www.archive-net-2013.com » NET » R » RADHUSET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 14 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Välkommen till Rådhuset AB
  Descriptive info: .. Your browser doesn´t support frames.. Please download a later version..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Rådhuset AB - Meny
  Descriptive info: Startsidan.. Aktuell information.. Företagspresentation.. Röster från några av våra kunder.. Årets företagare 2007.. Kontakta oss.. Rådhuset överlåter större delen av sin verksamhet till Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.. Klicka för mer information..

  Original link path: /meny.html
  Open archive

 • Title: Rådhuset AB - Meny Bottom
  Original link path: /meny-b.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Rådhuset AB - Top
  Original link path: /top.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Rådhuset AB - Startsidan
  Descriptive info: TOTALEKONOMI FRÅN START TILL MÅL.. Efter tre anställningar i familjeföretag och tre års boende bland småländska entreprenörer blev jag en dag inspirerad till att själv starta ett företag 1972.. Affärsidén var för mig ganska tydlig från början, då jag hade konstaterat att familjeföretagaren hade ett behov av kompletterande kunskaper till sin egen specialistkompetens och yrkeserfarenhet.. Områden som lågprioriterades på grund av hård arbetsbelastning eller okunskap var strategisk planering, redovisningen som styrinstrument, privatekonomin, familjejuridiken och riskbedömningen.. Min affärsidé med ett speciellt totalekonomikoncept för familjeföretagare blev dock verklighet först efter 13 år som revisor.. När jag lämnade revisorsuppdragen 1985 blev det lättare  ...   till styrelseledamöter med.. kompletterande kompetens och den strategiska planeringen förbättrades.. Idag, med det enorma utbudet av olika typer av finansiella produkter och försäkringslösningar, är familjeföretagarens behov av totalekonomi-tänkande större än någonsin.. En genomarbetad totalekonomianalys med behov och mål som man önskar uppnå blir valet av rätt produkter och tjänster lättare och resultatet bättre.. Mina erfarenheter från arbetet med våra kunders utmaningar och möjligheter står till Ert förfogande.. Tillsammans med Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer jag fortsätta att vidareutveckla och etablera totalekonomikonceptet hos Öhrlings.. Tjänsteutbudet kommer att förstärkas genom det kontaktnät och de specialistfunktioner som finns hos Öhrlings.. Jerry Fredriksson.. VD Rådhuset AB..

  Original link path: /main.html
  Open archive

 • Title: Rådhuset AB - Right
  Original link path: /r.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Rådhuset - Aktuellt inom Rådhuset AB
  Descriptive info: Aktuell information.. Styrelsearbete.. Företagsöverlåtelser..

  Original link path: /nyheter/aktuellt.html
  Open archive

 • Title: Rådhuset - Företagspresentation
  Descriptive info: Rådhuset AB är ett helägt dotterbolag till CANOLA AB.. VD för Rådhuset AB är Jerry Fredriksson, som har bedrivit totalekonomisk rådgivningsverksamhet som konsult sedan 1985, men som revisor redan 1972.. Rådhuset AB har sitt kontor i Sävsjö, men har kunder i en region från Skåne i söder till Stockholm i norr.. Rådhuset har den 1 december 2008 överlåtit större delen av sin verksamhet till Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (.. klicka för mer information.. ).. Vi förmedlar gärna kontakt med lämplig person.. Canola AB ägs av Inga och Jerry Fredriksson..

