www.archive-net-2013.com » NET » R » RVZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1275 . Archive date: 2013-09.

 • Title: RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: .. Adviseur in gezondheid en zorg.. Spring naar content.. Zoek:.. Zoeken.. Home.. Nieuws.. Agenda.. Discussie.. Publicaties.. Pers.. Over de Raad.. English.. Contact.. Nieuws en persberichten.. 13-09-2013 | Nieuwsbericht.. Verrassende signalen over orgaandonatie.. De mooiste signalementen zijn signalementen die ons aan het denken zetten.. Daar zijn ze voor bedoeld.. Gek genoeg was dat voor mij het geval met de twee signalementen en de.. argumentenwijzer.. over orgaandonatie in.. 2007.. en.. 2008.. Ik zeg ‘gek genoeg’, want een licht gevoel van moedeloosheid is bij het onderwerp moeilijk te onderdrukken.. We praten er al zo lang over, het probleem is zo urgent (er gaan nog steeds mensen dood op de wachtlijst voor een niertransplantatie) én het is oplosbaar, en toch: een echte doorbraak komt er niet.. Campagne op campagne heeft het aantal geregistreerden nog nauwelijks boven de 40% gebracht, en daarvan zegt nog maar zo’n 60% ‘ja’.. Lees meer.. 09-09-2013 | Nieuwsbericht.. Zonder uw eHealth kennis komen we nergens!.. Implementatie en opschaling van eHealth diensten lukt alleen als we kennis benutten en investeren in kansrijke initiatieven.. Met dit gegeven heeft ZonMw samen met vertegenwoordigers van zorgvragers, zorgverleners en zorgfinanciers het Actieplan eHealth opgesteld.. Het Actieplan eHealth levert kennisproducten om de implementatie en opschaling van eHealth  ...   (.. NFU.. ) en de Raad voor de Volksgezondheid Zorg (.. RVZ.. ) het symposium.. Sturen op kosten in de zorg: patiënt, professional, politiek?.. Centraal staat de vraag of kosten expliciet moeten worden meegenomen in de besluitvorming over de individuele zorgverlening.. De mogelijkheden worden belicht vanuit patiënt, zorgprofessional, maatschappij en politiek.. Alle Nieuwsberichten.. Alle Persberichten.. Discussie Zorg in 2040.. Big Data bedreigt de privacy in de zorg.. Recent verschenen: De participerende patiënt.. Verschillen in zorg tussen arm en rijk?.. Recent verschenen: Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf!.. Recente publicaties.. De participerende patiënt.. Het belang van wederkerigheid solidariteit gaat niet vanzelf!.. Regie aan de poort.. Alle publicaties.. Moet alles wat kan? Over passende zorg in de laatste levensfase.. Theater van 't Woord, Amsterdam.. 23 september 2013.. Congres 50 jarig jubileum NVMA-DHD.. Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam.. 26 september 2013.. Samenhang zorg en welzijn.. Hertogswetering 159 | Utrecht.. 9 oktober 2013.. Uitgebreide agenda.. Publicaties in voorbereiding.. Garanties voor kwaliteit van zorg.. Met de kennis van later.. Advies voor een toekomstbestendig zorgbeleid.. Gemeente, gezondheid en zorg.. Alle publicaties in voorbereiding.. RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site.. Akkoord.. Liever niet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nieuws | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: 13 september 2013.. 9 september 2013.. 5 september 2013.. 30 augustus 2013.. ‘How medicine saved the life of ethics.. Het belang van onderwijs in (bio-) ethiek.. 29 augustus 2013.. Ethiek onderwijs staat volop in de belangstelling: internationaal heeft het.. GEOBS.. netwerk van.. UNESCO.. in kaart gebracht waar ethiek onderwijs wordt gedoceerd en waar behoefte aan is; er is in 2012 een.. International Association of Ethics Education.. (.. IAEE.. ] opgericht en er wordt menig congres over ethiek onderwijs georganiseerd.. Verschuivende opvattingen over zwijgplicht en spreekplicht.. 22 augustus 2013.. “Zorgverleners lijkt steeds vaker gevraagd te worden om vroegtijdig maatschappelijke problemen te signaleren en mee te werken aan het opsporen en melden van (dreigende) misdrijven.. In dit signalement wordt deze ontwikkeling verkend.. Klopt het dat naast de zorg voor individuele patiënten ook een nieuwe taak aan het ontstaan is, die een bijdrage moet leveren aan rechtshandhaving, publieke veiligheid, openbare orde en volksgezondheid? Zijn onder invloed hiervan opvattingen over zwijgplicht en spreekplicht aan het verschuiven? Wordt er vaker een beroep gedaan op artsen en andere professionals in de gezondheidszorg om ‘er vroeger bij te zijn’ (vroegsignalering), misstanden met betrokkenen aan te kaarten en deze eventueel te melden (opsporingsbelang)? Als dat zo is, wat zijn daarvan dan de consequenties voor zorgverleners en voor patiënten/cliënten?  ...   zonder medische indicatie besprak, was zelfs de praktijk van vitrificatie nog toekomstmuziek.. De maakbare mens tien jaar jong.. 8 augustus 2013.. In het vruchtbare eerste oogstjaar 2003 bracht de Gezondheidsraad voor het.. een signalement uit over.. De maakbare mens.. Daarmee richtte het.. de aandacht op ethische vragen die anno 2013 nog steeds in de belangstelling staan – soms onder de noemer.. enhancement.. , wensgeneeskunde, leefstijlgeneeskunde,.. human engineering.. of zelfs posthumanisme.. In het signalement wordt benadrukt dat.. niet zozeer gekenmerkt wordt door haar doelstelling (het op een hoger plan brengen van allerlei menselijke eigenschappen en capaciteiten), maar door het gehanteerde middel: genetische, medische en farmacologische kennis.. Overheid heeft hulp nodig!’.. 1 augustus 2013.. Adviesraad pleit voor kenniscentrum Ethische vraagstukken zo kopte.. Trouw.. op 7 december 1999 na de verschijning van het advies.. Ethiek met beleid.. van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.. Advies Het belang van wederkerigheid sluit aan bij hervormingen Langdurige zorg.. 22 juli 2013.. 19 juli jl.. heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, een reactie gegeven op het.. advies.. Het belang van wederkerigheid.. Nieuwsbrief RVZ.. De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail.. U kunt zich hier gratis op abonneren.. Naam.. E-mailadres.. Verstuur.. Archief.. 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002..

