www.archive-net-2013.com » NET » E » E-BIZCOM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 26 . Archive date: 2013-06.

 • Title: Finanse i wszystko jasne! Finanse przedsiębiorstwa, consulting i doradztwo: analiza finansowa, ocena inwestycji, rachunek przepływów pieniężnych, prognozowanie finansowe, wycena spółek, biznes-plany
  Descriptive info: .. Skuteczna pomoc.. w finansach!.. Firma Business Concepts wita na stronach serwisu e-BizCom.. net.. Zajmujemy si tutaj tematyką szeroko rozumianych finansów przedsi biorstwa, analizy finansowej, oceny inwestycji, prognozowania finansowego czy wyceny przedsiębiorstw.. Znajdziecie tu tematyczne publikacje oraz pomocne programy.. Zapraszamy również do Serwisu Finansowego AnalizaFinansowa.. org - porady, artyku y, case study o finansach przedsi biorstwa.. ANALIZA.. FINANSOWA.. ORG.. Aplikacja Analiza Finansowa.. -.. narz dzie do dokonania szybkiej i profesjonalnej analizy sytu.. wi cej.. Aplikacja Ocena Inwestycji.. program s u cy dokonaniu efektywnej oceny inwestycji maj tkowy.. Aplikacja Prognoza Finansowa -.. narz dzie do stworzenia skutecznej prognozy finansowej.. Aplikacja Wycena Spó ek -.. program do dokonania szybkiej i efektywnej wyceny dowolnego.. APLIKACJE I PROGRAMY.. Aplikacja Rachunek Cash-flow -.. skuteczne narz dzie do tworzenia rachunku pieni nego na podstawie.. Zapraszamy.. tutaj, je li potrzebujecie konkretnych rozwi za w postaci.. programów finansowych w Excelu.. , które pomog w Waszej pracy i yciu.. Tworzymy.. aplikacje.. które u atwi i przyspiesz wiele standardowych lub bardziej zaawansowanych oblicze z zakresu analizy finansowej, oceny inwestycji maj tkowych, ale tak e programy do stworzenia przep ywów pieni nych czy prognoz finansowych, oraz dokonania wyceny (DCF, EVA i metoda porównawcza).. Znajdziecie tu wersje podstawowe naszych aplikacji finansowych jak i bardziej poszerzone o dodatkowe opcje.. Mamy dla Was.. gotowe, przydatne rozwi zania.. !.. E-BOOKS.. E-LEARNING.. E-publikacja  ...   z.. platform e-szkoleniow.. Educatio.. com.. pl.. E-publikacja Ocena Efektywno ci Inwestycji -.. e-book dot.. tematyki oceny projektów inwestycyjnych.. CONSULTING I DORADZTWO.. REKLAMA.. E-publikacja Rachunek Przep ywów Pieni nych.. e-book nt.. kluczowej cz ci sprawozdania finansowe.. E-book 500 Pojęć Biznesowych po Angielsku.. -.. czyli business-english dla każdego.. więcej.. Jako firma.. Business Concepts zajmujemy się doradztwem biznesowym i consultingiem finansowym, w ramach którego np.. przygotowujemy.. biznes-plany.. , studia wykonalności oraz pomagamy przy uzyskaniu finansowania.. dla przedsi biorstw i przedsi biorców ubiegaj cych si o kredyty bankowe lub innego typu dofinansowania.. W szczególno ci zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem finansowania na projekty inwestycyjne.. Zapraszamy.. tak e na strony naszych partnerów.. Wszystkie serwisy uczestnicz we.. wspólnym kompleksowym.. systemie reklamowym.. co powoduje, e ka da oferta uzyska szerok obecno w sieci.. Mo liwe jest równie nawi zanie wspó pracy w ramach.. wymiany banerów.. lub linków tekstowych.. TESTY.. WSPÓ PRACA.. Aby przetestowa.. swoj aktualn wiedz mo ecie sprawdzi si w naszych krótkich.. testach.. z tematyki finansowej: test Analiza finansowa i Ocena inwestycji.. W zwi zku.. z zaawansowaniem prac skierowanych na rozpocz cie dzia alno ci platformy edukacyjnej.. , zapraszamy zainteresowanych do zapoznania si nasz ofert wspó pracy w ramach tworzenia tre ci szkoleniowych -.. wspó praca.. Copyright by e-BizCom.. G ÓWNA.. O NAS.. AKTUALNO CI.. E-BOOKI.. APLIKACJE.. BIZNES-PLANY.. DOMENY.. ZAMÓWIENIE.. POLECAMY.. POLITYKA PRYWATNO CI.. Katalog F-MEDIA..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Analiza finansowa przedsiębiorstwa - aplikacja finansowa do analizy firmy
  Descriptive info: Aplikacja finansowa w Excelu:.. Analiza Finansowa.. skuteczne, profesjonalne.. narzędzie.. prosta obsługa.. i wysoka funkcjonalność.. 3 dostępne wersje.. w zależności od potrzeb użytkownika.. pełna dożywotnia.. gwarancja.. dostęp do filmów instruktażowych.. dotyczących funkcjonowania programów.. program pod MS Excel.. wersja jednostanowiskowa (do użytkowania na jednym komputerze);.. możliwość zakupienia Zestawu Licencyjnego (licencja na więcej niż 1 komputer);.. treść licencji dotycząca naszych programów znajduje się.. tutaj.. Zamów teraz!.. Analiza finansowa.. od teraz już prosta!.. PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE.. Przedstawiamy Państwu.. aplikację.. , która.. rozwiązuje wszelkie problemy.. związane z dokonaniem.. profesjonalnej analizy finansowej.. Dokonuje wyliczenia.. szerokiej gamy wskaźników.. finansowych, a także wyznaczenia.. pełnej struktury i dynamiki.. poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych, na podstawie wprowadzonych danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat (oraz, w razie potrzeby, dodatkowych informacji).. Aplikacja stanowi.. proste i wygodne w obsłudze narzędzie.. (zaopatrzone w opis działania - w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel -.. dostarcza szybkiej, bieżącej i niemal automatycznej informacji o stanie finansów.. badanej firmy.. Za pomocą tego programu można dokonać analizy każdego