www.archive-net-2013.com » NET » S » SAFER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 79 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Safer - Forsiden
  Descriptive info: .. Kontakt oss.. Velkommen til Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research.. Om SAFER.. Forsiden.. Målsetting.. Simulering.. Aktuelt.. Arkivet.. Ledige stillinger.. Forskning.. Forskningsprosjekt.. Publikasjoner.. Kurs & aktiviteter.. Kursoversikt.. Offshore.. Kursbeskrivelse.. Side for innlogging.. Video arkivet.. Fasilitator informasjon.. Nyttig.. SAFER oversikt.. Åpen formiddag for fasilitatorer.. Stab.. Kart.. Conferences.. Relive the great opening sequence at SESAM2012.. Click on the SESAM emblem.. Læringssirkelen.. Kommende aktivitet.. TTT-kurs 19-21 juni 2013.. TTT-kurs 2-4 oktober 2013.. TTT-kurs 29-31 januar 2014.. Team SAFER.. Alle ansatte på SAFER har lang og bred medisinsk bakgrunn fra ulike profesjoner i tillegg til solid pedagogisk utdanning og bakrunn, særlig innen simulering.. VI er aktive i  ...   i et spennende, pulserenede og kreativ arbeidsmiljø? SAFER har behov for en driftskoordinator i 50% stilling.. Fullt hus på åpen formiddag om effektiv kommunikasjon mellom helsepersonell.. 15.. Sigrun Anna Qvindesland.. Dette var et høyt aktuelt tema for alle engasjerte SAFER venner.. To video basert på virkelige hendelser ble vist og debrifet.. Hvordan kan vi «kommunisere med overbevisning» og få kollegaene våre til å oppfatte situasjonen som vi trenger hjelp med for å behandle pasientene våre best??.. SAFER - Seehusens gate 1 - 4024 Stavanger - Norway - Tel +47 51 91 10 80 - Fax +47 51 91 10 89 -.. post@safer.. net.. SUS.. UiS.. Laerdal..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Safer - Kontakt oss
  Descriptive info: /.. / Kontakt oss.. SAFER.. Seehusens gate 1.. 4024 Stavanger.. Norway.. Tel +47 51 91 10 80.. Fax +47 51 91 10 89..

  Original link path: /1207297/
  Open archive

 • Title: Safer - Hva er SAFER ?
  Descriptive info: / Om SAFER.. Hva er SAFER ?.. SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research - er en stiftelse og et senter for læring, opprettet 12 mai 2006 av Stavanger Universitetssjukehus, Universitet i Stavanger og Leardal medical.. SAFER Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research er et læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS.. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne.. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud.. SAFER inngår i et aktivt nettverkssamarbeid med internasjonalt ledende medisinske simuleringssentre.. SAFER tilbyr opplæring for alle ledd i kjeden som redder liv, fra varsling og basal akuttmedisinsk behandling både for prehospitalt og inhospitalt personell,  ...   er satt i høysetet gjennom at treningen foregår påsimulatordukker, og pasientene utsettes dermed ikke for fare eller ubehag.. Samtidig gir denne simuleringen mulighet for å utruste helsearbeidere med kjennskap og ferdigheter i hvordan håndtere akuttsituasjoner man kanskje sjelden ser.. Det er et ønske at opplæringen og simuleringen ved SAFER skal bidra til økt klinisk kompetanse og trygghet, økt pasientsikkerhet og derigjennom bedret resultat/overlevelse for pasientene.. SAFER har et mål om å være et modellsenter, der andre kan komme og se hvordan man kan bygge sitt eget senter, og et senter som aktivt deltar i nasjonale og internasjonale nettverk med kompetanse på simulering.. I samarbeidet mellom.. Universitetet i Stavanger.. ,.. Stavanger Universitetssykehus.. og.. Laerdal Medical.. legges det også til rette for forskning innen læring, pasientsikkerhet og klinisk praksis.. SAFER åpnet 12.. mai 2006..

  Original link path: /1217149/
  Open archive

 • Title: Safer - SAFER sin målsetting
  Descriptive info: / Målsetting.. SAFER sin målsetting.. - Styrke akuttmedisin og pasientsikkerhet som felles satsningsområder for Universitetet i Stavanger,.. Stavanger Universitetssykehus og Laerdal Medical.. - Bidra til bedret treningen og kompetanseutviklingen for helsepersonell.. - Samarbeid om praktisk rettet forskning.. - Bidra til styrking av stimulerende lokale og internasjonale nettverk..