  Original link path: /nieuws
  Open archive

 • Title: Agenda | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Theater van 't Woord, Amsterdam.. 23 september 2013, 20:00 - 22:00.. Debatreeks over de mogelijkheden en grenzen in de zorg.. Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam.. 26 september 2013, 09:00 - 20:30.. Theo Hooghiemstra houdt een lezing over Data uitwisseling: Privacy het ongedolven goud.. Verleden, heden en toekomst.. Hertogswetering 159 | Utrecht.. 9 oktober 2013, 16:00 - 19:00.. Theo Hooghiemstra is één van de sprekers.. De sectoren Care, Cure en Welzijn worden in het landelijk beleid steeds meer met elkaar verbonden.. Burgers gaan dat merken.. Gemeenten krijgen allerlei taken overgedragen.. Professionals op het gebied van zorg en welzijn werken in toenemende mate samen.. Patiënten zien versterking van de samenhang tussen de diverse domeinen als een noodzaak.. 10 jarig bestaan CEG.. Pulchri Studio, Den Haag.. 10 oktober 2013, 12:00 - 18:00.. Dit jaar bestaat het.. 10 jaar.. Uiteraard willen we stilstaan bij dit heugelijke feit en nodigen we u daarom alvast van harte uit voor een feestelijke bijeenkomst op donderdag 10 oktober van 12.. 00 tot 18.. 00 uur.. Werkconferentie Integrale Ondersteuning van Kwetsbare Ouderen en hun Mantelzorgers.. Conference Center The Strip | High Tech Campus Eindhoven.. 10 oktober 2013, 14:00 - 21:30.. Ingrid Doorten is één van de sprekers.. In Zuidoost- Brabant is in  ...   2013, 20:00 - 22:00.. Debatreeks over de mogelijkheden en grenzen van de zorg.. Conferentie over de financiële prikkels ter bevordering van een gezonde leefstijl.. 6 november 2013, 10:00 - 16:30.. Je gezondheid wordt sterk beïnvloed door je leefstijl.. Overheden nemen dan ook allerlei maatregelen om een gezonde leefstijl bij hun burgers te bevorderen.. Maar hoe ver kan de overheid gaan om de burger te stimuleren om gezonder te leven? In hoeverre kan de overheid zich bemoeien met iemands leefstijl? En in welke mate kan de overheid burgers verantwoordelijk stellen voor hun leefstijl als je in ogenschouw neemt dat hun leefstijl en gezondheid mede wordt bepaald door hun sociaal economische positie?.. Preventie Conferentie 2013.. New Babylon, Den Haag.. 21 november 2013, 12:30 - 18:00.. Samen met het kabinet spannen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen zich in om te komen tot een gezondere populatie, tot betere zorg en een lagere kostengroei.. De Preventieconferentie van 2013 zoomt in op actuele ontwikkelingen in de zorgwereld die kunnen gaan leiden tot het boeken van vooruitgang op deze onderwerpen.. Gemeenten, ondersteuning zorg.. De (on)mogelijkheden van ouderen in een ‘decentraliserende’ zorg.. 25 november 2013, 20:00 - 22:00.. Zelfbeschikking en zorg.. Over zelfbeschikking in de zorg anno 2013.. 18 december 2013, 15:00 - 17:00..

  Original link path: /agenda
  Open archive
 •  

 • Title: Discussie | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Zorg in 2040.. 16 juli 2013.. Veel patiëntgegevens zijn digitaal opgeslagen: in medische dossiers, in declaratiebestanden, in databases voor wetenschappelijk onderzoek, bij overheidsdiensten.. De omvang neemt exponentieel toe.. Slim gebruik van deze gegevens kan medische fouten voorkomen, onderzoek mogelijk maken, behandelrichtlijnen helpen actualiseren, en de zorg meer sturen op kwaliteit.. Maar wie heeft toegang tot deze gegevens en wanneer? Hoe kunnen deze geheel verschillende belangen worden afgewogen tegen het belang van privacy?.. Zal het in 2040 meer geaccepteerd zijn dat er verschillen in zorg zijn tussen burgers die meer of minder te besteden hebben?..

  Original link path: /discussie
  Open archive

 • Title: Publicaties | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: In voorbereiding.. Onderwerpen.. 20 juni 2013.. -.. Advies.. Patiënten en zorgverleners willen meer ‘gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering (zelfmanagement)’; dat bevordert zowel de kwaliteit van de zorg, als de effectiviteit.. Hiervoor is vooral nodig dat keuzemogelijkheden en -opties worden geïmplementeerd in de praktijkrichtlijnen van zorgverleners, dat de informatievoorziening aan patiënten wordt verbeterd en de organisatie van de zorg hierop beter wordt ingericht en last but not least dat zorgverzekeraars in hun beloningssysteem een bonus toekennen voor de mate waarin patiënten betrokken worden in de besluitvorming.. Achtergrondstudies:.. Nieuwe verhoudingen in de spreekkamer: juridische aspecten.. Shared Decision Making Zelfmanagement.. Gezamenlijke besluitvorming Zelfmanagement.. Samen beter kiezen.. Gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en patiënt - normatieve achtergrond.. 12 maart 2013.. We hebben in Nederland een solidair zorgstelsel waar we trots op mogen zijn.. Het stelsel is vóór en ván iedereen.. Die solidariteit gaat niet vanzelf, maar vraagt om meer wederkerigheid van alle betrokkenen, burgers, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorginstellingen.. Iedereen beperkt het beroep op formele solidariteitsoverdrachten en collectieve middelen tot het noodzakelijke.. Er is ruimte om wederkerigheid ook informeel tot stand te laten komen.. Solidariteit op die basis, ‘werkt’ en maakt het stelsel houdbaar.. Feitelijke en gewenste solidariteit in de zorg.. Instrumenten voor gepast zorggebruik.. LETS Care.. Theorie en praktijk van menselijk gedrag in een solidair zorgstelsel.. De basiszorg als verbindende schakel tussen persoon, zorg en samenleving.. 7 december 2012.. Gezondheidsproblemen die verband houden met psychosociale problemen vragen om een andere organisatie van de basiszorg met een sterke betrokkenheid van de gemeente.. Die moet de urgentie hiervan lokaal zichtbaar maken en is aan zet om de basiszorg te organiseren.. Multidisciplinaire basiszorgteams op wijkniveau met huisartsenzorg, verpleegkundige zorg en maatschappelijk werk vormen de kern van de aanpak.. Deze basiszorgteams moeten burgers faciliteren om zelf hun problemen aan te pakken waar dit kan, en bieden integrale en gecoördineerde hulp in een vroeg stadium.. Hiermee voorkomen zij een onnodig beroep op zware zorg.. Huisartsen.. Mensen met meervoudige problemen en hun zorggebruik.. Wijkgericht werken: intersectorale samenwerking in de wijk door grenzenwerk.. Samenvatting deel-studies 1 t/m 4.. Deelstudie 1: Eerstelijnszorg voor de jeugd.. Deelstudie 2: Meer aandacht voor participatie in de eerste lijn.. Deelstudie 3: Geestelijke gezondheidszorg.. Deelstudie 4: Eerstelijnszorg voor ouderen.. Verslag Focusgroepen.. Stoornis en delict.. Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten.. 31 juli 2012.. Voor een succesvolle invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ), die gezamenlijk tot doel hebben de aansluiting van forensische en reguliere geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, is noodzakelijk dat de ministers van VenJ  ...   van welvaartsziekten.. effectief en efficiënt georganiseerd.. 13 december 2011.. De organisatie van preventie van welvaartsziekten staat in geen verhouding tot de ziektelast.. Meer effectiviteit en efficiency in de organisatie van preventie van welvaartsziekten begint met versterking van het eigenaarschap bij de landelijke en de lokale overheid en bij zorgverzekeraars.. Welvaartsziekten: andere ziekten, andere aanpak.. Depressie Preventie.. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices HSL en GWO.. De rol van GGD’en bij de preventie van welvaartsziekten.. Medisch-specialistische zorg in 20/20.. Dichtbij en ver weg.. 27 oktober 2011.. De medisch-specialistische zorg zal in 2020 wezenlijk anders georganiseerd moeten zijn, wil deze zorg de veranderende zorgvraag kunnen beantwoorden.. Het ordeningsprincipe moet zijn: zorg dichtbij als het kan en ver weg als het moet.. De zorg moet zich organiseren in netwerken van kennis en kunde, die een regionale oriëntatie hebben.. Dit brengt een herordening van het zorglandschap met zich mee: deconcentratie van relatief eenvoudige, veelvoorkomende medisch-specialistische zorg en concentratie van de complexere en acute zorg.. De rol van eHealth en gezondheid 2.. 0 in het veranderend ziekenhuislandschap.. Het Forum spreekt over: Medisch-specialistische zorg 20/20.. Ziekenhuislandschap 20/20.. Medisch-technologische ontwikkelingen zorg 20/20.. Het contracteren en bekostigen van medisch specialistische netwerken.. Samenwerking en mededinging in de zorg.. Demografische krimp en ziekenhuiszorg.. Sturen op gezondheidsdoelen.. 28 juni 2011.. Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot een betere kwaliteit van de gezondheidszorg en betere zorg voor de patiënt.. Bovendien vergroot het de effectiviteit van de ingezette middelen, zowel in menskracht als in geld.. Levensverwachting.. Pay for performance and health outcomes: a next step in Dutch health care reform?.. Sturen op uitkomsten in het primair proces.. Sturing op gezondheidsdoeleinden gezondheidswinst op macroniveau.. ‘Prikkels voor een toekomstbestendige Wmo’.. 31 mei 2011.. Wat wordt in concreto in dit briefadvies behandeld? De Raad beantwoordt eerst de vraag van VWS of de ombuigingsdoelstellingen van het kabinet en de voorgenomen overheveling van functies uit de AWBZ naar de Wmo aanleiding is de compensatieplicht in de Wmo aan te passen.. Gemeenten en Zorgvangnetten - Verslagen casestudy.. Gemeenten en zorgvangnetten.. Bekwaam is bevoegd.. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg.. 13 april 2011.. De inhoud van opleidingen en beroepen in de zorg verschuift.. Door de veranderende vraag wordt een beroep wordt gedaan op andere competenties en een grotere diversiteit aan beroepen.. De vaste beroependomeinen verdwijnen en een afgeslankte beroepenstructuur blijft over.. Achtergrondstudie Samenwerken in de opleiding geneeskunde.. Achtergrondstudie Zorgredistributie.. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en nieuwe beroepen.. Het Chronic Care Model in Nederland.. Adviezen.. Achtergrondstudies.. Overige publicaties.. 2001.. 2000.. 1999.. 1998.. 1997.. 1996..

