daňového přiznání, za nesplnění řádné a včasné registrace u daní - VÚD.. 545/341 = a)zákona o danich z příjmu - VÚD.. 545/345 = b)zákona o spotřební dani - VÚD.. 545/379 = c)předpis o poplatcích - VÚD.. 545/346 = d)předpis o použití dotací - VÚD.. 546/315 = Postoupení pohledávky z provozních činnosti - VÚD.. 546/311 = Postoupení pohledávky ve výši pořizovací ceny - VÚD.. 546/311 = Odpis při prokázané nedobytnosti pohledávky,což nastane tehdy,když byla pohledávka vymáhaná soudem bezvýsledně na dlužníkovi i na jiných osobách na nichž mohla být vymáhána(dlužník se zdržuje na neznámém místě a pod,) - VÚD.. 548/211 = Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti,hrazené pokladnou - VPD.. 548/211 = Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní,žehlení,čistění a opravy pracovních oděvů - VPD.. 548/211 = Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD.. 548/221 = Pojistné proti škodám na hospodářských prostředcích, pojistné ze zákonné činnosti, pojištění vozidel pro cizinu - VBÚ.. 710/555 = Převod ztůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 558/391 = Tvorba opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení k nepromlčeným pohledávkám - VÚD.. 091/558 = a)k dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚD.. 092/558 = b)k dlouhodobému hmotnému majetku - VÚD.. 093/558 = c)k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku - VÚD.. 094/558 = d)k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku - VÚD.. 095/558 = e)k poskytnutým zálohám na dlouhodobý najetek - VÚD.. 096/558 = f)k dlouhodobému finančnímu majetku - VÚD.. 191/558 = g)k materiálu - VÚD.. 194/558 = h)k výrobkům - VÚD.. 196/558 = ch)ke zboží - VÚD.. 291/558 = i) k majetkovým cenným papírům - VÚD.. 391/558 = j)k pohledávkám - VÚD.. 562/231 = Úroky z dočasných finančních výpomocí a ostatní placené úroky - VÚÚ.. 562/379 = Úroky z vydaných dluhopisů u emitenta - VÚD.. 562/379 = Vyúčtování úroků v souvislosti s eskontací směnek(cenných papírů) - VÚD.. 567/376 = Cena nakoupené opce v okamžiku uplatnění, propadnutí, postoupení nebo uzavření pozice - VÚD.. 562/313 = Rozdíl mezi výší směnečné pohledávky předané bance a výši poskytnutého eskontního úvěru - VÚD.. 095/579 = a) u záloh na dlouhodobý majetek - VÚD.. 096/579 = b)k finančnímu dlouhodobému majetku - VÚD.. 291/579 = c)ke krátkodobému finančnímu majetku - VÚD.. 591/341 = Předpis daně z příjmu z běžné činnosti - VÚD.. 588/221 = Odstupné za uvolnění bytu - VBÚ.. 194/589 = a)k výrobkům - VÚD.. 196/589 = b)ke zboží - VÚD.. 391/589 = c) k pohledávkám - VÚD.. 481/592 = Vyúčtování odložené daňové pohledávky,(závazku) z daně z příjmu při uzavírání účetních knih,je-li daňový odpis nižší než odpis účetní - VÚD.. 592/481 = Vyúčtování odložené daňové pohledávky(závazku) z daně z příjmu při uzavírání účetních knih je-li daňový odpis vyšší než odpis účetní - VÚD.. 315/601 = a)zahraničním odběrateům - VÚD.. 311/601 = b)tuzemským odběratelům - VFA.. 335/601 = c)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚD.. - 315/- 601 = a)zahraničním odběratelům - VÚD.. - 311/- 601 = b)tuzemským odběratelům - VÚD.. - 335/- 601 = c)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚD.. 385/601 = Provedené a odebrané výrobky nevyfakturované,avšak související s výkonem běžného období - VÚD.. 324/602 = a) přijaté zálohy - VÚD.. 211/602 = b)doplatek zaplacený v hotovosti - PPD.. 211/602 = Nájemné přijaté v hotovosti v podnikových bytech,ubytovnách a za hmotný a nehmotný investiční majetek - PPD.. 315/602 = Příspěvky z rozpočtu měst a obcí na úhradu nákladů na východu žáků - VÚD.. 335/602 = a)zaměstnanci - VÚD.. 355/602 = b)společníkovi - VÚD.. 384/602 = Zúčtování výnosů příštích období do období s nímž věcně souvisejí - VÚD.. - 311/- 602 = Poskytnuté slevy odběrateli(uznané reklamace) - VÚD.. 602/, 710 = Převod z§statku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 311/604 = Tržby za realizované nakoupené poddodávky při kompletaci dodávek zařízení - VFA.. - 311/- 604 = Poskytnuté slevy odběrateli(uznané reklamace) - VÚD.. 549/611 = a)v důsledku neopravitelného poškození - VÚD.. 549/611 = b)při fyzické likvidaci - VÚD.. 335/611 = a)vůči zaměstnanci - VÚD.. 355/611 = b)vůči společníkovi - VÚD.. 378/611 = c)vůči jiné osobě - VÚD.. 582/611 = d)zúčtované do nákladů - VÚD.. 612/122 = Úbytky stavu polotovarů( přirozené úbytky zjištěné při inventarizaci) - VÚD.. 549/612 = a) důsledku neopravitelnosti poškození - VÚD.. 582/612 = b)při fyzické likvidaci v důsledku škod - VÚD.. 335/612 = a)vůči zaměstnancům - VÚD.. 355/612 = b)vůči společníkovi - VÚD.. 378/612 = c)vůči jiné osobě - VÚD.. 549/613 = d)zúčtované do nákladů - VÚD.. 379/211 = Pojištění automobilu -výplaceno pokladnou před příjmem předpisu pojistného - VPD.. 548/379 = Pojištění automobilu - účtování předpisu pojistného - VÚD.. 549/613 = a)v důsledku neopravitelného poškození - VÚD.. 582/613 = b)při fyzické likvidaci v důsledku škod - VÚD.. 335/613 = a)vůči zaměstnanci - VÚD.. 355/613 = b)vůči společníkovi - VÚD.. 378/613 = c)vůči jiné osobě - VÚD.. 582/613 = d)zúčtované do nákladů - VÚD.. 513/613 = Poskytnuté výrobky za účelem pohoštění,dary - VÚD.. 331/379 = 5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚD.. 613/710 = Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 543/614 = Bezplatné předání dar - VÚD.. 335/614 = a)vůči zaměstnancům - VÚD.. 355/614 = b)vůči společníkovi - VÚD.. 378/614 = c)vůči jiné osobě - VÚD.. 549/614 = d)zúčtované do nákladů - VÚD.. 026/614 = Přeřazení mladých zvířat do stavu dospělých zvířat - VÚD.. 614/124 = Úbytek stavu mladých zvířat - VÚD.. 614/124 = Nezaviněný úhyn mladých zvířat - VÚD.. 710/614 = Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 614/710 = Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD.. 112/622 = Renovace náhradních dílů v e vlastní režii - VÚD.. 513/622 = a)pro účely reprezentace - VÚD.. 549/622 = b)při odstraňování následků škod způsobených třetím osobám a pod.. 335/641 = a)od zaměstnanců - VÚD.. 351/641 = b)od ovládací a řídící osoby - VÚD.. 211/641 = c)hrazené pokladnou - PPD.. 311/641 = d)fakturou - VFA.. 211/642 = a)v hotovosti - VÚD.. 221/642 = b)bankovními účty - VBÚ.. 335/642 = c)od zaměstnanců - VÚD.. 351/642 = d)od ovládácí a řídící osoby - VÚD.. - 311/- 642 = Vyúčtování slev dodatečně poskytnutých odběratelům - VÚD.. 311/644 = a)pohledávky z obchodních vztahů - VFA.. 315/644 = b)ostatní pohledávky - VÚD.. 378/644 = c)ostatní phledávky - VÚD.. 315/648 = Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení - VÚD.. 346/648 = Prominutá část poplatků z dotace - VÚD.. 321/648 = a) U odběratelů - VÚD.. 322/668 = b)směnky k úhradě - VÚD.. 324/648 = c)přijaté provozní zálohy - VÚD.. 333/648 = d)vůči zaměstnancům - VÚD.. 336/648 = e)sociální a zdravotní pojištění - VÚD.. 379/648 = f)jiné závazky - VÚD.. 475/668 = g)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚD.. 335/648 = a)od zaměstnanců - VÚD.. 211/648 = b)pokladnou - PPD.. 221/648 = c)bankovními účty - VBÚ.. 378/668 = Nárok na náhradu škod od pojišťovny na finančním majetku - VÚD.. 070/681 = a)k dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚD.. 071/681 = b)k zřizovacím výdajům - VÚD.. 072/681 = c)k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje - VÚD.. 073/681 = d)k softwaru - VÚD.. 074/681 = e)k ocenitelným právům - VÚD.. 075/681 = f)ke goodwillu - VÚD.. 079/681 = g)k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku - VÚD.. 081/681 = h)ke stavbám - VÚD.. 082/681 = ch)k samostatným movitým věcem - VÚD.. 085/681 = i)k pěstitelským celkům - VÚD.. 086/681 = j)k dospělým zvířatům - VÚD.. 089/681 = k)k ostatnímu dlouhodobému majetku - VÚD.. 371/688 = Kupní cena při prodeji podniku či jeho části(účtováno u prodejce) - VÚD.. 697/688 = a)převod provozních výnosů - VÚD.. 698/688 = b)převod finančních výnosů - VÚD.. 315/688 = Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí - VÚD.. 321/688 = Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) - VÚD.. 321/688 = h)Z obchodních vztahů - VÚD.. 322/688 = CH)Ze směnek - VÚD.. 324/688 = I)Z přijatých provozních záloh - VÚD.. 325/688 = J)Ostatní závazky - VÚD.. 333/668 = K)Vůči zaměstnancům - VÚD.. 336/688 = L)Se sociálním zabezpečením - VÚD.. 379/688 = M)Jiné závazky - VÚD.. 475/688 = N)Přijaté zálohy - VÚD.. 479/688 = O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚD.. 211/688 = a)pokladnou - PPD.. 221/688 = b)bankovním účtem - VBÚ.. 331/688 = c)zaměstnancům - VÚD.. 211/661 = Prodej akcií hotově - PPD.. 697/668 = a)finanční výnosy - VÚD.. 697/688 = b)ostatní mimořádné výnosy - VÚD.. 698/648 = a)ostatní provozní výnosy - VÚD.. 698/688 = b)finanční výnosy - VÚD.. 221/378 = Úhrada od pojišťovny pokud uhradí celou pohledávku - VBÚ.. 588/388 = Pokud pojišťovny uhradí pouze část pohledávky rozdíl účtujeme - VÚD.. - 010/- 040 = Snížení ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku dobropisu - VÚD.. 548/333 = Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu výdělku,za bolest, za věcnou škodu při pracovních úrazech, za praní, žehlení a čistění pracovních oděvů - VÚD.. 343/221 = Úhrada daně finančnímu úřadu - VBÚ.. 343/221 = Úhrada zálohy daně finančnímu úřadu - VBÚ.. 221/343 = Úhrada