www.archive-net-2013.com » NET » O » OAJKUHMO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 42 . Archive date: 2013-01.

 • Title: OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys r.y. KUHMO
  Descriptive info: .. Free Web Site.. -.. Free Web Space and Site Hosting.. Web Hosting.. Internet Store and Ecommerce Solution Provider.. High Speed Internet.. Search the Web.. Welcome!.. Close.. Would you like to make this site your homepage? It's fast and easy.. Yes, Please make this my home page!.. No Thanks.. Don't show this to me again.. OAJ:N KUHMON.. PAIKALLISYHDISTYS R.. Y.. HALLITUS.. YHTEYS-.. TIEDOT.. JÄSENEKSI LIITTYMINEN YNNÄ MUUT JÄSENASIAT NYT MYÖS SÄHKÖISESTI!.. LUOTTAMUS-.. MIEHET.. YHTEYSOPETTAJAT.. TOIMINTA.. OAJ:n kannanotto TYÖNOHJAUKSEEN.. JÄSENEDUT.. OAJ.. OPETTAJA-LEHTI.. OAJ KAINUUN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys r.y:n hallitus 2010
  Descriptive info: Takaisin.. Kuhmon paikallisyhdistys.. Paikallisyhdistyksen hallitus ja sähköpostiosoitteet 2012.. Pj.. Hillevi Ruokoja.. hillevi.. ruokoja@kuhmo.. fi.. Varapj.. Minna Karjalainen.. minna.. karjalainen.. @kuhmo.. Siht.. Helena Malinen.. helena.. malinen@kuhmo.. Minna Tiainen.. m.. inna.. tiainen@kailu.. Christian Blom.. Mervi von Matt.. Eija Korpivuoma.. taloudenhoitaja.. eija.. korpivuoma@kuhmo.. Jukka Lankinen.. jullelankinen@hotmail.. com.. PLM Jorma Vähäkuopus.. jorma.. vahakuopus@kuhmo.. LM Irma Väisänen.. LM Aila Ahtonen.. aila.. ahtonen@kuhmo.. TSV Auli Immonen.. auli.. immonen@kuhmo..

  Original link path: /hallitus2012.htm
  Open archive

 • Title: OAJ:N KUHMON PAIKALLISYHDISTYS R.Y. LUOTTAMUSMIEHET
  Descriptive info: Etusivulle.. OAJ:N KUHMON PAIKALLISYHDISTYS R.. Pääluottamusmies.. Jorma Vähäkuopus.. 040-7583416, (08) 615 55331 (Kontion koulu).. Luottamusmies.. varapääluottamusmies.. Aila Ahtonen.. 050-3280320 (08) 615 55371 (Piilolan koulu).. Varaluottamusmies.. Jukka Lankinen.. 040-5409262 (08) 615 55355 (Tuupala).. jukka.. lankinen@kuhmo.. Kainuun maakunta- kuntayhtymän varaluottamusmies.. Eila Vilén.. 044-2946226 (08) 6165 7402.. (Kuhmon yhteislukio).. eila.. vilen@kailu..

  Original link path: /luottamusmies.html
  Open archive
 •  

 • Title: Alkuun
  Descriptive info: Alkuun.. OAJ:n kuhmon paikallisyhdistys r.. y.. Yhdysopettajat 2009.. Lukio: Timo Komulainen.. Tuupala/Piilola: Hillevi Ruokoja.. Kontio/Kyläkoulut ja lastentarhanopettajat: Kaija Piirainen.. Ammattiopisto: Kaija Karhu.. Musiikkiopisto: Christian Blom..

  Original link path: /yhdystys09.htm
  Open archive

 • Title: OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys r.y:n toiminta
  Descriptive info: OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys r.. Hallituksen pöytäkirjat 2006 -.. OAJ:n valtuustovaalissa 20.. -21.. 3.. 2006 Kainuusta valitut edustajat.. Ajankohtaista asiaa:.. OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistyksen hallituksen kannanotto Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku –työryhmän esitykseen..

