www.archive-net-2013.com » NET » O » OBCINE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 308 . Archive date: 2013-09.

 • Title: OBCINE.NET
  Descriptive info: .. Obcine.. net - informativne dveri.. najdi.. Prva.. Razpisi.. Splošni podatki o razpisih.. Aktualno.. Pogosto zastavljena vprašanja.. Nepovratna sredstva.. Splošni podatki o nepovratnih sredstvih.. Finance in davki.. Splošni podatki o financah in davkih.. Ekologija in energetska učinkovitost.. Splošni podatki o ekologiji in energetski učinkovitosti javnih zgradb.. GIS.. Splošni podatki o geografskih informacijskih sistemih.. Izobraževanje.. Splošni podatki o izobraževanju.. JZP.. Splošni podatki o JZP.. Projekti.. Splošni podatki o projektih.. IT.. Splošni podatki o IT.. Agora.. Geografski informacijski sistemi.. Geografski informacijski sistemi občinam omogočajo učinkovito podporo pri urejanju prostora, pripravi prostorskih načrtov ter splošnemu pregledovanju vsebin, povezanih s prostorom.. 06.. 05.. 2012.. Kalkulator posplošene vrednosti nepremičnin.. Geodetski inštitut Slovenije je lansiral spletno aplikacijo za izračun in simulacijo posplošene vrednosti nepremičnin.. več informacij.. rss.. Davčni in finančni vidiki delovanja občin ter izvajanja razvojnih, predvsem infrastrukturnih projektov, so eden ključnih dejavnikov odločanja o razvoju lokalnih skupnosti.. 24.. 04.. Uredba o zelenem javnem naročanju in njene spremembe.. Vlada je konec lanskega leta objavila Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je začela veljati sredi marca letošnjega leta.. Ne glede na to Uredbo očitno čakajo dinamične spremembe, saj je Vlada do aprila Uredbo že dvakrat dopolnila.. Razpisi za občine.. Področje javnega naročanja kljub zdaj že trinajstletni zgodovini zakonodaje na tem področju še vedno vsak dan znova odpira nova vprašanja; namen tega spletnega mesta je podati najpogostejše odgovore na vprašanja naročnikov s področja javnega naročanja.. 29.. 12.. 2009.. Kakšne bodo mejne vrednosti za objave od 1.. 1.. 2010 in ali bodo za nas postale zavezujoče šele z ustrezno spremembo zakonodaje?.. Občinski projekti.. so zaokrožene celote ciljno usmerjenih aktivnosti, ki imajo omejene.. finančne, kadrovske.. in.. časovne vire.. Ustrezno orodje za projektno vodenje občinam bistveno olajša izvajanje in spremljanje stanja projektov.. 20.. 2010.. Nagrada za spletno aplikacijo za vodenje projektov.. Slovensko društvo informatika je na 17.. konferenci »Dnevi Slovenske Informatike«, katerega letošnje sporočilo je »Uravnotežite naložbe, tveganja in razvoj za uspeh«, podelilo nagrade za najboljše projekte s področja informatike za leto 2010.. Ob prisotnosti Predsednika Republike Slovenije, dr.. Danila Türka in številnih eminentnih gostov s področja informatike in telekomunikacij, je Arctur d.. o.. prejel priznanje za 3.. mesto za »Razvoj druge generacije spletnega sistema za projektno vodenje 4PM«.. Prva nagrada je pripadla ZZZS za projekt »Prenova sistema KZZ«, druga pa Vrhovnemu sodišču RS za projekt »Prenova izvršilnih vpisnikov – elektronska izvršba«.. Ekologija.. Kako do energetsko učinkovitejše občine? Kako zagotoviti nepovratna EU sredstva za učinkovitejšo rabo energije v občini? Kako do CO2 nevtralne občine?.. 