interesującego przedsiębiorstwa!.. Razem z programem uzyskujecie.. dożywotnią gwarancję.. dotyczącą programu, łącznie z.. możliwością darmowego dokonania niewielkich przeróbek.. programu w zależności od konkretnych potrzeb klienta.. analizy finansowej i róde danych dla jej przeprow.. Zapraszamy do Serwisu Finansowego AnalizaFinansowa.. org - porady, artykuły, case study o finansach przedsiębiorstwa.. Nasze aplikacje są polecane wielu osobom i instytucjom, a w szczególności:.. służbom finansowym i właścicielom przedsiębiorstw,.. aby mogli na bieżąco, skutecznie i szeroko monitorować sytuację swojej firmy,.. - firmom księgowym i konsultingowym.. prowadzącym obsługę finansową różnych firm z różnych branż, aby dzięki temu poszerzyć swój zakres usług,.. inwestorom giełdowym.. , aby mogli ocenić jak funkcjonują firmy z kręgu ich zainteresowania,.. - studentom kierunków ekonomicznych.. jako istotne narzędzie w trakcie zajęć z analizy finansowej lub pisaniu pracy dyplomowej,.. - oraz.. wszystkim zainteresowanym sprawami analizy finansowej.. , celem poznania stanu finansów dowolnego interesującego przedsiębiorstwa.. ELASTYCZNIE I INNOWACYJNIE.. W zależności od potrzeb użytkownika istnieją.. 3 odmienne wersje programu.. , odmienne pod względem.. funkcjonalności i szczegółowości.. , przy czym każde z narzędzi zapewnia.. skuteczne przeprowadzenie.. analizy na wybranym poziomie szczegółowości.. Istnieje.. możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji.. w przypadku zapotrzebowania ze strony użytkownika.. W wersji Professional istnieje możliwość wprowadzenia danych i ich zbadania dla aż.. 24 okresów, bez żadnych ograniczeń.. dla użytkownika.. co do ich ram czasowych.. (każdy możliwy miesiąc, kwartał, rok, w dowolnych konfiguracjach) - w efekcie można dokonać analizy np.. 24 okresów miesięcznych, 24 okresów rocznych czy kwartalnych, ale także mieszać dowolne okresy (o różnej długości) bez ograniczeń.. Program służy także analizie właścicielskiej, w  ...   i zadłużenia.. - uproszczona analiza struktury bilansu.. - dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.. Podsumowując.. , aplikacja do szybkiej, uproszczonej analizy finansowej przedsiębiorstwa.. Dla tych, którzy chcą dokonać prostej, ale skutecznej analizy finansów dowolnej firmy.. WERSJA DEMO APLIKACJI.. 399,90 zł.. 359,90 zł.. wersja Premium:.. - analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego pełne sprawozdanie finansowe.. 8 okresów.. , które mogą dotyczyć kwartałów lub ich wielokrotności (półrocze, 3 kwartały, pełen rok), w dowolnych konfiguracjach.. ponad 2 razy więcej wskaźników.. (57), nowe wskaźniki we wszystkich grupach mierników (np.. rotacji należności z tytułu dostaw i usług czy rentowność EBIT), w tym nowe grupy wskaźników: wydajności, rynkowe.. - ograniczona analiza struktury bilansu oraz przychodów i kosztów.. - analiza dynamiki głównych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat (bez możliwości uwzględnienia inflacji).. , dość zaawansowana, ale nie szczegółowa analiza finansowa przedsiębiorstwa, która pozwala uzyskać.. informację o stanie finansów firmy.. To dobre rozwiązanie dla tych co potrzebują na bieżąco znać sytuację finansową firmy, ale bez zbytniej szczegółowości.. Zrzuty ekranowe programu Analiza Finansowa w wersji Premium:.. 99.. 9,90 zł.. 899,90 zł.. wersja Professional:.. - analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość i sporządzającego szczegółowe sprawozdania finansowe.. 24 okresy.. badawcze (dowolne miesiące, kwartały, lata, w dowolnych konfiguracjach - do swobodnego wyboru przez użytkownika).. ponad 100 wskaźników.. , wiele nowych we wszystkich grupach mierników (np.. rentowność EBITDA, jakość nadwyżki finansowej, rentowność kasowa , dźwignia finansowa, wskaźniki dotyczące rachunku przepływów - na podstawie dodatkowych danych, wskaźniki szczegółowej struktury aktywów i pasywów oraz rachunku wyników).. - interpretacja ogólna wskaźników.. - analiza.. DuPont.. - analiza ekonomicznej wartości dodanej.. EVA.. pełna analiza.. struktury bilansu, przychodów i kosztów.. dynamiki pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.. innowacyjna.. analiza dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat (użytkownik wybiera sobie dowolne okresy do porównania), łącznie z możliwością.. uwzględnienia zmian realnych (z inflacją) lub nominalnych.. (także swobodny wybór użytkownika).. ,.. pełna i profesjonalna.. analiza finansowa przedsiębiorstwa, która da Państwu.. mnóstwo informacji i danych o stanie finansów firmy.. To świetne rozwiązanie dla tych co potrzebują na bieżąco monitorować sytuację oraz skutecznie i szybko reagować.. Zrzuty ekranowe z programu Analiza Finansowa w wersji Professional:.. Opinie klientów:.. Analiza wskaźnikowa naprawdę jest teraz prosta! :).. Grażyna W.. (Wrocław).. Wprowadzam dane i od razu mam wszystkie interesujące mnie wyniki (.. ) Bardzo przydatne narzędzie analityczne.. Super sprawa!.. Jacek M.. (firma usługowa, Gorzów Wlkp.. ).. Analiza w wersji Professional bardzo wsparła nas w pracy analitycznej i pozwoliła na bieżąco analizować różne wskaźniki finansowe w naszej spółce.. Mariusz B.. (finansista,.. Bielsko-Biała).. Dołącz do nich i zamów teraz!..

