www.archive-net-2013.com » NET » M » MUZEUM-CV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 252 . Archive date: 2013-04.

 • Title: Aktuálně
  Descriptive info: .. Aktuálně.. Výstavy a akce.. Stálé expozice.. Radnice.. Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech.. Lapidárium kamenné plastiky.. Historická lékarna.. Fialův pohyblivý betlém.. Dům Jiřího Popela.. Svět Krušných hor.. Pohledy do pravěku Chomutovska.. Minerály a horniny Krušných hor.. Květena Krušných hor.. Centrum krušnohorského lidového umění.. Hvězdářská věž.. Ilja Sainer, hvězdy a ostrovy.. Připravujeme.. Fotogalerie.. Archiv.. Konference 2013.. Česká verze.. Deutsche Version.. Muzeum.. Otevírací doba, vstupné.. Historie.. Dům Jiřího Popela z Lobkowicz.. Budova radnice.. Virtuální prohlídky.. Oddělení.. Muzejní pedagogika.. Archeologické oddělení.. O oddělení.. Sbírkové fondy.. Přírodovědné oddělení.. Akce severočeské pobočky ČBS.. Společné česko-německé exkurze v r.. 2012.. Historické oddělení.. Oddělení pro umění a řemesla.. Z činnosti oddělení.. Technicko-správní oddělení.. Knihovna.. Knihovní řád.. Badatelna.. Badatelský řád.. Badatelský list.. Sbírky.. Centrální evidence sbírek.. VadeMeCum.. Publikace.. Příroda - památky - život.. Katalogy.. Edice Materiály a studie.. Mimo edice.. Kontakty.. Pracovníci.. Kde nás najdete.. Mapa stránek.. Odkazy.. 0.. ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ VÝSTAVNÍCH PROSTOR.. Vážení návštěvníci,.. rádi bychom Vás informovali, že v době.. 8.. 7.. - 16.. 10.. 2013.. budou uzavřeny výstavní prostory Oblastního muzea v Chomutově v OBJEKTU RADNICE.. Důvodem uzavření je příprava nové stálé expozice gotického a raně renesančního umění, která bude slavnostně otevřena dne 17.. 10.. Uzavření muzea se NETÝKÁ výstavních prostor kostela sv.. Kateřiny a Domu Jiřího Popela z Lobkowicz.. Omlouváme se za omezení provozu a  ...   ve výtvarném umění.. Vernisáž je koncipována jako svého druhu workshop.. Zúčastní se jí oba sběratelé, muzikologové a současně výkonní umělci paní Nancy Thym a pan Thilo Vierig.. Paní Thym provede výstavou s autentickým komentářem a osobními vzpomínkami na sběr materiálu a současný stav harfenictví a oba následně uspořádají koncert s praktickými ukázkami, na kterém zazní jak krušnohorské, tak anglosaské písně.. Účast na vernisáži přislíbili i další harfeníci.. Chceme tím dokumentovat, že i v současnosti je krušnohorská harfa a její hudební tradice stále živá a oprávněně je navržena na kulturní statek Ústeckého kraje.. Fotografie z vernisáže výstavy S harfou na zádech.. Zveřejněno 14.. 3.. 2013 22:15.. View the embedded image gallery online at:.. http://www.. muzeum-cv.. net/#sigProGalleriae5a7e5441f.. KONTAKT INFO.. Oblastní muzeum v Chomutově.. Palackého 86.. Chomutov 430 01.. @ muzeum-cv.. net.. +420 474 651 251.. CENTRUM KRUŠNOHORSKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ.. Centrum krušnohorského lidového umění – pod tímto názvem naleznete dále informace o významném etnografickém projektu pěti partnerů, financovaném prostřednictvím přeshraničního programu Cíl 3.. V rámci projektu připravilo Oblastní muzeum v Chomutově dlouhodobou expozici.. více.. Velký mezinárodní projekt EUROPA JAGELLONICA 2012.. Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku.. Mezi organizacemi zúčastněnými na projektu je i naše muzeum.. Podrobnosti najdete na této adrese:.. www.. europajagellonica.. com.. Nahoru..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Aktuálně
  Descriptive info: Aktuálně.. Výstavy a akce..