17.. Akcija OČISTIMO SLOVENIJO se nadaljuje.. Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je bila nekaj zelo posebnega.. 270.. 000 ljudi se je združilo, povezali smo se za skupno dobro, prevzeli odgovornost za svoj kraj in pokazali kako uspešni smo lahko, kadar se vsi borimo za isti cilj.. Novice iz občin.. 09.. 2013.. Predstavitev ključnih ugotovitev analize stanja na področju prometa - območje Mestne občine Nova Gorica in okoliških občin.. Vir:.. Mestna občina Nova Gorica.. 14.. Poklon Vipavske doline Borisu Pahorju.. Ajdovščina.. Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe.. Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe.. 13.. Javno naročilo za Izbiro izvajalca investicijsko vzdrževalnih del za trg Vrtnica v Novi Gorici.. 12.. Popravek razpisne dokumentacije za  ...   pozorni.. Za letošnji drugi del izobraževalne sezone, to je od septembra pa tja do decembra je koristno razmisliti o takšnem investiranju v izobraževanje in mu je treba dati večji pomen.. Če se to ne bo zgodilo, bo kakovost delovanja občin in kakovost delovanja zavodov, ki jim je občina ustanoviteljica, padla pod nivo sprejemljivosti.. Določite si svoje prioritete, torej področja in vsebine, kjer je treba znanje nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati, najsi bo v občinskih vrstah ali pri zavodih.. Javno zasebna partnerstva.. Na tem delu spletnega mesta bodo naročnikom na voljo odgovori na pogosta vprašanja s področja javno-zasebnega partnerstva, naročniki pa bodo lahko dobili pojasnila v zvezi z aktualnimi vprašanji iz vsakodnevne prakse.. Ali je imenovanje strokovne komisije v postopku javno-zasebnega partnerstva obvezno?.. Imenovanje najmanj tričlanske strokovne komisije je v postopku javno-zasebnega partnerstva po 52.. členu ZJZP obvezno.. Register občin.. register občin.. AJDOVŠČINA.. BELTINCI.. BENEDIKT.. BISTRICA OB SOTLI.. BLED.. BLOKE.. BOHINJ.. BOROVNICA.. BOVEC.. BRASLOVČE.. BRDA.. BREŽICE.. BREZOVICA.. ČRENŠOVCI.. ČRNA NA KOROŠKEM.. ČRNOMELJ.. CELJE.. CERKLJE NA GORENJSKEM.. CERKNICA.. CERKNO.. CERKVENJAK.. CIRKULANE.. DESTRNIK.. DIVAČA.. DOBJE.. DOBREPOLJE.. DOBRNA.. DOBROVA - POLHOV GRADEC.. DOBROVNIK.. DOL PRI LJUBLJANI.. DOLENJSKE TOPLICE.. DOMŽALE.. DORNAVA.. DRAVOGRAD.. DUPLEK.. GORENJA VAS - POLJANE.. GORIŠNICA.. GORJE.. GORNJA RADGONA.. GORNJI GRAD.. GORNJI PETROVCI.. GROSUPLJE.. HAJDINA.. HOČE - SLIVNICA.. HODOŠ.. HORJUL.. HRASTNIK.. HRPELJE KOZINA.. IDRIJA.. IG.. ILIRSKA BISTRICA.. IVANČNA GORICA.. IZOLA.. JESENICE.. JEZERSKO.. JURŠINCI.. KAMNIK.. KANAL.. KIDRIČEVO.. KOBARID.. KOBILJE.. KOČEVJE.. KOMEN.. KOMENDA.. KOPER.. KOSTANJEVICA