www.archive-net-2013.com » NET » J » JESENIK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 38 . Archive date: 2013-04.

 • Title: -:- Vlastivědné muzeum Jesenicka -:-
  Descriptive info: .. HOME.. I.. ZPĚT.. www.. websoft.. cz.. © 2005 Design CIS, s.. r.. o.. jeseniky.. net.. Počet přístupů na stránku:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: -:- Vlastivědné muzeum Jesenicka -:-
  Descriptive info: Z POWROTEM..

  Original link path: /_web_pl/index.htm
  Open archive

 • Title: -:- Vlastivědné muzeum Jesenicka -:-
  Descriptive info: ZURÜCK..

  Original link path: /_web_de/index.htm
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Mapa.. Česká republika.. Jeseník a okolí.. Jeseník centrum..

  Original link path: /mapa/text.htm
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Vodní tvrz v Jeseníku.. Expozice biologie a geologie jsou uzavřeny z důvodu rekonstrukce prostor a budování nové expozice geologie Jesenicka.. Expozice biologie bude otevřena v dubnu roku 2013 a slavnostní otevření nové expozice geologie Jesenicka předpokládáme v červnu roku 2013.. Děkujeme za pochopení, Mgr.. Veronika Rybová.. Pouze Rytířský sál v přízemí je přístupný pro vozíčkáře.. OTEVÍRACÍ DOBA:.. do 7.. 4.. 2013:.. úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle 9:00 – 17:00, středa 9:00 – 19:00.. od 9.. úterý až sobota 9:00 – 17:00.. VSTUPNÉ:.. Stálá expozice čarodějnických procesů na Jesenicku 17.. století (otevřeno od 8.. 2.. 2012).. Doporučujeme rezervaci předem na tel.. č.. 584 401 070 nebo na emailu.. muzeum.. pokladna@jen.. Doporučený počet osob ve skupině je 10, prohlídka začíná vždy v každou celou hodinu, poslední prohlídka pak hodinu před koncem otevírací doby.. Vstupenky si vyzvedněte vždy nejpozději 10 minut před začátkem prohlídky.. dospělí.. 70,- Kč.. důchodci, děti 12 – 18 let, studenti.. 35,- Kč.. -dětem do 12 let vstup nedoporučujeme.. -Fotografování v expozici je zakázáno!.. STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE.. 40,- Kč.. důchodci, děti 6 – 18 let, studenti.. 20,- Kč.. děti do 6-ti let jednotlivě.. Zdarma.. děto do 6-ti let v hromadných výpravách.. 5,- Kč.. GEOLOGIE, FAUNA.. A FLORA JESENICKA.. DOČASNĚ UZAVŘENA.. děti do 6 - ti let v hromadných výpravách.. Krátkodobé Výstavy:.. Vstupné na jednotlivé výstavy bude určováno jednorázově.. Zvláštní vstupné:.. (stálé expozice a  ...   dnech uvedených státních svátků, Dnu památek, Dnu muzeí a galerií a Dnu evropského kulturního dědictví tj.. 18.. , 8.. 5.. , 18.. , 5.. – 6.. 7.. , 14.. 9.. , 28.. 9.. 10.. a 17.. 11.. Tento ceník je v platnosti od 25.. 2012.. PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA:.. Prohlídka stálých expozic (historie, geologie a fauna Jesenicka) s průvodcem pouze ve skupinách nad 10 osob; ostatní individuálně.. Poslední návštěvy jsou do Vodní tvrze vpouštěny vždy půl hodiny před zavírací dobou (v sezóně tedy v 16.. 30, mimo sezónu v 16.. 00)!.. Muzeum Vincenze Priessnitze v Jeseníku-Lázních.. Expozice není přístupná pro vozíčkáře.. únor - červen:.. úterý - sobota.. 14:00 - 17:00.. červenec - srpen:.. úterý - neděle.. 12:00 - 17:00.. září - 17.. listopadu:.. 14:00 - 17:00.. listopadu 2013 – 31.. ledna 2014:.. provozní přestávka.. dospělí.. důchodci, děti 6-18 let, studenti.. - držitelé ZTP, průvodce ZTP.. - držitelé průkazu - AMG, Národní památkový ústav, ICOMOS, Zväz muzeí na Slovensku, Fond ohro-žených dětí.. - držitelé průkazu EURO CARD.. - držitelé karet EUROBEDS , OLOMOUC CARD , ĎAS.. sleva 50% z celkové částky vstupného.. - sylabus v jazyce německém, polském.. 15,- Kč.. Tento ceník je v platnosti od 1.. 6.. 2008.. Přehled svátků - bezplatné vstupy do muzea.. 4.. Mezinárodní den památek.. 8.. 5.. Mezinárodní den muzeí.. 7.. a 6.. 17.. Dny evropského kulturního dědictví.. 28.. 10.. 11..