  Original link path: /publicaties
  Open archive

 • Title: Persberichten | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Persberichten.. Arts en patiënt samen voor goede zorg.. Patiënten willen zorg die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren.. Maatschappelijk gezien is doelmatigheid in de zorg van groot belang.. Brede toepassing van gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering in en buiten de spreekkamer verhoogt zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van zorg.. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid Zorg in zijn advies “De participerende patiënt” dat op donderdag 20 juni 2013 is aangeboden aan drs.. Leon van Halder, Directeur Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van.. VWS.. Wederkerigheid belangrijk, want solidariteit gaat niet vanzelf.. Ons zorgstelsel behoort tot de wereldtop, maar zijn uiterste houdbaarheidsdatum komt in zicht.. In zijn advies “Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf” benoemt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (.. ) als oorzaak dat het stelsel, tegenover de steeds grotere solidariteit van de premiebetalers, te weinig uitnodigt tot wederkerigheid.. De.. doet, om te beginnen, een appèl aan iedereen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de houdbaarheid van de zorg.. De Raad richt zich tot patiënten en cliënten, behandelaars en zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten en andere belanghebbenden, zoals werkgevers.. Gezond gedrag is één van de manieren.. Dit is iets voor de burger, maar ook voor zijn verzekeraar, gemeente, werkgever of patiëntenvereniging.. Om de ethische discussie over leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering te faciliteren heeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (.. ) argumenten pro en contra in kaart gebracht.. Vandaag overhandigt de Raad dit advies en het signalement “Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering.. Een overzicht van ethische argumenten” aan staatssecretaris Martin van Rijn van.. Discussie nodig over rechtvaardige selectie van patiënten bij een pandemie.. 13 december 2012.. Als zich deze winter een grieppandemie voordoet, zijn we dan goed voorbereid? En wat te doen als absolute schaarste aan bedden ontstaat op de intensive care afdelingen? In die situatie zullen niet alle patiënten de noodzakelijke zorg kunnen krijgen wat in het ergste geval hun overlijden tot gevolg heeft.. Deze schaarste plaatst professionals en beleidsmakers daarom voor lastige ethische afwegingen.. Meer aandacht nodig voor de hele mens in de zorg.. Achter veel gezondheidsproblemen in de  ...   inzetten voor hun oude dag.. Burgers krijgen daar voor terug dat ze zelf bepalen hoe hun zorg er uit ziet.. In een zorgverklaring kunnen burgers vastleggen hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen.. Dit alles is nodig om de collectieve zorg voor niet-redzame ouderen zeker te stellen.. Op vrijdag 8 juni overhandigt de voorzitter van de.. , Rien Meijerink, het advies.. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen.. aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van.. 25 procent van de welvaartsziekten veroorzaakt door leefstijl.. Een kwart van de welvaartsziekten komt door leefstijl.. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat 40 procent van de kankergevallen wordt veroorzaakt door leefstijl.. Veel van deze ziekten is te voorkomen.. Daarmee blijft de zorg betaalbaar en kunnen meer mensen meedoen aan betaald en onbetaald werk; dit geldt het meest voor mensen met een lage opleiding.. Wat is hiervoor nodig? De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (.. ) presenteert vandaag zijn advies ‘Preventie van welvaartsziekten’ en overhandigt het advies aan de voorzitter van.. GGD.. Nederland, mr.. E.. M.. d’Hondt.. Nederland kan toe met minder ziekenhuizen en helft aantal SEH’s.. Door de toenemende en veranderende zorgvraag en de beperkte financiële middelen zullen ziekenhuizen in de toekomst steeds meer moeite ondervinden om nieuwe technologische mogelijkheden en goede kwaliteit van zorg te leveren.. Het ziekenhuislandschap zal drastisch moeten veranderen.. Minder complexe zorg moet niet meer in ziekenhuizen, maar in gezondheidscentra in de buurt worden geleverd.. Complexe zorg moet worden geconcentreerd in een klein aantal ziekenhuizen.. Hiervoor pleit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (.. ) in zijn advies Medisch-specialistische zorg in 20/20.. Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot hogere kwaliteit van de zorg.. De verschillen in geleverde kwaliteit tussen ziekenhuizen en zorgverleners zijn in Nederland onverklaarbaar groot.. Voor patiënten is niet duidelijk waar zij een goede behandeling kunnen verwachten en waar niet.. Het zorgvolume en de kosten stijgen sterk, maar de gezondheid van Nederlanders neemt niet navenant toe.. In vergelijking met andere Europese landen blijft de groei in levensverwachting achter en is de sterfte rondom geboortes hoog..

