www.archive-net-2013.com » NET » D » DALBEKK

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2013-10.

 • Title: Dalbekk Vel - Velkommen
  Descriptive info: .. HJEM.. OM VELLET.. Velkommen.. Vedtekter.. Informasjon.. Vellets historie.. Styret/komiteer.. Årsmøte m.. m.. Grasrotandel.. VIKTIG INFO.. Vannet.. Strømmen.. Veien.. LENKER.. Nittedal kommune.. Viken/Hafslund.. Nittedalsporten.. Varingen.. TURFORSLAG.. Sørskogen.. Lilloseter.. Sinober.. Gammel gruve.. LITT AV HVERT.. Karibu.. Galleri.. SISTE NYTT.. 04.. 10.. 2013.. Sommervannet er fortsatt på, men det vil bli skrudd av så fort det blir kuldegrader uten forhåndsvarsel.. Oppfordrer derfor alle til å fylle opp evt for vinteren nå.. 06.. 09.. Sommervannet er på plass igjen :-).. Status angående trøbbel med sommervannet.. Les mer.. 13.. 08.. Det  ...   på bommen, som gir et lydsignal føre bommen begynner og åpne seg.. les mer.. 16.. Litt fra Dugnad lørdag 15.. Bli medlem av vår.. Facebook gruppe.. MEDLEMSSIDER.. Logg deg inn med vellets passord:.. Passord:.. Glemt passord?.. INFORMASJON.. Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og følger kalenderåret.. For 2013 er full kontingent på kr.. 1500,-.. og fordeler seg slik:.. Medlemskontingent: 400,-.. D.. riftsutgifter vei: 700,-.. Driftsutgifter vann: 400,-.. Det sendes ut innbetalingsblankett hvert år, som vi ber alle om å være raske med å betale.. Dalbekk Vel -.. Leder:.. framoh@hotmail.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Velkommen
  Descriptive info: OM VELLET - VELKOMMEN.. I Lillomarka, Nordmarka i miniatyr som mange sier, finner vi Dalbekk skog.. Et hyttefelt på 59 hytter som er harmonisk plassert i et småkupert skogsterreng,.. fra rett oppunder Lilloseter til Skredderudtjern.. Folk liker seg her, det vitner de godt vedlikeholdt hyttene om.. Flere har fulgt familier i generasjoner.. Man er langt til skogs, men likevel behagelig nær Hagan i Nittedal med bekvemmeligheter som butikk,.. post og buss.. Bueorm.. Vi er mange oslofolk og noen og enhver misunner oss den korte avstanden mellom hjem og hytte og særlig etter at skogsbilveien fra Hagan kom.. Nettsiden er hovedsakelig for vellets medlemmer, men vi  ...   og utvikling etter hvert kan forekomme.. Det har gjennom årene blitt lagt ned en betydelig innsats av dugnadsarbeid i opparbeidelse av veier, strøm og hyttevann.. Dette har gjort vellet til en sammensveiset enhet i Dalbekk, noe vi fikk brukt for under det siste store løftet som ble gjort.. Utskifting av master og ledning for strøm til hyttene.. For ytterligere informasjon henvises til.. vedtektene.. Medlemskap Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og følger kalenderåret.. For 2013 er kontingenten på kr.. 1.. 500,- og fordeler seg slik:.. Driftsutgifter vei: 700,-.. Årsmøtet avholdes fast første uke i juni.. Kart over vellets område.. Eller som flyfoto fra.. SNR.. Kilde: Statens kartverk..