nadměrného odpočtu ze státního rozpočtu - VBÚ.. 343/379 = Předpis DPH při dovozu - VÚD.. 701/343 = Převod pasivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚD.. 343/701 = Převod aktivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚD.. 343/702 = Převod pasivního zůstatku účt při uzavírání účetních knih - VÚD.. 702/343 = Převod aktivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 431/479 = Zvýšení vkladu tichého společníka - VÚD.. 563/479 = Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závaztků - VÚD.. 479/663 = Kurzové ziskové rozdíly při úhradě závazků - VÚD.. 544/321 = Penále popř.. jiné sankce ze smluvních vztahů - PFA.. 594/481 = b)je-li daňový odpis vyšší než odpis účetní - VÚD.. 588/598 = Převod finančních nákladů s cílem zajistit objektivní vykázání mimořádného hospodářského výsledku - VÚD.. 481/594 = a)je-li daňový odpis nižší než účetní odpis - VÚD.. 710/611 = Převod aktivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD.. 336200/221 = 10) Odvod ZP - VBÚ.. 342/221 = 11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ.. 379/221 = 12) Odvod ostatních - VBÚ.. 089/029 = a) pořizovací cena - VÚD.. 551/089 = B) zůstatková cena - VÚD.. 527/211 = proplacení povinné lékařské prohlídky - hotovostně - VPD.. 518/211 = umytí automobilu (myčka) - VPD.. 561/251 = Vyřazení akcií z majetku firmy - VÚD.. 518/221 = parkovné - VBÚ.. 538/211 = vidimace, legalizace hrazené v hotovosti - VPD.. 601/311 = Faktura vydaná za zboží - VFA.. 549/112 = zjištěna škoda na mat.. - povodeň - 15.. 000 - VÚD.. 211/335 = Skladník uhradil manko v hotovosti - PPD.. 385/648 = nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 - VD - VÚD.. 221/345 = dědictví přijaté na bankovní účet - VBÚ.. 538/343 = Doměrek DPH - VÚD.. 355/644 = S.. R.. O.. úrok z prodlení z pohledu společnosti - VÚD.. 512/333 = Vypočitané, dosud nevyplacené cestovné - VÚD.. 213/668 = P)Inventarizační přebytek kolků - VÚD.. 213/321 = stravenky - PFA.. 221/261 = vklad hotovosti do pokladny - VBÚ.. 022/321 = drobný majetek - PFA.. Jak to funguje?.. Při psaní textů se vyhledává mezi více než 2500 účetními předkontaci z toho serveru.. Účetní pomocník je nyní v BETA verzi, testujeme, pracujeme na rychlejíším zpracování a podání potřebné inforamce.. Pro bezchybné používání doporučujeme používat internetový prohlížeč.. Pokud jste našli chybu nebo máte nápad na vylepšení, napište na.. Znáte příklad.. , který v tomto výpisu chybí?.. Přidejte ho, děkujeme.. 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek.. 011 - Zřizovací výdaje.. 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.. 013 - Software.. 014 - Ocenitelná práva.. 015 - Goodwill.. 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.. 021 - Stavby.. 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.. 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů.. 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny.. 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek.. 031 - Pozemky.. 032 - Umělecká díla a sbírky.. 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.. 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.. 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.. 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku.. 050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek.. 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek.. 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek.. 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.. 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách.. 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.. 063 - Ostatní cenné papíry a podíly.. 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti.. 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv.. 067 - Ostatní půjčky.. 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek.. 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku.. 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům.. 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje.. 073 - Oprávky k softwaru.. 074 - Oprávky k ocenitelným právům.. 075 - Oprávky ke goodwillu.. 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku.. 081 - Oprávky ke stavbám.. 082 - Oprávky k samost.. 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů.. 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům.. 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku.. 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.. 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.. 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku.. 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku.. 