  Original link path: /pres/foretagspresentation.html
  Open archive

 • Title: Rådhuset - Företagspresentation
  Descriptive info: RÖSTER FRÅN några av våra kunder.. Alla kunder är unika och behoven är olika.. Vad vi i Rådhuset tillför hör ni kanske allra bäst från de som har erfarenheten av samarbetet - våra kunder.. Anders Järryd - tennisproffs.. Som professionell idrottsman med hela världen som arbetsfält, har det varit ovärderligt att ha ett nära samarbete med Rådhuset.. Hög servicenivå och bred kompetens inom skatter, familjejuridik och förmögenhetsförvaltning har präglat vår relation.. Redan 1982 startade samarbetet med Jerry och det har sedan utvecklats med Rådhusets olika medarbetare och anpassats till mina förändrade behov.. Totalekonomikonceptet helhetstänkande och det familjära engagemanget känns tryggt.. Ulf Carlson, VD för Karlssongruppen AB, Vetlanda.. Under den spännande resan att leda ett företag som startades av min far 1923, har vi tacklat många problem och möjligheter.. Vi har utvecklat, avvecklat och i bästa samförstånd löst ut kompanjoner och släktingar samt löst finansiella problem, sålt och köpt verksamheter.. Utan god hjälp av rådgivare och externa styrelseledamöter med kompletterande kompetens, hade vi idag inte haft ett bolag med högsta kreditvärdighet.. Jesper Ståhl, VD ägare i Jesper Design AB, Bankeryd.. Samarbetet med Rådhuset började redan då jag startade Jesper Design för tio år sedan.. Under företagets och min personliga utveckling har behoven förändrats men dialogen med Rådhuset har hela tiden varit ett aktivt stöd.. För mig har samarbetet betytt att jag kunnat fokusera på mitt yrke och företagets utveckling.. Rådhuset hjälper mig med såväl konkret administration som förvaltning och strategisk planering.. Lennart Torstensson, VD för SENAB AB, Stockholm.. Som ett kompanjonägt företag har vi upplevt värdet av att ha ett genomarbetat kompanjonavtal, klara utlösenregler och extern representation i styrelsen.. Rådhusets totalekonomikoncept har haft ett stort värde bl a vid bolagets  ...   styrelse, med Jerry som ordförande.. Matts Sjögren, VD för Sjöbysund AB och Trionen AB, Sundbyberg.. När jag bestämde mig för att sälja de verksamheter och ett större fastighetsbestånd som min far och farfar byggt upp, insåg jag att detta noga måste planeras både i rörelserna och inom familjen.. Min revisor hade tidigare (1985) sammanfört oss med Jerry Fredriksson, som med sin organisation på ett handgripligt sätt både anpassade rörelsen, genomförde försäljningar och skapade en ekonomisk plattform för hela familjen, på ett skatteeffektivt sätt.. Johan Sjöberg, VD Möbelriket m.. m.. Det fina med totalekonomikonceptet är att det ser till familjens helhetsintressen ur både ekonomiska och familjejuridiska perspektiv och är anpassat för familjeföretagare.. Med en medveten planering sedan början av åttiotalet har vi i vår familj kunnat skapa trygghet för både oss själva och den yngre generationen.. Samtidigt har jag kunnat få ägna mig åt företagsbyggandets olika skeden och alltid haft ett stöd av mina väl förtrogna och långsiktiga rådgivare.. Berit Ullberg, VD för Morellen AB, Båstad.. Under ett företagarliv på ca 35 år möter man en lång rad av problem och möjligheter.. Tidigt insåg jag värdet i att ha en rådgivare som klarade av vår totalekonomi.. Ett etablerat styrelsearbete blev värdefullt för bolagets utveckling.. Som pensionär inser jag nu betydelsen av den planering som genomfördes under den aktiva tiden.. Sven Fors, Sävsjö.. Rådhusets totalekonomibegrepp har verkligen fått en tydlig innebörd för mig.. En långsiktig planering under min företagartid gav oss möjligheten att nu känna oss trygga och ha ett fortsatt stöd i vår rådgivare med skattefrågor och förvaltning.. Det fina med totalekonomikonceptet är att det ser till familjens helhetsintressen ur både ekonomiska och familjejuridiska perspektiv och är anpassat för familjeföretagare..

  Original link path: /pres/kunder.html
  Open archive

 • Title: Rådhuset - FöretagsResursen i Småland AB - Årets företagare 2007
  Descriptive info: Årets företagare 2007.. Jerry Fredriksson, Rådhuset AB, utsågs till Årets företagare 2007 vid Sävsjös näringslivsgala den 16 juni 2008.. Motiveringen lyder: Årets företagare 2007 har genom sitt engagemang och sin verksamhet i Sävsjö kommun visat på en god företagaranda och stort samhällsengagemang.. Genom sin vidsynthet och idérikedom i sitt företagande är han en utmärkt förebild för både unga och etablerade företagare..

  Original link path: /foretagsresursen/fr-arets_foretagare_2007.html
  Open archive

 • Title: Rådhuset - Kontakta oss
  Descriptive info: Ditt namn:.. Företag:.. Adress:.. Postnr/Ort:.. Telefon:.. E-post:.. Företagspresentation Rådhuset AB.. Övriga frågor:..

  Original link path: /kontakt/kontakt.html
  Open archive •  


  Archived pages: 14