  Original link path: /?side=21
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Vedtekter
  Descriptive info: OM VELLET - VEDTEKTER.. § 1.. Foreningen er upolitisk.. § 2.. Alle med eiendom i Dalbekk skog kan bli medlemmer.. Hver eiendom har en 1 stemme.. § 3.. Dalbekk Vel ledes av et styre på fem medlemmer som velges på årsmøte.. Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt ett varamedlem.. Styrets medlemmer velges for en toårsperiode.. Av styret kan det utgå tre og tre medlemmer (inkludert vara) hvert år.. Slik at nestleder, sekretær og vara velges i år med partall; leder, kasserer og styremedlem i år med oddetall.. Årsmøtet velger en revisor foren periode på to år.. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig.. Forslag til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte må være styret i hende minst 14 dager før  ...   finner det ønskelig.. Regnskapet legges fram i revidert stand.. § 6.. Kontingenten er den som årsmøtet til enhver tid bestemmer.. Kontingenten følger kalenderåret.. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent kan, etter styreavgjørelse, strykes.. § 7.. Årsmøte velger de arbeidskomiteer det finner nødvendig.. § 8.. Forslag til vedtektsendringer må skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.. Vedtak om endringer av vedtektene kan kun treffes med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.. Foreningen kan ikke oppløses såfremt fem - 5 medlemmer stemmer for dets bestående.. Hvis foreningen oppløses skal mulige midler etter alle forpliktelser er dekket, anvendes til beste for Dalbekk skog.. § 9.. Foreningen er uvedkommende hva den enkelte grunneier foretar seg på sin eiendom.. Foreningen kan ikke pålegge medlemmene tvungen dugnad.. Revidert etter årsmøtets bestemmelser 2012..

  Original link path: /?side=2
  Open archive
 •  

 • Title: Dalbekk Vel - Informasjon
  Descriptive info: OM VELLET - INFORMASJON.. Hyttevannet vårt.. Vellet leverer vaskevann fram til veggen på hytta for de som har ønsket/ønsker det.. Vannet tar vi fra Nordre Aurevannsputten.. Det forutsettes at hver hytte sørger for eget drikkevann.. Når man har hytte i Dalbekk så er det noen viktige.. Strøm.. Strøm Hafslund (tidligere Viken Energi) eier ledningsnettet i Dalbekk og står for vedlikeholdet av dette.. Hver enkelt hytteeier står fritt til å velge strømleverandør.. Strømtilgangen til hver hytte er begrenset til 25As hovedsikring.. Veien vår.. Bjønndalsveien fra bommen og innover eies av flere skogeiere.. Dalbekk Vel har inngått tinglyst avtale med disse, og har gjennom denne avtalen bruksrett til veien.. Fartsgrensen på veien er 30 km/t og kjøring er ikke tillatt mellom kl.. 10.. 00 og 15.. 00  ...   ellers.. har vi en rekke glimrende badevann i vårt nærområde.. Spesielt kan nevnes Skredderudtjern, Kjulstjern og Nordre Aurevannsputten.. Det er også mulighet for godt fiske i Lillomarka i tillegg til utmerkede sopp- og bærplukker-steder.. Ønsker du å gjøre deg bedre kjent med marka vår, anbefales Lill-O-Dilten - turorientering i Lillomarka.. Det henger poster ute fra april til oktober og Lill-O-Dilten inneholder kart over disse.. Pakken koster i underkant av 200 kroner og fås kjøpt i bla sportsbutikker, kiosker og bensinstasjoner nord for Sinsen-krysset.. Det er et rikt vilt- og fugleliv i skogen vår, og vi minner alle hundeeiere om at det er båndtvang i tiden 1.. april til 20.. august.. Er det noe annet du lurer på, kan du gjerne ta kontakt med medlemmer i styret..

  Original link path: /?side=3
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Vellets historie
  Descriptive info: OM VELLET - VELLETS HISTORIE.. Av initiativtagere må nevnes Berit og Birger Torvaldsen.. De har i mange år hatt viktige roller i vellet.. Birger som formann og Berit som kasserer.. Første innføring i protokollen er 26.. 0ktober 1966.. Her var 18 hytterepresentanter var tilstede, og allerede den gang var tema strøm og vei.. et har vært  ...   har satt seg gjennom årene.. Vi har etter hvert fått til både strøm, vei, og vaskevann fram til de hyttene som har ønsket det.. Det er blitt mange dugnadstimer opp gjennom årene.. Det vil ,når vi har gått igjennom styreprotokollene, komme en mer utfyllende historie om Dalbekk Vel.. Vi vil også snakke med de eldste medlemmene..