  Original link path: /index.php/aktualne/vystavy-a-akce
  Open archive

 • Title: Stálé expozice
  Descriptive info: Stálé expozice.. Podkategorie.. Radnice.. Dům Jiřího Popela.. Hvězdářská věž.. Centrum lidového krušnohorského umění..

  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice
  Open archive

 • Title: Radnice
  Descriptive info: Zveřejněno 27.. 2010 19:11.. Větší část expozice se nachází v jednom z nejpůsobivějších prostorů budovy radnice – Mnišském dvorku.. Několik předmětů expozice pak naleznete v neméně působivé atmosféře raně gotického kostela sv.. Kateřiny, který je rovněž součástí budovy radnice.. Mnišský dvorek se nachází v prvním nadzemním podlaží a jde o čtvercový prostor pod širým nebem, obehnaný zdmi zbývajících pater, na nichž lze pozorovat jednotlivé etapy bouřlivého stavebního vývoje budovy v podstatě od jejího vzniku jako komendy řádu německých rytířů ve 13.. století, přes rozsáhlé pozdně gotické úpravy na zámek za působení rodu Veitmilů (1468 - 1560), renesanční přestavby rodu Lobkoviců (1571-1594) až k novověké adaptaci na radnici.. Mnišský dvorek je bezesporu jedním z nejromantičtějších zákoutí města Chomutova, rafinovaně ukrytým v samotném jeho historickém centru.. Současná podoba expozice na Mnišském dvorku dodnes ve svém jádru zachovává původní uspořádání, jaké dostala již při svém vzniku v rámci otevření muzea v roce 1923.. „Lapidárium“, slovo latinského původu, označuje sbírku kamenných plastik a stavebních artefaktů.. Sbírka lapidária, kterou můžete obdivovat v obou výše zmíněných prostorech na radnici, obsahuje kamenné artefakty, zahrnující období od rané gotiky až po 1.. polovinu 20.. století, s největší koncentrací předmětů renesančních a barokních.. Mnoho objektů je dosud neznámého původu, u zhruba poloviny je však provenience známa a souhrnně řečeno, prezentuje lokality bývalého chomutovského okresu (Chomutovsko, Kadaňsko).. Typově je v expozici zastoupena skutečně široká škála kamenných objektů – od stavebních článků a jejich fragmentů, přes nárožní a hraniční kameny, sloupy a podstavce, vinné lisy, dělové koule, kamenné střílny, boží muka a náhrobní kříže, až po erbovní desky, náhrobky a v neposlední řadě figurální plastiky sakrální i světské.. Drtivá většina předmětů byla do sbírky Lapidárium získána od samotného počátku muzea v roce 1923 do 50.. let 20.. století díky aktivitě muzejního spolku a dr.. Rudolfa Wenische (ředitelem muzea 1932-1945).. V poválečných totalitních letech sbírka a expozice rostly dalším sběrem, dary a převody z jiných institucí (Městský národní výbor Jirkov, OK ONV Chomutov, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, zámek Červený Hrádek či zrušená muzea v Přísečnici a Kadani).. V posledním desetiletí se hlavním zdrojem rozšiřování sbírky a tím i expozice staly archeologické výzkumy v centru města.. Z výzkumu před západním průčelím budovy radnice v roce 2005 přibyly do sbírky 4 cenné objekty.. Početně bezkonkurenčně nejvýznamnějším jednorázovým obohacením sbírky však byl rozsáhlý záchranný archeologický výzkum na Žižkově náměstí, konaný v roce 2008, ze kterého bylo do sbírky uloženo přes 120 kamenných artefaktů, přičemž prozatím bylo do stálé expozice na Mnišském dvorečku zařazeno 6 předmětů (konkrétně jde o raně renesanční terakotové architektonické články).. Z nejstarších památek za pozornost stojí především raně gotická sloupková boží muka ze Všestud, gotické střílny či fragmenty