  Original link path: /aplikacje_finansowe.html
  Open archive

 • Title: Ocena inwestycji - aplikacja finansowa do analizy projektów inwestycyjnych
  Descriptive info: Ocena Inwestycji.. skuteczne narzędzie do tworzenia rachunku pieniężnego na podstawie.. Ocena inwestycji.. jeszcze nie była taka prosta!.. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć jak kluczowym dla każdego analityka jest.. właściwe i efektywne narzędzie analityczne.. Nawet największy znawca tematu, nie wyciągnie żadnych wniosków, jeśli nie będzie posiadać dobrego narzędzia analitycznego, które pozwoli mu ująć liczby w odpowiednie ramy i wyciągnąć na tej podstawie właściwe wnioski.. Dziś przedstawiamy Państwu.. rozwiązuje za Państwa problemy.. efektywnej i przydatnej oceny inwestycji majątkowych.. Aplikacja Ocena inwestycji służy.. pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego.. , na podstawie wprowadzonych.. parametrów.. projektu inwestycyjnego tj.. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów.. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkich - najistotniejszy - rachunek przepływów pieniężnych, i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą metod dyskontowych (IRR i NPV) i prostych.. W szybki i efektywny sposób pozwala przedstawić podstawowe wielkości finansowe kształtujące dany projekt inwestycyjny.. dostarcza skutecznej informacji o opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.. E-publikacja Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa.. analizy finansowej i źródeł danych dla jej przeprow.. E-publikacja Ocena Efektywności Inwestycji -.. E-publikacja Rachunek Przepływów Pieniężnych.. kluczowej części sprawozdania finansowe.. jako istotne narzędzie w trakcie zajęć z.. oceny inwestycji.. lub pisaniu pracy dyplomowej,.. wszystkim zainteresowanym sprawami oceny inwestycji.. oceny inwestycji na wybranym poziomie szczegółowości.. możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji.. W wersji Professional zastosowano innowacyjną metodę oceny inwestycji w ramach.. specjalnych autorskich formuł IRR i NPV.. , (a nie wbudowanych formuł Excela, które ograniczają ich funkcjonalność tylko do pełnych okresów rocznych, które w rzeczywistości zdarzają się bardzo rzadko!).. 5 okresów rocznych,.. oraz  ...   do swobodnego wyboru przez użytkownika).. - prognozowanie, oprócz projektowanej inwestycji, wyników bieżącej działalności firmy (jeśli taką prowadzi), wraz z możliwością połączenia obu obszarów,.. zmienna w kolejnych okresach inwestycji.. innowacyjne.. specjalne formuły oceny inwestycji metodami dyskontowymi (bez ograniczenia ich funkcjonalności tylko dla okresów rocznych jakie mają wbudowane formuły Excela).. szeroki zakres charakteru.. nakładów własnych.. (kapitał zakładowy, zapasowy, z bieżącej działalności).. jak i obcych.. (kredyty, pożyczki, leasing, dotacje),.. ocena inwestycji metodami prostymi i dyskontowymi.. , w tym odrębnie.. z punktu widzenia właściciela.. , jak i.. wszystkich stron finansujących projekt.. analiza wrażliwości.. inwestycji tj.. jak zmiana parametrów wpływa na wyniki projektu.. zestaw wskaźników.. opisujących projekt inwestycyjny.. ocena inwestycji, która da Państwu wiele.. informacji i danych o projekcie inwestycyjnym, łącznie z analizą wariantów wrażliwości.. To świetne rozwiązanie dla tych co potrzebują na skutecznie przeanalizować planowaną inwestycję.. Zaawansowany kombajn do tworzenia i planowania dowolnej inwestycji.. Polecany profesjonalistom!.. Zrzuty ekranowe programu Ocena Inwestycji w wersji Professional:.. Opinie naszych klientów:.. Ponieważ w mojej pracy zmuszony jestem sporządzać analizy różnorodnych projektów inwestycyjnych, dlatego Ocena Inwestycji w wersji Professional stanowi dla mnie podstawowe narzędzie wspomagające.. W powiązaniu z programem Prognoza Finansowa, mogę stworzyć zaawansowany model prognostyczno-biznesowy i przedstawić go inwestorowi lub bankowi.. Grzegorz Z.. (biuro consultingowe, Warszawa).. Polecam każdemu kto chce szybko zrobić analizę przepływów i opłacalności planowanej inwestycji!.. Michał W.. (inwestor prywatny).. Ocena Inwestycji Professional - to idealne narzędzie do zrobienia analizy inwestycji przed podjęciem decyzji co do jej finansowania.. Co ważne dzięki temu mamy bardzo tanią analizę, za którą trzeba by zapłacić w firmie doradczej kilka-kilkanaście razy więcej.. Anna P.. (dział księgowy, Poznań)..

  Original link path: /aplikacje_ocena.html
  Open archive
 •  

 • Title: Prognoza finansowa - aplikacja finansowa do prognozowania
  Descriptive info: Prognoza Finansowa.. 2 dostępne wersje.. programy pod MS Excel.. Aplikacja Prognoza Finansowa.. Aplikacja Wycena Spó ek.. Aplikacja Rachunek Cash-flow.. Prognozowanie.. od teraz proste jak nigdy!.. Dziś przedstawiamy.. rozwiązuje Państwu problemy.. związane ze.. sporządzeniem prognoz finansowych.. dla firmy.. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak ważne dla przedsiębiorstwa są prognozy przyszłych wyników.. Prognozy są potrzebne w każdym momencie gospodarczego życia firmy.. Wymagają ich choćby instytucje finansowe, które udzielają firmie finansowania (np.. kredytowego).. Także firma potrzebuje sporządzać prognozy wyników na najbliższe lata dla swoich potrzeb.. Aplikacja Prognoza pozwala na sporządzenie prognoz w postaci bilansu, rachunku zysków i strat, oraz rachunku przepływów pieniężnych na okresy przyszłe.. Opiera się przy tym o dane historyczne, oraz wiele dodatkowych parametrów określonych przez użytkownika (dot.. poziomu wzrostu przychodów, kosztów, struktury kosztów, planowanej szybkości rotacji należności, zapasów i zobowiązań, stanu kredytów i ich oprocentowania itp.. (zaopatrzone w opis działania - w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel, czyli zrobienie prognoz na przyszłość.. E-publikacja Ocena Efektywno ci Inwestycji.. - właścicielom przedsiębiorstw,.. wszystkim zainteresowanym skutecznym narzędziem do tworzenia prognoz finansowych.. 2 odmienne wersje programu.. skuteczne stworzenie prognozowanych sprawozdań finansowych na okresy przyszłe.. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony użytkownika.. - dane wejściowe -.. 1 rok.. - użytkownik.. określa parametry.. dotyczące np.. poziomu wzrostu przychodów, kosztów, struktury kosztów, planowanej szybkości rotacji należności,  ...   szczegółowości w przypadku pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.. określa parametry.. poziomu wzrostu przychodów, kosztów (z uwzględnieniem poziomu inflacji), struktury kosztów (zmiennych i stałych), planowanej szybkości rotacji należności, zapasów i zobowiązań, stanu kredytów i ich oprocentowania, leasingu operacyjnego i finansowego, poziomu zakupu majątku trwałego (jego amortyzacji, a także np.. sprzedaży) itp.. ,.. 10 kredytów, po 20 leasingów operacyjnych i finansowych,.. 20 kolejnych lat prognozowanych,.. przy czym.. pierwsze 4 okresy w układzie kwartalnym.. - dane wyjściowe w postaci bilansu, rachunku zysków i strat, oraz rachunku cash flow.. dodatkowy bonus.. - kilkanaście wskaźników finansowych opisujących rentowność, płynność, poziom rotacji i zadłużenia w okresie przeszłym i prognozowanym.. Program w wersji Professional.. służy sporządzeniu zaawansowanej i długookresowej prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku pieniężnego.. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują stworzyć.. zaawansowaną prognozę finansową.. np.. dla potrzeb banku finansującego (zwykle w takim przypadku wymagane jest przedstawienie układu kwartalnego dla pierwszych 12 miesięcy, a następnie kolejnych lat).. Zrzuty ekranowe programu Prognoza Finansowa w wersji Professional:.. Przygotowanie prognozy było dzięki temu (program Prognoza Professional) dużo łatwiejsze niż do tej pory.. Lilianna M.. (gł.. księgowa, Łódź).. Praktyczne narzędzie - proste ale wystarczające.. prognoza dzięki temu została zrobiona szybko i sprawnie.. Olga B.. (dział finansowy, Gliwice).. Super dobre narzędzie dla każdej firmy.. Szczególnie przydatne przy sporządzaniu prognoz dla banku pod kątem ubiegania się o kredyt.. Dariusz O.. (analityk, Warszawa)..

