www.archive-net-2013.com » NET » B » BABG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2013-11.

 • Title: :::... Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите...::: Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите, основна дейност, счетоводните, финансови, услуги, консултации, предоставянето, качествени, услуги, специфичните нужди на нашите клиенти, анализ, оценяването, професионалният, партньор счетоводство, финанси, IT консултации, законодателството, националните, международни стандарти, опит, специалисти, България, Български, София
  Descriptive info: .. Вход за членове.. Приемане на нови членове.. Търсене.. С Ъ О Б Щ Е Н И Е.. Българската асоциация на билкарите и гъбарите.. ще проведе годишното си Общо събрание на.. 14.. 03.. 2013 г.. Ще се обсъждат актуални въпроси и ще се избере ново ръководство но асоциацията.. Всички членове на БАБГ са поканени да присъстват на събранието, което  ...   Младежки дом Лиляна Димитрова , сега Дом на културата Средец , ул.. Кракра 2А (до паметника на Васил Левски).. pandora joyas en linea.. mont blanc stylo acheter.. mbt.. meizitang botanical slimming.. thomas sabo charms pas cher.. billig mbt.. Add this page to your favorites!.. |.. Принтирай тази страница.. Copyright 2004 babg.. net, Logo is a registered trademark.. e-mail:.. Последна промяна:..

  Original link path: /bg/index.asp
  Open archive

 • Title: :::... Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите...::: Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите, основна дейност, счетоводните, финансови, услуги, консултации, предоставянето, качествени, услуги, специфичните нужди на нашите клиенти, анализ, оценяването, професионалният, партньор счетоводство, финанси, IT консултации, законодателството, националните, международни стандарти, опит, специалисти, България, Български, София
  Descriptive info: Начало.. Вход за клиенти.. Потребителско име:.. Парола:.. Ако Вие сте нов ПОТРЕБИТЕЛ, моля отидете на страницата за.. Регистрация.. Ако сте забравили потребителското си име или парола, въведете вашия e-mail адрес в полето по-долу за да ви ги изпратим..

  Original link path: /bg/logon.asp
  Open archive

 • Title: :::... Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите...::: Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите, основна дейност, счетоводните, финансови, услуги, консултации, предоставянето, качествени, услуги, специфичните нужди на нашите клиенти, анализ, оценяването, професионалният, партньор счетоводство, финанси, IT консултации, законодателството, националните, международни стандарти, опит, специалисти, България, Български, София
  Descriptive info: Моля попълнете регистрационната форма:.. *.. Компания:.. Град, адрес:.. Име за контакт:.. Мобилен телефон:.. Телефон:.. Факс:.. e-mail:.. web address:.. Дейност:.. След като кликнете на Аз съм съгласен Вие се съгласявате с.. условията.. на Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите за ползване на уеб сайта.. Благодаря Ви за Вашия чудесен избор!..

  Original link path: /bg/register.asp
  Open archive
 •  

 • Title: :::... Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите...::: Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите, основна дейност, счетоводните, финансови, услуги, консултации, предоставянето, качествени, услуги, специфичните нужди на нашите клиенти, анализ, оценяването, професионалният, партньор счетоводство, финанси, IT консултации, законодателството, националните, международни стандарти, опит, специалисти, България, Български, София
  Descriptive info: Реклама.. Информация за Вашата реклама.. Размери:.. Цена: 2 седмици.. Цена: 1 месец.. 240 x 60 px.. 80 лв.. 100 лв.. 240 x 120 px.. 120 лв.. 240 x 240 px.. 150 лв.. *Цените са крайни, не се начислява ДДС.. t o p..