  Original link path: /pers
  Open archive

 • Title: Over de Raad | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Werkwijze.. Raadsleden.. Medewerkers.. Vacatures.. Over de Raad.. Werkterrein.. adviseert over het beleidsterrein volksgezondheid en zorg.. Dat is bijvoorbeeld de jeugd-, ouderen-, geestelijke gezondheids- en ziekenhuiszorg.. Daarbij komen allerlei beleidsaspecten aan bod, zoals financiële en organisatorische kwesties, medisch-ethische zaken en patiëntenrechten.. Thema’s die in de adviezen aan de orde komen, zijn de kosten van de gezondheidszorg, wachtlijsten en schaarste, verslavingsproblemen in Nederland, de taak van de gemeente op deze terreinen, bedreigingen voor de volksgezondheid etc.. Bekijk het.. Werkprogramma 2013.. van de.. Aan de.. is het  ...   het gebied van gezondheid die een plaats verdienen op de ethische beleidsagenda van de overheid.. De website.. www.. ceg.. nl.. geeft achtergrondinformatie, adressen en links.. Missie.. Raad in Gezondheidszorg.. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor parlement en regering.. Hij zet zich in voor de gezondheid van de burger en de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.. De raad brengt hierover strategische adviezen uit.. Durf, visie en realiteitszin kenmerken deze adviezen.. Hij stelt zijn kennis beschikbaar aan de zorgsector..

  Original link path: /over-de-raad
  Open archive

 • Title: Publications | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Publications.. About the Council.. Members.. Staff.. The importance of mutuality… …solidarity takes work!.. 30 May 2013.. Advice.. In the Dutch healthcare system, solidarity is premised on the notion that the system belongs to everyone and benefits everyone.. At any given moment there are those who are bearing the cost of premiums so that others can receive the facilities they need.. But those who are paying now know that there may come a time when these roles are reversed and they become the recipients.. Consider it a form of delayed exchange; though the exchange is not a requisite, it offers an assurance in case of need.. Read more.. Gateway monitoring.. Basic care as the link between people, care and society.. 13 December 2012.. Summary Effective basic care is important for making care accessible, affordable and good-quality.. However, the associated first-line health and welfare facilities are coming under increasing pressure.. The number of people with a chronic illness is growing and care issues are becoming ever more complex.. Many of the health problems people experience are not isolated but are tied to behaviour or to social or other environmental factors such as family, relationships, work, income and housing.. In this recommendation, these multi-faceted problems serve as a lens for the approach taken by basic care.. Good examples demonstrate that much personal and social damage (both short and long-term) can be prevented by structuring care to cater for multi-faceted problems.. The core policy question addressed in this recommendation is: How should we rearrange things at the ‘gateway’ to healthcare in order to improve accessibility, clarity of problems and the available care options where multi-faceted problems are involved?.. Offending and mental illness.. Forensic and compulsory mental healthcare form a chain.. 31 July 2012.. The Minister of Health, Welfare and Sport and the State Secretary for Security and Justice have asked the Council for Public Health and Care (RVZ) what is required for the successful introduction of the Forensic Care Act (Wfz) and the Mandatory Mental Healthcare Act (WvGGZ), which are together designed to improve the alignment of forensic and regular mental healthcare.. This would benefit patients and offenders as well as society itself, as effective, coordinated care can reduce recidivism, thus helping to make society safer.. Self-sufficiency in old  ...   habits could increase not only life expectancy, but also the number of healthy years and years free of disability/chronic conditions.. Right now we are seeing a (sometimes significantly) increase of life expectancy without a corresponding increase in the number of years free of disability/chronic disease.. Within the context of increasing demand for care, prevention offers major societal advantages in terms of both paid and unpaid productivity and participation.. Prevention is one possible solution to rising healthcare costs and the looming and imminent difficulties in the labour market.. Medical-specialist care in 20/20: a summary.. 10 November 2011.. The medical specialist care landscape in 2020 will look very different from how we know it at present.. The need for change is driven, on the one hand, by the strong growth in the demand for healthcare that the years ahead will bring and, on the other, the limited financial scope for meeting that demand both now and in the future.. Furthermore, the nature of the demand for healthcare is changing: we expect to see increasing numbers of chronically ill patients who, moreover, will often be suffering from multiple disorders simultaneously.. Aiming for Health.. 4 October 2011.. In the trend of rising life expectancies, the Netherlands continues to lag behind a number of other European countries.. Differences in the quality of care among individual hospitals and healthcare providers are inexplicably large.. The quality of care in the caring sector is failing to deliver in a number of areas, while patient satisfaction could clearly be better.. Results are also disappointing when it comes to prevention; unhealthy lifestyle choices such as smoking, excessive alcohol use and insufficient physical exercise are simply too entrenched.. All financial preconditions are keyed to financing treatments rather than achieving specific results.. Provisions for labour-saving innovations in healthcare.. 1 July 2011.. The core question that concerns this recommendation is the following:.. Competent = qualified.. Innovative education and training and new health care professions.. 13 April 2011.. The 13th of April, 2011 the Council for Public Health and Health Care in the Netherlands has published its advisory report ‘Innovative education and training and new health care professions’.. ‘Good patientship’.. 20 March 2010.. In recent decades, there has rightly been considerable emphasis on the rights of patients.. Research.. Archive..

  Original link path: /en
  Open archive

 • Title: Contact | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Route.. Contact.. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:.. Adres:.. Rijnstraat 50.. 2515 XP Den Haag.. Telefoon en Fax:.. Tel.. : 070 340 50 60.. Fax.. : 070 340 75 75.. Postadres:.. Postbus 19404.. 2500 CK Den Haag.. Email:.. mail@rvz.. net..