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek.. 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku.. 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku.. 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.. 111 - Pořízení materiálu.. 112 - Materiál na skladě.. 119 - Materiál na cestě.. 121 - Nedokončená výroba.. 122 - Polotovary vlastní výroby.. 123 - Výrobky.. 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny.. 131 - Pořízení zboží.. 132 - Zboží na skladě a v prodejnách.. 139 - Zboží na cestě.. 151 - Poskytnuté zálohy na materiál.. 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata.. 153 - Poskytnuté zálohy na zboží.. 191 - Opravná položka k materiálu.. 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě.. 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby.. 194 - Opravná položka k výrobkům.. 195 - Opravná položka ke zvířatům.. 196 - Opravná položka ke zboží.. 197 - Opravná položka k zálohám na materiál.. 198 - Opravná položka k zálohám na zboží.. 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata.. 210 - Peníze.. 211 - Pokladna.. 213 - Ceniny.. 221 - Bankovní účty.. 231 - Krátkodobé bankovní úvěry.. 232 - Eskontní úvěry.. 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy.. 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci.. 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování.. 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.. 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování.. 255 - Vlastní dluhopisy.. 256 - Dluhové cenné papíry se splat.. 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování.. 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku.. 261 - Peníze na cestě.. 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku.. 311 - Pohledávky z obchodních vztahů.. 312 - Směnky k inkasu.. 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry.. 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé.. 315 - Ostatní pohledávky.. 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů.. 322 - Směnka k úhradě.. 324 - Přijaté provozní zálohy.. 325 - Ostatní závazky.. 331 - Zaměstnanci.. 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům.. 335 - Pohledávky za zaměstnanci.. 336 - Zúčtování s institucemi sociál.. 336100 - Zúčtování s institucemi sociál.. 336200 - Zúčtování s institucemi sociál.. 341 - Daň z příjmů.. 342 - Ostatní přímé daně.. 343 - DPH, Daň z přidané hodnoty.. 345 - Ostatní daně a poplatky.. 346 - Dotace ze státního rozpočtu.. 347 - Ostatní dotace.. 349 - Vyrovnávací účet pro DPH.. 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba.. 352 - Pohledávky - podstatný vliv.. 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál.. 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty.. 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva.. 358 - Pohledávky za účastníky sdružení.. 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba.. 362 - Závazky - podstatný vliv.. 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku.. 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva.. 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti.. 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů.. 368 - Závazky k účastníkům sdružení.. 371 - Pohledávky z prodeje podniku.. 372 - Závazky z koupě podniku.. 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací.. 374 - Pohledávky z pronájmu.. 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů.. 376 - Nakoupené opce.. 377 - Prodané opce.. 378 - Jiné pohledávky.. 379 - Jiné závazky.. 381 - Náklady příštích období.. 382 - Komplexní náklady příštích období.. 383 - Výdaje příštích období.. 384 - Výnosy příštích období.. 385 - Příjmy příštích období.. 388 - Dohadné účty aktivní.. 389 - Dohadné účty pasivní.. 391 - Opravná položka k pohledávkám.. 395 - Vnitřní zúčtování.. 398 - Spojovací účet při sdružení.. 411 - Základní kapitál.. 412 - Emisní ažio.. 413 - Ostatní kapitálové fondy.. 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.. 417 - Rozdíly z přeměn společností.. 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností.. 419 - Změny základního kapitálu.. 421 - Zákonný rezervní fond.. 422 - Nedělitelný fond.. 423 - Statutární fondy.. 427 - Ostatní fondy.. 428 - Nerozdělený zisk minulých let.. 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.. 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.. 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů.. 452 - Rezerva na důchody a podobné závazky.. 453 - Rezerva na daň z příjmů.. 459 - Ostatní rezervy.. 461 - Bankovní úvěry.. 