  Original link path: /otviraci/text.htm
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Historie muzea.. K založení městského muzea v Jeseníku (dříve Frývaldov) došlo v období mohutné vlny zvýšeného zájmu o regionální vlastivědu na přelomu 19.. a 20.. století.. Podnětem pro zřízení muzea ve Frývaldově se stala výstava „Starý Frývaldov a jeho okolí“(Alt-Freiwaldau und Umgebung), která se setkala s velkým úspěchem.. Toho využili jesenický děkan Josef Neugebauer a učitel Adolf Kettner, kteří iniciovali zřízení místního muzea.. K fyzickému vzniku muzea došlo usnesením městské rady dne 19.. října 1900.. Adolf Kettner byl zároveň pověřen funkcí kustoda budoucích muzejních sbírek.. Vytvoření sbírkového fondu bylo záležitostí přispěvatelů z řad široké veřejnosti, která byla aktivizována výzvou k obyvatelstvu „Našim spoluobčanům ve městě a okolí“.. Prvním sbírkovým předmětem se stal kamenný kříž s letopočtem 1646, který se vztahoval k pověsti o smrti jesenického kata.. K nejštědřejším dárcům patřil zmíněný Josef Neugebauer, který věnoval vznikajícímu muzeu celou soukromou sbírku historických památek, dále pak baronka Waldorfová a zvláště hejtman Jan Ripper, zeť zakladatele jesenických lázní Vincenze Priessnitze.. Protože se sbírky brzy rozrostly, byly dány obecním zastupitelstvem k užívání čtyři místnosti v budově tzv.. Pedagogia ve Školní ulici, kde také bylo jesenické muzeum 17.. prosince 1905 slavnostně otevřeno za účasti nejširší veřejnosti.. Mezi nejcennější sbírkové předměty na počátku existence muzea patřily doklady slezského lidového umění (malované obrázky na skle, kramářské písně, kroje, dřevořezby), památky na Vincenze Priessnitze a na hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu.. I po vzniku ČSR zůstalo jesenické muzeum nadále institucí regionálního významu.. Rozšiřování sbírkového fondu si již koncem 20.. let vynutilo  ...   expozice geologie.. Muzejní sbírky jsou pod vedením samostatných odborných pracovníků rozděleny také do tří částí : společenskovědní, geologické a biologické.. Ke krátkodobým výstavám je určen hlavní výstavní sál Vodní tvrze.. Vodní tvrz v Jeseníku.. Mezi nepříliš početnými historickými památkami na Jesenicku zaujímá jedno z nejdůležitějších míst budova Vodní tvrze v Jeseníku, dnes sídla Vlastivědného muzea Jesenicka.. Tato ojedinělá ukázka vyspělé středověké architektury je středem pozornosti nejen četných tuzemských i zahraničních turistů, ale i lázeňských pacientů.. Počátky vzniku původní fortifikace s trojnásobným vodním příkopem na jižní straně je nutné hledat v souvislosti s dobou založení první osady, která dala vzniknout pozdějšímu městu.. Je to období kolonizace v polovině 13.. století, kdy byla celá oblast pohraničních hvozdů osídlena novými osadníky.. Původně věžovitá stavba byla vystavěna patrně právě již koncem 13.. V průběhu 14.. a 15.. století byla postupně v držení světských majitelů a později vratislavských biskupů, kteří ji definitivně získali roku 1547 (tvrz byla jedinou záštitou města, které nikdy nemělo právo vybudovat hradby).. Zřejmě na konci 15.. století byla původní obytná věž stržena, protože již nevyhovovala zvyšujícím se požadavkům komfortního bydlení.. Nynější podobu tvrz získala kolem roku 1730 díky zásahu falckraběte rýnského, biskupa Františka Ludvíka, který financoval celou přestavbu.. Koncem 18.. století se tvrz stala dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde působil jako biskupský hejtman.. V biskupském držení zůstala budova až do roku 1945 (v tomto roce prostory tvrze sloužily jako sklad válečných konfiskátů).. Dnes je majetkem státu pod správou Lesů ČR..