  Original link path: /toiminta.html
  Open archive

 • Title: OAJ:n kannanotto työnohjaukseen
  Descriptive info: Alkusivulle.. 26.. 6.. 2008.. Työnohjauskannanotto.. Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta 2.. 2005.. Yhdistykset ovat useilla paikkakunnilla neuvotelleet työnohjauksen järjestämisestä sekä työnohjaukseen osallistumisen ehdoista ja edellytyksistä.. Vaikka työnohjaukseen osallistuminen näyttää jokaisen opettajan henkilökohtaiselta asialta, liittyy siihen paljon koko jäsenkentän yhteisiä intressejä.. Mitä työnohjaus on?.. Työnohjauksessa tutkitaan suhdetta omaan työhön.. Kysymyksessä on haasteiden ja ongelmien tietoinen, älyllinen ja tunneperäinen tutkiminen sekä itseä että työtä koskevan avoimuuden kehittäminen.. Opettajien työnohjauksella tarkoitetaan työnantajan kustantamaa, kokeneen ja työnohjauskoulutuksen saaneen opetus- ja kasvatustyöhön perehtyneen asiantuntijan antamaa ohjausta ja tukea työn suorittamisessa, arvioinnissa ja työhön liittyvien ongelmien selvittelyssä ja ratkaisemisessa.. Työnohjauksessa tulee ottaa huomioon ohjattavien lähtökohdat ja odotukset.. Luonteenomaista on pitkäjänteisyys ja määräaikaisuus.. Työnohjaus on tehtäväkeskeistä, ryhmässä tai yksilökohtaisesti tapahtuvaa opettajan työhön liittyvien asioiden pohtimista ja tarkastelua, mihin ohjattavien ja työnohjaajan välinen vuorovaikutussuhde antaa mahdollisuuksia.. Näin nähtynä työnohjaus muodostuu myös osaksi työyhteisön kehittämistä.. Mitä työnohjaus ei ole?.. Työnohjaus ei ole työntekijään ja hänen persoonaansa kohdistuvaa terapiaa.. Keskipisteenä on työ ja sen vaatimusten, mahdollisuuksien ja muutoksien vaikutukset työntekijään.. Työnohjaus ei ole myöskään koulutusta, vaikka kummassakin on kyse oppimisprosessista.. Koulutuksessa korostuu kouluttajalähtöinen eteneminen, kun taas työnohjauksessa lähtökohtana on ohjattavien kokemus työstään ja sen.. analysointi yhdessä työnohjaajan kanssa.. Työnohjaus on syytä erottaa myös konsultaatiosta, jossa tavoitteena on tutkia lyhytkestoisen työskentelyn aikana rajattua ongelma-aluetta.. Tyypillistä konsultaatiota edustaa mm.. tiettyyn ongelmatilanteeseen tai yhteen oppilaaseen.. keskittyvä työskentely.. Työnohjausta ei käytetä myöskään työyhteisöongelmien ratkaisemiseksi, joskin työnohjaus yleensä parantaa myös työilmapiiriä.. Mikäli työpaikalla on  ...   mielekkyyden lisääminen ja työn sisällön jatkuva kehittäminen.. - itseluottamuksen ja henkisen kestokyvyn parantaminen.. - työkykyisyyden ja -vireyden säilyttäminen ja kehittäminen.. Järjestämisvastuu.. Työnohjauksen järjestämisvastuu on työnantajalla.. Ammattiyhdistysten tulee olla valmiita neuvottelemaan työnantajan kanssa työnohjauksen.. käynnistämisvaiheessa.. Edellytyksenä on työnohjausta koskeva paikallinen sopimus.. Työnantajapuoli tekee sopimuksen jälkeen tarvittavat päätökset ja toimintasuunnitelman sekä osoittaa tarvittavat määrärahat.. Työnohjaajat.. Työnohjaajina toimivat ohjaukseen osallistuvien opettajien hyväksymät, työnohjaajakoulutuksen saaneet ja tehtävään soveltuvat asiantuntijat, joilla on riittävästi kasvatus- ja opetusalan ja opettajan työn tuntemusta.. Osallistumisoikeus tai - velvollisuus.. Työnohjausta voidaan toteuttaa vain opettajien suostumuksella ja siinä on otettava huomioon heidän lähtökohtansa ja odotuksensa.. Konfliktien ratkaisuun pyrkivään konsultaatioon työntekijä sen sijaan voidaan velvoittaa osallistumaan.. Ajankäyttö ja korvaukset.. Työnohjaukseen osallistuminen on työaikaa.. Se voidaan järjestää joko oppituntien ulkopuolelle tai oppituntien aikana.. Tilanteen arvioinnissa ja.. kokoontumisaikaa määriteltäessä on syytä ottaa huomioon opettajaryhmien erilainen työajan määrittely.. Ellei ohjaus ole mahdollista työaikana, maksetaan osallistujille korvaukset varsinaisen työajan tai opetusvelvollisuuden ulkopuolella tapahtuvaan työnohjaukseen osallistumisesta.. Kysymykseen tulevat lähinnä kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset.. Jos työnohjausta on tarkoituksenmukaista toteuttaa oppituntien aikana, tulee neuvotteluissa ottaa esiin myös sijaismäärärahojen varaaminen.. Toimintamuodot.. Jotta työnohjaukselle asetetut tavoitteet toteutuvat, on syytä sopia myös toimintamuodoista.. Ryhmän tapaamisten kokonaiskesto voisi olla esim.. yksi lukuvuosi, johon sisältyy kahden tunnin mittaisia kokoontumisia 2 - 4 viikon välein.. Toiminnan käynnistäminen.. Työnohjausryhmien lukumäärä tulee mitoittaa niin, että se vastaa tarkoitukseen varattuja määrärahoja.. Mikäli päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen ylläpitäjä ei ole valmis osallistumaan kustannuksiin, työnohjausta ei ole syytä käynnistää..