raně gotických hruškových žeber a okenních prutů z kostela sv.. Kateřiny.. Obdivovat lze rovněž artefakty pozdně gotické, například části profilovaného ostění oken s přetínanými pruty či spodní díl schodnice točitých schodů s ornamentem tzv.. „míšeňského stylu“ z poslední čtvrtiny 15.. století.. Velkou historickou hodnotu má zachovaný epitaf Bonuše Caltové z Kamenné Hory, choti Beneše z Veitmile, z roku 1511.. Z raně renesančních památek zaujmou nejvíce díly terakotových portálů a ostění oken, zdobených typickou raně renesanční ornamentikou severoitalského typu, pocházejících z veitmilovských úprav bývalého chomutovského zámku po požáru roku 1525.. V celých Čechách se tyto raně renesanční terakotové soubory nalézají pouze na několika významných šlechtických sídlech, včetně Pražského hradu.. Z dalších předmětů 16.. století na Mnišském dvorku jmenujme také karikaturní figury šlechtice a sedláka ze zbořeného zámku v Prunéřově a samozřejmě řadu skvostných náhrobníků.. Obdivuhodnou památkou 16.. století je také epitaf ze Stranné s figurálním výjevem Sv.. Trojice s donátory, datovaný letopočtem 1572 a umístěný v presbytáři kostela sv.. Za nejvýznamnější zástupce pozdně renesančního umění 17.. století pak kromě dalších náhrobníků na Mnišském dvorečku jmenujme Fragment epitafu z hřbitovního kostela sv.. Anny v Kadani a křtitelnici z kostela sv.. Jakuba ve Škrli, obě díla k vidění v kostele sv.. Mezi množstvím barokních památek dominuje kvalitní, mírně podživotní sousoší Olivetské hory ze 17.. století, pocházející od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově, dále sloupková boží muka z okolí Kamencového jezera, nejstarší dochovaný kamenný znak města Chomutova či několik krásných světeckých a mariánských plastik, umístěných jak na Mnišském dvorku, tak v kostele sv.. Svým vtipem zaujímá tzv.. callotovský trpaslík ze zničeného zámku v Ahníkově z 1.. třetiny 18.. Expozici lze procházet bez výkladu i s průvodcovským výkladem s informacemi nejen k samotné expozici, ale také k historii celé budovy a města Chomutova.. Vítáni jsou jednotlivci, rodiny, skupiny i školy.. Odborný výklad lze zajistit po domluvě.. Mgr.. Renáta Gubíková.. Virtuální prohlídka na stránkách.. virtualtravel.. cz.. společnosti.. Panoramas.. :.. Lapidárium.. 2010 18:54.. Expozice se nachází v pozdně gotických prostorech přízemí budovy radnice (bývalého zámku) na náměstí 1.. máje ve dvou velkých sálech při vstupu do muzea.. Přístup ze schodiště hlavního vchodu do budovy radnice je pro handicapované osoby zajištěn výtahem.. Současná podoba expozice byla vytvořena již v roce 1988 a do dnešních dnů prošla prozatím jen menšími úpravami.. Celá expozice představuje soubor hodnotných dřevěných soch a oltářních obrazů, pokrývajících období od roku 1400 do poslední čtvrtiny 16.. století a pocházejících z Chomutovska a Kadaňska, ponejvíce ze středověkých kostelů či klášterů.. V expozici je přitom zastoupena celá muzejní sbírka gotických plastik a obrazů a většina ze sbírky renesančního sochařství a malířství.. Nejstarší jádro sochařských děl bylo do sbírky získáno členy muzejního spolku a dr.. Rudolfem Wenischem (ředitelem muzea 1932-1946) v letech 1916-1942 z kostelů na Chomutovsku a Kadaňsku.. Klíčovým způsobem do tehdejší sbírky zasáhl dr.. Josef Opitz, přední pražský historik umění a dlouholetý spolupracovník chomutovského muzea.. Událostí mimořádného rozsahu byla jím uspořádaná výstava gotického umění severozápadních Čech v roce 1928, představená v Chomutově a Mostě.. Opitz dokázal pro tuto výstavu shromáždit více než 270 gotických soch a obrazů z muzeí, sbírek a kostelů celých severozápadních Čech.. Jeho katalog k této výstavě přitom v majetku tehdejšího Městského muzea v Chomutově uvádí 17  ...   