  Original link path: /o_muzeu/text.htm
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Stálé expozice.. geologická expozice.. -.. virtuální prohlídka místnost č.. 1.. expozice fauny a flóry Jeseníků.. virtuální prohlídka místnosti část 1.. virtuální prohlídka místnosti část 2.. virtuální prohlídka místnosti část 3.. expozice Vincenz Priessnitz.. expozice historie Jesenicka.. expozice čarodějnických.. procesů na Jesenicku.. v 17.. Expozice čarodějnické procesy na Jesenicku v 17.. Stálá expozice v nově zrekonstruovaných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku představuje historii rozsáhlého honu na čarodějnice, ke kterému došlo v jesenickém regionu v letech 1622-1695.. Hlavní příčinou toho, že procesy postihly stovky místních obyvatel a v rámci nich bylo popraveno nejméně 250 lidí, byla nejspíš třicetiletá válka, která s sebou přinesla zničené vesnice, týrané a zavražděné obyvatele, epidemie a hladomor.. Také běžně rozšířená víra v ďáblovy pomocníky, kteří zastavením své duše mohli škodit lidem, jejich majetku a úrodě, přerostla v tehdejších představách v davovou hysterii a pronásledování nevinných lidí obviněných z hrdelního zločinu čarodějnictví.. O masové rozšíření procesů se pak postarala i místní vrchnost a představitelé městských správ, kteří kromě toho, že si ani nedovolili popřít existenci ďábla a jeho pomocníků, měli z vedení procesů nemalé zisky.. Na Jesenicku procesy s čarodějnicemi trvaly více než 70 let a počtem obětí, rozsahem a brutalitou nemají v celé střední Evropě obdoby.. Expozice VMJ vyzdvihuje mimořádnost procesů s čarodějnicemi a dávám jim nadregionální rozměr.. Olomoucký kraj jako zřizovatel VMJ poskytl finanční prostředky, aby toto téma bylo zpracováno na vysoké úrovni jak po stránce architektonické, výtvarné a stavební, tak i odborné.. Díky rozsáhlým stavebním úpravám je sklepení Vodní tvrze nově zpřístupněné celoročně a expozice je dostupná všem návštěvníkům po celý rok.. Téma je prezentováno za použití nejmodernější prezentační techniky – audioprůvodce ve sluchátkách ve čtyřech jazykových mutacích - češtině, angličtině, němčině a polštině, filmového uměleckého zpracování prvního čarodějnického případu na Jesenicku z roku 1622 projektovaného na stěnu ze suché mlhy (tzv.. fog screenu) a dotykových displejů, které umožňují návštěvníkům získat další podrobné informace o celé historii čarodějnických procesů na Jesenicku, ve Slezsku i v Evropě.. Expozice také předkládá dosud nezveřejněný archivní materiál z procesů s čarodějnicemi, dnes uložený v polských archivech.. K nejdůležitějším listinám pak byly vytvořeny ručně psané repliky, díky nimž se každý návštěvník seznámí s autentickými doklady a svědky tohoto tragického období jesenických dějin.. Moderní pojetí je charakteristické i pro použitý výstavní fundus, který svým minimalistickým vzhledem podporuje autentickou atmosféru expozice.. Trojrozměrné předměty zde zastupují repliky mučících nástrojů.. K dispozici je i studijní místo s digitalizovaným archivním materiálem.. nahoru.. Stálá expozice historie Jesenicka.. První místnost stálé expozice historie představuje ukázky archeologických nálezů, typických jesenických řemesel, zvyků a lidové zbožnosti.. Ústředním bodem prostoru je skleněný tubus ukrývající polychromovanou dřevěnou plastiku Pražského Jezulátka z 18.. století, jež pochází z kláštera sester sv.. Kláry ve Vratislavi a