  Original link path: /aplikacja_prognoza.html
  Open archive

 • Title: Wycena spółek - aplikacja finansowa - DCF, EVA, metoda porównawcza
  Descriptive info: Wycena Spółek.. 3 dostępne wersje:.. wycena metodą porównawczą oraz metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i ekonomicznej wartości dodanej.. Wycena spółek.. od teraz prosta jak nigdy!.. Przedstawiamy.. , które.. efektywnie pomagają dokonać szybkiej i skutecznej wyceny dowolnej firmy.. Może to być.. firma notowana na giełdzie.. , co pozwoli na określenie jej ceny akcji docelowej, i tym samym uzyskanie informacji czy nie jest przypadkiem.. niedowartościowana.. (co powinno skutkować jej zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do tego samego wniosku), lub.. przewartościowana.. (co powinno oznaczać jej szybką sprzedaż).. Może to być również.. każda dowolna firma.. , której wartość chcemy ustalić np.. celem jej prywatnego zakupu czy sprzedaży (lub części jej udziałów czy akcji), albo zwykłego określenia jej wartości w stosunku do konkurentów branżowych.. Dzięki temu narzędziu będziecie o krok przed innymi.. Szybciej uzyskacie informację o rzeczywistej wartości firmy i szybciej podejmiecie adekwatną decyzję inwestycyjną!.. Dzięki naszej aplikacji w.. szybki i efektywny.. można wykonać to trudne, skomplikowane zadanie.. Aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie (zaopatrzone w opis działania - w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel.. - inwestorom giełdowym ,.. - firmom doradczym i konsultingowym,.. wszystkim zainteresowanym skutecznym narzędziem do wykonania wyceny dowolnej firmy.. , różniące się pod względem.. funkcjonalności.. tzn.. zawierające wycenę.. metodą porównawczą i.. wycenę.. metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF oraz ekonomicznej wartości dodanej EVA.. Istnieje możliwość wprowadzenia.. dodatkowych funkcji.. Teraz będziesz.. o krok przed innymi.. bo.. lepsza.. informacja.. to lepsza decyzja inwestycyjna!.. 5.. 99,90 zł.. 479,90 zł.. Metoda Porównawcza.. A.. plikacja pozwala na dokonanie wyceny wartości firmy (niebankowej i nieubezpieczeniowej) metodą porównawczą.. Program służy sporządzeniu  ...   Metoda DCF.. Aplikacja pozwala na dokonanie wyceny wartości firmy (niebankowej i nieubezpieczeniowej) metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (discunted cash flows tj.. zdyskontowanych przepływów pieniężnych).. Program.. służy sporządzeniu wyceny wartości spółki na podstawie oszacowanych przepływów pieniężnych, z udziałem ważonego kosztu kapitału (WACC).. Aplikacja przeprowadza wszystkie niezbędne wyliczenia, łącznie z najbardziej skomplikowanym etapem obliczeń - czyli odpowiednim wzajemnym dopasowaniem wartości kapitału własnego i ważonego kosztu kapitału (metodą kolejnych przybliżeń).. Aplikacja może dotyczyć prognozy dla okresu trwającego dowolnie od 1 do 10 lat przyszłych (plus okres poza prognozą, dla którego wyznaczana jest tzw.. wartość rezydualna).. 2.. Metoda DCF + Metoda EVA.. Rozszerzona wersja aplikacji do wyceny metodą DCF.. Oprócz tej metody aplikacja pozwala na dokonanie wyceny wartości firmy metodą ekonomicznej wartości dodanej EVA (economic value added tj.. ekonomicznej wartości dodanej).. W tej części program.. służy sporządzeniu wyceny wartości spółki na podstawie oszacowanych wartości zainwestowanego kapitału, z udziałem ważonego kosztu kapitału WACC.. WERSJA DEMO.. APLIKACJI.. Zrzuty ekranowe programów Wycena Spółek DCF i EVA:.. Przydatne narzędzie do zrobienia szybkiej ale skutecznej wyceny firm.. Aplikacja Wycena DCF może mieć szerokie zastosowanie ale my stosujemy je przede wszystkich do określenia wartości przedsiębiorstw w ramach projektów wykupu, łączenia spółek oraz wszelkich inwestycji kapitałowych.. Marcin G.. (Poznań, consulting i doradztwo inwestycyjne).. Aplikacja Wycena DCF i EVA to przydatne rozwiązanie dla każdego inwestora giełdowego! Proste a jednocześnie super profesjonalne.. Zdecydowanie polecam!.. Paweł G.. (Katowice, doradztwo finansowe).. Właściwa wycena to fundament decyzji inwestycyjnej.. Dlatego polecam programy Wycena Spółek DCF i Wycena Spółek Metoda Porównawcza, bo dzięki nim mogę określić sens planowanych zakupów na GPW.. Bez tego ani rusz!.. Jerzy.. W.. (Warszawa, inwestor giełdowy)..

  Original link path: /aplikacja_wycena.html
  Open archive

 • Title: Cash flow - rachunek przepływów pieniężnych - aplikacja finansowa
  Descriptive info: Rachunek cash-flow.. Rachunek cash-flow.. od teraz prosty jak nigdy!.. , które rozwiązują za Państwa problemy związane ze sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych.. Aplikacja Rachunek cash-flow pozwala na.. przekształcenie.. posiadanych.. danych finansowych.. (w formie bilansu i rachunku zysków i strat, oraz w wersji Professional - po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje) na układ pełnego.. rachunku przepływów pieniężnych.. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (nawet uproszczonego) jest jednym z trudniejszych zadań jakie stoją przed służbami finansowymi w firmie, lub zewnętrznymi firmami księgowymi, konsultingowymi czy finansowymi.. szybki i efektywny.. (zaopatrzone w opis działania - w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel.. wszystkim zainteresowanym skutecznym narzędziem do tworzenia rachunku cash flow.. ELASTYCZNIE I INNOWACYJNIE.. 2 odmienne.. pod względem.. skuteczne sporządzenie.. rachunku cash flow, na podstawie posiadanych danych.. Rachunek Cash-Flow.. zapewnia możliwość szybkiego sporządzenia rachunku cash flow z danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i  ...   z danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat, oraz dodatkowych danych.. Dodatkowe dane pozwalają, oprócz możliwości sporządzenia automatycznego przeniesienia wartości z bilansu i rachunku zysków i strat, użytkownikowi możliwość takiego przyporządkowania operacji finansowych, aby uzyskać możliwie zbliżony do rzeczywistości wyjściowy rachunek pieniężny.. Użytkownik podejmuje 2 rodzaje decyzji:.. - po pierwsze: które operacje finansowe mają charakter pieniężny (i wchodzą do rachunku cash flow) a jakie niepieniężny (i zostają wyłączone z rachunku),.. - a po drugie: do jakich rodzajów przepływów (operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych) przyporządkować odpowiednie gotówkowe operacje finansowe.. zaawansowany, dokładny rachunek przepływów cash flow.. Zrzuty ekranowe programu w wersji Professional:.. Dzięki programowi Cash Flow Professional szybko i sprawnie stworzyliśmy w firmie rachunek przepływów.. Grzegorz M.. (Dział Księgowy, firma produkcyjna, Elbląg).. Cash Flow Professional - profesjonalne a jednocześnie proste i skuteczne narzędzie, aby szybko i bez komplikacji sporządzić rachunek przepływów pieniężnych.. Anna K.. (gł, księgowa, Bełchatów)..