  Original link path: /bg/listing.asp?tr=9
  Open archive

 • Title: :::... Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите...::: Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите, основна дейност, счетоводните, финансови, услуги, консултации, предоставянето, качествени, услуги, специфичните нужди на нашите клиенти, анализ, оценяването, професионалният, партньор счетоводство, финанси, IT консултации, законодателството, националните, международни стандарти, опит, специалисти, България, Български, София
  Descriptive info: УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.. ЧЛЕНОВЕ НА.. Б А Б Г.. МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ ДЕЕСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ПРИЕМАТ УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА И СА ПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИЯ СИ ВНОС.. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е КАКТО СЛЕДВА:.. -.. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА -.. 50 лева.. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,.. ЕТ и ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ -.. 100 лева.. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ -.. 500 лева.. КАТО МОЖЕ ДА СЕ ПЛАТИ В БРОЙ ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ.. СМЕТКА №:.. 1089198509.. БАНКА:.. Ейч Ви Би Банк Биохим, клон Сирбанк.. БАНКОВ КОД:.. 66088808.. ПОЛУЧАТЕЛ:.. У С Т А В.. I.. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.. Чл.. 1.. (1) Асоциацията на билкарите и гъбарите в Република България (асоциацията) е самостоятелно, доброволно, независимо, сдружение, обединяващо физически и юридически лица, работещи в областта на билко и гъбопроизводството, както и в търговията с билки, гъби и диворастящи плодове и съдействащо за защита на техните професионални и материални интереси с оглед спецификата на тези дейности,.. (2) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл.. 19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.. (3) Дейността си асоциацията осъществява съобразно нормите на Конституцията на Република България, действащото в страната законодателство, устава, решенията на общото събрание и управителния съвет.. (4) Асоциацията има емблема и печат.. II.. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК.. 2.. Наименованието на асоциацията е: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА БИЛКАРИТЕ И ГЪБАРИТЕ”.. З.. Седалището на асоциацията е: гр.. София, ул.. „Метличина поляна” Nо15.. 4.. Асоциацията е учредена за неопределен срок.. III.. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА.. 5.. Асоциацията има следните цели:.. 1.. Да обединява всички физически и юридически лица, работещи в областта на билко и гъбо производството, както и в областта на търговията с билки, гъби и диворастящи плодове за защита на техните професионални и материални интереси;.. 2.. Да работи за опазване и съхранение на естествените находища от билки, гъби и диворастящи плодове в страната;.. 3.. Да работи за разширяване на находищата от билки, гъби и диворастящи плодове, чрез култивирането им;.. 4.. Да работи за превръщане на билко и гъбо производството и търговията с билки, гъби и диворастящи плодове в траен поминък на населението в определени географски райони;.. 5.. Да съдейства за създаването и приемането на законопроекти, като дава мнения за отстраняването на празноти, противоречия в нормативната уредба, касаеща дейността на билкарите и гъбарите в РБългария;.. 6.. Да установява и поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни неправителствени органи, институции и организации от Европейския съюз и други региони.. V.. СРЕДСТВА.. Чл.. 6.. Асоциацията ще постига целите си чрез:.. Подпомагане, насърчаване и защита на членовете на асоциацията, за постигане на по-голяма икономическа рентабилност от дейността им;.. Организиране защитата на интересите и правата на членовете на сдружението пред държавните, обществени и други институции в Република България, включително подобрявайки взаимодействието с Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите;.. Организиране и провеждане курсове, семинари, за повишаване знанията, уменията и квалификацията на членове на асоциацията, като издава удостоверения за това;.. Организира информирането на членовете на асоциацията относно действащото законодателство в областта на билко и гъбо производството и търговията с билки, гъби и диворастящи плодове;.. Оказва методична помощ на членовете на асоциацията при експлоатацията на естествените находища от билки, гъби и диворастящи плодове, както и при разработване на съвременни технологии за култивирането им;.. Предприема действия пред съответните държавни органи за получаване на преференции за членовете на асоциацията в областта на външнотърговския режим, данъчното облагане, митническите тарифи и др.. ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА.. 7.. Асоциацията, като юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя като организация, осъществяваща дейност в частна полза.. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.. 