www.archive-net-2013.com » NET » A » ABAQ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 26 . Archive date: 2013-02.

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: .. Seura.. Toiminta.. Säännöt.. Sinettiseura.. Yhteystiedot.. Linkit.. Jäsensivut.. Aboa Aquanauts ry.. ( Abaq ) on turkulainen lasten, nuorten ja perheiden yhteiseen sukellusharrastukseen erikoistunut sukellusseura.. Seuran lajeina ovat snorkkeli- ja laitesukellus.. Harjoittelemme snorkkelisukellustaitoja talvikaudella (lokakuu - huhtikuu) sunnuntaisin uudessa.. Impivaaran uimahallissa.. (osoite Uimahallinpolku 4, 20320 Turku,.. linkki karttaan.. ) kello 17:30 - 19:30.. Huomaa että uimahallin kassa ja ovet sulkeutuvat jo kello 17:00.. Nimenhuudosta.. löydät harjoituksista tarkempia tietoja ja voit ilmoittautua niihin.. Kesäkaudella (toukokuu ja syyskuu) harjoittelemme Samppalinnan maauimalassa.. Tarkemmat harjoitusajat selviävät keväällä.. Allasharjoitusten lisäksi harjoittelemme kesäkaudella avovesissä.. Yläreunan kuvia klikkaamalla saat lisätietoa toiminnastamme..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Original link path: /seura
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Ilmoitustaulu.. Osto ja myynti.. Tapahtumat.. Ilmoitustaulu.. Ilmoitustaululta.. löydät tietoa Abaqin tulevista tapahtumista sekä myytävistä sukellus-/snorklausvälineistä.. Ilmoitustaulun.. Osto ja myynti -sivulla.. on paikka sukellu- ja snorklausvälineiden osto- ja myynti-ilmoituksille.. Jos sinulla on pieneksijääneitä räpylöitä, käyttöä vailla oleva märkäpuku tms.. , on tämä oikea paikka myydä se tai vaihtaa sopivaan!.. Tapahtumat -sivulta.. löydät viikottaisen allasvuoron ajankohdan sekä muiden tulevien tapahtumien päivämäärät.. Tapahtumista saat tarkempaa tietoa myös viikottain sähköpostilla Nimenhuuto-palvelun kautta (abaq.. nimenhuuto.. com).. Nimenhuuto -palvelun avulla jokainen seuran jäsen ilmoittaa ennakolta mihin tapahtumiin aikoo itse osallistua.. Tämä on tärkeää siksi, että ohjajat osaavat suunnitella toiminnan mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi..

  Original link path: /ilmoitustaulu
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Jäseneksi.. Jäsenhakemus.. Jäseneksi.. Liity jäseneksi täyttämällä.. jäsenhakemus.. ja palauttamalla se täytettynä meille esimerkiksi harjoituksissa.. Ennen liittymistä voit tulla tutustumaan toimintaamme harjoituksiin.. Harjoitusajat löydät.. -sivulta..

  Original link path: /jaeseneksi
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Galleria.. Vuoden 2012 leiri.. Vuoden 2011 leiri.. Vuoden 2010 leirikuvia.. Galleria.. Galleriaan keräämme kuvia ja videoita leireiltä sekä tapahtumista.. Kesäleiri 2012 Jurmossa.. Kesäleiri 2011 Kökarissa.. Kesäleiri 2010 Utössä.. Kesäleiri 2009 Vänössä.. Kesäleiri 2008 Katanpäässä..