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba.. 472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv.. 473 - Emitované dluhopisy.. 474 - Závazky z pronájmu.. 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy.. 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě.. 479 - Jiné dlouhodobé závazky.. 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka.. 491 - Účet individuálního podnikatele.. 501 - Spotřeba materiálu.. 502 - Spotřeba energie.. 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek.. 504 - Prodané zboží.. 510 - Služby.. 511 - Opravy a udržování.. 512 - Cestovné.. 513 - Náklady na reprezentaci.. 518 - Ostatní služby.. 520 - Osobní náklady.. 521 - Mzdové náklady.. 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti.. 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva.. 524 - Zákonné sociální pojištění.. 525 - Ostatní sociální pojištění.. 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele.. 527 - Zákonné sociální náklady.. 528 - Ostatní sociální náklady.. 530 - Daně a poplatky.. 531 - Daň silniční.. 532 - Daň z nemovitostí.. 538 - Ostatní daně a poplatky.. 540 - Jiné provozní náklady.. 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.. 542 - Prodaný materiál.. 543 - Dary.. 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení.. 545 - Ostatní pokuty a penále.. 546 - Odpis pohledávky.. 548 - Ostatní provozní náklady.. 549 - Manka a škody z provozní činnosti.. 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.. 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů.. 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv.. 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období.. 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku.. 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti.. 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti.. 560 - Finanční náklady.. 561 - Prodané cenné papíry a podíly.. 562 - Úroky.. 563 - Kurzové ztráty.. 564 - Náklady z přecenění cenných papírů.. 566 - Náklady z finančního majetku.. 567 - Náklady z derivátových operací.. 568 - Ostatní finanční náklady.. 569 - Manka a škody na finančním majetku.. 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv.. 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti.. 580 - Mimořádné náklady.. 581 - Náklady na změnu metody.. 582 - Škody.. 584 - Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv.. 588 - Ostatní mimořádné náklady.. 589 - Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti.. 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná.. 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená.. 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná.. 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.. 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů.. 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům.. 597 - Převod provozních nákladů.. 598 - Převod finančních nákladů.. 599 - Rezerva na daň z příjmu.. 601 - Tržby za vlastní výrobky.. 602 - Tržby z prodeje služeb.. 604 - Tržby za zboží.. 610 - Změny stavu zásob vlastní činnosti.. 611 - Změna stavu nedokončené výroby.. 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby.. 613 - Změna stavu výrobků.. 614 - Změna stavu zvířat.. 620 - Aktivace.. 621 - Aktivace materiálu a zboží.. 622 - Aktivace vnitropodnikových služeb.. 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku.. 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.. 640 - Jiné provozní výnosy.. 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.. 642 - Tržby z prodeje materiálu.. 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení.. 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek.. 648 - Ostatní provozní výnosy.. 660 - Finanční výnosy.. 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů.. 662 - Úroky.. 663 - Kursové zisky.. 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů.. 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.. 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku.. 667 - Výnosy z derivátových operací.. 668 - Ostatní finanční výnosy.. 680 - Mimořádné výnosy.. 681 - Výnosy ze změny metody.. 688 - Ostatní mimořádné výnosy.. 697 - Převod provozních výnosů.. 698 - Převod finančních výnosů.. 701 - Počáteční účet rozvažný.. 702 - Konečný účet rozvažný.. 710 - Účet zisků a ztrát.. Napište prosím číslo dvacetjedna:.. Pomohl Vám.. účetní interaktivní pomocník, doporučte ho dálším, děkujeme.. Synonyma pro účetního pomocníka jsou:.. účetní rádce.. účetní poradce.. účetní nápověda.. , rychlý účetní našeptávač.. Pod těmito dotazy ve vyhledávači můžete hledat obsah který je identický s touto stránkou..