  Original link path: /contact
  Open archive

 • Title: De participerende patiënt | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Categorie:.. Onderwerpen:.. Besluitvorming.. ,.. Individueel Zorgplan.. Keuzevrijheid.. Participatie.. Zelfmanagement.. De participerende patiënt.. Aanbevelingen.. Samenvatting.. Persbericht.. Foto’s.. Reacties.. Veelgestelde vragen.. Welk probleem lost dit advies op?.. Ondanks de invoering van het nieuwe zorgstelsel, dat onder meer een omslag van aanbod- naar vraagsturing beoogde, komt participatie van de patiënt ‘inde spreekkamer’ nog moeizaam van de grond, terwijl (veel) patiënten graag meer en actiever willen (kunnen) participeren in hun behandeling.. Wat zijn de gevolgen voor de patiënt?.. De patiënt krijgt instrumenten aangereikt waarmee hij beter kan participeren in zijn behandeling: daarmee kan hij goed geïnformeerde keuzes maken in zijn behandeling, die het best passen bij zijn persoonlijke situatie en voorkeuren.. Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?.. Meer participatie van de patiënt en daarmee het beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt verhoogt de arbeidssatisfactie van de zorgverlener.. Wat kost het?.. Hoewel er aanwijzingen zijn dat gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering over het geheel genomen (ook) kostenbesparend werkt, is hiervoor nog onvoldoende bewijs.. Wat is nieuw?.. Het recht van de patiënt om een Individueel Zorgplan te eisen; de ontwikkeling en implementatie van keuzehulpen in klinische praktijkrichtlijnen; de nuancering van het begrip praktijkvariatie; van ‘patiënt centraal’ naar ‘de relatie patiënt-zorgverlener centraal’; een nieuw partnerschap.. Verbeteren toegankelijkheid en betrouwbaarheid gezondheidsinformatie.. Beroepsorganisaties van zorgverleners kennen in samenwerking met patiëntenorganisaties keurmerken toe aan websites die naar hun mening goede en betrouwbare informatie bevatten.. Deze beroepsorganisaties nemen in de beroepsprofielen een gidsfunctie op die individuele zorgverleners verplicht om patiënten op het bestaan van deze sites te wijzen.. Zorgverzekeraars bieden (financiële) ondersteuning aan patiëntenorganisaties om toegesneden gezondheidsinformatie voor patiënten met lage(re) gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen.. Zorgaanbieders maken via hun website informatie openbaar over typen behandelingen die zij aanbieden, alsmede over de resultaten die zij daarmee behalen.. Zorgverzekeraars bevorderen standaardisatie van de wijze waarop deze informatie wordt aangeboden.. De overheid bewerkstelligt dat in een vernieuwd wetsvoorstel ter zake het individuele patiëntenrecht op keuze-informatie wordt uitgebreid met een verplichting voor zorgaanbieders om (ook) informatie aan te bieden over de wijze waarop patiënten bij de besluitvorming over onderzoeken en behandelingen zullen worden betrokken.. Daarnaast bevordert de overheid de totstandkoming van een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om patiënten op elektronische wijze inzage in hun medische dossiers te verschaffen.. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders faciliteren innovaties die het gebruik van PHR’s stimuleren.. Zolang de digitale beschikbaarheid van medische gegevens nog geen gemeengoed is, sturen zorgverleners correspondentie over de patiënt (van medisch specialist aan huisarts) in beginsel ook aan de patiënt (tenzij de patiënt aangeeft dit niet te willen).. Vooruitlopend op de betreffende wettelijke regeling(en) nemen de betrokken veldpartijen de gesuggereerde aanbevelingen op in een op te stellen Convenant Patiëntenparticipatie in de Zorg.. IGZ.. stelt een openbaar meldpunt in, waar hulpverleners en patiënten twijfels over de betrouwbaarheid van health apps kunnen melden.. onderzoekt de meldingen en treft zo nodig maatregelen.. Richtlijnen: incorporeren gezamenlijke besluitvorming en ontsluiten.. De wetenschappelijke en/of beroepsverenigingen van zorgverleners benoemen in de richtlijnen preferentiegevoelige beslissingen en koppelen keuzehulpen aan de meest urgente preferentiegevoelige beslismomenten.. Het Kwaliteitsinstituut bewaakt en bevordert de voortgang hiervan en geeft hiertoe zo nodig opdrachten aan de wetenschappelijke verenigingen.. Zij stelt hiertoe prioriteiten op, te beginnen met richtlijnen die betrekking hebben op aandoeningen waarvoor meerdere (in medisch opzicht) vergelijkbare behandelingen voorhanden zijn.. Zij bewerkstelligt ook dat van de (aangepaste) richtlijnen patiëntenversies worden ontwikkeld.. Zij betrekt hierin de zorgverzekeraars, die voor de benodigde financiering moeten zorgen.. Keuzehulpen/decision aids/option grids.. De wetenschappelijke beroepsverenigingen geven aan welke keuzehulpen zij voor hun vakgebied geschikt achten (keurmerken verlenen), dragen actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe keuzehulpen, de implementatie en het up-to-date houden daarvan, en dragen zorg voor het incorporeren van keuzehulpen in de richtlijnen en zorgstandaarden.. Het Kwaliteitsinstituut bevordert de toegankelijkheid van keuzehulpen, door nationaal en internationaal ontwikkelde en gevalideerde keuzehulpen systematisch en in de Nederlandse taal aan te bieden via.. kiesbeter.. Zij bewaakt tevens de kwaliteit van de keuzehulpen.. Hiertoe zoekt zij aansluiting bij de eisen die de International Patient Decision Aid Standards collaboration (.. IPDAS.. ) hanteert ten aanzien van de standaardisatie van keuzehulpen.. De overheid neemt in de patiëntenwetgeving een wettelijke bepaling op inzake een zorgplan op verzoek, dat inhoudt dat in gevallen waarin de patiënt een schriftelijk zorgplan wenst, de zorgaanbieder/-verlener verplicht is dit op te stellen en te gebruiken.. Het Kwaliteitsinstituut bevordert in samenwerking met patiëntenorganisaties de totstandkoming van een standaard/model van het.. IZP.. Zorgverzekeraars nemen het gebruik van een Individueel Zorgplan in de chronische curatieve zorg als vereiste op in hun inkoopvoorwaarden.. Zorgverleners documenteren de besluitvorming en gemaakte afspraken en laten deze valideren door patiënten (door gebruik te maken van een Individueel Zorgplan).. Opleiding patiënt.. Patiëntenorganisaties ondersteunen hun leden en aspirant leden in het gebruik van keuzehulpen.. Zorgverzekeraars bieden hiervoor financiële ondersteuning.. Zorgaanbieders benutten ervaringen van patiënten om van te leren en om andere patiënten (beter) te begeleiden.. Zij stimuleren het gebruik van PHR’s.. Huisartsen en praktijkondersteuners coachen en begeleiden patiënten in hun voorbereiding op een medisch consult in de tweede lijn.. Zorgverleners leggen afspraken over gedeelde uitvoering van zorg en over de evaluatie daarvan schriftelijk vast, bij voorkeur in een Individueel Zorgplan.. Opleiding zorgverlener.. Artsen worden opgeleid in gezamenlijke besluitvorming.. Zij worden getraind in het expliciteren van keuzemomenten in de behandeling, het informeren over behandelopties en te verwachten effecten, in risicocommunicatie en in het vaststellen welke rol de patiënt op welk moment in het zorgproces wil en kan vervullen.. Training met de hulp van ervaringsdeskundigen (bijv.. door middel van spiegelgesprekken) is hiervan onderdeel.. De wetenschappelijke verenigingen stellen de bijbehorende competenties op en nemen deze op in de beroepsprofielen en curricula.. Ook nemen zij vaardigheid in gezamenlijke besluitvorming op in de bij- en nascholing en als vereiste voor de herregistratie.. Bij visitaties van medisch specialistische afdelingen wordt er speciaal op gelet of de artsen met voorbeeldfunctie het belang van gezamenlijke besluitvorming ook uitdragen in hun dagelijkse werkzaamheden, zodat artsassistenten zich hieraan kunnen spiegelen.. Organisatie zorg.. Zorgaanbieders en zorgverleners maken tijd vrij in hun contacten met patiënten voor gezamenlijke besluitvorming.. Zij bevorderen de inzet van taakherschikking, van multidisciplinaire teams en van meer generalistische specialisten, zoals de ziekenhuisarts.. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden van een organisatorische scheiding tussen diagnostische en therapeutische eenheden bij medische vraagstukken die zich daarvoor lenen.. Zorgverzekeraars onderzoeken de mogelijkheden van het financieel ontvlechten van diagnostiek en behandeling.. Zorgaanbieders en zorgverleners maken voorts beter gebruik van de ervaring en deskundigheid van (andere) patiënten, bijvoorbeeld door middel van groepsconsulten en groepsbijeenkomsten en de inzet van social media en digitale mogelijkheden.. Zorgaanbieders en zorgverleners hanteren de ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in  ...   en nog altijd de wederzijdse verwachtingen van patiënt en zorgverlener kleurt.. Deze dominantie komt ook tot uiting in de organisatie van de zorg, die vooral in de tweede lijn orgaangericht is.. Door de alsmaar toenemende medische kennis en kunde neemt subspecialisatie een hoge vlucht met als gevolg versnippering en verkokering van zorg.. Daarnaast zijn er onzekerheden over de juridische consequenties van gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering voor de verantwoordelijkheden van zorgverleners en patiënten.. Last but not least vormt de financiering van de zorg een belemmering: ‘doen’ levert geld op, praten niet.. Wat is er voor nodig om gezamenlijke besluitvorming en zelfmanagement (breed) ingang te doen vinden in de praktijk van de zorg? De belangrijkste aanbevelingen van de Raad zijn de volgende:.. Het verbeteren van de betrouwbaarheid van algemene gezondheidsinformatie;.. Het verbeteren van de toegankelijkheid van specifieke d.. w.. z.. op de patiënt toegesneden gezondheidsinformatie;.. Het opnemen van keuzemomenten en keuzeopties en de voor- en nadelen daarvan in klinische praktijkrichtlijnen en de vertaling daarvan in patiëntenversies;.. De ontwikkeling en implementatie van keuzehulpen;.. Het recht van de patiënt om een Individueel Zorgplan te eisen;.. Het belonen van de mate waarin zorgverleners patiënten betrekken in de besluitvorming.. Website Zorgvisie 20 juni.. : ‘Zorgplan voor patiënt in wet vastleggen’.. Website Volkskrant 20 juni.. Arts nog steeds de baas, patiënt volgt braaf.. Website Medisch Contact 20 juni.. : Arts en patiënt moeten samen besluiten.. Website AD 20 juni.. Skipr 20 juni.. : patiënt heeft nog onvoldoende zeggenschap.. Website Trouw 20 juni.. Website.. NPCF.. 20 juni.. Samen beslissen in de zorg: concrete acties nodig.. Reactie.. op.. -rapport participerende patiënt.. Website Parool 20 juni.. Website ND 20 juni.. Zorg houdt patiënt nog altijd onmondig.. RTL.. Nieuws 20 juni.. Arts nog vaak de baas, patient volgt braaf.. Website Spits 21 juni.. Meldpunt voor foute apps.. Artikel Zorgvisie weekoverzicht 25 Didi Braat, vice-voorzitter.. Individueel zorgplan moet wettelijk recht worden.. Waarom is gezamenlijke besluitvorming een probleem?.. De stelselherziening uit 2006 om te komen van aanbod- naar vraagsturing waarbij de vragen en behoeften van patiënten centraal staan heeft (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid.. Uit bijvoorbeeld een peiling van de.. in 2010 blijkt dat minder dan de helft van de respondenten zich altijd serieus genomen voelt door de dokter.. Een bezoek aan een medisch specialist is vaak erg kort, er is weinig tijd voor uitgebreide gesprekken.. Gezamenlijke besluitvorming kost de arts meer tijd.. Dit betekent hogere kosten.. De minister heeft opgeroepen om met ideeën te komen om kosten te kunnen.. Gezamenlijke besluitvorming kost initieel inderdaad meer tijd.. Het probleem met het huidige financieringssysteem is dat zorgverleners te eenzijdig worden betaald voor verrichtingen: doen levert geld op, praten niet.. Goede zorg kan ook bestaan uit niet behandelen.. Zo blijkt uit onderzoek dat het al dan niet opereren van een hernia op de lange termijn hetzelfde resultaat oplevert.. Een neuroloog die zorgvuldig met de patiënt overlegt, waarna gezamenlijk wordt besloten om niet te behandelen, vermindert de zorgproductie en daarmee de inkomsten van het ziekenhuis.. Het financieringssysteem moet veranderen.. Dan kan gezamenlijke besluitvorming mogelijk zelfs tot lagere kosten van de zorg leiden.. Waarom moeten zorgverleners beloond worden voor gezamenlijke besluitvorming? Verdienen zij al niet genoeg?.. Dit sluit aan op de vorige vraag: zorgverleners moeten niet (enkel) op basis van verrichtingen betaald worden.. Gezamenlijke besluitvorming betekent dan ook niet dat ze meer moeten gaan verdienen, maar het honorarium moet anders opgebouwd worden.. U stelt vast dat de huidige informatievoorziening voor patiënten niet in orde is.. Wat moet daaraan gebeuren?.. Patiënten moeten beter ondersteund worden, onder andere met behulp van keuzehulpen.. Deze helpen de patiënt en zorgverlener bij het bepalen van de keuze voor een diagnostisch traject, behandeling of therapie.. Deze keuzehulpen kunnen vele vormen aannemen, bijvoorbeeld websites of informatiebrochures voor verschillende onderwerpen zoals prenatale sceening op Downsyndroom, amandelen knippen, anticonceptie etc.. Wat is uw standpunt over het invoeren van het EPD?.. pleit voor een wettelijke verplichting de patiënt elektronisch inzage te verschaffen in zijn of haar medische gegevens.. Dit betekent dat de zorgaanbieder de gegevens in een elektronisch dossier moet vastleggen.. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten het gebruik van Persoonlijke Gezondheids Dossiers stimuleren.. De patiënt kan dan over zijn of haar eigen medische gegevens beschikken.. Wat levert een Individueel zorgplan op voor de patiënt in vergelijking met de huidige praktijk? Wat kan een patiënt ermee?.. Met een Individueel Zorgplan kunnen zorgverlener en patiënt gezamenlijk werken aan de gezondheid van de patiënt.. Er worden behandeldoelen, behandelinterventies en leefstijlinterventies in vastgelegd.. Ook kunnen zelfmanagementactiviteiten erin aangegeven worden.. Een dergelijk plan bevordert het doelgericht handelen.. Niet iedere patiënt is in staat om gezamenlijke besluiten te nemen en sommige patiënten stellen zich liever afhankelijk op van de zorgverlener.. Wat adviseert u voor deze patiënten?.. Gezamenlijke besluitvorming is geen verplichting voor patiënten.. In het advies is een typering van patiënten zoals het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis die hanteert opgenomen: de klassieke patiënt, de cliënt, de regisseur en de co-producent.. Dè patiënt bestaat niet.. Patiënten die het niet kunnen of willen, kunnen de besluitvorming aan de zorgverlener overlaten.. Maar ook dan moet de zorgverlener de sociale context, waarden en voorkeuren van de patiënt zoveel mogelijk zien te achterhalen om deze bij zijn of haar beslissing mee te laten wegen.. Medisch specialisten hebben niet zo’n goede naam als het gaat om communicatie, gespreksvoering en inlevingsvermogen.. Wat moet er veranderd worden in de opleiding van medisch specialisten t.. a.. v.. gezamenlijke besluitvorming?.. In de huidige opleidingen wordt al veel aandacht besteed aan al deze zaken.. Het probleem ontstaat als de zorgverlener in de praktijk aan het werk gaat en in de ‘bestaande cultuur’ terecht komt.. Het is dan vaak moeilijk om het geleerde in de praktijk te brengen.. In uw aanbevelingen heeft u het over het aanpassen van wetgeving, keurmerken, praktijkrichtlijnen, keurmerken en toezicht door de IGZ.. Dat klinkt als veel extra bureaucratie.. Is dat zo en wat levert dit nu concreet op voor de patiënt?.. Een aantal van deze zaken zoals keurmerken kunnen de patiënt en zorgaanbieder veel tijd en zorgen besparen, zoals misverstanden door verkeerde informatie.. Wetgeving kan, mits op de juiste wijze toegepast, bureaucratie vermijden.. De wijze waarop men het toezicht inricht maakt of de bureaucratie toeneemt of juist afneemt.. Onze aanbevelingen kunnen dus ook juist tot minder bureaucratie leiden.. Het verleden leert ons echter dat dit niet vanzelf gaat, bureaucratie ligt inderdaad op de loer.. We moeten er constant alert op zijn.. pdf 1MB.. ).. pdf 225KB.. pdf 1,008KB.. pdf 943KB.. pdf 4MB.. pdf 360KB.. Nieuwsberichten.. Contactpersoon.. Mw.. mr.. M.. W.. (Marina) de Lint..