se jeho kapacita zvýšila na 80 až 120 lůžek.. Specializací nemocnice se přitom stala léčba plicní infekční tuberkulózy.. Klášterní pozdně barokní lékárna byla po zrušení plicní léčebny v roce 1966 darem převedena z kadaňského domova řeholnic do chomutovského muzea.. Jednalo se celkem o 672 předmětů.. Vybavení lékárny bylo značně poškozeno, a proto muselo být v průběhu 80.. století odborně opraveno v muzejní konzervátorské dílně.. Téměř všechny předměty expozice jsou součástí muzejní sbírky Lékárna a jen několik kusů je nesbírkového či pomocně evidenčního charakteru.. Předměty z kadaňského kláštera alžbětinek tvoří základ a většinovou část expozice.. Z tohoto kadaňského inventáře je každý objekt velmi zajímavý svou funkcí, typem, podobou i materiálem.. Z širokého repertoáru lze zmínit jen některé z nich, expozice je však působivá ve svém celku a každý jeden předmět stojí za prohlédnutí.. Zajímavé jsou například dva žlutavě hnědé dřevěné lékárenské pulty s nástavci a množstvím malých zásuvek, pečlivě popsaných latinskými označeními léčivých látek.. Některé předměty, umístěné v prosklených nástavcích těchto pultů, také vzbudí naší pozornost - kupříkladu šest tzv.. stojatek, zdobených na přední straně rostlinnými motivy s již setřenými latinskými nápisy a dále nejrůznější lahvičky na olej či skleněné baňky.. Za pozornost stojí také 12 dřevěných světle lakovaných lékárenských dóz na granule cínu, prášek z kořene hořce, projímadlo v tabletách, semeno kmínu, žitná zrna, houbový výtažek bólu arménského, granule zinku, klovatinu galbanovou, kořen smetánky lékařské, čertovo lejno či pepř bílý, které rovněž používaly kadaňské alžbětinky.. Velmi atraktivní je také krásná secesní reliéfní kasa s kovovým pláštěm a výsuvným šuplíkem.. Tato pokladna byla používána v některé z chomutovských lékáren a nepatří tedy k inventáři lékárny kadaňského alžbětinského kláštera.. Divácky poutavý je také novější přírůstek, který byl do sbírky zařazen roku 2008 - elektromagnetický masážní a inhalační přístroj SANETA z 19.. století, uložený v moderním černém kufříku.. Součástí expozice však je celá řada dalších pozoruhodných předmětů (závěsné váhy, váhy na mosazném stojanu, dózy, závaží, lékovky, keramické hmoždíře, pistily, špachtle, lžičky, pilulovnice, přístroj na výrobu čípků, dělič prášků, kotlíky a jiné), které přibližují vývoj lékárenství na Chomutovsku od poloviny 18.. století do současnosti.. Lékarna.. Zveřejněno 21.. 2010 16:57.. Betlémář Josef Fiala se narodil 17.. března 1943 v Praze, ale již v roce 1945 se jeho rodiče přestěhovali do Chomutova, kde žije dodnes.. Původním povoláním valcíř trub ve VTŽ Chomutov, posledních téměř dvacet let jezdí s autobagrem.. Vyřezávání figurek do betlémů se věnoval ve volném čase.. S nápadem, aby pro chomutovské muzeum vyřezal mechanický betlém, přišla během tradiční výstavy betlémů v roce 1994 bývalá dlouholetá kurátorka vánočních výstav Eva Šamšulová.. Panu Fialovi se nápad zalíbil a o rok později, v listopadu r.. 1995 přinesl do muzea prvních 101 figurek, z toho sedmatřicet se pohybovalo (betlém poháněly elektromotorky používané pro pohon stěračů nákladních