  Original link path: /aplikacja_cash_flow.html
  Open archive

 • Title: Programy i aplikacje - analiza finansowa, rachunek cash-flow, ocena inwestycji, prognozy finansowe, wycena spółek, metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, ekonomiczna wartość dodana EVA
  Descriptive info: Aplikacje.. czyli programy do efektywnej pracy.. Zapraszamy tutaj je li potrzebujecie konkretnych zaawansowanych aplikacji, które pomog w Waszej pracy i yciu.. aplikacje,.. które u atwi i przyspiesz.. wiele standardowych lub bardziej zaawansowanych oblicze z zakresu finansów, ale tak e matematyki.. Znajdziecie tu programy finansowe do sporz dzenia analizy finansowej dowolnego przedsi biorstwa, oceny inwestycji maj tkowej, a tak e stworzenia przep ywów pieni nych czy sporz dzenia prognoz finansowych.. Tu znajdziecie.. ! Mo emy tak e sporz dzi aplikacje pod Wasze.. konkretne potrzeby.. ! Zapraszamy firmy, w tym firmy konsultingowe, biura rachunkowe, czy te osoby potrzebuj ce bardziej zaawansowanych narz dzi analitycznych do zapoznania si z nasz ofert.. Program za pomoc którego sporz dzicie Pa stwo.. efektywn analiz finansow.. dowolnego przedsi biorstwa -.. szeroka.. analiza wska nikowa,.. pe na.. struktura i dynamika  ...   parametrów dotycz cych przysz o ci.. Rachunek Cash Flow.. Aplikacja służy.. sporządzeniu zaawansowanego rachunku przepływów.. na podstawie danych bilansowych oraz z rachunku zysków i strat, oraz uzupełnienia danych dodatkowych (co służy odrzuceniu operacji niepieniężnych oraz lepszemu przyporządkowaniu operacji pieniężnych do właściwych rodzajów strumieni pieniężnych).. Więcej.. Program s u y pomoc w.. zaprojektowaniu i analizie przedsi wzi cia inwestycyjnego.. , na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj.. wielko ci nak adów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji maj tku, oraz przychodów i kosztów.. Wyznaczana jest op acalno inwestycji oraz tworzone prognozowane sprawozdanie finansowe dla projektu inwestycyjnego.. Wycena Spó ek.. Program s u y pomoc w dokonaniu wyceny dowolnego przedsi biorstwa (spó ki).. metod porównawcz , zdyskontowanych przep ywów pieni nych (discounted cash flows DCF) i ekonomicznej wartosci dodanej (economic value added EVA)..