  Original link path: /publicaties/bekijk/de-participerende-patient
  Open archive

 • Title: Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf! | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg
  Descriptive info: Kosten.. Solidariteit.. Vertrouwen.. Wederkerigheid.. Zorgstelsel.. Het belang van wederkerigheid solidariteit gaat niet vanzelf!.. Dit advies draagt bij aan het vertrouwen in de solidariteit.. De aanbevelingen maken werk van wederkerigheid en van een betere balans tussen rechten en plichten in het zorgstelsel.. Dit doorbreekt de negatieve spiraal in vertrouwen en verantwoordelijkheid die het gevolg dreigt te worden van alsmaar stijgende zorguitgaven en -premies, een steeds hoger eigen risico en een toenemend zicht op oneigenlijke zorg, waarvan het eind nog niet in zicht is.. Wat zijn de gevolgen voor de burger?.. De burger wordt zich meer bewust van zijn verantwoordelijkheid als medeproducent van een houdbaar stelsel.. Hij kent de prijzen en kosten van het persoonlijk zorggebruik.. Hij weet wat hij zelf kan doen aan leefstijl en zorg voor de oude dag, aan zelfzorg en deelname aan kleinschalige persoonlijke netwerken voor onderlinge uitwisseling van steun en zorg.. Zijn gemeente, zorgverzekeraar en behandelaar zullen hem daarin stimuleren en op aanspreken.. Zijn collectieve polis, waar de meeste Nederlanders gebruik van maken, wordt een vehikel voor gezondheidsbevordering.. De accijnzen voor tabak en alcohol worden verhoogd.. Wat zijn de gevolgen voor de aanbieder en zorgverlener?.. Ook de verantwoordelijkheid van de zorgverleners wordt aangesproken, want zij worden betaald uit publieke middelen.. Dit betekent meer focus op de noodzakelijkheid van zorg.. Zij kennen de prijzen van alternatieve behandelopties en voeren geen onnodige behandelingen uit buiten de aangewezen kosteneffectieve bandbreedte.. Hun bekostiging wordt meer populatie- dan productiegericht en matigt kosten en inkomens.. Vanuit het perspectief van preventie coachen en ondersteunen zij de burger bij het ontwikkelen van de eigen kracht.. Wat zijn de gevolgen voor de zorgverzekeraar?.. Zorgverzekeraars houden zich verre van directe of indirecte risicoselectie voor het basispakket.. Zij verantwoorden zich voor hun inspanningen om ongepast zorggebruik tegen te gaan en gebruiken spiegelinformatie om zorgaanbieders zo nodig ter verantwoording te roepen en zaken bij te sturen.. Verzekeraars sturen op gezondheid, via de zorginkoop, via samenwerkingsverbanden met gemeenten waarvoor zij ook middelen reserveren (een gezondheidsfonds) en door de ontwikkeling van “gezonde” collectieve polissen.. Dit kunnen ook collectieve contracten met werkgevers, gemeenten en patiëntencollectieven zijn.. Wat zijn de gevolgen voor de rijksoverheid?.. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor een houdbaar stelsel.. Hij vult deze brede verantwoordelijkheid mede in door in dialoog met burger en zorgsector een visie te formuleren op goede, toegankelijke en betaalbare zorg in 2040.. Wat zijn de gevolgen voor gemeenten?.. Voor de efficiënte uitvoering van hun toenemende verantwoordelijkheid voor ondersteuning, voeren gemeenten integraal beleid, in samenwerking met verzekeraars als het gaat om preventie en het bevorderen van gezondheid.. Gemeenten zien de kanteling binnen de.. als opdracht om samenwerkingsverbanden met burgers aan te gaan of te ondersteunen.. Investeren in het sociaal kapitaal van burgers bevordert de redzaamheid van burgers.. Het is belangrijk van geval tot geval de juiste afstemming van formele en informele voorzieningen te bezien.. Dit advies draagt bij aan het beperken van de voorspelde kostenstijging in de gezondheidszorg op de langere termijn.. Het invoeren van meer wederkerigheid in het zorgstelsel.. Een algemeen appèl.. doet een appèl op alle partijen om verantwoordelijkheid te nemen voor houdbare collectieve zorg.. Dit appèl is gericht tot burgers, patiënten en verzekerden, tot zorgaanbieders en behandelaars, tot zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers.. Transparantie.. Dit appèl wordt ondersteund met een aanbeveling voor meer transparantie.. Elke burger wordt waar mogelijk vooraf geïnformeerd over de kosten van de zorg die via eigen betalingen voor zijn rekening zullen komen.. Achteraf ontvangt hij een periodiek een helder overzicht van de kosten die de verzekeraar voor hem heeft betaald.. De directe behandelaar heeft inzicht in de kosten van de alternatieve behandelmogelijkheden.. De verzekeraar legt verantwoording af voor zijn inspanningen ter bestrijding van ongepaste zorg.. Verzekeraars gebruiken hun spiegel-informatie om de relatieve prestaties van hun gecontracteerde zorgpartijen te laten zien en aan te geven hoe zijn dit vertalen in het inkoopbeleid.. Transparantie in inkomenssolidariteit.. Vergroot de transparantie van de besluitvorming over inkomenssolidariteit in de Zvw.. Maak van de procentuele premie een politiek besluit waarin de weging van de inkomensafhankelijke lastendruk tot uitdrukking komt.. Dit besluit komt in de plaats van de huidige 50/50 verdeling van de Zvw-uitgaven over de nominale en de procentuele premie.. Transparantie in topinkomens.. Transparantie is ook nodig waar het gaat om gepaste beloningen.. De Raad adviseerde eerder tot het verminderen van perverse prikkels in de bekostiging.. Dit zal ongepaste levering van zorg verminderen, de beloning van medisch specialisten en bestuurders matigen en daarmee de bereidheid tot solidariteit versterken.. Zorgverzekeraars kunnen in hun Gedragscode goed verzekeraarschap gedragsrichtlijnen met betrekking tot een gepaste beloning opnemen.. Visie kabinet op houdbaarheid tot 2040.. De rijksoverheid draagt verantwoordelijkheid voor het stelsel, dat voor een belangrijk deel gefundeerd is op vertrouwen.. Het kabinet versterkt dit vertrouwen door, in samenspraak met alle partijen, voorwaarden voor en een visie op houdbare kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van de zorg tot  ...   