na Jesenicko se dostala v důsledku sekularizační politiky pruského státu.. Po zrušení vratislavského kláštera přešla plastika do rukou sester řádu sv.. Voršily, které v roce 1882 založily klášter v Jeseníku.. Pozornost návštěvníků si jistě zaslouží i nádherné malované obrázky na skle, model hamru a stoupy nebo cechovní cínový vítací pohár z roku 1784.. Druhá místnost návštěvníkům přibližuje, že Jesenicko neprocházelo jen obdobími rozkvětu a nerušeného koloběhu života, ale s jeho historií jsou spjaté i četné války a katastrofy.. Nejstrašnějším obdobím v minulosti zdejšího kraje byly bezpochyby čarodějnické procesy v 17.. Ukázky sbírkových předmětů a fotografických dokumentů v této místnosti připomínají i jednotlivé etapy 20.. století, které dramaticky zasáhly do života zdejších obyvatel – 1.. a 2.. světovou válku, poválečný odsun původního německého obyvatelstva, rok 1968 nebo četné povodně.. Pozoruhodné jsou i tři interaktivní modely Vodní tvrze představující stavební vývoj tohoto objektu od 14.. století do současnosti.. Na doprovodných panelech je představena historie Vodní tvrze i vlastního jesenického muzea.. Třetí místnost přibližuje slavnou hudební a lázeňskou minulost kraje, spjatou se jmény hudebního skladatele Karla Ditterse z Ditterdorfu nebo zakladatelů vodoléčby Vincenze Priessnitze a Johanna Schrotha.. Řada fotografií na stěnách zobrazující malebnou jesenickou přírodu a četné stavebními památky zdejšího kraje poskytne návštěvníkům inspiraci k dalším zajímavým výletům po Jesenicku.. Stálá geologická expozice.. Návštěvník se může ve dvou místnostech seznámit jak s unikátními materiály, které na Jesenicko dopravily severské pevninské  ...   největších v České republice.. Ukázky z drobných rudních výskytů připomínají jedinečnou pestrost nerostných surovin Jesenicka.. Expozice nezapomíná ani na krásu nerostů a na fotografiích jsou mimo jiné zachyceny i ukázky geomorfologie (např.. skalní věž).. Velmi zajímavým a důležitým geologickým objektem Jesenicka je žulovský granitový masív.. Toto rozsáhlé těleso se významně podílí i na části jeho geomorfologie.. Od severozápadního hřbetu Rychlebských hor jej odděluje sudetský okrajový zlom, podle kterého byl celý vyzdvižen a následnou erozí velmi dobře odkryt.. Vystaveny jsou hlavní druhy jeho hornin (granitoidů) - křemenný diorit, granodiorit, granit, pegmatit a aplit, včetně vzorků s cizími uzavřeninami.. Pozornost si zaslouží i ukázky mineralogie vlastního masivu.. Světovými unikáty jsou vyleštěné desky zachycující děje na kontaktech granitoidů s horninami pláště žulovského masívu - rulami a mramory.. Zejména posledními je vynikajícím způsobem dokumentován vznik plejády kontaktních nerostů, které jsou pak ještě zvlášť vystaveny jako kusové objekty.. Zvětrávání granitoidů připomínají ukázky kulovité odlučnosti.. Expozice si všímá i manganových dendritů na puklinách granitoidů a sekundárních nerostů, např.. nontronitu.. Expozice fauny a flóry Jesenicka.. Expozice představující charakteristické zástupce fauny a flóry jesenického regionu byla nově vytvořená v roce 2005.. Svým umístěním v budově logicky navazuje na expozici geologie, kde je prezentována příroda neživá.. Již při vstupu do místnosti návštěvníka upoutá odvážně a originálně řešená centrální vitrína tvořící dominantu expozičního prostoru.. Dokonalé ztvárnění přírodních materiálů, dřeva a skla umocňuje celkový dojem