  Original link path: /tohjaus.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: OAJ:N KUHMON PAIKALLISYHDISTYS TARJOAA JÄSENILLEEN SYKSYLLÄ 2012.. Yksi lippu.. Kuhmo talon järjestämään tapahtumaan.. Yhdistys maksaa 10 /lippu.. Etu voimassa 31.. 12 2012 saakka.. Etu on henkilökohtainen, kuittaa lippusi allekirjoituksella.. Lipunmyynnissä on jäsenluettelo.. Yksi elokuvalippu Pajakkakinoon.. (kts.. Pajakkakinon ohjelmatarjonta.. http://pajakkakino.. net.. ).. 12.. 2012 saakka.. KUNTAVAALI- TILAISUUS PAJAKKAKINOSSA TIISTAINA 2.. 10.. 2012 KELLO 17.. 00.. Opettaja- päivän kunniaksi kermaleivoskahvit Neljässä Kaisassa keskiviikkona 5.. kello 11.. 00 - 16.. SYYSKOKOUS 15.. 2012.. Pikkujoulu: aika ja paikka avoin - ehdotuksia ottavat yhteysopettajat vastaan.. TYKY-ETUJA.. (Kaupungin työntekijät):.. - 2 elokuvalippua Pajakkakinoon.. Katso myös nettisivumme:.. http://oajkuhmo..

  Original link path: /jasedutsyksy2012.htm
  Open archive

 • Title: OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys r.y. KUHMO
  Original link path: /index.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title:
  Descriptive info: Hallituksen kokouspöytäkirjat 2006.. 1.. 17.. 1.. 2006.. 2.. 7.. 2.. 3.. 22.. 4.. 14.. 5.. 18.. 4.. 6.. 23.. 5.. 28.. 8.. 8.. 19.. 9.. 9.. 24.. 10.. 12.. Hallituksen kokouspöytäkirjat 2007.. 2007.. 21.. 05.. 08.. 09.. 30.. 11.. Hallituksen kokouspöytäkirjat 2008.. 27.. Hallituksen kokouspöytäkirjat 2009.. 2009.. 16..

  Original link path: /kokousluettelo.html
  Open archive

 • Title: KAINUUSTA VALITUT OAJ:N LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT
  Descriptive info: KAINUUSTA VALITUT OAJ:N LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT.. OAJ:N AMMATILLISET OPETTAJAT OAO.. 40.. Matti Pitkänen.. lehtori.. Kainuun ammattiopisto.. Kajaani.. Valtuustoryhmän puheenjohtajan kokemus ja yhteistyökyky käyttöön vielä neljäksi vuodeksi.. OAJ:N YLEISSIVISTÄVÄT OPETTAJAT OAJ-YSI.. Maija Koponen.. opinto-ohjaaja.. Kuhmo.. Tanakkaa järjestökokemusta paikallisyhdistyksen ja Kainuun piirin puheenjohtajana sekä kuntakouluttajana.. Matti Eerola.. lehtori, työsuojeluvaltuutettu.. Kuuntelen.. Perehdyn.. Vaikutan.. Tarmoa on ja tahtoa myös!..

  Original link path: /valitut.html
  Open archive

 • Title: Kannanotto Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku –työryhmän esitykseen (14.2.2007)
  Descriptive info: OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistys.. Kannanotto Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolku –työryhmän esitykseen.. Jotta Kuhmo kaupunkina on jatkossakin elinvoimainen, on tärkeää, että Kuhmon kaupungin sekä Kainuun maakunnan järjestämänä koulutus säilyy laadukkaana ja monipuolisena Kuhmossa.. Tätä edellyttää myös maakunnallisen tasa-arvon toteutuminen.. Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää huomioida, mitkä tutkinnot ovat  ...   yhteislukioon on erittäin tärkeä ja se vahvistaa lukion toimintamahdollisuuksia.. Koulujen toiminnan ja kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että sekä Kuhmon yhteislukiossa että KAO:n Kuhmon toimipisteessä on oma rehtori.. Kaikissa ratkaisuissa edellytämme, että henkilöstön asema turvataan.. Kuhmossa 14.. OAJ:n Kuhmon paikallisyhdistyksen hallitus.. Aulikki Haverinen Juhani Komulainen.. puheenjohtaja sihteeri..

  Original link path: /110207.html
  Open archive •  


  Archived pages: 42