dat het beroep op de solidariteit toeneemt als gevolg van stijgende zorgkosten, het steeds grotere beslag op het besteedbaar inkomen en de steeds grotere moeite die mensen hebben om deze te betalen.. Dit raakt een fundamentele kwetsbaarheid van systemen gebaseerd op solidariteit.. Deelnemers kunnen ondoelmatig gebruik en misbruik van middelen maken of frauderen.. Het gaat niet alleen om de burger/patiënt maar ook om zorgaanbieders en verzekeraars.. Trekken we solidariteit wat ruimer dan inkomenssolidariteit, dan komen ook de gezondheidsverschillen tussen groepen in beeld en kan – met het oog op hogere.. AOW.. leeftijd bijvoorbeeld – ook meer op gezondheid voor laag opgeleiden worden ingezet.. Dan hebben we het natuurlijk ook over informele oplossingen buiten het domein van de formele zorg.. Het voorkómen van oneigenlijk gebruik en het bevorderen van gezondheid door burgers/patiënten en de zorgsector dragen dus bij aan het vertrouwen van burgers in het solidariteitsprincipe en houdt de solidariteit levend.. Solidariteit kan namelijk worden gezien als een collectieve prestatie, de solidariteit van mensen is afhankelijk van de solidariteit van anderen.. Het kan in een samenleving dus de goede of de foute kant op gaan met de solidariteit, afhankelijk van het vertrouwen dat mensen hebben in de solidariteit van anderen.. Er moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen in wederkerige solidariteit.. Alleen dan ‘werkt’ de solidariteit.. Oneigenlijk gebruik wordt voorkomen als alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor het zorgstelsel, dat iedereen laat zien dat het stelsel niet alleen vóór, maar ook ván hem of haar is.. Dat is verre te verkiezen boven minutieus toezicht en controle, wat erop neerkomt dat het vertrouwen in de solidariteit alleen maar verder wordt ondermijnd en de solidariteit in een neerwaartse spiraal brengt.. Het eigenbelang is gediend bij een bewustzijn van het algemeen belang, want alleen dan is de solidariteit voor ons allen houdbaar voor de toekomst.. Wie zijn dat, die betrokkenen? In de allereerste plaats is dat de burger, in zijn hoedanigheid van premiebetaler, van hoeder van gezondheid, van patiënt en zorgconsument.. Maar de kring is veel breder.. Ook de zorgsector moet verantwoordelijkheid nemen.. Dit gaat over de regisseurs, namelijk de zorgverzekeraars en de gemeenten.. Zij organiseren en bekostigen voorzieningen voor de gezondheid en het participatievermogen van hun verzekerden en burgers.. De zorgaanbieders, de hoofd- en onderaannemers in de zorg en de ondersteuning, hebben een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.. Het gaat dus om het organiseren van vertrouwen in wederkerige solidariteit door mensen meer bewust te maken van en verantwoordelijk te maken voor het algemeen belang.. Wederkerigheid betekent in dit kader: de verplichting voor alle betrokkenen om het beroep op formele solidariteitsoverdrachten te beperken tot het noodzakelijke en de collectieve middelen zo efficiënt mogelijk te besteden.. Deze wederkerigheid zal veelal ook informeel tot stand komen.. Om dat te bereiken en zo de solidariteit ook in de toekomst houdbaar te houden doet de Raad een aantal aanbevelingen om de wederkerigheid te versterken.. Deze aanbevelingen zijn aanvullingen op eerdere adviezen van de Raad, over het pakketbeheer en recht op zorg, over gedrag en zorg, over een sluitend geheel van financiële prikkels waardoor centrale zorgrichtlijnen ook decentraal, bij de zorginkoop en in de behandelkamer worden vertaald in doelmatige zorg.. De nieuwe aanbevelingen zijn onder meer:.. De Raad doet een krachtig appèl op alle partijen om verantwoordelijkheid te nemen voor houdbare collectieve zorg.. Belangrijke voorwaarde daarvoor is meer transparantie met name over de kosten voor de patiënt en voor behandelaars over mogelijk alternatieve behandelingen.. Ook moet er meer transparantie komen over de inkomenssolidariteit en beloningen van bestuurders, medisch specialisten en zorgverzekeraars.. Wederkerigheid kan gestimuleerd worden door de verantwoordelijkheid van burgers voor hun gezondheid te vergroten.. De Raad stelt voor dit in richtlijnen en wetgeving vast te leggen.. Bovendien stelt de Raad voor dit in collectieve polissen te stimuleren: korting voor gezonde leefstijl op basis van bijvoorbeeld een periodieke conditietest.. Tenslotte suggereert de Raad in dit verband systematische eigen betalingen die aanzetten tot gepast zorggebruik.. Kamerbrief.. met reactie op.. advies ‘Het belang van wederkerigheid.. Solidariteit gaat niet vanzelf’.. Overige reacties in de media:.. Toespraak.. Staatssecretaris Martin van Rijn bij aanbieding advies.. NOS.. 12 maart.. Als je.. -problemen wil oplossen, moet je iedereen laten roken.. Te veel zorg funest voor solidariteit.. Website Skipr 12 maart.. pleit voor wederkerigheid in het zorgstelsel.. Artikel.. Taboes in de zorg: Geld is het grootste taboe.. in Trans, jaargang 16 nr.. 2 2013, p.. 6-9.. Website Zorgvisie 12 maart.. : Eigen bijdrage patiënt per verrichting.. Website EditieNL 12 maart.. Fit = korting op je zorgpremie.. Website Medisch Contact 12 maart.. : ‘Beloon gezonde leefstijl’.. Voor wat, hoort wat? Behoud van solidariteit: is wederkerigheid de oplossing?.. Ned Tijdschr Geneeskd.. 2013;157:A6603.. pdf 2MB.. pdf 679KB.. pdf 564KB.. pdf 764KB.. Collectieve polis moet werken aan leefstijl bevorderen.. Conditietest op basis van vrijwilligheid.. Drs.. F.. J.. (Flip) van Sloten..

  Original link path: /publicaties/bekijk/het-belang-van-wederkerigheid-solidariteit-gaat-niet-vanzelf
  Open archive •  


  Archived pages: 1275