z expozice.. Autorem zajímavého vystavního fundu je jesenický architekt Jaromír Knotek.. Vystavované předměty jsou umístěny jednak po stranách vitríny na skleněných policích a jednak uprostřed, kde tvoří centrální dioráma.. Návštěvník obcházející vitrínu je tak postupně seznamován s desítkami živočišných druhů představených formou dermoplastických preparátů.. Převažují preparáty ptáků.. Jsou zde dravci, sovy, ptáci vodní, hrabaví, šplhavci i mnoho drobných pěvců.. Savci jsou prezentování především menšími a drobnými formami, jako jsou hmyzožravci, netopýři, hlodavci a šelmy.. Z vystavovaných živočichů uveďme namátkou druhy nejzajímavější: orel skalní, sokol stěhovavý, výr velký, sova pálená, čáp černý, chřástal vodní, tetřev hlušec, jeřábek lesní, datel černý, strakapoud prostřední, kukačka obecná, ťuhýk šedý, křivka obecná, rejsek horský, bělozubka šedá, netopýr severní, plch velký, myšice temnopásá, lasice hranostaj, kuna skalní, liška obecná, jezevec lesní.. Přírodovědný zážitek příjemným způsobem dokresluje středový výjev se stromem.. Živočichové i rostliny jsou zde instalováni bez podstavců, v přirozených pozicích a jakoby v přirozeném prostředí.. Pozorný návštěvník zde dokonce objeví i brouky a motýly.. Samozřejmostí dokonalého ztvárnění je nejen přesný popis všech vystavených předmětů, ale také jejich precizní osvětlení.. V samostatné vitrínce jsou vystaveny preparáty osteologické, zejména lebky savců a ptáků, a kolekce preparovaných ptačích vajíček.. Na stěnách místnosti mohou návštěvníci zhlédnout řadu entomologických krabic s preparovaným hmyzem.. Mezi nimi jsou zastoupeny jak sběry nové, tak i ukázky staré a stejně kvalitní muzejní práce.. Návštěvníky upoutají rovněž exponáty botanické: řezy kmenů stromů a herbářové položky jesenických rostlin.. Tři velké nástěnné panely v rozích místnosti poskytují obecné i konkrétní informace o přírodě Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Žulovské pahorkatiny a Vidnavské nížiny.. Poměrně obsáhlá část textů a doprovodného materiálu je věnována ochraně přírody na Jesenicku, především pak historii a současnosti Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.. Expozice Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberk.. - rodný dům V.. Priessnitze.. Nejnověji je veřejnosti zpřístupněna stálá výstava věnovaná osobnosti.. V.. a vývoji jesenických lázní.. Expozice byla zřízena při příležitosti 200.. výročí Priessnitzova narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní výročí UNESCO a otevřena v domě, kde Priessnitz zřídil první vodoléčebný ústav na světě, v Lázních Jeseník dne 2.. října 1999.. Podle autorů má tato expozice přispět k oživení zájmu o osobnost geniálního léčitele Vincenze Priessnitze a přiblížit jeho odkaz dnešnímu člověku.. V expozici jsou bohaté pramenné i hmotné doklady Priessnitzova života i díla, osobní předměty patřící jemu a jeho rodině a také dokumenty, které zájemcům přibližují vývoj lázní po zakladatelově smrti až do současnosti.. K nejcennějším exponátům bezesporu patří originály i věrohodné kopie vzácných archiválií (zápis v matrice o narození a křtu Vincenze Priessnitze, jeho cestovní pas, část rukopisu V.. P.. ), rodinné šperky, obrazy z muzejní sbírky nebo ojedinělá vodoléčebná literatura.. Mezi zajímavosti expozice patří maketa lázeňské scény z 19.. století nebo figurína samotného Priessnitze v životní velikosti..