NA KRKI.. KOSTEL.. KOZJE.. KRANJ.. KRANJSKA GORA.. KRIŽEVCI.. KRŠKO.. KUNGOTA.. LAŠKO.. LENART.. LENDAVA.. LITIJA.. LJUBLJANA.. Ljubljana.. LJUBNO.. LJUTOMER.. LOGATEC.. LOŠKA DOLINA.. LOŠKI POTOK.. LOVRENC NA POHORJU.. LUČE.. LUKOVICA.. MAJŠPERK.. MAKOLE.. MARIBOR.. MARKOVCI.. MEDVODE.. MENGEŠ.. METLIKA.. MEŽICA.. MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.. MIREN - KOSTANJEVICA.. MIRNA PEČ.. MISLINJA.. MOKRONOG - TREBELNO.. MORAVČE.. MORAVSKE TOPLICE.. MOZIRJE.. MURSKA SOBOTA.. MUTA.. NAKLO.. NAZARJE.. NOVA GORICA.. NOVO MESTO.. ODRANCI.. OPLOTNICA.. ORMOŽ.. OSILNICA.. PESNICA.. PIRAN.. PIVKA.. PODČETRTEK.. PODLEHNIK.. PODVELKA.. POLJČANE.. POLZELA.. POSTOJNA.. PREBOLD.. PREDDVOR.. PREVALJE.. PTUJ.. PUCONCI.. RAČE - FRAM.. RADEČE.. RADLJE OB DRAVI.. RADOVLJICA.. RAVNE NA KOROŠKEM.. RAZKRIŽJE.. REČICA OB SAVINJI.. RENČE - VOGRSKO.. RIBNICA.. RIBNICA NA POHORJU.. ROGAŠKA SLATINA.. ROGATEC.. RUŠE.. ŠALOVCI.. ŠEMPETER - VRTOJBA.. ŠENČUR.. ŠENTILJ.. ŠENTJERNEJ.. ŠENTJUR.. ŠENTRUPERT.. ŠKOCJAN.. ŠKOFJA LOKA.. ŠKOFLJICA.. ŠMARJE PRI JELŠAH.. ŠMARJEŠKE TOPLICE.. ŠMARTNO OB PAKI.. ŠMARTNO PRI LITIJI.. ŠOŠTANJ.. ŠTORE.. SELNICA OB DRAVI.. SEMIČ.. SEVNICA.. SEŽANA.. SLOVENJ GRADEC.. SLOVENSKA BISTRICA.. SLOVENSKE KONJICE.. SODRAŽICA.. SOLČAVA.. SREDIŠČE OB DRAVI.. STARŠE.. STRAŽA.. SVETA ANA.. SVETA TROJICA V SLOV.. GORICAH.. SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH.. SVETI JURIJ.. SVETI JURIJ V SLOV.. SVETI TOMAŽ.. TABOR.. TOLMIN.. TRBOVLJE.. TREBNJE.. TRNOVSKA VAS.. TRŽIČ.. TRZIN.. TURNIŠČE.. VELENJE.. VELIKA POLANA.. VELIKE LAŠČE.. VERŽEJ.. VIDEM.. VIPAVA.. VITANJE.. VODICE.. VOJNIK.. VRANSKO.. VRHNIKA.. VUZENICA.. ŽALEC.. ŽELEZNIKI.. ŽETALE.. ŽIRI.. ŽIROVNICA.. ŽUŽEMBERK.. ZAGORJE OB SAVI.. ZAVRČ.. ZREČE.. pojdi.. uredniški dostop.. izobraževanje.. 09.. Kakšne in čigave so odgovornosti za zdravo pitno vodo.. geografski informacijski sistemi.. arhiv sporočil.. Povej naprej.. facebook.. twitter.. linkedin.. delicious.. net.. Uredništvo Občine.. tel:.. 05 30 29 070.. fax:.. 05 30 22 042.. Oglaševanje.. Prenovljen portal obcine.. net je križišče ključnih informacij, ki jih občine potrebujejo pri svojem vsakodnevnem delu.. Ponujate storitve, zanimive za občine in druge javne ustanove? Predstavite jih na portalu obcine.. net!.. več.. Orodja.. natisni.. kontakt.. zemljevid strani.. dodaj med priljubljene.. nastavi kot privzeto stran..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: OBCINE.NET
  Descriptive info: Kako naj ugotovimo ali je projekt primeren za financiranje?.. Najlažje tako, da preko že objavljenih razpisov in preko strateških dokumentov RS (OP, SRS, DRP) ugotovimo.. Kako se lahko začne postopek javno-zasebnega partnerstva?.. ZJZP predvideva dva načina za začetek postopka: Javni partner začne predhodni postopek na lastno pobudo ali na podlagi..

