www.archive-net-2013.com » NET » P » PAKTA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2013-11.

 • Title: Davčno, pravno in finančno svetovanje | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: .. "z znanjem skupaj do pravih rešitev".. Davčno svetovanje.. Kot davčni svetovalci vam lahko z nasveti pomagamo zmanjšati obdavčitev družbe in osebne obdavčitve ter zmanjašamo davčno tveganje ob morebitnem obisku davčnega inšpektorja.. Pomagamo pri davčnem načrtovanju ter izvajamo preventivne davčne skrbne preglede, s katerimi pomagamo odpraviti morebitne pomanjkljivosti.. Pravno svetovanje.. V sklopu pravnega svetovanja nudimo storitve s področja gospodarskega, obligacijskega, stvarnega in delovnega prava.. Naše  ...   s konkretnim pravnim vprašanjem.. Finančno svetovanje.. Na področju finančnega svetovanja opravljamo vrednotenja družb za različne namene, izvajamo skrbne preglede, prevzeme, združitve ter managerskih odkupe, sodelujemo pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju ter pri pripravi poslovnih načrtov.. Copyright (c).. 123RF Stock Photos.. domov.. aktualni seminarji.. o nas.. davčno svetovanje.. pravno svetovanje.. finančno svetovanje.. kontakt.. VAT compliance.. Copyright Pakta svetovanje d.. o.. © 2011 | Vse pravice pridržane..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Aktualno | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: PRIDRUŽITE SE PROJEKTU.. DDV ASISTENCA:.. PRIDRUŽITE SE ENEMU IZMED AKTUALNIH IZOBRAŽEVANJ:.. Vstop v sistem DDV in izstop iz njega po novem (18.. 4.. 2013).. DDV in tujina s poudarkom na Hrvaški (23.. Obdavčitev nepremičninskih poslov (4.. 2013 in 8.. 5.. Obdavčitev motornih vozil in storitev povezanih z njimi (16.. Računovodski DDV dvojček (9.. GREMO NA POČITNICE! - DDV v turizmu in gostinstvu (21.. "Vedno na poti" - davčni vidik prevoznih storitev (23.. Davki v javnem sektorju - obdavčitev dohodkov, DDV ter obdavčitev zunanjih sodelavcev (15.. domov.. aktualni seminarji.. © 2011 | Vse pravice pridržane..

  Original link path: /Aktualniseminarji.html
  Open archive

 • Title: O nas | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: Borut Ivanuša, direktor in finančni svetovalec.. V ZDA se je strokovno izpopolnjeval na področju nepremičninske analitike.. V zadnjih letihje sodeloval pri več kot 100 projektih ocenjevanja vrednosti podjetij, dejavnosti in blagovnih znamk v Sloveniji in tujini ter pri nekaj najbolj odmevnih managerskih odkupih.. Je so-avtor priročnika.. Uspešen finančni menedžer.. , ki ga izdaja Založba Media Forum.. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka.. Končala je univerzitetni študij na Upravni fakulteti v Ljubljani.. V okviru študija se je special izirala za upravne in posebne upravne postopke, zlasti je pridobila ustrezna znanja na področju davčnega postopka in davčnega sistema v Republiki Sloveniji in nato tudi diplomirala s področja davka na dodano vrednost.. Opravila je strokovni izpit iz up ravnega postopka, ki zahteva osnovna pravna in druga znanja o odločanju v upravnih zadevah in vodenju upravnega postopka, kar ji omogoča, da  ...   je zaposlena v družbi Pakta svetovanje, tesno sodeluje z založbo.. Verlag Dashofer.. in končuje magistrski študij s področja davka na dodano vrednost.. Katja Erjavšek, davčna svetovalka in direktorica družbe Moment d.. Katja Erjavšek, davčna svetovalka in direktorica družbe.. Moment d.. Področja dela: davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina.. Z davčnim svetovajem se ukvarja od leta 2004.. Specializirala se je na področju transfernih cen, za katere se je izobraževala tudi v tujini.. Njeno delo se v večji meri nanaša na obdavčitev pravnih oseb, zlasti v primeru kapitalskih in statusnih preoblikovanj ter mednarodnem davčnem načrtovanju.. Ima veliko izkušenj na področju svetovanja pri poslovanju s povezanimi osebami in pripravi podporne dokumentacije o transfernih cenah.. Sodeluje tudi pri preventvnih davčnih pregledih in inšpekcijskih postopkih.. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi strokovnih predavanj.. o nas..