  Original link path: /expozice/text.htm
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Adresa:.. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.. Zámecké náměstí 1.. 790 01 Jeseník.. Ředitel:.. Mgr.. Veronika Rybová.. Telefon / Fax.. (+420) 584 401 070.. E - mail:.. muzeum@jesenik.. Sekretariát.. Telefon:.. sekretariat@jen.. Průvodce, recepce.. Bc.. Lenka Tomečková.. Petra Zeidlerová.. Rezervace vstupenek.. rezervace@jen.. IČO:.. 64095410.. Bankovní spojení:.. ČSOB Jeseník, č.. ú.. : 0277886553/0300.. Pokladna Vodní tvrz Jeseník.. Pokladna muzeum Vincence.. priessnitz@jen.. Datová schránka.. vcy9oi.. Připomínky.. Rodný dům V.. Kontaktní osoba:.. Alena Hůževková.. Adresa:.. Jeseník - Lázně č.. p.. 175.. 790 01 Jeseník.. Telefon:.. (+420) 584 411 633.. E-mail:.. Odborná pracoviště VMJ na Tovární ulici  ...   Slezáková.. Lukáš Bobek.. biolog@jen.. [historik].. Jarmila Peňázová.. penazova@jen.. [technický správce objektů, správa majetku].. Ondřej Novotný.. (+420) 606 787 371.. spravce@jen.. Odborné pracoviště VMJ v Javorníku.. [správce.. podsbírky, archeolog.. ].. Milan Rychlý.. rychly@jen.. (+420) 584 454 499.. Odkazy.. Krajský úřad -.. kr-olomoucky.. Kulturní instituce Olomouckého kraje.. Vlastivědné muzeum v Olomouci -.. vmo.. Muzeum umění Olomouc -.. olmuart.. Muzeum Prostějovska v Prostějově -.. muzeumpv.. Muzeum Komenského v Přerově -.. prerovmuzeum.. Vlastivědné muzeum v Šumperku -.. muzeum-sumperk.. Lidová hvězdárna v Prostějově -.. hvezdarnapv.. Vědecká knihovna v Olomouci -.. vkol.. Archeologické centrum Olomouc -.. ac-olomouc..