automobilů).. Během dalších let přidával vždy po jednom stole, až se jeho dílo rozrostlo do úctyhodných rozměrů.. Betlém měří 8 x 1,5 m a má téměř 400 figurek.. Cenné je na Fialově betlému především to, jakým způsobem prezentuje stará řemesla (pekaři, skláři, zedníci, kameníci, tkalci, košíkáři aj.. ) a staré zvyky.. Vždy dbal na to, aby staré přístroje byly vyrobeny přesně podle skutečnosti, aby nechyběla ani jedna součástka.. V celkem 37 venkovských a městských výjevech přibližuje život na vesnici a ve městě.. Je zde sklářská a kamenická dílna, místnost s tkalcovským stavem, pekárna, holičství, pila s vodním mlýnem či hospoda.. Najdeme zde kejklíře, který si zasunuje meč do krku, a čumila, který úžasem otevírá pusu.. Bába pere prádlo na valše.. Pijáci v hospodě pozdvihují půllitry a karbaníci mastí mariáš.. Rybář na lodičce švihá prutem, na valše se žehlí prádlo, větrný mlýn mele mouku.. Kolovrat tiše vrní a košíkář má rozpletený košík.. Úchvatnou scénu tvoří hořící dům, před kterým stojí hasiči se starou stříkačkou.. Ti se marně snaží před plačící hospodyní vytáhnout krávu z chléva.. Cikánské ležení je provoněné opékaným selátkem, tanečnice s tamburínou předvádí své vnady, matka pere prádlo v potoce a biřic čte vyhlášku o slušném chování při jejich pobytu.. Naplno jede katr, horníci dřou v dole, kameník v lomu si přihýbá z láhve, farář žehná svatebčanům.. Člověk neví na co se dřív dívat a děti netrpělivě čekají, kdy dřevaři konečně přeříznou kládu a chlap rozštípne načaté poleno.. Kromě toho autor vyřezal i chlév, stodolu, selský dvůr, zvířata na pastvě či sklizeň obilí a celou řadu dalších výjevů.. Zvláštností Fialova betlému je, že se zde objevují také význačné stavby Chomutovska – hrad Hasištejn, kostel Nanebevzetí P.. Marie, městská věž a dnes již zaniklý hlubinný důl Jan Žižka.. Dále betlém zachycuje i osobnosti ze skutečného života, například maminku pana Fialy, chomutovského malíře Kamila Sopka, hudební soubor Loutna česká, který pravidelně zahajuje vánoční výstavu, uhlíře pana Kadrnožku, kameníky v lomu Fajfku a Vencu.. Raritou je kouřící ženská postavička kurátorky vánočních výstav E.. Šamšulové.. Nejnovější figurka byla dodána pro poslední výstavu v roce 2003 - je tu i sám autor s kudličkou, vyřezávající další přírůstek do betlému.. V betlému pochopitelně nechybí ani ústřední biblická scéna se Svatou rodinou.. Anděl na střeše chléva je přitom poněkud předimenzovaný a místo obvyklého nápisu Gloria in excelsis Deo nese letopočet MCMXCV.. Ježíšek v jesličkách, křehká Marie, statný muž Josef.. Scénu doplňují nejen klasické postavy tří králů, pastýřů a netradičního souboru muzikantů, ale už i český Honza, krajánek, žena s hrncem, rybář či množství dalších postaviček daráčků.. O tom, jak si chomutovské muzeum Fialova betlému neobyčejně cení, svědčí skutečnost, že jej zařadilo mezi své unikátní sbírkové předměty v knize „Tajnosti depozitářů aneb předměty s příběhem“, kterou v roce 2007 vydalo Regionální muzeum v Teplicích.. Betlém bude nově instalován samostatně v místnosti oratoře.. Eva Šamšulová, Mgr.. Jan Hirsch.. Betlém.. Zveřejněno 15.. 2010 10:35.. - celoročně - přední sál.. Nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří.. Historická lékárna.. - celoročně - levý malý sál.. Nábytek a vybavení lékárny z kláštera alžbětinek v Kadani.. Fialův pohyblivý betlém.. - celoročně - oratoř (otevřeno od 20.. 11.. 2010).. Velký betlém s chomutovskými reáliemi..