  Original link path: /aplikacje.html
  Open archive

 • Title: Finanse i wszystko jasne! E-book Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  Descriptive info: Tytu :.. Analiza Finansowa Przedsi biorstwa -.. Autor:.. Pawe Pabianiak.. ISBN:.. 978-83-920280-8-6.. Ilo stron:.. 2.. 16.. (w formacie A4).. Format:.. Adobe Reader (pdf).. Rok wydania:.. 2012.. Cena:.. 34,90.. 39,90.. z.. >JE LI CHC PA STWO UZYSKA DOST P DO DARMOWYCH FRAGMENTÓW PUBLIKACJI ANALIZA FINANSOWA PRZEDSI BIORSTWA PROSIMY TUTAJ WYPE NI NASZ FORMULARZ.. Tematyka e-ksi ki Analiza Finansowa Przedsi biorstwa obejmuje:.. przedstawienie struktury i zawarto ci sprawozda finansowych wg ustawy o rachunkowo ci.. (wg najnowszych zasad),.. okre lenie.. róde informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsi biorstwa.. prowadz cego pe n rachunkowo ,.. oraz najwa niejsze.. przedstawienie uniwersalnych zasad analizy finansowej.. , w tym kluczowych obszarów analizy tj.. analizy rentowno ci, p ynno ci, zad u enia i jego obs ugi, zarz dzania maj tkiem, a tak e analizy w a cicielskiej z uwzgl dnieniem analizy piramidy Dupont i ekonomicznej warto ci dodanej EVA.. Lektura ksi ki pozwoli na pewno uzyska odpowiedzi na szereg ciekawych pyta :.. Jak zrozumie przedsi biorstwo na podstawie sprawozda finansowych?.. Jakich informacji dostarcza a jakich nie dostarcza bilans firmy?.. Czym si ró ni rachunek zysków i strat od rachunku przep ywów pieni nych?.. Co to s przychody, co to koszty, i jak wp ywaj na wynik przedsi biorstwa?.. Co to jest i jak dzia a amortyzacja?.. Czy lepiej mie zysk czy gotówk w kasie?.. Czy ka dy koszt to wydatek?.. Czy zysk to zarobiona przez firm gotówka?.. Czy kapita w asny to posiadana przez firm gotówka?.. Jakich pu apek unika w czytaniu sprawozda finansowych i w interpretacji wska ników?.. Co oznacza wysoka rotacja nale no ci a na co wskazuje niska rotacja zobowi za ?.. Co mo na pod wign d wigni finansow ?.. Jak zbada zdolno ci firmy do sp aty i obs ugi zad u enia?.. Co to jest kapita pracuj cy?.. Po co w a cicielowi firmy analiza piramidy Dupont?.. A tak e, wiele, wiele innych.. Publikacja ma swój w asny niepowtarzalny.. numer ISBN.. zarejestrowany.. w Bibliotece Narodowej (jak tradycyjne ksi ki).. Wobec czego mo e by np.. ród em informacji i odno ników w pracach licencjackich, magisterskich i wszelkich innych opracowaniach.. (z podaniem tego w przypisach i bibliografii).. Czym ten ebook ro ni si od publikacji osi galnych w ksi garniach?.. E-book 500 Poj Biznesowych po Angielsku.. czyli business-english dla ka dego.. Ciekawie i praktycznie.. bardzo przydatne w mojej pracy.. Polecam!.. Adam D.. (Pozna ).. Dobra publikacja dla ka dego kto ma do czynienia z finansami przedsi biorstwa (.. Agnieszka J.. (Zawiercie).. Jestem zadowolony z zakupu.. Dobra inwestycja w swoj wiedz na temat finansów firmy.. Maciej K.. (Szczecin).. Po pierwsze:.. Autor ksi ki Analiza finansowa przedsi biorstwa posiada.. praktyczne do wiadczenie.. Ma praktyk w omawianej tematyce, któr zdoby w pracy na stanowisku pracownika oceny ryzyka kredytowego w.. Raiffeisen Bank Polska S.. A.. i PKO BP S.. Niejednokrotnie zdarza o mi si wcze niej szuka pomocnej pozycji dotycz cej tego tematu, i znalezienie odpowiedniego materia u, który z jednej strony dobrze opisywa by temat, a z drugiej czyni to przy zastosowaniu praktycznych i jasnych regu , nie by o atwe.. W efekcie okaza o si , e najlepszym rozwi zaniem by o stworzenie samemu takiego kompendium wiedzy o zasadach analizy finansowej.. Po drugie:.. Wiele poj w ebooku, którym zwykle nie po wi ca si czasu, zosta y wyja nione na.. krótkich, przejrzystych przyk adach liczbowych, z komentarzem.. Tematyka zajmuje si tak e, zwykle rzadko branym pod uwag , czynnikiem sezonowo ci oraz specyfiki bran y i ich wp ywem na wyniki analizy przedsi biorstwa.. Oprócz tego ebook zawiera w tre ci du y przyk ad  ...   dzaj cy) a tak e - zewn trznych np.. banków finansuj cych lub jego kontrahentów, chc cych ustali stan finansów firmy z któr wspó pracuj lub planuj nawi za kontakty gospodarcze.. W toku analizy korzysta si z us ug ró norodnych instrumentów, a dokonuje si tego w oparciu o dane rachunkowo ci finansowej.. St d podzia opracowania na dwie podstawowe cz ci.. W pierwszej cz ci opisane zostan g ówne ród a danych potrzebnych do analizy finansowej (czyli generalnie sprawozdania finansowe sporz dzane na podstawie ustawy o rachunkowo ci).. Czytelnik b dzie mie mo liwo poznania znaczenia i tre ci poszczególnych pozycji sk adaj cych si na sprawozdania finansowe.. To z kolei stanowi b dzie podstaw do zastosowania tych róde danych w cz ci drugiej.. W drugiej cz ci przyst pimy do zaprezentowania g ównych technik analizy finansowej.. Nasza analiza obejmie podstawowe obszary badania standingu finansowego jednostki gospodarczej, i b dzie s u y ustaleniu kluczowych punktów przedstawiaj cych obraz istniej cego stanu.. Du a waga zostanie przypisana analizie p ynno ci przedsi biorstwa (w tym strukturze przep ywów pieni nych), która powinna by g ównym obszarem zainteresowania analizy, jako zasadniczego ród a informacji o zdolno ci jednostki gospodarczej do generowania czystego pieni dza, i kierunków jego wydatkowania.. Przedstawione podej cie do analizy finansowej b dzie mo liwie praktycznym, przy uwzgl dnieniu jej kluczowego celu, jakim jest poznanie standingu finansowego firmy, ale jednocze nie przy osi galnych danych ród owych.. Praktyczne podej cie oznacza, e ca emu opracowaniu towarzysz przyk ady liczbowe, które u atwi zobrazowanie przedstawionej tematyki.. Tematy ci le po wi cone analizie finansowej b d odwo ywa si do analizy przyk adowej firmy, a obliczeniom liczbowym towarzyszy b dzie odpowiedni komentarz.. A zatem przedstawiona teoria b dzie odwo ywa a si do rozwi za praktycznych co pozwoli lepiej zrozumie prezentowane zagadnienia.. Zapraszam do lektury!.. Chcesz pozna sytuacj finansow Twojego kontrahenta (dostawcy lub odbiorcy Twoich produktów)? A mo e chcesz móc przeprowadzi syntetyczn analiz swojego przedsi biorstwa?.. TUTAJ DOWIESZ SI JAK CZYTA SPRAWOZDANIA FINANSOWE I JAK U Y ZAWARTYCH W NICH DANYCH!.. Chcesz pozna ró nic mi dzy rentowno ci a p ynno ci przedsi biorstwa? Lub, interesuje Ci jak zbada jako zarz dzania maj tkiem przedsi biorstwo, czy poziom zad u enia?.. WIEDZ NA TEN TEMAT I WIELE INNYCH ZAGADNIE ZNAJDZIESZ W A NIE TUTAJ!.. Mo e chcesz zanalizowa sytuacj finansow spó ki gie dowej, i samemu si przekona o czym mówi gie dowi analitycy czy inwestorzy, dlaczego ta a nie inna spó ka cieszy si powodzeniem w ród inwestorów gie dowych, lub przeciwnie dlaczego jej sytuacja finansowa jest bardzo z a?.. JE LI PLANUJESZ GR NA GIE DZIE WIEDZA NA TEMAT ANALIZY FINANSOWEJ B DZIE CI NIEZB DNA I STANOWI FUNDAMENT TWOJEGO SUKCESU INWESTYCYJNEGO!.. A mo e chcesz po prostu przybli y sobie tematyk analizy finansowej przedsi biorstw gospodarczych, i poszerzy swoj wiedz , zaimponowa swojemu pracodawcy, który nie spodziewa si takiej wiedzy po Tobie, lub zdoby dodatkow , a w konsekwencji mie szans na now , lepsz prac ?.. ANALIZA FINANSOWA TO GA WIEDZY, KTÓR WARTO ZNA ! JEJ PODSTAWY POWINIEN ZNA NIE TYLKO PRACOWNIK DZIA U FINANSÓW, ALE RÓWNIE DZIA U PRODUKCJI CZY SPRZEDA Y, TECHNOLOG I IN YNIER, GDY POMO E IM TO LEPIEJ ZROZUMIE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTWA, W KTÓRYM PRACUJ !.. Zobacz.. aplikacje finansowe.. , które pomog Ci dokona analizy dowolnego przedsi biorstwa, na podstawie zasad opisanych w publikacji.. Przejd do aplikacji.. Kupuj w zestawach aby zap aci mniej!.. Zestaw ebooków finansowych:.. 34,90 + 34,90 + 34,90 =.. 104,70 z.. 79,90 z..