  Original link path: /?side=4
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Styre/komiteer
  Descriptive info: OM VELLET - STYRET/KOMITEER.. Styret i Dalbekk Vel perioden 2011 - 2012.. Leder: Frank Mohn.. Neststleder: Arve Mathisen.. Sekretær: Erik Rosenberg.. Kasserer: Siv Strande.. Styremedlem: Erlend Karlsen.. Varamedlem: Eva Hermstad.. Varamedlem vil heretter delta på styremøter.. Revisor: Yngvild Blekastad.. Øvrige komiteer:.. Vannkomite: Frank Mohn, Erlend Karlsen.. Veikomite: Arve Mathisen, Harry Marcussen.. Valgkomite: Arne Stenerud, Vidar Hovland, Pål Christensen.. Leder kan kontaktes på epost:..

  Original link path: /?side=5
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Årsmøte m.m
  Descriptive info: ÅRSMØTE M.. M.. Du må logge inn med vårt medlemspassord for å kunne se denne siden!..

  Original link path: /?side=19
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Grasrotandel
  Descriptive info: OM VELLET - GRASROTANDEL.. Det er nå mulig å støtte Dalbekk Vel med DIN grasrotandel :-).. Bare søk etter DALBEKK VEL under grasrotmottakere hos Norsk Tipping..

  Original link path: /?side=24
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - hyttevannet vårt
  Descriptive info: VIKTIG INFO - HYTTEVANNET VÅRT.. Det er ikke tillat å legge vann eller avløp inn i hytta i Nittedal kommune.. Det du bærer inn, må du også bære ut.. Vannet blir påslått når tempratur og tele tilsier det.. Noen ganger til påske, hvis lite tele/frost, andre ganger i begynnelsen på mai.. Pumpen i pumpehuset prøver vi å holde igang hele vinteren.. Det er mulighet for å hente vann ved pumpehuset fra en slange som sørger for sirkulasjon til pumpen.. Hvis vi skulle være uheldig og strømmen går og innlegget  ...   ligger i et skyggefullt og kaldt område så dette fryser igjen etter noen timer uten sirkulasjon.. Vannet blir som regel stengt i månedskifte september/oktober, men hvis det fremdeles er varmt i været uten frostnetter, og det passer for de som steller med vannet, hender det at det er på lengre.. Men i denne perioden kan vannet bli stengt og nedtappet uten varsel.. Ledningsnettet er langt og det forekommer skader fra dyr, frost, skistaver etc.. fordi ledningene ligger delvis oppå terrenget.. -.. Les også om strømmen.. Les også om veien..

  Original link path: /?side=11
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Strømmen
  Descriptive info: VIKTIG INFO - STRØMMEN.. K.. apasiteten på ledningsnettet i Dalbekk er maksimalt utnyttet med de hytter og den strømtilgangen som eksisterer i dag.. I følge Hafslund vil det derfor ikke være mulig å knytte nye abonnenter til det eksisterende strømnettet.. Av samme grunn er det ikke anledning til å utvide eksisterende abonnement til 3-fas.. Les også om vannet..

  Original link path: /?side=12
  Open archive

 • Title: Dalbekk Vel - Veien vår
  Descriptive info: VIKTIG INFO - VEIEN VÅR.. Veien blir vedlikeholdt hovedsaklig ved hjelp av dugnadsarbeid.. Her er noe bilder fra dugnad høsten 2003.. Det er noen km med vei som trenger vedlikehold.. Det gis én kjøretillatelse og én bomnøkkel for hver hytteeiendom.. Det er også mulig å kjøpe fjernstyrt bomåpner i tillegg til nøkkel.. Tillatelsen gjelder for ett kjøretøy, og den skal ligge synlig i frontruten ved kjøring og parkering  ...   ordnes ved veidugnad som arrangeres en til to ganger årlig.. Det innkalles fast til veidugnad siste lørdag i mai hvert år.. Dersom eiendommen tidligere ikke har hatt kjøretillatelse og bomnøkkel kan dette fås ved henvendelse til styret.. Det skal da betales et engangs anleggsbidrag.. Tapt kjøretillatelse eller bomnøkkel kan erstattes ved henvendelse til styrets leder.. Misbruk av kjøretillatelsen fører til at den ansvarliges tillatelse inndras etter styrets bestemmelse..

  Original link path: /?side=13
  Open archive •  


  Archived pages: 19