  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/radnice
  Open archive

 • Title: Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech
  Descriptive info: Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech.. Epson Stylus Office B42WD.. успешное интернет продвижение сайтов.. Онлайн магазин ноутбуков и комплектующих.. Губки, щетки, полотенца..

  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/radnice/gotika-renesance
  Open archive

 • Title: Lapidárium kamenné plastiky
  Descriptive info: Lapidárium kamenné plastiky..

  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/radnice/lapidarium-kamenne-plastiky
  Open archive

 • Title: Historická lékarna
  Descriptive info: Historická lékarna..

  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/radnice/historicka-lekarna
  Open archive

 • Title: Fialův pohyblivý betlém
  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/radnice/fialuv-betlem
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Dům Jiřího Popela
  Descriptive info: Zveřejněno 13.. 6.. 2011 23:00.. Expozice Svět Krušných hor je umístěna v areálu Domu Jiřího Popela v prvním patře budovy.. Je přístupná po schodišti z přízemí a díky novému schodolezu je již také přístupná handicapovaným návštěvníkům.. Expozice byla otevřena 8.. 1.. 2011 a momentálně se nachází ve vstupním zkušebním provozu.. Slavnostně bude otevřena v květnu 2011.. Těžištěm celé expozice jsou předměty tzv.. Ströherské sbírky, tedy sbírky Dr.. Eriky Pohl-Ströher (nar.. 1919), sběratelky původem z Krušných hor, která dnes již ve vysokém věku žije ve Švýcarsku.. V expozici je k vidění přes 400 předmětů z celkového počtu 1500 kusů Ströherské sbírky.. Jsou to vesměs předměty lidového umění s hornickou, vánoční či náboženskou tematikou, hračky a miniatury.. Ströherská sbírka je ovšem v expozici doplněna i předměty ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově.. Kromě drobných předmětů, jako jsou hračky, různé doplňky do domácnosti či exponáty lidové zbožnosti, je to zejména lidový nábytek či nástroje na zpracování dřeva.. Expozice vznikla jako součást přeshraničního projektu Centrum krušnohorského lidového umění (viz www.. zentrum-erzgebirgischevolkskunst.. eu), jehož existence byla podnícena darováním sbírky Erikou Pohl-Ströher saskému městu Annaberg-Buchholz v roce 2006.. Projekt byl financován prostřednictvím přeshraničního programu podpory Evropské unie s názvem Cíl 3.. Město Annaberg-Buchholz, jako vedoucí partner projektu, pojalo představení Ströherské sbírky vskutku velkoryse.. V centru města bylo vybudováno a v říjnu roku 2010 otevřeno nové muzeum Manufaktura snů, které prezentuje více jak 1000 předmětů Ströherské sbírky velice interaktivním, moderním a neotřelým způsobem.. Dalšími partnery projektu jsou kromě našeho muzea také Oblastní muzeum v Mostě, kde je možné shlédnout zpřístupněné depozitáře, dokumentující různé aspekty běžného života krušnohorského člověka, a Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, který v rámci vznikajícího skanzenu Stará ves představuje architekturu a hospodářskou aktivitu Krušných hor dané doby.. Všichni partneři projektu tak mají společně za cíl představit kulturu a život obyvatel Krušných hor zejména 19.. a 20.. století, prezentovat jej jako specifický region s množstvím zcela ojedinělých kulturních tradic, nerozlučně provázaných a spojitých na obou stranách hor – tedy na straně saské i české.. V expozici se shledáte s předměty, které vznikly od 18.. do 21.. Největší část však tvoří předměty z 2.. poloviny 19.. a 1.. poloviny 20.. Drtivá většina předmětů pochází ze saské či české strany Krušných hor, lze však narazit i na objekty ze vzdálenějších lokalit, jako je Durynsko, Harz, Lužice, Vogtland, zbylé Čechy a Morava.. Koncepci, scénář a realizaci výstavy zajistil tým pracovníků Oblastního muzea v Chomutově – Miroslava