www.archive-net-2013.com » NET » O » OBSERVO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 65 . Archive date: 2013-12.

 • Title: observo.net
  Descriptive info: .. Welcome.. observo.. net is a web outlet for social sciences research and development projects.. The following projects are presently hosted on observo.. net:.. Velkommen.. net presenterer samfunnsfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter.. Følgende prosjekter er for tiden tilgjengelige:.. VS2010 - Innlandet.. GO THERE / GÅ DIT.. ØF's evalueringsstøtte.. Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia.. The site is  ...   the various projects hosted here are fully held by the corresponding project owners.. Questions, comments and requests can be directed to the webmaster.. email:.. webmaster@ostforsk.. no.. Nettstedet eies og administeres av.. Østlandsforskning.. Det redaksjonelle ansvaret for de forskjellige prosjektet som publiseres her, er i sin helhet prosjekteiers.. Spørsmål, kommentarer og forespørseler kan rettes til webmaster.. epost:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title:
  Original link path: /vs2010/INDEX.HTM
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ØF Evalueringsstøtte.
  Original link path: /Evaluering/index.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: Interreg IIIA: Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia.
  Original link path: /Indre-Skandinavia/index.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: frame4
  Original link path: /vs2010/frame4.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: frame3
  Descriptive info: VS2010 INNLANDET..

  Original link path: /vs2010/frame3.htm
  Open archive

 • Title: ØF's evalueringsstøtte.
  Descriptive info: Skreddersydd støtte for egenevaluering..

  Original link path: /Evaluering/topFrame.htm
  Open archive

 • Title: leftside
  Descriptive info: Startsiden.. Bistand og rådgivning.. Fagseminarer.. Evalueringsverktøy.. Kontakt oss..

  Original link path: /Evaluering/leftFrame.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Støtte til egenevalueringer.. En evaluering skal undersøke verdien av noe, det er et verktøy som kan benyttes for å si hva som har vært effekten av et forsøksprosjekt, et tiltak eller en utviklingsprosess.. Gjennom evalueringen får vi kjennskap til hva har virket, hva har ikke virket og hvorfor.. Evaluering er et verktøy for læring i organisasjoner.. Større prosjekter og forsøksordninger blir vanligvis evaluert av eksterne evaluatorer fra et forskningsinstitutt eller konsulentselskap.. Fordelen med eksterne evaluatorer er at de har evalueringskompetanse, de vet hvordan arbeidet skal gjøres, de har legitimitet og er nøytrale.. Ulempen med ekstern evaluering er at den koster og at den dessverre ofte gir minimal læringseffekt til virksomheten.. Derfor er det også slik, at mindre prosjekter med begrensede midler, aldri evalueres.. Dette til tross for at ledere, ansatte og andre  ...   å framskaffe denne kunnskapen på?.. Mange virksomheter mener de mangler kompetanse for selv å kunne gjennomføre evalueringer.. Vi tror derimot at mange.. har.. kompetansen, men trenger hjelp til å ta den i bruk.. - Men evaluering krever bevisste valg.. Klare evalueringsspørsmål.. Riktige metoder!.. Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaringer som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter.. Tenker din virksomhet på å gjennomføre en egenevaluering av et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess, kan det være en nyttig investering å benytte den kunnskapen vi har på dette feltet til å kvalitetssikre det dere gjør.. Østlandsforskning gir forskningsbasert veiledning og bistand til kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter som vil evaluere egne prosjekter, tiltak eller utviklingsprosesser.. Vi tilbyr skreddersydde fagseminarer, støtte og rådgivning til virksomheter som ønsker å drive med egenevaluering..

  Original link path: /Evaluering/mainFrame.htm
  Open archive

 • Title: interreg
  Descriptive info: Et samarbeidsprosjekt mellom Østlandsforskning (norsk kontraktspart), Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer og Karlstads Universitet (svensk kontraktspart) som skal fremskaffe ny anvendbar kunnskap om sentrale utviklings- og omstillingsprosesser i Indre Skandinavia..

  Original link path: /Indre-Skandinavia/topp.htm
  Open archive

 • Title: leftframe
  Descriptive info: Nyheter.. Om prosjektet.. Prosjektkontakt.. Formidling.. Lenker.. Interne sider..

  Original link path: /Indre-Skandinavia/leftFrame.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 65