  Original link path: /analiza_finansowa.html
  Open archive

 • Title: Ebooks czyli elektroniczne książki. Analiza finansowa, finanse, ocena inwestycji i rachunkowość
  Descriptive info: E-books.. czyli.. elektroniczne publikacje.. Poni ej przedstawiamy nasze.. dotycz ce tematyki ekonomicznej (analiza finansowa, finanse przedsi biorstwa, ocena inwestycji).. Pragniemy aby ich tre merytoryczna by a jak najbardziej przyst pna dla nawet mniej do wiadczonego czytelnika, oraz jak najbardziej zbli ona do praktyki, i aby dzi ki temu.. nauka przy ich zastosowaniu by a mo liwie prosta i efektywna.. Ebook to ksi ka w formie elektronicznej.. (w tym przypadku, w formie pliku Adobe Reader).. Mimo, e tre merytoryczna e-ksi ki nie ust puje tradycyjnym publikacjom papierowym, s znacz co ta sze.. Cena nie zawiera kosztów transportu, drukarni, czy kolejnych po redników.. Po co  ...   Mimo, e s to wydawnictwa elektroniczne, to s one traktowane analogicznie jak wydawnictwa tradycyjne.. Wszystkie publikacje maj swoje.. numery ISBN zarejestrowane w Bibliotece Narodowej.. (jak tradycyjne ksi ki).. Wobec czego mog by np.. ród em informacji i odno ników w.. pracach licencjackich, magisterskich.. i wszelkich innych opracowaniach (z podaniem tego w przypisach i bibliografii).. Obecnie w ofercie polecamy nast puj ce e-ksi ki:.. Autor: Pawe Pabianiak.. E-book: Analiza Finansowa Przedsi biorstwa.. ISBN: 978-83-920280-8-6.. E-publikacja Analiza Finansowa Przedsi biorstwa -.. E-book: Ocena Efektywno ci Projektów Inwestycyjnych.. ISBN: 978-83-920280-5-5.. E-book: Rachunek Przep ywów Pieni nych.. ISBN: 978-83-920280-7-9.. E-book: 500 Najpopularniejszych Poj Biznesowych Po Angielsku.. ISBN: 978-83-920280-6-2..

  Original link path: /e-books.html
  Open archive

 • Title: E-szkolenia. Szkolenia i kursy. Analiza finansowa, ocena inwestycji i rachunkowość
  Descriptive info: E-nauka.. czyli szkolenia e-learningowe.. Proponujemy Państwu nasze szkolenia e-learningowe o tematyce finansowej i ekonomicznej, które prowadzimy lub będziemy prowadzić na naszej.. platformie e-learningowej Educatio.. Zapraszamy na pierwsze e-szkolenie pn.. Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce.. , zorganizowane przez e-BizCom.. Jak skutecznie dokonać analizy dowolnego przedsiębiorstwa? A przy tym zaoszczędzić czas i swoje pieniądze?.. E-szkolenie Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa w Praktyce Ci w tym pomoże.. Znajdziesz tu wszystko na ten temat.. O sprawozdaniach finansowych, przychodach, kosztach, aktywach, pasywach, rentowności, płynności, zadłużeniu, amortyzacji, wyniku finansowym, majątku, zobowiązaniach, odsetkach, różnicach kursowych, sezonowości, i wielu innych ciekawych sprawach.. Po tym szkoleniu będziecie potrafić samodzielnie przeprowadzić analizę dowolnej firmy i wiedzieć co w trawie piszczy.. Profesjonalne analizy, usługi doradztwa czy consultingu finansowego kosztują kolosalne pieniądze.. Wiedzę tych którzy je przeprowadzają możesz posiąść tutaj za 1/100 tych kwot, ale kilkakrotnie mniej niż wynosi cena tradcyjnego szkolenia (min.. 500-2.. 000 zł).. Możesz zaoszczędzić olbrzymie pieniądze i sam mieć tą wiedzę którą ma niewielu.. Oszczędzisz też czas, bo po takim szkoleniu skuteczną i efektywną analizę dokonasz w 20 minut, dzięki aplikacji finansowej, którą otrzymasz jako uczestnik naszego e-kursu.. 3 razy P! Profesjonalnie, Praktycznie i Prosto!.. PROFESJONALNIE.. - bo szkolenie przygotowali profesjonaliści, którzy zawodowo i na codzień zajmują się tą tematyką.. PRAKTYCZNIE.. - bo z mnóstwem praktycznych przykładów, wykonując konkretne praktyczne zadania, i  ...   jako istotne źródło praktycznej wiedzy w trakcie zajęć z analizy finansowej lub pisaniu pracy dyplomowej.. - każdego kto w swojej obecnej pracy (a może przyszłej i planowanej) musi dokonywać mniej lub bardziej skomplikowanych analiz finansowych przedsiębiorstw.. WSZYSTKO CO CHCIELIŚCIE WIEDZIEĆ O ANALIZIE FINANSOWEJ, A BALIŚCIE SIĘ ZAPYTAĆ!.. W ramach e-szkolenia otrzymacie dostęp do:.. - prawie 100 prezentacji audio-video (trwających łącznie ok.. 6 godzin), szeroko i na przykładach omawiających tematykę analizy finansowej,.. - mnóstwa testów i zadań do samodzielnego wykonania, po każdym rozdziale tematycznym (z rozwiązaniami i oceną wyników),.. - zadań analitycznych na koniec szkolenia do samodzielnego wykonania, z przedstawionymi możliwymi rozwiązaniami,.. - programu do analizy finansowej - Analiza Standard,.. - ebooka zawierającego omawianą tematykę szkolenia,.. - rabatu w wysokości 10% na wszystkie aplikacje (programy) finansowe w ofercie organizatora e-szkolenia - firmy e-BizCom.. Zapraszamy!.. Tylko teraz promocyjna cena!.. Cena co miesiąc rośnie o 10%, aż uzyska cenę docelową, więc nie warto długo czekać!.. narzędzie do dokonania szybkiej i profesjonalnej analizy sytu.. program służący dokonaniu efektywnej oceny inwestycji majątkowy.. Aplikacja Wycena Spółek -.. narzędzie do stworzenia skutecznej prognozy finansowej.. Analiza finansowa, cash-flow.. eBOOKowo.. eu.. org.. biz.. e-Biznes.. info.. Najciekawsza księgarnia internetowa.. Twój e-Bank.. Twój e-sklep internetowy.. www.. analizy-finansowe.. republika.. E-learning.. WWW.. FANTAZJA-ART.. PL.. poland2014.. eporadniki.. analizafinansowa.. b.. oeconomicus.. ebooki.. bajeczkowo.. programyfinansowe.. oprogramowaniefinansowe.. az.. blox..