  Original link path: /galleria
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Toiminta.. Aboa Aquanauts ry on lasten, nuorten ja perheiden yhteiseen sukellusharrastukseen erikoistunut turkulainen sukellusseura.. Seura syntyi kun ryhmä aktiivisia sukelluksesta kiinnostuneita vanhempia perusti ja rekisteröi seuran 21.. 8.. 2006.. Toiminta perustuu lasten ja vanhempien yhteisiin näkemyksiin toiminnan sisällöstä ja sen painotuksista.. Tätä yhteisöllistä prosessia seura haluaa ylläpitää ja sen myötä tarkistaa toimintalinjaansa toiminnan sekä lasten ja vanhempien taitojen ja tietojen kehittyessä.. Seura pitää tärkeänä pitää elossa keskustelua, joka sallii riittävän väljyyden ja uusien asioiden ideoinnin tehtyjen päälinjojen puitteissa.. Toiminnassa harjoitellaan uintia, snorkkelisukelluksen lajitaitoja, laitesukeltamista sekä pelastamista että pelastautumista unohtamatta  ...   tasoryhmää kuutit (alle 7 vuotiaat), norppaoppilaat ja taitoradan suorittaneet norpat (7-15 vuotiaat).. Norpilla on myös mahdollisuus osallistua kaksi kertaa vuodessa Sukeltajaliiton järjestämiin valtakunnallisiin Norpparalleihin.. Seura järjestää vuosittain kesäleirin, jossa allaskaudella opittuja taitoja päästään kokeilemaan luonnonolosuhteissa.. Seura tekee tutustumiskäyntejä luontevasti lajiin liittyviin erilaisiin kohteisiin, esimerkiksi rajavartiolaitoksen pintapelastustoiminta.. Toimintaa kehitetään jäsenistön kiinnostuksen, tason ja iän mukaiseksi, jonka johdosta seurassa käynnistellään mm.. laitesukellusjaoksen toimintaa.. uuden jaoksen tavoitteena on mahdollistaa sukellusharrastuksen jatkaminen seurassa norppatoiminnan jälkeen sekä tarjota toimintaa seuran laitesukelluskoulutuksen suorittaneille jäsenille.. Jaos pyrkii myös tuottamaan kouluttautumismahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin edistyneimmille seuran jäsenille..

  Original link path: /seura/toiminta
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Säännöt.. 1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli.. Yhdistyksen nimi on Aboa Aquanauts ry.. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki Länsi-Suomen läänissä.. Yhdistys on perustettu elokuun 21.. päivänä vuonna 2006 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.. Seuran kieli on suomi.. Seuran toiminta-alueena on Turun seutu ja Saaristomeri.. 2 § Seuran tarkoitus.. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa, eritoten urheilusukellusta ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.. 3 § Tarkoituksen toteuttaminen.. Tarkoitustaan seura toteuttaa:.. 1.. Tarjoamalla:.. kunto- ja terveysliikuntaa.. kilpailutoimintaa.. harjoitus- ja valmennustoimintaa.. ohjaustoimintaa.. liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille.. muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia.. tiedotus- ja suhdetoimintaa.. koulutustoimintaa.. 2.. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.. 3.. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.. 4.. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.. Toimintansa tukemiseksi seura voi.. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä.. hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, urheilutapahtumia ja –kilpailuja, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita.. 4 § Seuran jäsenyys.. Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.. 5 § Seuran jäsenet.. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.. Seuran nuorisojäseneksi voi johtokunta hyväksyä alle 15 vuotiaan henkilön huoltajan suostumuksella, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker-takaikkisen kannattajajäsenmaksun.. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei ääni-oikeutta seuran kokouksissa.. 6 § Seurasta eroaminen.. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.. 7 § Jäsenen eronneeksi katsominen.. Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.. 8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet.. Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.. Dopingrikkomuksia ovat:.. Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä.. Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys.. Kieltäytyminen dopingtestistä.. Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti.. Dopingtestin manipulointi.. Dopingaineiden hallussapito.. Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen.. Dopingin edistäminen.. Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:.. Kilpailutuloksen mitätöinti.. Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen.. Urheilun toimintakielto.. Kirjallinen varoitus.. Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.. Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:.. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö.. Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.. Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena.. Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa.. Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.. Urheiluhuijaus.. Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi.. Tuloksista etukäteen sopiminen.. Vedonlyönti.. Vedonlyönti omasta kilpailusta.. Lahjonta.. Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden  ...   suuruus.. 8 Vahvistetaan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten määrä.. 9 Vahvistetaan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten palkkiot.. 10 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.. 11 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.. 12 Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.. 13 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.. 14 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä.. 15 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.. 16 Päätetään kokous.. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.. 12 § Seuran ylimääräinen kokous.. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelli-seksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.. 13 § Pöytäkirja.. Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy-täkirjaa.. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.. 14 § Äänestys.. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan.. Henkilö-vaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.. Muissa asioissa se mie-lipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapu-heenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni.. Valtakirjalla ei saa äänestää.. Nuorisojäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.. 15 § Seuran hallinto.. Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toiminta-vuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 2-8 jäsentä ja 0-8 varajäsentä.. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.. Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjoh-tajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.. Johtokunnan tehtävänä on erityisesti.. 1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.. 2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.. 3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.. 4 Vastata seuran taloudesta.. 5 Pitää jäsenluetteloa.. 6 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.. 7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.. 8 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.. 9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.. 10 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.. 11 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-merkkien esittämisestä.. 12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.. 13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.. 16 § Tilivuosi.. Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.. 17 § Nimenkirjoittajat.. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.. 18 § Jaostot.. Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johto-kunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.. 19 § Sääntöjen muuttaminen.. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs-osan enemmistöllä annetuista äänistä.. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.. 20 § Seuran purkaminen.. Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enem-mistöllä annetuista äänistä.. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purka-misesta.. 21 § Seuran varojen luovuttaminen.. Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen ko-kouksen päätöksen mukaisesti.. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitse-mat henkilöt.. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.. Säännöt pdf-muodossa.. (pdf, 97KB)..