  Original link path: /slo/
  Open archive

 • Title: Razpisi - OBCINE.NET
  Descriptive info: prva.. Občine so, podobno kot drugi proračunski porabniki, zavezanci za javna naročila.. Podobno velja tudi za podjetja, katerih ustanovitelji so občine.. Navedeno pomeni, da so dolžni izvajati nabave blaga, storitev in gradenj skladno z določili zakonodaje, ki ureja javno naročanje.. V Republiki Sloveniji od konca leta 2006 veljata Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).. Oba sta bila objavljena v Uradnem listu RS št.. 128/2006, spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete v letu 2008 Uradnem listu RS št.. 16/2008).. Ali je nujno potrebno v javnem razpisu z objavo zahtevati bančne garancije?.. Veljavna zakonodaja ne predpisuje obveznih finančnih zavarovanj.. Naročniki finančna zavarovanja izbirajo prosto, smiselno glede na vrednost in potencialna tveganja posameznega posla.. Ali in če, koliko je dopustno spremeniti pogodbo glede na vzorec iz razpisne dokumentacije?.. Načeloma  ...   navedeni način.. Kakšni so roki za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije v različnih postopkih?.. Zakonodaja predpisuje samo skrajne roke za objavo dodatnih pojasnil v odprtem postopku (6 dni pred rokom za oddajo ponudb) in postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (4 dni pred rokom).. Naročnik v razpisni dokumentaciji navede, kdaj je skrajni rok za prejem vprašanj.. Navedeni rok mora biti sorazmeren s trajanjem objave.. V kolikor ta rok ni naveden je skrajni rok za vprašanja enak tem rokom.. V ostalih postopkih zakonodaja ne navaja skrajnih rokov naročniki lahko sami določijo primeren skrajni rok za zastavitev vprašanj ter skrajni rok, do katerega bo naročnik podal dodatna pojasnila.. več vprašanj in odgovorov.. Ključne točke.. razpisi.. Zakon o javnem naročanju.. proračun.. Povpraševanje.. Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.. ime.. *.. :.. e-poštni naslov.. sporočilo.. Iz varnostnih razlogov izračunajte spodnji račun.. :.. 0 + 5 =.. pošlji..

  Original link path: /razpisi/
  Open archive
 •  

 • Title: Splošni podatki o razpisih - OBCINE.NET
  Descriptive info: Poenostavljeno to pomeni, da mora vsak zavezanec izvajati nabave blaga, storitev in gradenj po navedenih zakonih v primeru, da vrednost posamezne nabave presega v teh zakonih navedene zneske.. Nekatere vrednosti se začno že pri 10.. 000 EUR, objave na portalu http://www.. enarocanje.. si pa so potrebne že od 40.. 000 EUR dalje.. 8 - 8 =..

  Original link path: /razpisi/splosni_podatki/
  Open archive

 • Title: Aktualno - OBCINE.NET
  Descriptive info: Veljati so začele spremembe ZJN-2B in ZJNVETPS-B.. 1 + 9 =..

