www.archive-net-2013.com » NET » C » CADIRKIRALAMA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2013-09.

 • Title: Kiralık Çadır - Çadır Kiralama
  Descriptive info: .. K RALIK ÇADIR YK.. Ana Sayfa.. Hakkımızda.. Kiralık Çadır.. Uygulamalarımız.. letişim.. Kiralık Çadır YK.. Kiralık Çadır hizmeti veren firmamız 30 yıllı aşan tecrübesiyle organizasyon sektörnde öncü tedarikçilerinden biri olmuştur.. Organizasyon sektöründe edindiģi tecrübeyi kiralık çadır hizmetinde de kusursuz hizmet anlayışıyla devam ettirmektedir.. Çadır çeşitliliģini her geçen gün artıran firmamız kiralık çadır çeşitlerini renk ve modelleriyle  ...   lokomotifi haline gelmiştir.. Hizmet anlayışımız gereģi müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama görev edinmiş olan firmamız kiralık çadır hizmetini ülke genelinde vermektedir.. 30 Yıllık Tecrübe.. Kiralık çadır hizmetimizi otuz yılı aşkın hizmet tecrübenin kattıģı güvenle devam ettirmekteyiz.. Kaliteli Hizmet.. Ürünlerimiz kalite standartlarına uygun dünya standartlarına uygunluk belgerine sahiptir.. Bu site.. YK Kiralik Çadır.. firamsına aittir.. Kiralik Çadır..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hakkımızda - KİRALIK ÇADIR YK
  Descriptive info: Hakk m zda.. Kiral k Çad r.. Uygulamalar m z.. leti im.. Kiral k Çad r YK Hakk m zda.. Kiral k çad r hizmeti veren firmam z 30 y ll a an tecrübesiyle organizasyon sektörnde öncü tedarikçilerinden biri olmu tur.. Organizasyon sektöründe edindiģi tecrübeyi kiral k çad r hizmetinde de kusursuz hizmet anlay yla devam ettirmektedir.. Firmam z çal anlar aras nda baģl l k ve kalite için gösterilen cesaretle büyük bir çad r kiralama irketi haline gelmi tir.. Yenilikçi, uzman servisimizin mükemmelliģi, çad r kurmadaki deneyimi, dakikliģi, çad r ekipmanlar m z n kalitesiyle birle ip siz  ...   k çad r ramazan iftar çad rlar , düģün çad rlar ,temel atma tören çad rlar ,yaģmurdan-güne ten korunma amaçl ufak organizasyonlar n zdaki otaģ çad rlar, sizlere sunacaklar m z içinde birkaç örnektir.. Çad r çe itliliģini her geçen gün art ran firmam z kiral k çad r çe itlerini renk ve modelleriyle yenileyerek geni letmektedir.. Bu konuda kiral kçad r hizmetinde yeni ürünlerini ürün stokl kapasitesiyle sektörün lokomotifi haline gelmi tir.. Hizmet anlay m z gereģi mü terilerimizin ihtiyaçlar n en iyi ekilde kar lama görev edinmi olan firmam z kiral k çad r hizmetini ülke genelinde vermektedir..

  Original link path: /hakkimizda.html
  Open archive

 • Title: Kiralık Çadır - KİRALIK ÇADIR YK
  Descriptive info: Hizmetlerimiz.. Geçici kapal alanlara ihtiyaç duyduģunuz her ko ulda sizlere kiral k çad r hizmeti vermek için firmam z gerekli tüm ekipman ve teknolojiye sahiptir.. Her türlü iklim ko ullar nda çad rlar m zda kapal bir mekanda arad ģ n z tüm konforu bula bileceģiniz bir yap da tasarlanm t r.. Kiral k çad r, yan nda ayr ca hava ko ullar n n durumuna göre ekipman kiralama hizmeti de vermekteyiz.. Çad r içerisinde s tma soģutma ekipmanlar n n da isteģinize göre kurulumu yap lmaktad r.. Klima kiralama, palmiye soba kiralama, yüksek kapasiteli hava s t c kiralama ekipmanlar m z mevcuttur.. Düģün, davet, aç l , kutlama ve organizasyonlar n z da çok çe itli zengin dekor, renk, ve kaplamalar yla kiral k çad rlar m z unutulmaz anlara  ...   Çad r zmir.. Bu iller için en uygun fiyat ve h zl hizmeti ala bilmeniz için gerekli olan tüm altyap çal mam z mevcuttur.. Kiral k Çad r Fiyatlar.. Biz sektörde en kaliteli, güvenli, hizmet anlay yla mü teri memnuniyetini hedef alman n yan s ra kiral k çad r fiyatlar ile de mü teri memnuniyetini saģlamaktad r.. Rekabetçi fiyatlar, güvenlik, kalite bizim için ön plandad r.. En uygun kiral k çad r fiyat için bizi aray n.. Kalite Belgeli.. Sadece dekorasyon deģil çad r seçimizde bizim için birinci öncelik güvenliktir.. Bu amaçla kiral k olan çad rlar m z n tamam güvenlik sertifikalar na sahip malzeme ve ekipmanlar kullan larak alan nda uzaman mühendisler tard ndan projelendirilmi tir.. Çad rlar m z Almanyadan ithal edilmi tir.. Uluslar aras güvenlik sertifikalar na sahiptir..

  Original link path: /kiralikcadir.html
  Open archive

 • Title: Uygulamalarımız - KİRALIK ÇADIR YK
  Descriptive info: Kiral k Çad r.. Kurulumunu yapt ģ m z kiral k çad r uygulamalar ndan baz kareler..

  Original link path: /uygulamalarimiz.html
  Open archive

 • Title: İletişim : Kiralık Çadır
  Descriptive info: Adres.. Esentepe Mah.. 2394 Sokak No: 40.. Sultangazi stanbul.. Tel: 0212 606 09 55.. Fax: 0212 606 09 56.. E-mail: cadir@cadir.. com.. tr.. GSM NUMARALARIMIZ:.. +90 533 699 75 30.. +90 530 401 08 08.. Kiral k çad r ihtiyaçlar n z için bize her konuda dan a bilirsiniz..

  Original link path: /iletisim.html
  Open archive


 • Archived pages: 5