  Original link path: /educatio.html
  Open archive

 • Title: Finanse i wszystko jasne! E-book Ocena efektywności inwestycji
  Descriptive info: Ocena Efektywno ci Projektów Inwestycyjnych -.. 978-83-920280-5-5.. 150.. JE LI CHC PA STWO UZYSKA DOST P DO DARMOWYCH FRAGMENTÓW PUBLIKACJI OCENA EFEKTYWNO CI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PROSIMY TUTAJ WYPE NI NASZ FORMULARZ.. Tematyka najnowszego wydania naszego e-booka obejmuje szeroki zakres zagadnie zwi zanych z wa nym i interesuj cym tematem oceny projektów inwestycyjnych.. Przedstawiane kwestie s omawiane g ównie.. z punktu widzenia inwestorów zewn trznych, którzy chc przeanalizowa proponowane inwestycj , jak najlepiej zrozumie ich istot i oceni ich racjonalno i op acalno.. Wszystko to na.. praktycznych przyk adach.. , aby lepiej przedstawi istotne kwestie i gruntownie omówi temat.. Zagadnienia przedstawiane w ksi ce to w szczególno ci:.. podstawowe poj cia dotycz ce inwestycji maj tkowych (formy inwestycji, nak ady, efekty, ryzyko inwestycji),.. g ówne punkty biznes planu inwestycji, i jego przydatno ci dla procesu oceny planowanej inwestycji,.. podstawowe.. zasady szacowania wielko ci finansowych.. (wydatków inwestycyjnych i wp ywów generowanych przez projekt) kszta tuj cych strumienie pieni ne zwi zane z przedsi wzi ciem inwestycyjnym,.. kolejne etapy analizy.. oceny efektywno ci inwestycji maj tkowych.. , w tym ocena przy udziale prostych (w tym, okres i stopa zwrotu) i dyskontowych metod oceny inwestycji (w tym, IRR, NPV, wyliczanych przy udziale zasady zmiany warto ci pieni dza w czasie),.. analiza trwa o ci finansowej.. projektu inwestycyjnego.. Ksi ka przyda a si przy pisaniu pracy dyplomowej.. Ciekawie i na temat.. Iwona S.. (Gda sk).. E-book nt.. oceny inwestycji pozwoli mi lepiej zrozumie t tematyk.. Alicja K.. (Warszawa).. Wreszcie wiem co to IRR i NPV a tak e stopa dyskontowa :-) Wyt umaczone prosto i jasno.. Jan K.. (student, S upsk).. Autor ksi ki posiada.. Oprócz nich, w publikacji znajduje si du y przyk ad analizy efektywno ci inwestycji maj tkowej.. 50-100 z ).. Dla tych, którzy chc pozna zasady.. analizy inwestycji maj tkowych.. , poszerzy lub usystematyzowa wiadomo ci na ten temat.. Z osób, które z pewno ci mog to wykorzysta w swojej pracy mog to by.. inspektorzy czy analitycy kredytowi.. , zajmuj cy si w swojej pracy ocen wniosków o kredyty inwestycyjne.. Publikacja mo e by równie skierowana do studentów szkó ekonomicznych, specjalizuj cych si w ocenie efektywno ci inwestycji rzeczowych.. Ksi ka powinna by tak e pomocna dla.. w a cicieli przedsi biorstw.. , którzy zainteresowani s pozyskaniem wspó finansowania swoich inwestycji maj tkowych (np.. z strony banku).. Od autora ebooka Ocena Efektywno ci Projektów Inwestycyjnych:.. Inwestowanie to proces, który musi mie sta e miejsce w ka dej gospodarce.. To inwestycje w znacznym stopniu decyduj o poziomie efektywno ci gospodarowania.. Sukces w gospodarce rynkowej w istotnym stopniu jest uzale niony od w a ciwie podejmowanej dzia alno ci inwestycyjnej, gdy ona jest jedn z wa niejszym podstaw rozwoju podmiotu gospodarczego.. Bez inwestycji nie da si podnie istniej cego poziomu technologicznego czy osi gn trwa ego wzrostu gospodarczego.. Dzi ki inwestycjom zwi ksza si potencja wytwórczy zarówno poszczególnych przedsi biorstw, ale tak e ca ej gospodarki narodowej.. Powszechna opinia, z któr trudno polemizowa mówi, e inwestycje nap dzaj gospodark.. Poni  ...   stopniu rekompensowane wp ywami.. Nie rzadko bowiem zdarza si , e przedsi biorcy intuicyjnie wyczuwaj potrzeb przeprowadzenia jakiej inwestycji.. Wiedz , e co nale y zrobi , ale do ko ca nie s w stanie okre li jak ma to konkretnie wygl da , z jakich róde i w jakiej wysoko ci mo e by finansowane, wreszcie jakie b dzie generowa przychody i koszty, oraz gdzie istniej s abe punkty inwestycji, które mog zachwia jej realizacj.. Nie czyni jednak adnych kroków, aby oceni czy w rzeczywisto ci ten projekt b dzie ekonomicznie wykonalny, lub czy mo e istnieje dla niego du o lepsza, i bardziej op acalna alternatywa.. Tymczasem takie dzia ania s niezb dne w uzyskaniu istotnych odpowiedzi dla samego inwestora, jak i dla ewentualnych w a cicieli kapita u, którzy mogliby projekt wspó finansowa.. Nikt nie finansuje inwestycji tylko po to, eby gdziekolwiek, bez zastanowienia, umie ci swoje pieni dze.. Co naturalnie zrozumia e, pieni dze inwestuje si po to, eby na nich zarobi.. Dlatego nikt nie zdecyduje si na inwestowanie w ciemno , bez uprzedniego zbadania czy inwestycja, po pierwsze jest wiarygodna, a po drugie czy przyniesie zadowalaj c stop zwrotu.. Jest wiele publikacji skierowanych do tych którzy chc realizowa inwestycj , uprzednio sporz dzaj c biznes plan tego przedsi wzi cia, ale podej cie do oceny zawarto ci merytorycznej biznes planu i oceny inwestycji wymaga nieco odmiennego punktu widzenia.. I ta w a nie ksi ka ma za zadanie ten punkt widzenia przedstawi.. Publikacja w najwi kszym stopniu przeznaczona jest dla tych wszystkich, do których nale y obiektywna ocena planów, których celem czy zadaniem jest ocena projektów inwestycyjnych przygotowanych przez inwestorów, do tych osób które dokonuj weryfikacji za o e dotycz cych planowanych inwestycji np.. analityków czy inspektorów bankowych, oraz dla wszelkich potencjalnych inwestorów zewn trznych.. Odbiorcami mog by równie studenci ekonomii czy kierunków pokrewnych, a tak e Ci wszyscy, których ta tematyka interesuje, i chc pozna zwi zan z ni problematyk lub j rozwin.. Ale publikacja ta mo e równie by przydatna dla tych, którzy chc zrealizowa inwestycj , i uzyska na ni dodatkowe kapita y.. Znajd tu informacje na co powinni zwróci uwag tworz c plany dla konkretnych odbiorców, jak odbierane s ich propozycje, jak mog by oceniane i jaki jest zwykle sposób my lenia drugiej strony.. Jest to kolejna ksi ka z serii Prosto i praktycznie , której celem jest przybli enie tematyki finansów przedsi biorstwa i zagadnie pokrewnych, w sposób mo liwie przyst pny i jednocze nie skuteczny.. Przyst pno ma na celu takie przedstawienie zagadnie , które pozwoli zrozumie je mniej do wiadczonemu czytelnikowi, a cecha skuteczno ci jest chyba najistotniejsz cech , któr spe nia powinny tego rodzaju kompendia wiedzy.. Skupimy si w tej publikacji na mo liwie praktycznej stronie oceny inwestycji.. W tre ci publikacji znajduj si krótkie praktyczne przyk ady, które u atwi zrozumienie poszczególnych zagadnie i ich specyfik.. Zapraszam do lektury!.. programy finansowe.. , które pomog Ci dokona oceny efektywno ci inwestycji maj tkowych..

  Original link path: /ocena_inwestycji.html
  Open archive •  


  Archived pages: 26