  Original link path: /razpisi/aktualno/
  Open archive

 • Title: Pogosto zastavljena vprašanja - OBCINE.NET
  Descriptive info: področje, ki vas zanima.. -- izberi --.. E-izobraževanje.. Ekologija in energetska učinkovitost javnih zgradb.. Informacijske tehnologije.. vaše ime.. elektronski naslov.. vprašanje.. 6 - 6 =.. pošlji vprašanje.. Ali naročnik sme zaračunati razpisno dokumentacijo?.. Razpisna dokumentacija mora v elektronski obliki biti na voljo brezplačno.. Ali je imenovanje strokovne komisije v postopku oddaje javnega naročila obvezno?.. ZJN-2 in ZJNVETPS ne zahtevata imenovanje strokovne komisije za pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo posameznih nalog v postopku, oziroma pregled in oceno ponudb.. Imenovanje strokovne komisije je torej opcijsko.. Ali je v javnem razpisu dovoljeno navajati blagovne znamke?.. Določilo devetega odstavka 37.. člena ZJN-2 glasi: Če tega ne upravičuje predmet naročila, se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni.. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati predmeta naročila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom tega člena; pri takem sklicevanju se navede besedo ali enakovredni.. Neupravičena navedba blagovnih znamk torej ni dovoljena.. Ali je potrebno zagotoviti prisotnost ponudnika, v katerega ponudbo se vpogleduje, ali zadošča obvestilo?.. Skladno s sedmim odstavkom 22.. člena ZJN-2 mora naročnik omogočiti ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu v njegovo ponudbo, ter ima možnost varovati svoje interese.. Navedeno pomeni, da ga je dolžan pravočasno obvestiti o vpogledu, odločitev o tem ali bo ponudnik na vpogledu prisoten ter bo na ta način varoval svoje interese pa je prepuščena ponudniku.. Ponudnik je zahteval vpogled v ostale ponudbe na javnem odpiranju ponudb in to dal na zapisnik.. Kdaj mu mora naročnik omogočiti vpogled?..  ...   ponudb je javno v primerih javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 12.. člena tega zakona.. Navedeno pomeni, da je javno odpiranje potrebno takrat, kadar je potrebno objaviti javni razpis.. V odprtem postopku nobena od obeh ponudb ni sprejemljiva (postopek s pogajanji po predhodni objavi, objave ni ker je naročnik povabil oba ponudnika).. Ponudnika se povabi k pogajanjem.. Ali lahko naročnik k pogajanjem povabi še tretjega ponudnika, če izkaže izpolnjevanje pogojev iz odprtega postopka?.. Po izrecni evropski praksi in praksi Državne revizijske komisije ni mogoče povabiti ponudnika, ki ni sodeloval in katerega ponudba ni sprejemljiva v neuspelem odprtem postopku.. Naročnik lahko ali povabi vse in samo tiste ponudnike, katerih ponudbe so bile nesprejemljive in hkrati skladne s pogoji iz 41.. do 47.. člena ZJN-2 in pogajanj ne objavi, ali pa objavi postopek s pogajanji po predhodni objavi.. Ali lahko naročnik prepove oddajo partnerske ponudbe (ponudbe skupine ponudnikov)?.. Ne.. Tretji odstavek četrtega člena ZJN-2 izrecno določa: Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate.. Nekdo je naročnik po ZJNVETPS in ZJN-2.. Izvaja se javno naročilo zamenjave oken na poslovnem objektu in počitniški kapaciteti.. Po katerem zakonu ravnamo v prvem in drugem primeru?.. Tretji odstavek prvega člena ZJN-2 glasi: Če naročnik izvaja dejavnost na vodnem, energetskem, transportnem področju ali področju poštnih storitev, veljajo za naročanje v zvezi s to dejavnostjo določbe zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.. Ker se počitniške kapacitete ne uporabljajo za dejavnost na t.. im.. infrastrukturnem področju, se za navedeni del uporabljajo pravila po ZJN-2, za zamenjavo oken na poslovnem objektu, ki se uporablja za infrastrukturno dejavnost, pa se uporabljajo pravila ZJNVETPS.. 7 + 2 =..