  Original link path: /Onas.html
  Open archive
 •  

 • Title: Davčno svetovanje | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: Kot davčni svetovalci vam z nasveti lahko pomagamo optimizirati obdavčitev vašega poslovanja in vaše osebne obdavčitve, zmanjšamo davčno tveganje ob morebitnem obisku davčnega inšpektorja ter poskrbimo, da bo vaše plačevanje davščin potekalo pravilno.. Čeprav je plačevanje davkov naša dolžnost, pri tem ne smemo pozabiti, da lahko davčne obveznosti na zakonit način ustrezno znižamo.. Na področju osebne obdavčitve svetujemo in pomagamo pri:.. načrtovanju in izvedbi izplačil osebnih dohodkov v skladu z veljavno zakonodajo,.. doseganju višjega neto dohodka predvsem vodstva in družbenikov posameznih družb,.. usklajevanju pravic in dolžnosti zaposlenih z veljavnimi predpisi in.. Na področju obdavčitve gospodarskih subjektov:.. pomagamo optimizirati obdavčenje na ravni podjetja,.. svetujemo pri poslovanju med povezanimi osebami,.. svetujemo in opozarjamo na možne davčne implikacije  ...   DDV,.. pomagamo razrešiti nekatere dileme, ki se pojavljajo v okviru poslovanja davčnih zavezancev.. Ne pustite, da vas davčni inšpektor prehiti in si zagotovite brezskrbno poslovanje.. Odločite se za PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED:.. pregledali bomo vaše poslovne evidence in knjigovodske listine,.. preverili bomo pravilnost obračunavanja in plačevanja davščin pri izplačilih zaposlenim in drugih odhodkov,.. opozorili vas bomo na morebitne pomanjkljivosti in vam jih pomagali odpraviti še pred obiskom davčnega inšpektorja.. SKRB ZA VAŠE DAVŠČINE NAJ BO V NAŠIH ROKAH, OPRAVILI PA GA BOMO NA NASLEDNJI NAČIN:.. v okviru mesečnih pogovorov o tekočih davčnih zadevah;.. z izvedbo preventivnega davčnega pregleda;.. s hitrim odzivnim časom preko telefona ali elektronske pošte;.. z zastopanjem pred davčnimi organi v inšpekcijskih pregledih.. davčno svetovanje..

  Original link path: /Davcnosvetovanje.html
  Open archive

 • Title: Pravno svetovanje | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: V sklopu pravnega svetovanja nudimo storitve s področja gospodarskega, obligacijskega, stvarnega in delovnega prava, kar zajema tako pripravo ustreznih dokumentov, kot tudi pripravo pravnih mnenj, kadar se soočite s konkretnim pravnim vprašanjem.. Gospodarsko pravo:.. priprava dokumentov za ustanovitev družb (akt o ustanovitvi, družbena pogodba, izjave direktorjev.. );.. priprava pogodb o nakupu oziroma prodaji poslovnih deležev oziroma delnic;.. priprava dokumentov za izvedbo statusnih sprememb (ob pripojitvah, oddelitvah in drugih statusnih preoblikovanjih);..  ...   najemne pogodbe, asignacijske pogodbe, pogodbe o odstopu terjatev.. priprava odškodninskih zahtevkov;.. Stvarno pravo:.. priprava pogodb o odsvojitvi ali nakupu nepremičnin;.. priprava sporazumov o zavarovanju terjatev z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah;.. Delovno pravo:.. priprava pogodb s področja zaposlovanja;.. priprava notranjih aktov delodajalca (akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki);.. priprava obvestil o dopustu;.. priprava dokumentacije v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi;.. priprava pravnih mnenj na podlagi konkretnih vprašanj oziroma dilem.. pravno svetovanje..