8.. (1) За постигане на определените в настоящия устав цели, асоциацията има следния предмет на дейност:.. Издаване на печатен орган на асоциацията; организиране на квалификационни курсове за билкари и гьбари; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел подобряване ефективността на билко и гъбо производството.. (2) Горецитираният предмет на дейност, асоциацията ще извършва и в случаите, когато осъществява допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност, като прихода се използва за постигане на определените в устава цели.. (3) Асоциацията не разпределя печалба.. VII.. УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА.. 9.. (1) Асоциацията на билкарите и гъбарите е структура на национално равнище.. (2) Управителния съвет на асоциацията избира районни координатори за шестте географски региона в страната.. (3) Регионите са както следва:.. Северозападен.. - включващ областите Монтана, Враца и Видин;.. Северен-ценрален.. -включващ областите Плевен, Ловеч, Габрово и Търново;.. Североизточен.. - включващ областите Силистра, Русе, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Търговище;.. Югоизточен.. - включващ областите Бургас, Сливен, Хасково и Ямбол;.. Южен-централен.. - включващ областите Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Пазарджик;.. Югозападен.. - включващ областите София - град, Софийска, Благоевград, Перник и Кюстендил.. VIII.. ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА.. 10.. Органи на асоциацията са :.. Общо събрание (ОС);.. Управителен съвет (УС);.. Контролен съвет (КС).. 11.. Върховен орган на асоциацията е общото събрание.. То се състои от всички членове на асоциацията.. 12.. (1) Компетентност на общото събрание:.. Изменя и допълва устава;.. Приема други вътрешни актове;.. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;.. Приема и изключва членове;.. Взема решение за откриване и закриване на клонове;.. Взема решение за участие в други организации;.. 7.. Взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията;.. 8.. Приема основни насоки и програма за дейността на асоциацията;.. 9.. Приема бюджета на асоциацията;.. 10.. Избира и освобождава членовете на контролния съвет;.. 11.. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;.. 12.. Приема отчета за дейността на управителния съвет;.. 13.. Отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията.. (2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.. (3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхнатa законосъобразност и съответствие с устава.. (4) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на асоциацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.. (5) Споровете по ал.. 3 на този член могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на асоциацията от всеки член на асоциацията или на неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от дата на вземане на решението.. 13.. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията в населеното място, в което се намира седалището на асоциацията.. Ако в последния случай управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.. (2) Редовни заседания на общото събрание се провеждат веднъж годишно.. (3) Извънредно общо събрание се провежда, когато важни причини налагат това.. (4) Общото  ...   провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.. 22.. Председателят на управителния съвет:.. Представлява асоциацията пред всички лица и институции;.. Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;.. Изпълнява бюджета на асоциацията;.. Подписва официалната документация и кореспонденция на асоциацията.. 23.. Изпълнителният секретар:.. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на асоциацията;.. Съгласува своята дейност с председателя на управителния съвет;.. Организира правилното и редовно водене на счетоводството;.. Организира изпълнението на решенията на ръководните органи;.. Изготвя и води регистър на членовете на асоциацията въз основа на подадена от председателя на управителния съвет информация.. 24.. (1) Общото събрание избира Контролен съвет, който се състои от трима члена с тригодишен мандат.. (2) За член на Контролния съвет може да бъде избран член на асоциацията, отговарящ на изискванията на чл.. 17 ал.. (3) Контролният съвет си избира председател, който изразява становището му пред останалите органи на асоциацията.. 25.. Компетентност на контролния съвет;.. Упражнява контрол върху финансовата и деловодна дейност на асоциацията, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства;.. Следи за спазване на уставните правила и решенията на общото събрание при дейността на асоциацията;.. Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на асоциацията, както и по спорове, свързани с дейността на асоциацията или нейни членове.. 26.. (1) Членовете на контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет, както и последните не могат да бъдат избирани за членове на контролния съвет;.. (2) Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание.. IX.. ЧЛЕНСТВО.. 27.. (1) Членуването в асоциацията е доброволно.. (2) Членове на асоциацията могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица:.. Занимаващи се с билко и гъбо производство;.. Осъществяващи търговска дейност с билки, гъби и диворастящи плодове;.. Приемат устава й, внесли са дължимата встъпителна вноска и работят за постигане целите на асоциацията;.. С висок морал, упражняващи дейността си в съответствие с добросъвестната търговска практика;.. 28.. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до управителния съвет.. Молбата следва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата – имена, ЕГН, съдебна и данъчна регистрация, булстат, както и изрична декларация, че е запознат и приема устава на асоциацията.. Юридическите лица представят решение за членство на ръководния им орган.. (2) Управителният съвет се произнася по молбата за членство в първото си заседание след постъпването й, от който момент възниква членственото правоотношение.. Управителния съвет информира за своето решение кандидата.. 29.. (1) Членството се прекратява при:.. Едностранно писмено волеизявление до УС на асоциацията;.. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение- за физическите лица;.. С прекратяване на юридическото лице.. Изключване по решение на общото събрание:.. а) При поведение, несъвместимо с дейността на асоциацията;.. б) Системно неизпълнение на задълженията и нарушаване на устава.. Отпадане:.. а) При невнасяне на установените имуществени вноски;.. б) При системно неучастие в дейността на асоциацията;.. в) Отпадане по т.. 5 буква "а" настъпва по реда на чл.. 31 ал.. 2 от настоящия устав,.. а отпадане по т.. 5 буква „б” по реда на чл.. 32 ал 2 от настоящия устав.. З0.. Всеки член на асоциацията има право:.. Да участва в работата на общото събрание;.. Да избира и бъде избиран в управителните органи на асоциацията;.. Да участва в дейността на асоциацията;.. Да бъде информиран за нейната дейност;.. Да се ползва от имуществото на асоциацията и резултатите от нейната дейност;.. Да прави предложения до Управителния съвет за развитие дейността на асоциацията;.. Да ползва материалната база на асоциацията.. 31.. (1) Всеки член на асоциацията е длъжен:.. Да направи встъпителната вноска в двадесет дневен срок от решението за приемането му;.. Да издължава редовно членския си внос;.. Добросъвестно и в срок да изпълнява задълженията, възложени за решаване на конкретни задачи на асоциацията;.. Стриктно да спазва правилата на настоящия устав;.. (2) При неизпълнение на задължението по т.. 1 и т.. 2 на предходната алинея в продължение на три месеца председателят на асоциацията отправя писмено предупреждение, с което се дава допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който членственото отношение се прекратява, поради отпадане.. 32.. (1) Санкцията предвидена в ал.. 2 на предходния член се прилага и за онези членове на асоциацията, които с поведението си уронват престижа и доброто име на билко и гъбо производителите и на търговците на билки, гъби и диворастящи плодове в република България.. (2) В случаи на системно неучастие в дейността на асоциацията на неин член, председателят на асоциацията, отправя мотивирано предложение до управителния съвет за прекратяване на членственото правоотношение поради отпадане, като прилага писменото обяснение на съответния член.. X.. ИМУЩЕСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА.. 33.. Имуществото на асоциацията се състои от парични средства, недвижими имоти, движимо имущество, ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи.. 34.. Средствата на асоциацията се набират от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания и от стопанска дейност, свързана с предмета на дейността, определен в настоящия устав.. 35.. (1) Размера на членския внос се определя с решение на Общото събрание.. (2) Встъпителната вноска е в размер не по-голям от.. лева, като конкретният й размер се определя с решение на общото събрание.. (3) Дължимият членски внос за съответния месец се внася до пето число на следващия месец от членовете на асоциацията по банковата сметка на асоциацията.. 36.. (1) Имуществото на асоциацията се управлява от управителния съвет, който решава и начините за разпореждане с него.. (2) Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, както и поемане на задължения става след решение на общото събрание.. XI.. КНИГИ НА АСОЦИАЦИЯТА.. 37.. (1) Асоциацията води следните книги:.. Книга за членския състав, в която се вписват данни за членовете - ЕГН, имена, съдебна и данъчна регистрация, булстат, регионална принадлежност, отпадане, и др.. ;.. Протоколен класьор с решенията на общото събрание;.. Протоколен класьор с решенията на управителния съвет;.. Протоколен класьор с решенията на контролния съвет.. (2) Книгите на сдружението се водят и съхраняват от изпълнителния секретар, съответно от председателя на контролния съвет.. Председателят на УС упражнява контрол по воденето и съхраняването им.. ОТЧЕТНОСТ.. 38.. (1) Асоциацията води отчетност съгласно Закона за счетоводството.. (2) Отчетната година е календарната година, а първата отчетна година започва от датата на възникването и завършва на 31-ви декември.. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.. 39.. (1) Асоциацията се прекратява:.. С решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;.. По решение на Окръжния съд по седалището на асоциацията в предвидените от закона случаи;.. 40.. (1) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл.. 14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.. (2) Разпределянето на останалото след удоволетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на асоциацията.. 41.. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на закона за юридическите лица с нестопанска цел.. Настоящият устав е приет на Общото събрание на асоциацията, състояло се на 11 май 2001г.. в гр.. София и се подписва от председателя и секретаря на учредителното събрание на всички страници..

  Original link path: /bg/listing.asp?tr=8
  Open archive

 • Title: :::... Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите...::: Българска Асоциация на Билкарите и Гъбарите, основна дейност, счетоводните, финансови, услуги, консултации, предоставянето, качествени, услуги, специфичните нужди на нашите клиенти, анализ, оценяването, професионалният, партньор счетоводство, финанси, IT консултации, законодателството, националните, международни стандарти, опит, специалисти, България, Български, София
  Descriptive info: За да получите достъп до тази част от сайта трябва първо да влезете в системата с вашето име и парола..

  Original link path: /bg/logon.asp?redir=search.asp
  Open archive •  


  Archived pages: 6