  Original link path: /ucetni-pomocnik.php
  Open archive

 • Title: Komunikace s FÚ v době podání daňového přiznání daně z příjmů
  Descriptive info: 2013.. |.. M.. Bohdalová.. Neodkládejte odevzdání daňového přiznání.. Konec března se blíží a fronty na finančním úřadu budou čím dál delší.. Statistiky potvrdily, že 80% poplatníků přijde na finanční úřad s daňovým přiznáním v posledním týdnu v březnu.. Termíny pro podání daňového přiznání pro rok 2013:.. 2.. 4.. 2013.. Pro poplatníky s prodlouženou lhůtou:.. 1.. 7.. Termín pro podání plné moci pro daňového poradce:.. 2013.. Termín pro podání přiznání splníte i v případě, že tiskopis předáte v tyto dny na poště do půlnoci.. V tomto případě by bylo směrodatné razítko na obálce pošty.. Ale nechávat tuto povinnost na poslední chvíli je opravdu zbytečné.. Pokuta za nepodané daňové přiznání.. Jestliže máte povinnost podat daňové přiznání a neuděláte to, čeká Vás pokuta.. Pro vyměření pokuty se musíte opozdit o 5 dnů.. Výše pokuty závisí na výši vyměřené daně.. Za každý opožděný den napadá 0,05% stanovené daně.. Pokuta činí minimálně 500 Kč (i za jeden vyměřený den penále).. Maximální částka je 300 000 Kč.. Splatnost daně.. Daň z příjmů je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.. Daň neplatíte, pokud nepřesáhne částku 200 Kč.. Pro pokutu z prodlení je opět stanovena 5 denní lhůta.. Úrok z  ...   musíte o něj požádat již při vyplnění daňového přiznání na jeho zadní straně.. Pokud zapomenete vyplnit tuto žádanku již v tiskopise, můžete podat dodatečně individuální žádanku.. Správce daně vrátí přeplatek nejpozději do 30.. dnů od 2.. 2013, resp.. 2013 (což je lhůta pro podání daňového přiznání).. Neberte za samozřejmost, že se jedná o 30 dnů ode dne, kdy jste daňové přiznání předali na úřad.. V případě zájmu o vyplnění daňového přiznání můžete kontaktovat autorku tohoto článku na emailu.. marie.. bohdalova uctovani.. -.. Cena: od 300 Kč (na domluvě).. Termín: max 5 dní od domluvy.. Předání podkladů: emailem na marie.. net.. Diskrétnost samozřejmostí.. Nabídka platí pro celou Českou republiku.. Autor:.. Rýchly přehled článků z kategorie Daně.. Účetní uzávěrka.. Kalkulačka pro výpočet základu daně 15 + 21% DPH.. Daňové změny od roku 2013.. Daň z příjmů právnických osob.. Účtování mezd 2012.. Účtování reklamací a slevy z ceny.. Účtování záloh.. Účtování kurzových rozdílů.. Účtování mezd 2011.. Slevy na dani a nezdanitelné části základu daně při ročním zúčtování záloh za rok 2011.. Dotazy Diskuze.. Zatím žádný komentář, buďte první.. Jméno.. (povinné).. Text.. Vyplňte email.. pro upozornění na odpověd (nepovinné).. Napište prosím číslo čtrnáct:.. Chtěli byste publikovat článek na tomto serveru?..

  Original link path: /clanek.php?t=Komunikace-s-FU-v-dobe-podani-danoveho-priznani-dane-z-prijmu&idc=88
  Open archive


 • Archived pages: 669