  Original link path: /Pravnosvetovanje.html
  Open archive

 • Title: Finančno svetovanje | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: Imamo dolgoletne izkušnje na področju finančnega svetovanja, in sicer:.. pri vrednotenjih podjetij za različne namene, od prodaje do ocene vrednosti pri združitvah in spojitvah.. V preteklosti smo sodelovali pri ocenjevanju vrednosti nekaterih vodilnih slovenskih podjetij.. Poročila o oceni vrednosti pripravljamo v skladu s slovenskimi poslovno finančnimi standardi ter mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.. Sodelujemo z več pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti podjetij ter sodnimi izvedenci.. Naše ocene vrednosti so tako na najvišjem strokovnem nivoju in lahko veljajo kot dokazno gradivo tudi v primeru  ...   največjih managerskih odkupov v zadnjih letih v Sloveniji.. Sodelujemo tudi z bankami pri izvedbi in financiranju managerskega odkupa;.. pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju.. Na podlagi analize poskrbimo za ustrezno financiranje družb (optimizacija pasive) ter izdelamo načrt optimalnega financiranja v prihodnosti, ki bo zagotovilo maksimizacijo vrednosti družbe.. Pri iskanju rešitev optimalnega financiranja sodelujemo z bankami; ter.. pri pripravi poslovnih in investicijskih načrtov.. Pri pripravi načrtov sodelujemo z vodstvom družbe in strokovnjaki, s svetovanjem pa se aktivno vključujemo tudi pri izvedbi načrta..

  Original link path: /Financnosvetovanje.html
  Open archive

 • Title: Kontakt | Pakta d.o.o.
  Original link path: /Kontakt.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: VAT registration and compliance in Slovenia | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: VAT identification and compliance in Slovenia.. If your company has no seat of business activities nor permanent establishment nor permanent or usual residence in Slovenia and you have your own or hired warehouse in Slovenia and you are making acquisitions of goods in order sell them on the territory of Slovenia or.. you supply goods together with the installation or.. you sell goods on the territory of Slovenia or.. you perform services related to the real estate which is  ...   perform services relating to admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar activities such as trade fairs and exhibitions, including ancillary services relating to admission to such events which are carried out on the territory of Slovenia, etc.. then you are most likely obliged to register for VAT purposes in Slovenia.. Need help?.. Contact us.. at info@pakta.. net.. VAT.. registration.. identification.. value-added tax.. compliance.. Slovenia.. consigment stock.. tax services.. consultant.. real estate.. residence.. home.. our consultants.. contact us..

  Original link path: /en/index.html
  Open archive

 • Title: Contact | Pakta d.o.o.
  Original link path: /en/contact.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Our consultants | Pakta d.o.o.
  Descriptive info: Aleksandra Heinzer, tax consultant.. Aleksandra has worked as a tax consultant for several years, mostly focusing in the field of value added tax.. She is an author of several articles in expert publications and handbooks.. As a lecturer in the field of value added tax she has received exceptional ratings from over 1,000 participants.. Aleksandra has earned a bachelor's degree from University of Ljubljana, Faculty of Administration and is currently pursuing a master's degree in the field of value  ...   and tax system in Slovenia.. Later she finished her study with a bachelor's diploma thesis in the field of value added tax.. She also completed the professional examination on general administrative procedure that covered basic legal and other knowledge required to head and decide in the framework of administrative procedure.. This knowledge enables her to advise tax payers in tax inspection procedures.. Aleksandra is currently employed in consultancy firm Pakta d.. and is actively cooperating with publishing house.. home..

  Original link path: /en/consultants.html
  Open archive •  


  Archived pages: 10