www.archive-net-2013.com » NET » O » OVDP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2013-09.

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: .. Orde van den Prince.. Aanmelden.. Welkom.. Dit is een voorlopige webstek, waarop alleen aankondigingen van Gewestdagen en de Algemene Ledendag zullen verschijnen met de bijbehorende inschrijfmogelijkheden.. Een vernieuwe webstek zal op deze plaats (www.. ovdp.. net) over enige tijd te vinden zijn.. Eventuele vragen kunt u stellen aan het secretariaat (e-post orde.. van.. den.. prince@skynet.. be; tel.. nr.. +32 (0)3 257 05 55.. Om deze website te kunnen bekijken dient u ingelogged te zijn..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: Gebruikersnaam.. Wachtwoord.. Opvragen wachtwoord.. Privacybeleid..

  Original link path: /index.php/provisioneel/aanmelden
  Open archive

 • Title: ovdp.net | Wachtwoord Vergeten
  Descriptive info: Wachtwoord Vergeten.. ovdp.. net.. Uw E-mail adres.. Terug naar Inloggen.. Script uitgevoerd in 0.. 1342 seconden.. Powered by ExpressionEngine..

  Original link path: /index.php/member/forgot_password
  Open archive
 •  

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: Thuispagina.. Over de Orde.. Over den Prince.. Contact.. Privacybeleid Orde van den Prince Vlaams Nederlands genootschap voor taal en cultuur.. Doel van de orde is bepaald in de Keure en luidt als volgt:.. De prince is een Orde, die tot doel heeft, de studie, de beleving en de uitbouw van de Nederlandse aard in het persoons- , gezins- en gemeenschapsleven.. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze webstek gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt conform de richtlijnen voor de bescherming van de privacy in de Belgische en Nederlandse wetgeving.. Opslag en verwerking van deze gegevens vinden plaats in een beveiligde omgeving (zie: CBP Richtsnoeren: Publicatie van persoonsgegevens op het internet; december 2007).. Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van.. de Orde van den Prince (hierna genoemd de Orde ).. U dient zich ervan bewust te zijn dat de.. Orde.. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.. Door gebruik te maken van deze webstek geeft u aan het privacy beleid te accepteren.. De Orde.. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webstek en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.. Ons gebruik van verzamelde gegevens.. Het Lidmaatschap van de Orde van den Prince.. Wanneer u lid wordt van de Orde vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.. Dit betreft met name:.. Naam, beroep, (prive - ) adres, woonplaats, telefoonnummer (zowel vast als GSM; prive en werk), e- mail- adres, IP- adres.. Deze gegevens worden gebruikt om de Orde in staat te stellen haar reguliere activiteiten naar behoren uit te voeren.. Hiertoe behoort het via reguliere post verzenden van het tijdschrift de Orde  ...   gebruikt, om rapporten over de webstek- activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot webstek- activiteit en internetgebruik.. Doeleinden.. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.. Derden.. De informatie wordt niet met derden gedeeld; de enige uitzondering hierop is de externe hosting- provider waar uw gegevens in een beveiligde omgeving worden opgeslagen.. Uw informatie kan intern binnen de Orde gedeeld worden.. Onze werknemers, als ook de werknemers van de externe hosting provider zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.. Veranderingen.. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webstek.. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze webstek, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.. Keuzes voor persoonsgegevens.. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.. Aanpassen/uitschrijven PrincEzine.. Onderaan iedere mailing van PrincEzine vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.. Aanpassen/uitschrijven communicatie.. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.. Zie onderstaande contactgegevens.. Cookies uitzetten.. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.. Vragen en feedback.. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:.. Orde van den Prince Gounodstraat 2a/bus 31 B- 2018 Antwerpen.. +32 (0)3 257 05 55..