  Original link path: /kontakty/text.htm
  Open archive

 • Title: Aktuální informace
  Descriptive info: Aktuální informace.. Vážení přátelé,.. děkujeme za Vaši podporu i hlasy v anketě „.. Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.. “ v kategorii „.. Ceny veřejnosti.. “, kde jsme díky Vám zvítězili.. Naše stálá expozice.. Čarodějnických procesů na Jese-nicku v 17.. získala ocenění již v loňském roce, a to v soutěži muzejních expozic „Gloria musaealis“.. Odborná komise nám udělila.. místo.. V letošním roce jsme pak obdrželi toto 1.. místo od Vás návštěvníků.. Obou ohodnocení si velice vážíme a stala se pro nás výzvou do budoucna.. S pozdravem.. Veronika Rybová.. Vlastivědné  ...   geologie Jesenicka.. Děkujeme za pochopení.. Veronika Rybová, ředitelka.. Program na duben ve formátu PDF zde.. Program na květen ve formátu PDF zde.. Vodní tvrz:.. * ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU V 17.. STOLETÍ.. Vstupné 70/35 Kč.. * GEOLOGIE JESENICKA * FAUNA A FLORA JESENICKA.. Dočasně uzavřeno.. * HISTORIE JESENICKA.. Vstupné 20/40 Kč.. Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních.. Stálá expozice.. VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRAFENBERK.. Vstupné: 40/20 Kč.. Zde můžete shlédnout pořad z ČT 24 - "Kultura v regionech" se vstupem naší historičky Mgr.. Peňázové k výstavě "Pívali naši, pijme taky"..

  Original link path: /aktualni/text.php
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Programy akcí na celý rok.. ROK 2013.. Výstavy.. Přednášky.. Exkurze.. Ostatní mimořádné akce.. Plán akcí VMJ na rok 2013..

  Original link path: /programy/text.htm
  Open archive

 • Title: Untitled Document
  Descriptive info: Nabídka publikací prodávaných ve VMJ:.. Novinky:.. Sborník z XII.. ročníku Svatováclavských setkání.. - téma Slezská lidová kultura.. 60,- Kč.. Sborník ze Svatováclavského historického semináře 2011.. Sborník ze Svatováclavského historického semináře 2010.. Sborník ze Svatováclavského historického semináře 2009.. 50,- Kč.. Vlastivědný sborník Jesenicko, svazek 13 rok 2012.. 75,- Kč.. Vlastivědný sborník Jesenicko, svazek 12 rok 2011.. 65,- Kč.. Vlastivědný sborník Jesenicko, svazek 11 rok 2010.. Vlastivědný sborník Jesenicko, svazek 10 rok 2009.. Vlastivědný sborník Jesenicko, svazek 9.. Vlastivědný sborník Jesenicko, svazek 3, 4, 5, 6, 7, 8.. 10,- Kč/kus.. DVD - V.. Priessnitz (česky, polsky, německy).. 100,- Kč.. CD - Jesenické pověsti a pohádky č.. 1,2,3.. 100,-/ ks.. CD - Trojkomplet Jesenických pověstí a pohádek.. 250,- Kč.. + pohledy z Jesenicka, mapy, videokazety z Jesenicka  ...   Vodní tvrz Jeseník.. 5,- Kč.. Rudolf Zuber: Karel Ditters z Dittersdorfu.. Alena a František Schreibrovi, Vítězslav Mazura: Josef Schindler.. Bohumila Tinzová: Hydropat Josef Weiss a synové.. Tomáš a Eva Knoppovi: Oáza vody a vzduchu.. 150,- Kč.. Lejsková, V.. : Moje Jeseníky.. 99,- Kč.. Omalovánky.. O.. Grünner: Gräfenberg ve víru změn.. 120,- Kč.. Grünner: Bílá kniha humanismu.. 250,- Kč.. Growka K.. : Zmizelá Morava a Slezsko - Jeseník.. 269,- Kč.. , Malý L.. : Jeseníky mezi vzpomínkou a přítomností.. 490,- Kč.. Procházka P.. : Příběhy z pohraničí.. 200,- Kč.. Abt Lukáš: Atlas jesenických pramenů.. 300,- Kč.. Katalog z výstavy o umělecké rodině Kutzerů.. 100,- Kč.. Sborník ze Svatováclavského historického semináře 2006.. 30,- Kč.. Sborník ze Svatováclavského historického semináře 2007.. Sborník ze Svatováclavského historického semináře 2008..

  Original link path: /nabidka/text.htm
  Open archive


 • Archived pages: 38