  Original link path: /razpisi/pogosto_zastavljena_vprasanja/
  Open archive

 • Title: Nepovratna sredstva - OBCINE.NET
  Descriptive info: EU SREDSTVA DENAR JE DENARJA NI.. pravilno vprašanje je kako načrtovati.. nepovratna sredstva.. razvojna sredstva, ki bodo.. del uresničevanja razvojnih projektov.. in ne administrativno breme in vzrok birokratskih preprek.. Prav razlikovanje med tem mora voditi potencialne prijavitelje projektov, da se nam v bližnji prihodnosti ne bodo ponavljali primeri EU sosed in novih članic EU, katerim se sredstva krčijo, jih vračajo ali pa zaradi neuspešnega vodenja denar ne priteka v skladu s pričakovanji, kar za mnoge projekte pomeni, da bodo obstali in ostali nedokončani.. Trenutno ni vsebin.. Dober projekt je v tem smislu projekt, ki prepriča financerja.. Zato mora biti logično strukturiran, finančno uravnotežen, hkrati pa morajo biti pozitivni učinki prikazani na razumljiv in nedvoumen način, brez olepševanja, kvantificirani in kjer to ni možno jasno razloženi.. Pri projektih, še posebej pri mednarodnih projektih, je velikokrat podobno kot da bi vam vrhunski mehanik skušal predstaviti prednosti vrhunske limuzine.. Izvedeli boste vse o navoru, razmerju med močjo in težo, elektronskem vbrizgu in DVBS?? sistemu, ne boste pa izvedeli da to po domače pomeni, da je vožnja skoraj  ...   treba delati na projektu in reševati nepričakovanih težav pri vodenju, finančnem spremljanju, poročanju, skratka pri vsem, kar sofinancirane projekte dela uporabnikom neprijazne.. Ali se izplača vlagati napor in stroške v razpisne dokumentacije?.. Ne, kadar s tem preobremenimo ljudi, kadar skušamo zadovoljiti kriterijem na račun kakovosti projekta, kadar prijavljamo projekte samo zato, ker so na voljo sredstva, kadar se vodenja lotevajo ljudje, ki tega niso vešči.. Da, kadar ima projekt jasno dodano vrednost za prijavitelja, šele nato se lotimo aktivnosti, ki so potrebne za uspešno kandidaturo.. Seveda pa velja, da gre za aktivnosti, ki so ciklične: preko prepoznavanja potreb prijavitelja iščemo stične točke z razpisovalcem na podlagi tega oblikujemo projekt, ki ga skušamo čim bolj optimalno izpeljati.. Najlažje tako, da preko že objavljenih razpisov in preko strateških dokumentov RS (OP, SRS, DRP) ugotovimo katere so prioritete v katere bo Slovenija in EU skladi usmerili večino svojih sredstev.. Vsekakor pa je dobro, da vaš projekt oceni tudi nekdo, ki ima izkušnje s pripravo projektov.. Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja nepovratna sredstva.. 6 - 2 =..