  Original link path: /1217502/
  Open archive

 • Title: Safer - Hva er medisinsk simulering?
  Descriptive info: / Simulering.. Hva er medisinsk simulering?.. Simulering lar helsepersonell få trene kliniske casus og scenaier der de istedenfor å utføre sitt fag på mennesker trener på simulatorere.. I fullskalasimulering må helsepersonell istedenfor å forholde seg til et levende menneske, forholde seg til en simulator som på mange områder oppfører seg som et menneske.. Simulatoren styres av en operatør som sørger for at parametre forandrer seg med tilstand og behandling, og som er pasientens stemme.. Det man ville gjort med og i forhold til en virkelig pasient skal man gjøre med simulatoren.. Det være seg å snakke med, utføre prosedyrer, samhandle med andre osv.. For at caset skal ha så stor gjenkjennelse til det virkelige liv som mulig, legges alt så tett opp til det reelle som mulig.. Det vil si at man skal utføre prosedyrene til fulle, man må trekke opp og gi medikamenter (dummy-medikamenter), man må løfte av røret og faktisk ringe og snakke  ...   så virkelig som mulig, er det med på å øke kursdeltagerens opplevelse av at dette er reelt.. Man kan fokusere på så vel prosedyrer og teknikker som andre ikke-medisinske emner som kommunikasjon og samhandling.. Etter simuleringen er det en debriefing der det stimuleres til å reflektere over hva som gikk bra, og hva som evt.. kan forbedres/gjøres annerledes.. Ved at man trener med simulatorer er dette med på å knytte teori og praksis nærmere sammen, og man har anledning til å trene både på det som er sjeldent og vanskelig, og på det dagligdagse.. Alt kan trenes uten at pasienter utsettes for fare.. Noen av fordelene med simulatortrening er som allerede nevnt at ingen pasienter blir skadde.. Man kan kontrollere kompleksiteten ved å tilpasse vanskelighetsgraden til studentens nivå.. Man trener i trygge omgivelser der det er lov å gjøre feil, og man kan gjenta øvelsene.. Man kan trene individuelt og man kan trene fulle team..

  Original link path: /1217503/
  Open archive

 • Title: Safer - Kontaktinformasjon på SAFER
  Descriptive info: Kontaktinformasjon på SAFER.. Her finner du generell informasjon om hvordan du kan kontakte oss.. Her finner du relevante telefonnummer , e-post-adresser og annet du måtte trenge for å kontakte oss!.. Her finner du personalet med direke ansvar for spesifikke arbeidsoppgaver ved SAFER Vi har i tillegg flere ansatte i diverse stillingsbrøker for å dekke andre oppgaver på senteret.. Disse finner dere under "Andre personer" knyttet til senteret..

  Original link path: /1214430
  Open archive

 • Title: Safer - Aktuelt
  Descriptive info: / Aktuelt.. Er du interessert i å jobbe på SAFER? under finner du ledige stillinger ved SAFER.. Du klikker på linkene for å få tillgang til stillingsannonsene..

  Original link path: /1217909/
  Open archive

 • Title: Safer - Arkivet
  Descriptive info: Anestesilege og forsker, Hege Langli Ersdal, disputerer til doktorgraden 21.. november.. 18.. 11.. 2012.. AVHANDLINGENS TITTEL: Enkle tiltak som kan redde nyfødte liv globalt.. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre på besøk hos SAFER.. 08.. Tekst Helge Lorentzen / Elsa Søyland.. Foto Bernt Erik Rossavik.. Etter invitasjon fra SAFER kom Helseminister Jonas Gahr Støre på besøk for å lære om hvordan simulering kan være et bidrag til økt pasientsikkerhet.. Sykepleierstudenter trener på venekanyle.. 07.. Sissel E.. Husebø.. Hele andreårskullet, i alt 160 sykepleierstudenter trente på å legge inn venekanyle på SAFER denne uken.. SAFER ønsker dialyseavdelingen 3C velkommen og vel blåst.. 25.. 10.. Sigrun A.. Qvindesland.. Dialyseavdelingen er nyest tilskudd i rekken av SUS avdelinger som bruker SAFER til fagdager.. TTT-kurs, ivrige og engasjerte fasilitatorer på  ...   omvisning, ferdighetstrening på den nye respiratoren, og to simuleringer: Et barnecase og et voksencase.. Planleggingen strakk seg langt tilbake til vinteren 2011/2, og endelig kunne planleggingsgruppen og ledelsen se fruktene av sitt godt arbeid.. Ph.. d om grunnleggende ferdigheter i hjerte-lunge-redning.. 06.. Conrad Bjørshol, anestesilege og fasilitator ved SAFER, diputerte 31.. august 2012 for medisinsk doktorgrad ved Det medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.. To av studiene i avhandlingen ble gjennomført ved SAFER.. Sissel Eikeland Husebø disputerte for ph.. d.. -graden.. 05.. Mandag 3.. september disputerte Sissel Eikeland Husebø for ph.. -graden ved Universitetet i Stavanger.. Tittelen på avhandlingen er ”Forutsetninger for læring i simuleringspraksis: trening på teambasert resuscitering i sykepleierutdanningen”.. Dette er den første doktorgraden om simulering i sykepleierutdanningen som har sitt utspring i datamateriale fra SAFER..

  Original link path: /1217625/
  Open archive

 • Title: Safer - Ledige stillinger
  Descriptive info: / Ledige stillinger.. Ledig stilling som Driftskoordinator..

  Original link path: /1255328/
  Open archive

 • Title: Safer - Forskning
  Descriptive info: / Forskning.. Her er forskningsrapporter, artikkler, presentasjoner som er utgitt og holdt av personer knyttet til senteret.. Klikk på personen for å utforske..

  Original link path: /1207356/
  Open archive

 • Title: Safer - Forskningsprosjekt
  Descriptive info: / Forskningsprosjekt..

  Original link path: /1217956/
  Open archive


 • Archived pages: 79