  Original link path: /index.php/legal/privacybeleid
  Open archive

 • Title: ovdp.net | Inloggen
  Descriptive info: Inloggen.. mbr_sign_in.. Leden Registratie.. Wachtwoord vergeten?.. Automatisch inloggen bij uw volgende bezoek.. Laat mijn naam zien in de online gebruikers lijst.. 1331 seconden..

  Original link path: /index.php/member/login
  Open archive

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: Automatisch aanmelden bij mijn volgende bezoek.. |..

  Original link path: /index.php/leden/login
  Open archive

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: Een genootschap voor de behartiging van de.. belangen en de uitstraling van de Nederlandse.. taal en cultuur.. Amicitia et tolerantia.. Amicitia (vriendschap) en tolerantia (verdraagzaamheid) zijn sleutelbegrippen in de werking van de Orde.. Is de vriendschap vooral de maatstaf in de omgang met de leden, bij de verdraagzaamheid gaat het om een ethisch beginsel.. De Orde van den Prince verwacht van de leden verdraagzaamheid als algemene levenshouding, een geest van openheid, met respect voor ieders mening, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, politieke kleur, ras, geaardheid, afkomst of beroep.. New York – De Nederlanders kopen Manhattan van de indianen..  ...   & Hoorn.. Lees.. Wat is de Orde van den Prince?.. Relevant in de pers.. Poldernederlands en Verkavelingsvlaams – De Standaard.. Plofkip is woord van het jaar- NRC Handelsblad.. Als de ziele luistert, spreekt het al een taal dat leeft.. – Guido Gezelle.. Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan.. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.. - Johan Daisne.. In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.. - Louis Couperus.. De taal is gansch het volk.. - Prudens van Duyse..

  Original link path: /index.php/site
  Open archive

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: over de orde.. Stichting.. Rechtsvorm en structuur.. De Orde van den Prince is een pluralistisch en apolitiek genootschap van ongeveer 3000 leden die zich op grond van hun persoonlijk engagement inzetten voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.. Zij doen dat in hun dagelijks leven op het werk, bij sociale contacten, in  ...   waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om hun beleving van de Nederlandse taal en cultuur samen te verbreden en te verdiepen.. De Orde van den Prince hecht grote waarde aan de goede betrekkingen en nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.. De Orde van den Prince is een besloten vereniging.. Nieuwe leden worden geïnstalleerd door de afdelingen op voordracht van leden..

  Original link path: /index.php/algemeen/over-de-orde
  Open archive

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: over den prince.. De naam van de Orde naam verwijst naar Willem van Oranje, de Zwijger (1533 -1584), de vorst die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de Nederlanden.. Voor de stichters van de Orde symboliseerde Willem de trouw aan de Nederlandse taal en cultuur, in een België dat toen nog sterk gedomineerd werd door een Franstalige elite.. Daarnaast werd Willem  ...   in een periode van woelige godsdienstoorlogen bezorgde hem onder de stichters van de Orde een haast iconische reputatie van gematigdheid en tolerantie.. Zijn handelen werd gezien als een schoolvoorbeeld voor het overbruggen van scherpe politiek-ideologische tegenstellingen die tegelijk toch ook een ontvoogding van bestaande machtsstructuren mogelijk maakt.. De stichters van De Orde van den Prince hebben in Willem van Oranje een bron van inspiratie gezien..

  Original link path: /index.php/algemeen/over-den-prince
  Open archive

 • Title: Orde van den Prince
  Descriptive info: Adres.. Gounodstraat 2a / bus 31.. B-2018 Antwerpen.. Telefoon.. +32 (0)3 257 05 54.. Email.. orde.. be.. Secretariaat.. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.. 00 tot 15.. 30 uur.. Woensdag van 09.. 00 tot 13.. 00 uur.. Naam.. *.. E-Mail.. Uw bericht..

  Original link path: /index.php/contact
  Open archive

 • Title: Leden Registratie
  Descriptive info: Bericht.. Op dit moment worden er geen nieuwe leden geaccepteerd..

  Original link path: /index.php/member/register
  Open archive •  


  Archived pages: 15