Brůnová, Renáta Gubíková, Radek Zozulák, Jan Hirsch, Štěpánka Dokonalová a Emil Revický.. Výtvarnou realizaci provedla Miroslava Beranová, truhlářské výrobky a doplňky vytvořil Ladislav Rýzner.. Nové osvětlení výstavního sálu navrhla firma Esageno Praha a realizovala firma ing.. Zuzany Jobánkové.. Byly také pořízeny nové vitríny, dodané firmou Christoph Cichecki Söhne v Trunkelsbergu.. Expozice je koncipována jako iluzivní krušnohorská vesnice.. Snaží se přiblížit především dětským očím, které svým milým pojetím jistě zaujme.. Samotný vstup do expozice je iluzivní hornickou štolou s výdřevou a sníženým stropem u vchodu.. Zde si můžete prohlédnout předměty s hornickou tématikou – například mechanické hornické werky (zmenšené modely dolů, které nosili vysloužilí horníci na zádech a za malou úplatu je předváděli), figurky horníků, dřevěné horníky světlonoše (vánoční svícny), hornické průvody, ale i některé užitné předměty, které dokumentují složitou a nebezpečnou práci v dolech.. Z hornické štoly návštěvník vejde do hlavního výstavního sálu.. Otevře se před ním pohled na iluzivní náves s typickými prvky krušnohorské lidové architektury (hrázděné dřevo, šindelové střechy aj.. ), kterou tvoří malby na dělicích panelech a zdech.. Zde je směr návštěvníkova pohybu plynule veden od jednoho tematického celku k druhému.. Jako první zde narazíme na téma hrubého opracování dřeva.. Uvidíme zde hoblík a jiné dřevozpracující ruční nástroje pod modelem dřevěného přístřešku u jedné z krušnohorských chalup.. Směr prohlídky nás následně přesune k tematickému celku krušnohorské domácnosti 1.. století a domácí výrobě dřevěných hraček.. Za zdí iluzivně malované chaloupky vejdeme do místnůstky, která je koncipována tak, jako by z ní její obyvatelé před malou chvílí odešli.. Kromě bíle malovaného kuchyňského nábytku ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově zde za pozornost stojí především zmenšené modely nábytku pro panenky ze Ströherské sbírky (kamna s pecí, kredenc, misník a jiné).. V pravé části místnůstky je malá domácí soustružnická dílna, která jistě zaujme pravým krušnohorským soustruhem ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově.. Pro ilustraci procesu výroby soustružených výrobků  ...   druhy jsou zachyceny na četných fotografických záběrech.. Samostatný panel je věnován těžbě rašeliny.. Ing.. Čestmír Ondráček.. Zveřejněno 16.. 2010 13:56.. Geologická expozice je umístěna v přízemí Domu J.. Popela z Lobkowicz v areálu bývalého jezuitského kláštera (Palackého ulice č.. 86) a je dobře přístupná i handicapovaným osobám.. Expozice je zaměřena výhradně na Krušné hory, zejména na českou část pohoří, ale některé vzorky a lokality pocházejí i z německé strany.. Návštěvníci se zde mohou podrobně seznámit s geologickou stavbou Krušných hor.. V jednotlivých vitrínách jsou vystaveny typické a charakteristické nerosty a horniny v celkovém počtu 196 exponátů, které reprezentují 55 nejvýznamnějších geologických krušnohorských lokalit.. Část expozice je orientována na drahé kameny Krušných hor.. Popsány jsou nejvýznamnější lokality, vznik a geologický vývoj drahých kamenů.. Každá lokalita je doložena ukázkami broušených a leštěných vzorků.. Větší pozornost je zaměřena na Národní přírodní památku Ciboušov a Doupňák, lokality, z nichž byly vytěžené minerály použity na výzdobu kaple sv.. Kříže na Karlštejně a kaple sv.. Václava na Pražském hradě.. Orientačně je popsána i historie dobývání a zpracování drahých kamenů v Krušných horách.. Ke geologickým zajímavostem Krušných hor, se kterými se návštěvníci expozice mohou seznámit, patří také Přírodní památka Hradiště u Černovic a brandovská kamenouhelná (antracitová) pánev, doložené množstvím vzorků třetihorní a prvohorní flóry, historií dobývání a využití.. Samostatná část expozice je zaměřena na geologické mapy.. Stručně je zde uvedena historie geologického mapování a návštěvníci si mohou prohlédnout i některé ukázky map.. K expozici je zpracován katalog Horniny a minerály Krušných hor, na jehož zpracování se podílel RNDr.. V.. Vlačiha.. 