  Original link path: /nepovratna_sredstva/
  Open archive

 • Title: Splošni podatki o nepovratnih sredstvih - OBCINE.NET
  Descriptive info: Med Scilo in Karibdo.. Glavno vprašanje večine prijavitelje je: kako naj za božjo voljo zadostimo zahtevam razpisa to je nemogoče!.. Ni! Potrebno je načrtovati in ker vsega ni mogoče zapisati na.. kratko.. opredelimo le nekaj ključnih izhodišč, ki jih je modro upoštevati, s ciljem voditi projekte na način, da postanejo del našega vsakdana.. Kaj načrtujemo kaj pričakujejo.. Glede na to, da se ključni projekti, na vseh področjih: investicije v infrastrukturo, obnove, kulturni, mednarodni, okoljevarstveni, energetski projekti, načrtujejo in finančno vrednotijo v proračunih je smiselno, da se ob tem.. opredli tudi možnost sofinanciranja.. ne le s strani Slovenije, pač pa tudi preko različnih programov EU.. Po navadi se zgodi, da časovni okvirji, pričakovana sredstva oziroma pričakovanja razpisovalca ne zadoščajo vsem pričakovanjem hkrati  ...   in regionalno okolje je način, ki ne le zadovoljuje razpisovalce, še pomembneje, v lokalno okolje prinaša projekte, ki po koncu financiranja ne bodo crknili pač pa bodo osnova za nove projekte.. Načrtovanje je torej ključ vsake dobre realizacije, ker pa sta samo dve stalnici, pomanjkanje časa in ljudi, pa velja razmisliti o vključiti dodatne pomoči, katere cilj mora biti: uresničitev čim večjega števila projektov, ki jih tako ali tako želimo izvesti tudi s sredstvi EU in novi projekti, ki jih dopolnjujejo in prinašajo dodano vrednost v lokalno okolje.. Prvi korak je lahko zapis projektne ideje[zk1] in ocena strokovnjaka kam in kako se obrniti po potencialne vire financiranja in kako se prebiti skozi celoten proces od ideje do projekta.. 8 - 9 =..

  Original link path: /nepovratna_sredstva/splosni_podatki_o_nepovratnih_sredstvih/
  Open archive

 • Title: Aktualno - OBCINE.NET
  Descriptive info: 3 - 0 =..

  Original link path: /nepovratna_sredstva/aktualno/
  Open archive

 • Title: Pogosto zastavljena vprašanja - OBCINE.NET
  Descriptive info: 6 - 5 =..

  Original link path: /nepovratna_sredstva/pogosto_zastavljena_vprasanja/
  Open archive

 • Title: Finance in davki - OBCINE.NET
  Descriptive info: 27.. 02.. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije.. Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije (v nadaljevanju PZPE) je ena izmed možnosti energetske sanacije javnih objektov ter zniževanja stroškov energije.. Kdaj je občina davčni zavezanec?.. Definicija davčnega zavezanca se nanaša na vsako osebo, ki opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost v Republiki Sloveniji, ne glede na status oziroma organizacijsko obliko.. Organi lokalnih skupnosti, državni organi in organizacije ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami.. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.. Kdaj je DDV upravičen strošek pri prijavi in izvajanju operacij sofinanciranih iz sredstev kohezijske politike?.. DDV predstavlja upravičen strošek pri izvajanju operacij sofinanciranih iz sredstev kohezijske politike le v primeru, ko občina ne more odbijati vstopnega DDV v skladu z ZDDV-1 in Pravilnikom o izvajanju ZDDV-1 ali pa ga  ...   in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDPO) je po eni strani posledica uresničevanja novega koncepta centralizacije nepremičninskega premoženja države ter ravnanja s tem premoženjem v okviru javnega nepremičninskega sklada, ki ga je Vlada RS potrdila meseca marca.. Novi zakon naj bi sistematično in enovito uredil postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, tako države kot tudi samoupravnih lokalnih skupnosti.. Na ta način bi bilo omogočeno bolj transparentno upravljanje s stvarnim premoženjem.. Bistvena novost predloga zakona je nova ureditev aktov ravnanja s stvarnim premoženjem države in občin.. Nov predlog določa, da je načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem ter načrta najema nepremičnega premoženja.. Celotni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem pa bi bilo po novem predlogu zakona potrebno poslati v sprejem mestnemu svetu/državnemu zboru skupaj s predlogom občinskega/državnega proračuna.. Nepremično premoženje, ki ga upravljavci ne bodo več potrebovali za opravljanje svojih nalog, bi vlada s sklepom prenesla na javni nepremičninski sklad.. priprava investicijskih projektov.. pomoč pri pridobivanju evropskih sredstev.. reševanje pravnih vprašanj.. Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja finančnega svetovanja.. 1 - 9 =..

  Original link path: /finance_in_davki/
  Open archive •  


  Archived pages: 308