  Original link path: /seura/saeaennoet
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Sinettiseura.. Aboa Aquanauts ry:lle myönnettiin Sinettiseuran arvo 17.. 11.. 2010.. Sinettiseurat ovat urheiluseuroja, jotka täyttävät yhdeksän yhteistä laatukriteeriä.. Näiden kriteerien lisäksi voi olla lajikohtaisia kriteereitä.. Sinettikriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa.. Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet.. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.. Seuran toiminta on kasvatuksellista.. Seuran organisointi ja toteutus.. Seurassa on nuorisotoiminnasta  ...   aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä.. 6.. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.. Harjoituksen laatu.. 7.. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan.. 8.. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.. 9.. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä.. Lisätietoa Nuori Suomi ry:n Sinettiseuroista löytyy osoitteesta.. http://www.. nuorisuomi.. fi/sinettiseurat..

  Original link path: /seura/sinettiseura
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Yhteystiedot.. Puheenjohtaja Petri Huhtinen.. P: 040 5265 789.. petri.. huhtinen[ät]abaq.. net.. Nuorisotoiminta.. Lisätietoja nuorisotoiminnasta antaa Petri Ekqvist, puhelin 0400 823 208, sähköposti petri[ät]abaq.. Laitesukellusjaos.. Lisätietoja laitesukellustoiminnasta antaa Petteri Lehtinen, puhelin.. 050 586 7767.. , sähköposti petteri[ät]abaq.. Toimintakalenteri.. Abaqin tulevat tapahtumat ja toimintakalenteri löytyy osoitteesta.. http://abaq.. com..

  Original link path: /seura/yhteystiedot
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Linkit.. Sukeltajaliitto ry.. LiikU - Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.. Nuori Suomi ry..

  Original link path: /seura/linkit
  Open archive

 • Title: Aboa Aquanauts ry - Sukeltamisen iloa lapsille ja nuorille
  Descriptive info: Viesti.. Kirjaudu ensin.. Osto ja myynti.. Tällä sivulla voivat Aboa Aquanuts ry:n jäsenet sekä myös muut sukellusta ja snorklausta harrastavat seuran ulkopuoliset ostaa.. ja myydä sukellusvälineitä.. Laadi selkeä kuvaus myytävistä sukellusvälineistäsi ja lähetä kuvauksesi sähköpostilla sivun ylläpitäjälle ( Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi  ...   ikä, kunto, myyntihinta sekä myyjän yhteystiedot.. ___________________________________________________________________________________________.. Myytävänä siniset, pojan käytössä olleet, pieneksi jääneet n.. viisi vuotta vanhat Aqualung Caravelle -umpikantaräpylät.. Koko 34-35.. Räpylät ovat ehjät, käytön jälkiä, lähinnä naarmuja löytyy.. Hp.. 10 euroa.. Yhteydenotot: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , 040/7338994..

  Original link path: /ilmoitustaulu/osto-ja-myynti
  Open archive


 • Archived pages: 26