2010 10:08.. Expozice Pohledy do pravěku Chomutovska představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou (6.. tisíciletí př.. n.. l.. – 400 n.. ), především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým významem přesahují hranice regionu.. Neolit a eneolit je zastoupen zejména nálezy z Vikletic, kde probíhal v letech 1961-1967 při výstavbě Nechranické přehrady archeologický výzkum: mj.. bylo odkryto jedno z největších pohřebišť eneolitické kultury se šňůrovou keramikou v Evropě.. Přes 160 prozkoumaných hrobů poskytlo bohatý nálezový materiál.. Expozice ukazuje široký repertoár materiální kultury těchto raných pravěkých období, jeden z hrobů kultury se šňůrovou keramikou je v expozici rekonstruován.. Doba bronzová je mj.. obdobím depotů, tj.. hromadných nálezů keramiky nebo bronzových nástrojů, zbraní či ozdob ukládaných do země jako votivní dary – obětiny nebo jako sklady.. Expozice ukazuje keramické depoty odkryté šťastnou náhodou v Droužkovicích (celkem uloženo 53-55 nádob, úplně nebo alespoň zčásti se podařilo rekonstruovat přes 30 talířů) a v Čachovicích (s více než 30 šálky).. V letech 1974 a 1980-81 bylo v Polákách odkryto jedno z největších pohřebišť bylanské kultury u nás (starší doba železná).. Bylo prozkoumáno 54 hrobů různé konstrukce, doloženo mohylové překrytí hrobu a dřevěné komory.. Bohaté hroby obsahovaly rozsáhlou keramickou výbavu a kovové součásti koňských postrojů či dřevěných pohřebních vozů.. Také ve Vikleticích bylo doloženo významné bylanské osídlení.. V expozici je rekonstruován (pouze ve zmenšeném provedení) největší hrob z Poláků a představena největší zásobnice z Vikletic, přes 1 m vysoká keramická nádoba.. Mladší dobu železnou reprezentují nálezy z dvorce z Droužkovic, včetně vzácné bronzové plastiky, a ozdoby a nádoby z dalších nalezišť.. V r.. 1967 bylo na katastru obcí Dolany a Lomazice odkryto pohřebiště s 30 žárovými hroby ze starší doby římské.. Expozice ukazuje nálezy přidané do hrobů (ozdoby, zbraně, nástroje) a figurina ženy představuje germánský oděv sepnutý originálními bronzovými sponami s očky.. Jednotlivá období pravěku jsou provázena mapami, na nichž jsou vyznačena významná naleziště.. K expozici byl vydán katalog.. Prohlídka expozice je možná s průvodcem i bez průvodce.. Nabízíme také odborný výklad přizpůsobený požadavkům návštěvníka (vhodné zejména pro školy, jejich semináře apod.. , vždy po předchozí dohodě).. PhDr.. Lenka Ondráčková.. Minerály a horniny Krušných hor.. - celoročně - mineralogický kabinet.. Exponáty z geologické sbírky.. Květena Krušných hor.. - celoročně - schodiště.. Fotografie typických společenstev krušnohorské flóry.. Svět Krušných hor.. - celoročně - horní sál.. Krušnohorské lidové umění z tzv.. Ströherské sbírky Manufaktury snů v Annabergu-Buchholzi.. Pohledy do pravěku Chomutovska.. - celoročně - velký sál.. Archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období.. F.. J.. Gerstner - tvůrce moderního inženýrského myšlení.. - celoročně - chodba studovny.. Věnováno největšímu chomutovskému rodákovi k 250.. výročí narození.. Ilja Sainer, hvězdy a ostrov.. y -.. 16.. – 30.. - Hvězdářská věž.. Dílo malíře a mystika v souznějícím prostoru..

  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/dum-jiriho-popela
  Open archive

 • Title: Svět Krušných hor
  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/dum-jiriho-popela/svet-krusnych-hor
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Pohledy do pravěku Chomutovska
  Original link path: /index.php/aktualne/stale-expozice/dum-jiriho-popela/pohledy-do-praveku-chomutovska
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 252